Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjerm leser med Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjerm leser med Microsoft Teams

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk Microsoft Teams med tastaturet og en skjerm leser til å arbeide sømløst med gruppen. Vi har testet det med JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker. Du lærer hvordan du installerer og åpner skrive bords programmet, blir med i en gruppe, finner, leser og legger inn meldinger i en kanal, og logger av.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Du kan enkelt få tilgang til hurtig taster listen fra Microsoft Teams. Trykk CTRL + E for å gå til søke feltet, Skriv inn /keys, og trykk deretter ENTER.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • De nyeste versjonene av JAWS har ikke lenger markørmodus for virtuell PC som standard for Microsoft Teams. Se Slå på JAWS-virtuell markør for instruksjoner om hvordan du slår på modus for virtuell PC-markør.

I dette emnet

Installere Microsoft Teams-skrivebord-appen

 1. Åpne en nett leser på data maskinen, og gå til https://Teams.Microsoft.com/downloads. I delen skrive bords programmer på siden går du til Last ned-knappen som gjelder for din versjon av Windows, og trykker ENTER.

 2. Trykk ALT + N for å gå til varslingen om nedlasting, og trykk ENTER for å velge Kjør. Microsoft Teams-appen starter installasjonen. Når du er ferdig, åpnes påloggings vinduet for Microsoft Teams, og du kan angi legitimasjonen din for å logge på.

Åpne Microsoft Teams-skrivebord-appen

 1. Trykk Windows-logotasten på data maskinen, og skriv inn Microsoft Teams.

 2. Du hører: «Microsoft Teams, skrive bords program». Trykk ENTER for å åpne appen.

 3. Når du hører påloggings vinduet, skriver du inn e-post, telefon eller Skype-navn.

 4. Trykk TAB-tasten for å gå til neste -knappen, og trykk ENTER for å velge.

 5. Du blir bedt om å velge påloggings kontoen og-metoden du vil bruke. Trykk TAB-tasten til du hører alternativet du vil bruke, og trykk deretter ENTER.

 6. Avhengig av påloggings metoden, følger du og utfører en handling på spørsmålene som skjerm leseren sier dem. Du kan for eksempel skrive inn passordet eller velge Smart kort sertifikatet og skrive inn PIN-koden, og deretter trykke ENTER. Hvis det er nødvendig, trykker du TAB-tasten for å gå til Logg på -knappen, og deretter trykker du ENTER.

Bli med i et eksisterende offentlig team

 1. I Microsoft Teams trykker du CTRL + 3 for å få tilgang til Teams -visningen.

 2. Trykk TAB-tasten for å flytte for å bli med i eller opprette et team, og trykk ENTER. Fokuset endres til Opprett en gruppe -flisen i sammenføyningen eller Opprett en team visning, hvis funksjonaliteten for gruppe oppretting er åpen for deg, eller til å bli med i et team med en kode flis hvis den ikke er det. Hvis det er nødvendig, flytter du fokuset fra feltet Skriv inn kode tekst ved å trykke ESC-tasten.

 3. Hvis du vil søke etter et team du vil bli med i, trykker du SKIFT + TAB til du hører: «Søk etter offentlige Teams».

 4. Skriv inn navnet på teamet du vil bli med i, og trykk deretter ENTER for å sende inn søket.

  Tips!: Hvis du raskt vil finne og bli med i et team, trykker du CTRL + E for å gå til søke feltet. Skriv inn /bli med, trykk ENTER, og skriv inn team navnet. Trykk pil ned-tasten, og trykk deretter ENTER eller SKIFT + ENTER.

 5. Trykk TAB-tasten til du hører det første resultatet.

 6. Bruk høyre eller venstre pil tast for å bla gjennom søke resultatene.

 7. Når du er på gruppen du vil bruke, trykker du ENTER for å bli med.

 8. Du er lagt til i gruppen, og du kan finne teamet i listen over team i Teams -visningen.

Endre statusen din

 1. Trykk CTRL + E for å gå til søke feltet, og trykk deretter TAB-tasten. Du hører: «profil, App-innstillinger og mer».

 2. Trykk Enter. Du hører gjeldende status.

 3. Trykk ENTER for å åpne menyen for status alternativer. Bruk pil opp og pil ned for å velge et status alternativ, og trykk ENTER for å bekrefte valget.

Finne og lese nye meldinger i en kanal

 1. Hvis du vil ha tilgang til Teams -visningen, trykker du CTRL + 3.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører den nyeste meldingen i gjeldende kanal.

 3. Flytt opp og ned i meldings listen ved å trykke pil opp-og pil ned-tasten.

Navigere i og lese samtalene i tråden

 1. Hvis samtalen du er i, er en tråd samtale, kan skjerm leseren melde den. Åpne samtalen i tråden ved å trykke Enter. Du vil da høre den første meldingen i tråden.

 2. Du kan hoppe fra én melding til en annen i en samtale i tråd ved å bruke Pil opp eller Pil ned. Skjerm leseren leser meldingene mens du flytter gjennom dem.

 3. Trykk enter for å åpne en melding og få flere alternativer. Trykk Esc for å gå tilbake til samtalene i tråden.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. Hvis du vil ha tilgang til Teams -visningen, trykker du CTRL + 3.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører den nyeste meldingen i gjeldende kanal.

 3. Meldinger er merket som overskrifter. Flytt mellom dem ved å trykke på H (fremover) eller SKIFT + H (bakover). Meldings listen inneholder følgende overskrifts nivåer:

  • Overskrift 2: tittel for hoved innholds området

  • Overskrift 3: dato skille tegn i samtalen.

  • Overskrift 4: enkelt meldinger under en dato.

  • Overskrift 5: svar på meldinger.

  Tips!: Som standard laster Microsoft Teams inn de 20 nyeste meldingene. Hvis du vil vise eldre meldinger, må du navigere bakover i meldings listen.

