Grunnleggende oppgaver på Docs.com

Viktig!: Docs.com-tjenesten ble trukket tilbake 15. desember 2017. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Viktig informasjon om opphør av Docs.com-tjenesten.


Docs.com er et elektronisk utstillingslokale der du kan publisere og samle inn Word-dokumenter, Excel-arbeidsbøker, presentasjoner i PowerPoint og Office Mix, OneNote-notatblokker, swayer og PDF-filer.

Docs.com gjør det enkelt å finne og dele det som interesserer deg, med andre, og innholdet ser utmerket ut på alle enheter. Nedenfor finner du noen grunnleggende trinn for å komme i gang med å publisere innhold på Docs.com.


Velge oppgaven du vil lære mer om:

Publisere dokumenter på Docs.com

Med Docs.com kan du publisere og samle inn Word-dokumenter, Excel-arbeidsbøker, presentasjoner i PowerPoint og Office Mix, OneNote-notatblokker, swayer og PDF-filer. Du kan velge å dele slikt innhold offentlig med alle globalt eller med begrenset synlighet.

Når du vil publisere dokumentene dine, gjør du følgende:

 1. Logg deg på Office 365-kontoen, og gå til Publiser-siden på Docs.com.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Klikk Datamaskin for å laste opp Word-, Excel-, PowerPoint- og PDF-filer fra den lokale harddisken.

  • Klikk OneDrive for å publisere Word-, Excel-, PowerPoint- eller PDF-filer fra OneDrive-kontoen din.

   Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du er logget på med en personlig konto for OneDrive. OneDrive for Business støttes ikke ennå. Hvis du er logget på med en organisasjonskonto for jobb eller skole og bruker OneDrive for Business, må du først kopiere eller flytte filen fra OneDrive for Business til den lokale harddisken, og deretter bruke alternativet Datamaskin for å laste opp og publisere filen.

  • Klikk på Sway for å publisere en sway.

  • Klikk Office Mix for å publisere en Office Mix-presentasjon.

  • Klikk OneNote for å publisere en OneNote-notatblokk.

  • Klikk boksen Eller skriv inn en nettadresse:, og skriv eller lim inn en nettadresse for å publisere en webkobling.

Angi egenskaper for publiserte dokumenter

Når du publiserer innhold på Docs.com, omdirigeres du til en side der du kan angi følgende egenskaper og innstillinger for innholdet:

 • Tittel
  Du kan endre tittelen på dokumentet ditt, slik at det blir enklere for målgruppen å finne det.

 • Forfatter
  Du kan endre dette hvis den opprinnelige forfatteren av dokumentet ikke er deg, slik at den opprinnelige forfatteren krediteres.

 • Beskrivelse
  En kort beskrivelse bidrar til å tiltrekke en bestemt målgruppe og hjelper søkemotorene med å finne dokumentet.

 • Bakgrunnsbilde
  Du kan endre hvordan dokumentet vil se ut på profil- eller samlingsiden ved å angi et bakgrunnsbilde. Du kan velge dette fra Word- eller PowerPoint-dokumentet eller angi et egendefinert bilde fra den lokale harddisken.

 • Synlighet
  Du kan kontrollere hvem som kan finne og vise dokumentet. Hvis du angir Offentlig kan alle finne og vise dokumentet. Søkemotorer vil også kunne finne dokumentet, slik at du får et større publikum. Hvis du angir Begrenset, vil bare personer som har en direkte kobling, kunne finne og vise dokumentet.

 • Leseraktiviteter
  Du kan styre hva andre kan gjøre i dokumentet. Når Tillat kommentarer om dokumentet er aktivert, kan andre legge til kommentarer i dokumentet. Når Tillat at andre laster ned dokumentet er aktivert, kan andre laste ned dokumentet.

 • Lisens
  Du kan kontrollere hvordan andre kan bruke dokumentet ved å velge en passende Creative Commons-lisens. I de fleste tilfeller er å angi en lisens for Creative Commons-tillegg (CC BY) den beste metoden for å gi innholdet et bredere publikum.

 • Legg til i samling
  Du kan legge til dokumenter i samlingen din for å organisere dem og dele mer innhold samtidig på en strukturert måte.

 • Koder
  Du kan legge til koder i dokumentet slik at andre personer og søkemotorer enkelt kan forstå hva dokumentet handler om. Hver kode må være atskilt med komma for å kunne bli gjenkjent på riktig måte.

 • Språk
  Ved å angi riktig språk for dokumentet blir det enklere for andre personer og søkemotorer å finne dokumentet.

Vil du endre egenskapene og innstillingene for eksisterende dokumenter? Du kan gjøre det ved å gå til dokumentsiden og klikke Rediger detaljer i Detaljer-ruten.

Obs!: Hvis du vil lagre endringene, klikker du Ferdig når du er ferdig med å redigere egenskapene for det publiserte innholdet.

Organisere dokumenter i samlinger

I Docs.com er samlinger en flott metode for å organisere og dele flere dokumenter samtidig. Du kan opprette nye samlinger når som helst ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Logg deg på Office 365-kontoen, og gå til Profil-siden på Docs.com.