Navigere i og lese samtalene i tråden

 1. Hvis samtalen du er i, er en tråd samtale, kan skjerm leseren melde den. Hvis du vil navigere i diskusjons tråder med JAWS, må du kontrollere at den virtuelle markør modusen er av. Trykk Sett inn + Z for å slå av. Åpne samtalen i tråden ved å trykke Enter. Du vil da høre den første meldingen i tråden.

 2. Du kan hoppe fra én melding til en annen i en samtale i tråd ved å bruke Pil opp eller Pil ned. Skjerm leseren leser meldingene mens du flytter gjennom dem.

 3. Trykk enter for å åpne en melding og få flere alternativer. Trykk Esc for å gå tilbake til samtalene i tråden.

Tips!: Du kan raskt gå til de uleste meldingene ved hjelp av søke feltet. Trykk CTRL + E for å gå til søke feltet. Skriv inn /unread , og trykk deretter ENTER.

Publisere meldinger i kanaler

 1. Tips!: Kontroller at den virtuelle markør modusen er av i JAWS. Trykk Sett inn + Z for å slå av.

  I kategorien inn Legg trykker du C for å flytte fokus til meldings boksen. Med NVDA trykker du TAB-tasten til du hører «Start en ny samtale. Skriv inn @ for å omtale noen.

  Tips!: 

  • Hvis du vil utvide skrive boksen for å få tilgang til flere redigerings alternativer, trykker du CTRL + SKIFT + X. Hvis du vil skjule boksen, trykker du CTRL + SKIFT + X på nytt.

  • Hvis du vil forsikre deg om at gruppe medlemmer ser meldingen, kan du trykke CTRL + SKIFT + I Skriv-boksen for å merke meldingen som viktig. Du hører: «blokk sitat stil fjernet.» Viktige meldinger er merket viktig! i kanalen og vises som varsler i aktivitetsfeed for gruppe medlemmer.

 2. Skriv inn en melding. Du kan også legge til vedlegg eller til og med Emoji, merke lapper eller memer.

 3. Hvis du vil sende meldingen, trykker du CTRL + ENTER.

  Tips!: Når skrive boksen ikke er utvidet, kan du sende meldingen ved bare å trykke ENTER.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver grupper og private meldinger og legger ved filer, bilder, uttrykks ikoner, merke lapper og memer, kan du se bruke en skjerm leser til å chatte i Microsoft Teams.

Svare på en melding

 1. Gå til meldingen du vil svare på med pil tastene, i kategorien inn Legg .

 2. Trykk pil ned-tasten til du kommer til svar-feltet, og trykk ENTER.

 3. Skriv inn svaret, og trykk ENTER for å sende svaret til kanalen.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. Gå til meldingen du vil svare på ved å trykke H (fremover) eller SKIFT + H (bakover) i kategorien inn Legg .

 2. Trykk pil ned-tasten til du kommer til svar-feltet, og trykk ENTER.

 3. Skriv inn svaret, og trykk ENTER for å sende svaret til kanalen.

Aktivere varsler for en samtale

Når varsler er aktivert for en samtale, vises svar på samtalen i aktivitetsfeed. Varsler aktiveres automatisk for samtaler som du har startet eller svart på.

 1. I en kanal samtale trykker du SKIFT + TAB for å gå til den siste meldingen i kanalen i boksen meldings Skriv.

 2. Trykk opp-eller pil ned-tasten til du hører den første meldingen i samtalen du vil aktivere varsler for.

 3. Trykk Enter. Du hører: «som.» Trykk pil høyre-tasten til du hører «flere alternativer», og trykk ENTER.

 4. Hvis du vil aktivere varsler for samtalen, trykker du pil ned-tasten til du hører «slå på varsler», og deretter trykker du ENTER for å velge.

  Du hører: «flere alternativer»

  Obs!: Hvis du ikke hører «flere alternativer» etter at du har valgt «slå på varsler», trykker du SR-tasten + mellomrom for å bytte skjerm leser modus.

 5. Trykk på ESC for å returnere fokuset til meldingen.

Obs!: Hvis du vil deaktivere varsler for samtalen, følger du Fremgangs måten ovenfor til du velger flere alternativer -menyen. Trykk pil ned-tasten til du hører «Deaktiver varslinger», og trykk deretter ENTER for å velge.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. I en samtale trykker du H eller SKIFT + H til du hører den første meldingen i samtalen du vil aktivere eller deaktivere varsler for.

 2. Trykk pil ned-tasten til du hører: «verktøy linje med to knapper.»

 3. Trykk Enter. Du hører: «som.» Trykk pil høyre-tasten til du hører «flere alternativer», og trykk ENTER for å velge.

 4. Hvis du vil aktivere varsler for samtalen, trykker du pil ned-tasten til du hører «slå på varsler», og deretter trykker du ENTER for å velge.

  Du hører: «flere alternativer»

  Obs!: Hvis du ikke hører «flere alternativer» etter at du har valgt «slå på varsler», trykker du SR-tasten + mellomrom for å bytte skjerm leser modus.

 5. Trykk på ESC for å returnere fokuset til meldingen.

Obs!: Hvis du vil deaktivere varsler for samtalen, følger du Fremgangs måten ovenfor til du velger flere alternativer -menyen. Trykk pil ned-tasten til du hører «Deaktiver varslinger», og trykk deretter ENTER for å velge.

Bruke søke felt kommandoene

I Microsoft Teams kan du bruke søke feltet til å raskt gjøre ting ved å skrive inn kommandoer.

 1. Trykk CTRL + E for å gå til søke feltet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Skriv inn / for å åpne listen over tilgjengelige kommandoer. Naviger i listen ved hjelp av pil opp og pil ned til du hører kommandoen du vil bruke, og trykk ENTER for å velge den.

  • Hvis du vet hvilken kommando du vil bruke, skriver du inn kommandoen i søke feltet og trykker ENTER.

Kontroller om du er team eier eller medlem

Team eiere har flere rettigheter, for eksempel redigering av team innstillingene.

 1. Hvis du vil ha tilgang til Teams -visningen, trykker du CTRL + 3.

 2. Bruk pil opp og pil ned for å gå til gruppen du vil kontrollere.

 3. Trykk SKIFT + F10 for å åpne flere alternativer -menyen.

 4. Trykk pil ned-tasten til du hører: «behandle team».

 5. Trykk Enter. Du hører: «medlemmer.»

 6. Hvis du vil søke etter deg selv i medlems listen, trykker du TAB-tasten for å gå til søke boksen, og skriver inn navnet ditt.

 7. Trykk TAB-tasten til du hører «navn», og trykk deretter pil ned-tasten. Skjerm leseren leser navn, tittel, sted og rolle.

Logge av Microsoft Teams

 1. Trykk CTRL + E for å gå til søke feltet.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører «profil, App-innstillinger og mer», og trykk ENTER.

 3. Trykk pil ned-tasten til du hører avloggings alternativet, og trykk deretter ENTER.

Se også

Bruke en skjerm leser til å opprette og endre team i Microsoft Teams

Bruke en skjermleser for å søke etter en samtale, person eller fil i Microsoft Teams

Hurtigtaster i Microsoft Teams

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Video: Hva er Microsoft Teams?

Bruk Microsoft Teams på Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren, til å arbeide sømløst med gruppen. Lær hvordan du installerer, åpner og logger deg på og av appen. Bli med i team, Finn, Les og Legg inn meldinger i en kanal.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Du kan enkelt få tilgang til hurtig taster listen fra Microsoft Teams. Trykk på kommando + E for å gå til søke feltet, Skriv inn /keys, og trykk deretter på ENTER.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Installere, åpne og logge på Microsoft Teams

Installere Microsoft Teams på data maskinen

 1. Gå til https://Teams.Microsoft.com/downloadsi en nett leser på Mac. I delen skrive bords programmer på siden navigerer du til knappen for Mac-nedlasting, og deretter trykker du på Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 2. Når du har lastet ned, kan du finne installasjons pakken for Teams ved hjelp av for eksempel Finder. Når fokuset er på filen, trykker du på Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 3. Trykk på Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å starte installasjonen. Installasjons programmet åpnes. Bruk TAB-tasten for å flytte i installasjons vinduet, og trykk på Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å klikke på en knapp.

 4. Hvis data maskinen ber om Mac-passordet for å tillate installasjonen, skriver du inn passordet og trykker ENTER. Når installasjonen er fullført, hører du en lyd. Trykk ENTER for å lukke dialog boksen.

 5. Hvis du vil beholde Microsoft Teams installasjons programmet, trykker du ENTER. Hvis du vil flytte den til papir kurven, trykker du TAB-tasten og går tilbake.

Åpne og logge på Microsoft Teams

 1. Du kan for eksempel bruke Spotlight-søk for å raskt åpne Microsoft Teams på Mac-en. Trykk på Kommando + mellomrom for å åpne Spotlight. Skriv inn Microsoft Teams , og trykk ENTER.

 2. Det åpnes en dialog boks for pålogging . Skriv inn e-postadressen til kontoen du vil logge på med, og trykk ENTER.

 3. Påloggings siden for organisasjonen åpnes. Fokuset er i passord feltet. Skriv inn passordet, og trykk ENTER.

Bli med i et eksisterende offentlig team

 1. Trykk på kommando + 3 i Microsoft Teams for å få tilgang til Teams -visningen.

 2. Trykk TAB-tasten for å flytte for å bli med i eller opprette et team, og trykk ENTER.

 3. Trykk pil høyre-tasten for å gå gjennom de tilgjengelige teamene. Når du hører teamet du vil bli med i, trykker du ENTER.

  Du er lagt til i teamet, og teamet er lagt til i listen over team i Teams -visningen.

Tips!: Du kan også bruke søke feltet øverst til å finne og bli med i et team. Trykk på kommando + E for å gå til søke feltet. Skriv inn /JOIN, trykk ENTER, og skriv inn navnet på teamet. Trykk pil ned-tasten for å gå til søke resultatene, og trykk ENTER for å velge.

Endre statusen din

 1. Trykk på kommando + E i Microsoft Teams for å gå til søke feltet.

 2. Skriv inn en av følgende kommandoer:

  • Hvis du vil sette statusen til tilgjengelig, skriver du inn /Available og trykker ENTER.

  • Hvis du vil sette statusen din til borte, skriver du inn /Away og trykker ENTER.

  • Hvis du vil sette statusen til opptatt, skriver du inn /Busy og trykker ENTER.

  • Hvis du vil angi statusen til ikke forstyrr, skriver du inn /DND og trykker ENTER.

Finne og lese nye meldinger i en kanal

 1. Hvis du vil ha tilgang til de nyeste meldingene i Microsoft Teams, trykker du på kommando + 1. Aktivitets visningen åpnes.

 2. Trykk TAB-tasten til VoiceOver leser den nyeste meldingen i feeden. Hvis du vil høre forrige melding, trykker du pil opp-tasten. Hvis du vil gå tilbake til neste melding, trykker du pil ned-tasten.

Tips!: Du kan raskt gå til de uleste meldingene ved hjelp av søke feltet. Trykk på kommando + E for å gå til søke feltet. Skriv inn /unread , og trykk deretter ENTER. Den relaterte samtalen med uleste meldinger åpnes i Innhold-ruten. Hvis du vil gå til uleste meldinger, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Kommando + H til du kommer til overskrifts nivå 3, og deretter trykker du på Ctrl + Tilvalg + Kommando + M til du kommer til overskriften sist lest. Fokuset er på den nyeste uleste meldingen. Trykk pil opp-tasten for å gå til de forrige meldingene.

Navigere i og lese samtalene i tråden

 1. Hvis du vil ha tilgang til diskusjons tråder, trykker du på kommando + 3 for å gå til Teams -visningen, eller kommando + 1 for å gå til aktivitet -visningen.