 2. Klikk Legg til ny og velg deretter Samling.

 3. Skriv inn et navn for samlingen, angi synligheten du vil den skal ha, og klikk deretter Opprett ny samling.

 4. Gjør ett av følgende på samlingsiden:

  • Klikk på Legg til innhold for å legge til dokumenter og filer som du tidligere har publisert eller likt på Docs.com.

  • Klikk på Publiser nye for å legge til dokumenter og filer som skal publiseres på Docs.com for første gang.

 5. Velg et dokument som du har publisert eller likt.

Samle inn og kuratere innhold ved hjelp av samlinger

Samlinger er ikke bare en praktisk måte å gruppere egne dokumenter og filer på. De fungerer også godt til å samle inn og kuratere andres innhold og webkoblinger. Når du finner nyttig innhold fra andre som du vil samle inn, kan du legge det til i din egen samling ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Klikk Legg til i samling.

 2. Velg samlingen du vil legge til dokumentet i.

Dele innhold

Når du har publisert dokumenter eller samlinger på Docs.com, kan du dele dem på sosiale nettverk for å få et bredere publikum. Du kan raskt og enkelt dele dokumenter og samlinger ved å klikke Del og velge et av de støttede sosiale nettverkene. Hvis du foretrekker det, kan du også kopiere og lime inn koblingen for å dele den.

Kontroller personvernet for innholdet du deler

Du kan begrense hvem som kan se dokumentene eller samlingene, og bare dele dem med skolen, alle skolene i distriktet eller organisasjonen din. Hvis du vil kontrollere personvernet for det du vil dele, gjør du følgende:

Nytt dokument eller samling

Logg deg på Office 365-kontoenog gå til Profil-siden på Docs.com. Gjør så følgende:

Dokument

 1. Klikk Legg til ny, og velg deretter Dokument.

 2. Last opp dokumentet, importer filen eller skriv inn nettadressen du vil dele.

 3. Klikk OK.

 4. Klikk Organisasjon under Synlighet.

  For synlig innhold velger du Offentlig, Begrenset eller Organisasjon.

 5. Klikk Lagre.

Samling

 1. Klikk Legg til ny, og velg deretter Samling.

 2. Legg til en tittel i samlingen, og velg deretter Organisasjon i rullegardinmenyen.

Bare de som logger seg på med en konto fra skolen eller organisasjonen, vil kunne se innholdet. Det vises ikke i søkeresultater og er heller ikke synlig for brukere som ikke er logget på fra skolen eller organisasjonen.

Obs!: Alle elementer i en samling vil arve synlighetsinnstillingene for samlingen. Hvis for eksempel samlingen er felles, blir dokumenter, filer og koblinger i samlingen også offentlige, uavhengig av individuelle synlighetsinnstillinger.

Eksisterende dokument eller samling

 1. Logg deg på Office 365-kontoen. Hold pekeren over et dokument eller en samling på Docs.com, og klikk deretter på Rediger.

 2. Klikk på Organisasjon under Synlighet.

 3. Klikk Lagre.

Bare de som logger seg på med en konto fra skolen eller organisasjonen, vil kunne se innholdet. Det vises ikke i søkeresultater og er heller ikke synlig for brukere som ikke er logget på fra skolen eller organisasjonen.

Obs!: Alle elementer i en samling vil arve synlighetsinnstillingene for samlingen. Hvis for eksempel samlingen er felles, blir dokumenter, filer og koblinger i samlingen også offentlige, uavhengig av individuelle synlighetsinnstillinger.

Bygge inn innhold

Innebygging av dokumenter eller samlinger er en god metode for å dele innhold gjennom eksisterende blogger eller nettsteder. Du kan enkelt få en innebyggingskode for et av de publiserte dokumentene eller en av samlingene dine ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Klikk Bygg inn.

 2. Velg en av størrelsene.

 3. Kopier koden i boksen Innebyggingskode, og lim den deretter inn der du vil at den skal vises.

Oppdage innhold som kan brukes på nytt

Docs.com er et bra sted for å oppdage interessant innhold og Office-dokumenter som kan brukes på nytt. Hvis du vil se etter Office-dokumenter som kan brukes på nytt, gjør du følgende:

 1. Skriv inn ett eller flere nøkkelord du vil søke etter, i søkeboksen øverst på startsiden for Docs.com, og trykk deretter Enter.

 2. Øverst på resultatsiden kan du også filtrere treffene etter Innholdstype, Lisens og Språk. Disse filtrene kan kombineres for bestemte resultater. Du kan for eksempel angi at du bare vil vise Word-dokumenter som er skrevet på japansk, som kan finnes i det offentlige domenet.

 3. Velg et søkeresultat for å vise innholdet. Docs.com viser informasjon om dette innholdet i Detaljer-ruten.

Opprette journalinnlegg

Journalen kan hjelpe deg med å dele tankene dine med andre. Du kan skrive journalinnlegg om publiserte dokumenter eller samlinger for å dele bakgrunnsinformasjon om dem.