 2. Hvis du vil gå til diskusjons tråder, trykker du TAB-tasten til VoiceOver sier en fane. Hvis du ikke lander på fanen inn Legg , trykker du på Tilvalg + Pil venstre til VoiceOver sier fanen og trykker på ENTER.

 3. Trykk TAB flere ganger for å gå til de diskusjons tråder. Fokuset flyttes til den siste meldingen eller svar feltet i den nyeste samtalen. VoiceOver melder plasseringen.

 4. Hvis du vil navigere i de separate meldingene i samtalen, trykker du ENTER, og deretter trykker du pil ned-eller opp-tasten. Hvis du vil navigere bort fra samtalen, trykker du ESC.

  Tips!: Du kan også bruke VoiceOver overskrifts navigasjon, for eksempel kontroll + Tilvalg + Kommando + H (Finn neste overskrift) og kontroll + Tilvalg + Kommando + M (Finn neste overskrift på samme nivå) for å bla gjennom meldingene. Overskrifts nivåene er:

  • Overskrift 2: tittel for hoved innholds området

  • Overskrift 3: dato skille tegn i samtalen.

  • Overskrift 4: enkelt meldinger under en dato.

  • Overskrift 5: svar på meldinger.

Publisere meldinger i kanaler

 1. Trykk på C i kategorien inn Legg . Fokuset flyttes til skrive boksen for meldingen.

  Tips!: 

  • Hvis du vil utvide skrive boksen og få tilgang til flere redigerings alternativer, trykker du på Kommando + Skift + X.

  • Boksen skjules automatisk når meldingen sendes, men du kan også trykke på Kommando + Skift + X på nytt for å skjule den.

 2. Skriv inn en melding.

  Tips!: 

  • Du kan legge til vedlegg eller til og med Emoji, merke lapper eller memer i meldingen. Hvis du vil navigere til Emoji-og merke lapper-menyene, trykker du TAB-tasten én gang, og deretter trykker du pil høyre til du hører menyen du vil åpne. Trykk ENTER for å åpne menyen, og skriv inn det du vil søke etter, eller trykk TAB-tasten for å gå direkte til galleriet. Trykk venstre eller høyre piltast for å navigere mellom alternativene i galleriet. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

  • Hvis du vil forsikre deg om at gruppe medlemmer ser meldingen, kan du trykke Kommando + Skift + i Skriv-boksen for å merke meldingen som viktig. Du hører: «blokk sitat stil fjernet.» Viktige meldinger er merket viktig! i kanalen og vises som varsler i aktivitetsfeed for gruppe medlemmer.

 3. Hvis du vil sende meldingen, trykker du kommando + ENTER.

  Tips!: Når skrive boksen ikke er utvidet, kan du sende en melding ved bare å trykke ENTER.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver grupper og private meldinger og legger ved filer, bilder, uttrykks ikoner, merke lapper og memer, kan du se bruke en skjerm leser til å chatte i Microsoft Teams.

Svare på en melding

 1. Hvis du vil svare på en eksisterende melding eller tråd, går du til meldingen og trykker R.

 2. Skriv inn svaret ditt, og trykk på Enter for å sende det.

Aktivere varsler for en samtale

Når varsler er aktivert for en samtale, vises svar på samtalen i aktivitetsfeed. Varsler aktiveres automatisk for samtaler som du har startet eller svart på.

 1. Gå til den første meldingen i samtalen du vil aktivere varsler for, og trykk ENTER. Du hører: «som, meny element».

 2. Trykk på pil høyre til du hører «flere alternativer», og trykk på Enter for å velge.

 3. Hvis du vil aktivere varsler, trykker du pil høyre-tasten til du hører «slå på varsler», og trykker på Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge.

Obs!: Hvis du vil deaktivere varsler for samtalen, følger du Fremgangs måten ovenfor til du velger flere alternativer -menyen. Trykk på pil høyre til du hører «Deaktiver varslinger», og trykk deretter på Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge.

Bruke søke felt kommandoene

I Microsoft Teams kan du bruke søke feltet til å raskt gjøre ting ved å skrive inn kommandoer.

 1. Trykk på kommando + E for å gå til søke feltet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Skriv inn / for å åpne listen over tilgjengelige kommandoer. Naviger i listen ved hjelp av pil opp og pil ned til du hører kommandoen du vil bruke, og trykk ENTER for å velge den.

  • Hvis du vet kommandoen du vil bruke, skriver du inn kommandoen i søke feltet, for eksempel /DND for å angi statusen din til ikke forstyrr, og deretter trykker du ENTER.

Kontroller om du er team eier eller medlem

 1. Trykk på kommando + 3 i Microsoft Teams for å gå til Teams -visningen.

 2. Trykk på Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned for å angi liste ruten.

 3. Trykk pil ned-tasten til du hører gruppen du vil bruke, og trykk deretter mellomrom.

 4. Trykk pil ned-tasten én gang for å gå til Behandle team -alternativet, og trykk ENTER.

 5. Trykk på TAB-tasten, og skriv inn navnet ditt.

 6. Trykk TAB-tasten til du hører navne overskriften, og trykk deretter på pil ned. VoiceOver leser informasjonen din, inkludert rollen din i teamet.

Logge av Microsoft Teams

 1. Trykk på kommando + E i Microsoft Teams for å gå til søke feltet. Trykk på tab én gang, og trykk deretter på ENTER.

 2. Menyen åpnes. Trykk pil ned-tasten til du hører avloggings alternativet, og trykk Kontroll + Tilvalg + mellomrom for å logge av.

Se også

Bruke en skjerm leser til å opprette og endre team i Microsoft Teams

Bruke en skjermleser for å søke etter en samtale, person eller fil i Microsoft Teams

Hurtigtaster i Microsoft Teams

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Video: Hva er Microsoft Teams?

Bruk Microsoft Teams for iOS med VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for iOS, til å arbeide sømløst med teamet ditt. Lær hvordan du installerer og åpner appen, logger deg på og av. Finn, Les og Legg inn meldinger i en kanal.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Installere og åpne Microsoft Teams for første gang 

 1. Hvis du ikke allerede er installert på telefonen, kan du laste ned og installere Microsoft Teams appen fra app store.

 2. På telefonen går du til Start skjermen der appen er, Sveip til høyre til du hører VoiceOver annonsere den, og dobbelt Trykk på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører «konto felt, påloggings adresse», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn e-postadressen du vil logge på med. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «Go», og dobbelt trykker på skjermen.

 5. Du hører «Logg på. Avbryt, knapp og organisasjonens påloggings side åpnes. Sveip til høyre til du hører «passord», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn passordet ditt. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «Go», og dobbelt trykker på skjermen.

 6. Appen ber om tillatelse til å bruke mikrofonen til samtaler. Sveip til høyre til du hører «OK, knapp», og dobbelt Trykk på skjermen for å tillate.

  Microsoft Teams åpnes i aktivitets visningen.

Logg på Microsoft Teams

 1. Åpne Microsoft Teams-appen på telefonen.

 2. Sveip til høyre til du hører «konto felt, påloggings adresse», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn e-postadressen du vil logge på med. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «Go», og dobbelt trykker på skjermen.

 4. Du hører «Logg på. Avbryt, knapp og organisasjonens påloggings side åpnes. Sveip til høyre til du hører «passord», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn passordet ditt. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «Go», og dobbelt trykker på skjermen.

  Microsoft Teams åpnes i aktivitets visningen.

Finne og lese nye meldinger i en kanal

 1. Sveip til høyre eller venstre i Microsoft Teams, til du hører «aktivitets fane», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Aktivitets visningen åpnes.

 2. Sveip til venstre for å bla gjennom til Activity-feeden. VoiceOver leser opp den nyeste aktiviteten etter hvert som du går gjennom feeden. Meldinger annonseres som: "<gruppe medlem> <aktivitet> i <kanal navn>.»

 3. Når du er på den meldingen du vil ha, trykker du to ganger på skjermen for å åpne en samtale. For å lese en ny melding sveiper du til høyre til VoiceOver leser meldingen for deg. Du hører: «<gruppe medlem>, <handlings>, <meldings>.»

 4. Hvis du vil lukke samtalen, sveiper du mot venstre til du hører «tilbake-knappen», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

Navigere i, lese og svare på tråd samtaler

 1. Hvis du vil gå til en team kanal i Microsoft Teams, sveiper du til høyre eller venstre til du hører «Teams-fane», og dobbelt trykker på skjermen. Teams -visningen åpnes. Sveip til høyre for å se gjennom kanalene. Etter hvert som du flytter, sier VoiceOver deg kanal navnene fulgt av «knapp.»

 2. Når du er på kanalen du vil lese, trykker du to ganger på skjermen. Kanalen åpnes.

 3. Hvis du vil vise den nyeste diskusjons tråder, må du kontrollere at kategorien inn Legg er åpen. Hvis du vil åpne innlegg -fanen, sveiper du til høyre til du hører: «poster-fanen», og dobbelt trykker på skjermen.

 4. Sveip til høyre for å gå til den siste trådkjørte samtalen. VoiceOver leser opp den siste trådkjøre samtalen. Samtaler annonseres som: «melding fra <gruppe medlem>, <meldings>, <tids stempel>.» Sveip til venstre for å gå til eldre samtaler.

 5. For å åpne en samtale trykker du to ganger på skjermen når du er i den meldingen du vil åpne samtalen for. Samtalen åpnes.

 6. Hvis du vil svare på samtalen, sveiper du til høyre til du hører «svar, tekst felt», og dobbelt trykker på skjermen. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn meldingen. Du finner tastaturet ved å sveipe til høyre til du hører: «Q». Hvis du vil sende meldingen, sveiper du mot venstre til du hører «Send, knapp» og dobbelt trykker på skjermen.

  Tips!: Du kan også finne tastaturet ved å utforske skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. VoiceOver leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Løft fingeren og dobbelttrykker på skjermen for å velge elementet.

 7. Hvis du vil lukke samtalen, sveiper du mot venstre til du hører «tilbake-knappen», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

Publisere meldinger i kanaler

Kommuniser med gruppen gjennom meldinger i team kanaler. Du kan også flagge en melding som viktig. Viktige meldinger er merket viktig! i kanalen og vises som varsler i aktivitetsfeed for gruppe medlemmer.

 1. Gå til kanalen der du vil legge inn en melding, og kontroller at innlegg -fanen er valgt. Sveip til høyre til du hører «nytt inn Legg», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «Skriv inn en ny melding».

 2. Hvis du vil merke meldingen som viktig, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører «format», og dobbelt trykker på skjermen. Du hører: «viktig, ikke valgt.» Trykk to ganger for å velge. Du hører: «viktig, valgt».

 3. Skriv inn meldingen ved hjelp av skjerm tastaturet. Du finner tastaturet ved å sveipe til høyre til du hører: «Q».

 4. Når du er ferdig, sveiper du mot venstre til du hører «Send, knapp», og dobbelt trykker deretter på skjermen for å sende.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver grupper og private meldinger og legger ved filer, bilder, uttrykks ikoner, merke lapper og memer, kan du se bruke en skjerm leser til å chatte i Microsoft Teams.

Logge av Microsoft Teams

 1. Sveip mot venstre eller høyre i Microsoft Teams til du hører «mer-menyen, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «innstillinger», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Logg av, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Det åpnes en dialog boks for påloggings bekreftelse. Sveip til høyre til du hører «Logg av, knapp», og dobbelt Trykk på skjermen for å fullføre påloggingen.

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med filer i Microsoft Teams

Bruke en skjermleser for å søke etter en samtale, person eller fil i Microsoft Teams

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Video: Hva er Microsoft Teams?