Hvis du vil opprette et journalinnlegg, gjør du følgende:

 1. Logg deg på Office 365-kontoen, og gå til Profil-siden på Docs.com.

 2. Klikk Legg til ny, og velg deretter Journalinnlegg.

  Docs.com logger deg på Sway, der du kan opprette et nytt innlegg.

 3. Klikk Publiser.

Når du oppretter flere journalinnlegg, vises journalsiden din til andre som besøker profilsiden din. Du kan endre denne innstillingen ved å gjøre følgende:

 1. Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre på startsiden for Docs.com, og klikk deretter på Innstillinger.

 2. Under startsiden velger du siden som Docs.com skal vise til publikummet som standard.

 3. Klikk Lagre.

Obs!: Publisering av journalinnlegg er for øyeblikket ikke mulig fra mobile enheter. Gå til Docs.com på en datamaskin for å opprette og redigere journalinnlegg.

Tilpasse profilsiden din

Hvis du vil tilpasse profilsiden din, kan du endre bakgrunnen på siden ved å gjøre følgende:

 1. Logg deg på Office 365-kontoen, og gå til Profil-siden på Docs.com.

 2. Klikk Rediger, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk på Velg en sway for å bruke en sway som bakgrunn.

  • Klikk Velg bilde for å bruke et bilde som bakgrunn.

Endre nettadressen for profilsiden din

På Docs.com er profilsiden din et sentralt sted for å komme i kontakt med publikum og dele journalen, dokumenter, samlinger og Om-sider.

Du kan få tilpasset nettadressen, for eksempel docs.com/ditt-navn, for profilsiden din når du har publisert minst to dokumenter. En tilpasset nettadresse gjør det enklere for andre å finne innholdet på nettstedet.

Hvis du vil opprette en tilpasset nettadresse, gjør du følgende:

 1. Logg deg på Office 365-kontoen, og gå til Profil-siden på Docs.com.

 2. Klikk Del.

 3. Klikk Vil du endre profiladressen?.

 4. Skriv inn tegnene du vil bruke for den tilpassede nettadressen, og klikk deretter Lagre.

Obs!: Du kan bare tilpasse nettadressen for profilsiden din på Docs.com én gang, så velg den nye adressen med omhu. Når du oppretter en ny personlig nettadresse, vil all eventuell nettstedstrafikk fra den opprinnelige adressen omdirigeres automatisk til den nye du har opprettet.

Opprette en Om-side

Om-siden er CV-en og porteføljen din på Internett der du kan vise frem både personlig og profesjonelt arbeid. Denne siden gir kontekst for andre som leser dokumentene og journalinnleggene dine på Docs.com.

Du kan opprette en personlig Om-side ved å gjøre følgende:

 1. Logg deg på Office 365-kontoen, og gå til Profil-siden på Docs.com.

 2. Klikk Om.

 3. Klikk Rediger øverst til høyre, og bla deretter gjennom startmalene og fyll ut informasjonen du vil dele med andre.

 4. Klikk Publiser for å lagre endringene.

Forstå målgruppen ved hjelp av analyser

Når du vet når og hvordan innholdet ditt vises og deles, har du et godt utgangspunkt for å planlegge publikasjon og promotering av flere dokumenter. Ved hjelp av analyser i Docs.com kan du lære hvor mange som viser dokumentene dine, hvor besøkende kommer fra, og når de leser det publiserte innholdet. Analysedata oppdateres hver 24. time og kan vises for en samling med innhold eller for et bestemt dokument eller en fil.

Hvis du vil se analyser for en samling med innhold på Docs.com (eller for profilsiden din), gjør du følgende:

 1. Logg deg på Office 365-kontoen, og gå til Profil-siden på Docs.com.

 2. Klikk Analyser.

Du kan også vise analyser for et bestemt dokument eller en fil. Gjør følgende:

 1. Når du er logget på Docs.com-kontoen, går du til det publiserte dokumentet eller filen du vil vise analysedata for.

 2. I Detaljer-ruten utvider du toppteksten Analyser (om nødvendig) for å vise dataene for gjeldende dokument eller fil.

Obs!: Hvis du vil lære mer om analyser i Docs.com, kan du se Hva skjer med innholdet mitt?

Slette dokumenter og filer fra Docs.com

Du kan fjerne noen av dokumentene eller filene dine fra Docs.com ved å gjøre følgende:

 1. Om nødvendig må du logge deg på Docs.com-kontoen din og deretter gå til Profil-siden din.

 2. Flytt musepekeren over dokumentet eller filen du vil slette, og klikk deretter på Redigere.

  Obs!: Hvis du bruker en enhet med berøringsskjerm, trykk på dokumentet eller fil-flisen, og trykk deretter på Redigere.

 3. Bla til bunnen av Rediger detaljer-siden, og velg deretter Slette.

 4. Når du blir bedt om det, bekrefter du at du vil slette det valgte dokumentet eller filen ved å klikke på Slett.

Se også

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×