Bruk Microsoft Teams for Android med TalkBack, den innebygde skjerm leseren for Android, for å arbeide sømløst med teamet ditt. Lær hvordan du installerer og åpner appen, logger deg på og av. Finn, Les og Legg inn nye meldinger i en kanal.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Installere og åpne Microsoft Teams for første gang

 1. Hvis du ikke allerede er installert på telefonen, kan du laste ned og installere Microsoft Teams-appen fra Play store.

 2. På telefonen går du til Start skjermen der appen er, Sveip til høyre til TalkBack sier appen, og dobbelt trykk deretter på skjermen for å åpne den.

 3. Påloggings skjermen åpnes. Dobbelttrykk skjermen. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn e-postadressen til kontoen du vil logge på med. Når du er ferdig, sveiper du til høyre for å flytte til Logg på -knappen, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Påloggings siden for organisasjonen åpnes. Sveip til høyre til du hører «redigerings boks», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn passordet ditt. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «Logg på, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 5. Siden Velkommen til Microsoft Teams åpnes. Sveip til høyre for å høre side innholdet. Sveip til venstre med to fingre for å gå til neste side. Når du kommer til den siste siden, sveiper du til høyre til du hører «har den, knapp», og dobbelt trykker på skjermen.

  Microsoft Teams åpnes i aktivitets visningen.

Logg på Microsoft Teams

 1. Åpne Microsoft Teams-appen på telefonen. Hvis du har logget på tidligere på samme enhet, er denne påloggings kontoen allerede fylt ut, og TalkBack sier den.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil godta den foreslåtte kontoen, sveiper du til høyre til påloggings knappen og dobbelt trykker deretter på skjermen.

  • Hvis du vil endre kontoen, dobbelt trykker du på skjermen for å åpne skjerm tastaturet. Bruk skjerm tastaturet til å slette den foreslåtte kontoen, og skriv inn det du vil logge på med. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til Logg på -knappen og dobbelt trykker på skjermen.

 3. Hvis du har mer enn én konto knyttet til e-posten, må du kanskje velge kontoen du vil bruke. Sveip til høyre til du hører kontoen du vil bruke, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Påloggings siden for organisasjonen åpnes. Sveip til høyre til du hører «passord, redigerings boks», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn passordet ditt. Når du er ferdig, lukker du tastaturet, sveiper til høyre til du hører «Logg på, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  Microsoft Teams åpnes i aktivitets visningen.

Finne og lese nye meldinger i en kanal

 1. Sveip til høyre eller venstre i Microsoft Teams, til du hører «aktivitets fane», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Aktivitets visningen åpnes.

 2. Sveip til venstre for å gå til den nyeste aktivitetsfeeden. TalkBack leser opp den nyeste aktiviteten etter hvert som du går gjennom feeden. Nye meldinger blir kunngjort, for eksempel: «ulest, <gruppe medlem> <aktivitet> i <kanal navn> <tids stempel>.»

 3. Når du er på den meldingen du vil ha, trykker du to ganger på skjermen for å åpne en samtale. Du hører: «Samtale». Hvis du vil lese den nye meldingen, sveiper du til høyre til TalkBack leser meldingen til deg.

 4. Hvis du vil lukke samtalen, sveiper du mot venstre til du hører «tilbake-knappen», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

Navigere i og lese samtalene i tråden

 1. I Microsoft Teams sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Teams-fane» for å gå til en kanal. Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Teams -visningen åpnes. Sveip til høyre for å se gjennom kanalene. Når du flytter, sier TalkBack deg kanal navnene.

 2. Når du er i kanalen du vil bruke, dobbelt trykker du på skjermen. Kanalen åpnes.

 3. For å gå til den siste trådkjørte samtalen sveiper du til venstre til du hører en melding. Sveip til venstre for å gå til eldre samtaler. TalkBack leser opp samtalene etter hvert som du beveger deg gjennom dem.

 4. For å åpne samtalen trykker du to ganger på skjermen når du er i den meldingen i samtalen du vil ha. Samtalen åpnes.

 5. Hvis du vil svare på en samtale, sveiper du til høyre til du hører «svar», og dobbelt trykker på skjermen. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn meldingen. Hvis du vil sende meldingen, sveiper du til høyre eller venstre til du hører «Send melding-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 6. Hvis du vil lukke samtalen, sveiper du mot venstre til du hører «tilbake-knappen», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

Publisere meldinger i kanaler

Kommuniser med gruppen gjennom meldinger i team kanaler. Du kan også flagge en melding som viktig. Viktige meldinger er merket viktig! i kanalen og vises som varsler i aktivitetsfeed for gruppe medlemmer.

 1. Gå til kanalen der du vil legge inn en melding, og kontroller at innlegg -fanen er valgt. Sveip til høyre til du hører: «ny samtale-knapp». Dobbelttrykk skjermen.

 2. Dobbelt Trykk på skjermen for å åpne skjerm tastaturet, og skriv inn meldingen.

 3. Hvis du vil merke meldingen som viktig, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører «åpne formater melding-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «Merk som viktig-knapp.» Trykk to ganger for å velge. Du hører: «melding merket som viktig.»

  Hvis du vil gå tilbake til å skrive inn meldingen, sveiper du mot venstre til du kommer til tekst feltet.

 4. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «Send melding-knapp», og dobbelt trykker på skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver grupper og private meldinger og legger ved filer, bilder, uttrykks ikoner, merke lapper og memer, kan du se bruke en skjerm leser til å chatte i Microsoft Teams.

Logge av Microsoft Teams

 1. Sveip til høyre eller venstre i Microsoft Teams, til du hører «åpne hamburger-menyen», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «åpne innstillinger», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Logg av, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Det åpnes en dialog boks for påloggings bekreftelse. Sveip til høyre til du hører «OK, knapp», og dobbelt Trykk på skjermen for å fullføre påloggingen.

Se også

Bruke en skjermleser for å søke etter en samtale, person eller fil i Microsoft Teams

Bruke en skjerm leser til å like og lagre meldinger i Microsoft Teams

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Video: Hva er Microsoft Teams?

Bruk Microsoft Teams på nettet med tastaturet og en skjerm leser til å arbeide sømløst med gruppen. Vi har testet det med skjerm leser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker. Du lærer hvordan du åpner appen, logger deg på og av, blir med i team, finne, lese og legge inn meldinger i en kanal.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Du kan enkelt få tilgang til hurtig taster listen fra Microsoft Teams på nettet. Trykk CTRL + E for å gå til søke feltet, Skriv inn /keys, og trykk deretter ENTER.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • De nyeste versjonene av JAWS har ikke lenger markørmodus for virtuell PC som standard for Microsoft Teams. Se Slå på JAWS-virtuell markør for instruksjoner om hvordan du slår på modus for virtuell PC-markør.

I dette emnet

Åpne Microsoft Teams og logge på

 1. Åpne Microsoft Edge på data maskinen, og gå til https://Teams.Microsoft.com.

 2. En påloggings side åpnes. Hvis det finnes flere kontoer å velge mellom, trykker du TAB-tasten for å bla gjennom alternativene. Trykk på ENTER for å velge.

 3. Påloggings siden for organisasjonen åpnes. Hvis du vil flytte mellom alternativene, trykker du TAB-tasten. Trykk på ENTER for å velge.

 4. Gå til passord feltet ved å trykke på Skift + Tab til du hører «passord», og skriv inn passordet. Når du er ferdig, trykker du på ENTER.

Bli med i et eksisterende offentlig team

 1. Når du åpner appen, trykker du CTRL + SKIFT + 3 for å få tilgang til Teams -visningen.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører «bli med i eller Opprett et team», og trykk ENTER.

 3. Kontroller først om teamet du vil bli med i, er en av de foreslåtte teamene.

  • Trykk TAB-tasten til du hører: «Opprett et team».

  • Bruk pil høyre og pil venstre for å bla gjennom de foreslåtte teamene.

  • Hvis du finner et team du vil bli med i, trykker du Enter.

   Du er lagt til i gruppen, og det er lagt til i listen over team i Teams -visningen.

 4. Hvis du må søke etter et team du vil bli med i, trykker du SKIFT + TAB til du hører: «søk.»

  Tips!: Du kan raskt finne og bli med i et team ved hjelp av søke feltet. Hvis du raskt vil finne et team, trykker du CTRL + E for å gå til søke feltet. Skriv inn /bli med, trykk ENTER, og skriv inn team navnet. Trykk pil ned-tasten, og trykk deretter ENTER eller SKIFT + ENTER.

 5. Skriv inn navnet på teamet du vil bli med i, og trykk ENTER.

 6. Trykk TAB-tasten til du hører: «Opprett et team». Trykk deretter høyre eller venstre pil tast for å bla gjennom søke resultatene. Når du hører teamet du vil bli med i, trykker du ENTER.

  Du er lagt til i gruppen, og du kan finne teamet i Teams -visningen.

Endre statusen din

 1. Trykk CTRL + E for å gå til søke feltet, og trykk deretter TAB-tasten. Du hører: «profil, App-innstillinger og mer».

 2. Trykk Enter. Du hører: «endre statusen din.»

 3. Trykk ENTER for å åpne menyen for status alternativer. Bruk pil opp og pil ned for å velge et status alternativ, og trykk ENTER for å bekrefte valget.

Finne og lese nye meldinger i en kanal

Når en ny melding mottas, leser skjerm leseren teksten og meldings detaljene. Du kan også bla gjennom etter meldinger på en kanals innlegg -fane.

 1. I en kanal trykker du TAB-tasten eller alt + pil venstre-eller høyrepil-tasten til du hører: «inn Legg.» Microsoft Teams på nettet merker den nyeste meldingen som standard.

 2. Flytt opp og ned i meldings listen ved å trykke pil opp-og pil ned-tasten.

  Tips!: Som standard laster Microsoft Teams inn de 20 nyeste meldingene. Hvis du vil vise eldre meldinger, må du navigere bakover i meldings listen.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus, i JAWS kalles det virtuell markør-modus og i Skjermleser kalles det skannemodus.

 1. I en kanal trykker du TAB-tasten eller alt + pil venstre-eller høyrepil-tasten til du hører: «inn Legg.» Microsoft Teams på nettet merker den nyeste meldingen som standard.

 2. Meldinger er merket som overskrifter. Flytt mellom dem ved å trykke på H (fremover) eller SKIFT + H (bakover). Meldings listen inneholder følgende overskrifts nivåer:

  • Overskrift 2: tittel for hoved innholds området

  • Overskrift 3: dato skille tegn i samtalen.

  • Overskrift 4: enkelt meldinger under en dato.

  • Overskrift 5: svar på meldinger.

  Tips!: Som standard laster Microsoft Teams inn de 20 nyeste meldingene. Hvis du vil vise eldre meldinger, må du navigere bakover i meldings listen.

Tips!: Du kan raskt gå til de uleste meldingene ved hjelp av søke feltet. Trykk CTRL + E for å gå til søke feltet. Skriv inn /unread , og trykk deretter ENTER.

Navigere i og lese samtalene i tråden

 1. Hvis samtalen du er i, er en diskusjons tråd, hører du: «tråd samtale». Åpne samtalen i tråden ved å trykke Enter. Du vil da høre den første meldingen i tråden.

 2. Du kan hoppe fra én melding til en annen i en samtale i tråd ved å bruke tastene Pil opp eller Pil ned. Skjerm leseren leser meldingene mens du flytter gjennom dem.

 3. Trykk enter for å åpne en melding og få flere alternativer. Trykk Esc for å gå tilbake til samtalene i tråden.

Publisere meldinger i kanaler

 1. Trykk på C i kategorien inn Legg . Fokuset flyttes til skrive boksen for meldingen.

  Tips!: 

  • Hvis du vil utvide skrive boksen for å få tilgang til flere redigerings alternativer, trykker du CTRL + SKIFT + X. Hvis du vil skjule boksen, trykker du CTRL + SKIFT + X på nytt.

  • Hvis du vil forsikre deg om at gruppe medlemmer ser meldingen, kan du trykke CTRL + SKIFT + I Skriv-boksen for å merke meldingen som viktig. Du hører: «blokk sitat stil fjernet.» Viktige meldinger er merket viktig! i kanalen og vises som varsler i aktivitetsfeed for gruppe medlemmer.

 2. Skriv inn en melding. Du kan også legge til vedlegg eller til og med Emoji, merke lapper eller memer.

 3. Hvis du vil sende meldingen, trykker du CTRL + ENTER.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver grupper og private meldinger og legger ved filer, bilder, uttrykks ikoner, merke lapper og memer, kan du se bruke en skjerm leser til å chatte i Microsoft Teams.

Svare på en melding

 1. Gå til meldingen du vil svare på, med pil opp og pil ned på fanen inn Legg .

 2. Trykk pil ned-tasten til du hører «svar», og trykk ENTER.

 3. Skriv inn svaret, og trykk ENTER for å sende.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus, i JAWS kalles det virtuell markør-modus og i Skjermleser kalles det skannemodus.

 1. Gå til meldingen du vil svare på ved å trykke H (fremover) eller SKIFT + H (bakover) i kategorien inn Legg .

 2. Med skjerm leser trykker du R-tasten for å flytte fokus til svar-feltet. Ellers trykker du H-tasten til du hører «svar», og trykker ENTER.

 3. Skriv inn svaret, og trykk ENTER for å sende.

Aktivere varsler for en samtale

Når varsler er aktivert for en samtale, vises svar på samtalen i aktivitetsfeed. Varsler aktiveres automatisk for samtaler som du har startet eller svart på.

 1. I en kanal samtale trykker du SKIFT + TAB for å gå til den siste meldingen i kanalen i boksen meldings Skriv.

 2. Trykk opp-eller pil ned-tasten til du hører den første meldingen i samtalen du vil aktivere varsler for.

 3. Trykk Enter. Du hører: «som.» Trykk pil høyre-tasten til du hører «flere alternativer», og trykk ENTER for å velge.

 4. Hvis du vil aktivere varsler for samtalen, trykker du pil ned-tasten til du hører «slå på varsler», og deretter trykker du ENTER for å velge.

  Du hører: «flere alternativer»

  Obs!: Hvis du ikke hører «flere alternativer» etter at du har valgt «slå på varsler», trykker du SR-tasten + mellomrom for å bytte skjerm leser modus.

 5. Trykk på ESC for å returnere fokuset til meldingen.

Obs!: Hvis du vil deaktivere varsler for samtalen, følger du Fremgangs måten ovenfor til du velger flere alternativer -menyen. Trykk pil ned-tasten til du hører «Deaktiver varslinger», og trykk deretter ENTER for å velge.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. I en samtale trykker du H eller SKIFT + H til du hører den første meldingen i samtalen du vil aktivere eller deaktivere varsler for.

 2. Trykk pil ned-tasten til du hører: «verktøy linje med to knapper.»

 3. Trykk Enter. Du hører: «som.»

 4. Hvis du vil aktivere varsler for samtalen med skjerm leser, trykker du på I til du hører «flere alternativer», og trykker på Enter for å velge. Trykk på jeg til du hører «slå på varsler, knapp», og trykk deretter på ENTER.

  Med JAWS og NVDA trykker du pil høyre-tasten til du hører «flere alternativer», og deretter trykker du ENTER for å velge. Trykk pil ned-tasten til du hører «slå på varsler», og trykk deretter ENTER.

 5. Trykk på ESC for å returnere fokuset til meldingen.

Obs!: Hvis du vil deaktivere varsler for samtalen, følger du Fremgangs måten ovenfor til du velger flere alternativer -menyen. Med skjerm leser trykker du på I til du hører «Deaktiver varslinger», og deretter trykker du på ENTER. Med JAWS og NVDA trykker du pil ned-tasten til du hører «Deaktiver varslinger», og deretter trykker du ENTER.

Bruke søke felt kommandoene

Du kan bruke søke felt kommandoer i Microsoft Teams til raskt å gjøre ting.

 1. Trykk CTRL + E for å gå til søke feltet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Skriv inn / for å åpne listen over tilgjengelige kommandoer. Hvis du vil navigere i listen, trykker du på Ctrl + Pil opp eller pil ned til du hører kommandoen du vil bruke, og trykker på Enter for å velge den.

  • Hvis du vet hvilken kommando du vil bruke, skriver du inn kommandoen i søke feltet og trykker ENTER.

Kontroller om du er team eier eller medlem

Team eiere har flere rettigheter, for eksempel redigering av team innstillingene.

 1. Trykk CTRL + SKIFT + 3 for å få tilgang til Teams -visningen.

 2. Bruk pil opp og pil ned for å gå til gruppen du vil kontrollere.

 3. Trykk SKIFT + F10 for å åpne flere alternativer -menyen.

 4. Trykk pil ned-tasten til du hører: «behandle team».

 5. Trykk Enter. Du hører: «medlemmer.»

 6. Hvis du vil søke etter deg selv i medlems listen, trykker du TAB-tasten for å gå til søke boksen og skriver inn navnet ditt.

 7. Trykk TAB-tasten til du hører «navn», og trykk deretter pil ned-tasten. Skjerm leseren leser navn, tittel, sted og rolle.

Logge av Microsoft Teams

 1. I Microsoft Teams trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «profil, App-innstillinger og mer», og trykker ENTER.

 2. Trykk pil ned gjentatte ganger til du hører avloggings alternativet, og trykk ENTER.

Se også

Bruke en skjerm leser til å opprette og endre team i Microsoft Teams

Bruke en skjermleser til å søke etter en samtale, person eller fil i Microsoft Teams

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Video: Hva er Microsoft Teams?

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×