Grunnleggende oppgaver når du bruker en skjermleser i Microsoft Teams

Tilgjengelighetssenteret for Office > Tilgjengelighetsstøtte for Microsoft Teams

Bruk skjermleseren din for å arbeide effektivt med teammedlemmene i Microsoft Teams. Du finner teamets samtaler, møter, filer og notater på ett sted.

Obs!: 

I dette emnet

Finne og lese nye meldinger i en kanal

 1. Trykk på Tab eller Alt+Venstre eller Høyre piltast i en kanal til du hører «Samtalefane valgt».

 2. Trykk Tab til du hører den siste meldingen. JAWS leser meldingen.

  Obs!: Trykk Alt+R for å åpne og svare på den nyeste tråden.

 3. Du kan forflytte deg i meldingslisten ved å bruke Pil opp eller Pil ned. Du vil høre innholdet i meldingen og detaljene når du befinner deg i meldingen.

Navigere i og lese samtalene i tråden

 1. Hvis samtalen du er inne i er en samtale i en tråd, vil du høre følgende melding: «Samtale i tråd fra <sender name>.» Åpne samtalen i tråden ved å trykke Enter. Du vil da høre den første meldingen i tråden.

 2. Du kan hoppe fra én melding til en annen i en samtale i tråd ved å bruke Pil opp eller Pil ned. JAWS leser meldingene mens du beveger deg gjennom dem.

 3. Trykk enter for å åpne en melding og få flere alternativer. Trykk Esc for å gå tilbake til samtalene i tråden.

Like og lagre en melding

 1. Trykk Tab mens du er i en samtale helt til du hører den siste meldingen i samtalen.

 2. Trykk Pil opp eller Pil ned helt til du hører den meldingen du vil like eller lagre.

 3. Trykk Enter. Du vil høre: «Lagre denne meldingen».

  Obs!: Hvis meldingen du vil lagre er én av meldingene du selv har sent, vil du i stedet høre «Flere alternativer». Trykk på PIL HØYRE. Du vil høre: «Ikke avkrysset, lagre denne meldingen, avkrysningsboks».

  • Trykk Mellomromstasten for å lagre meldingen.

  • Trykk PIL HØYRE for å like meldingen. Du vil høre: «Like-knapp». Trykk Mellomromstasten.

Finne og lese lagrede meldinger

 1. Hvis du vil åpne menyen Innstillinger, trykker du Alt+G. Du vil høre: «Meny, endre status undermeny». Fokuset ligger på din nåværende status.

 2. Trykk Alt+Pil ned til du hører «Lagrede meldinger» og trykk deretter Enter. En liste over dine lagrede meldinger åpnes. Den siste meldingen vises først.

 3. Hvis du vil bla gjennom listen over lagrede meldinger, trykker du Alt+Pil opp eller Alt+Pil ned. JAWS leser innholdet i meldingen og detaljene når du befinner deg i meldingen.

Publisere meldinger i kanaler

Skrive en melding

 1. Trykk C i fanen Samtaler. Fokus flyttes til skriveboksen. Du vil høre: «Skrive en ny melding, redigere».

  Tips!: Trykk ALT+X for å utvide skriveboksen og vise flere redigeringsalternativer. Skjul boksen ved å trykke Alt+X på nytt.

 2. Skriv inn meldingen. Du kan også legge til vedlegg eller emojier, klistremerker eller memer for å gjøre meldingen din,

 3. Send meldingen ved å trykke Ctrl+Enter.

Legge til et vedlegg

 1. Trykk Alt+A. Vedleggsvelgeren åpnes.

 2. Trykk Pil opp eller Pil ned til du hører riktig skyplassering for filen du ønsker å legge ved og trykk deretter Mellomromstasten.

 3. Trykk Pil opp eller Pil ned for å bevege deg i listen over mapper eller filer og trykk Enter for åpne en mappe.

 4. Når du hører filen du ønsker å velge, trykk Enter. Filen blir lagt til meldingen din.

Legge ved en lokal fil
 1. Trykk Alt+A for å legge ved en fil fra datamaskinen din til meldingen.

 2. Trykk Tab til du hører «Laste opp-knapp» og trykk deretter Enter. Du vil høre: «Åpne dialog, Filnavn». Windows-dialogen Åpne vil vises.

 3. Trykk Tab for å navigere i dialogen.

 4. Når du har funnet og valgt filen din, trykker du Tab til du hører «Åpne-knapp» og trykker deretter Enter.

Legge til en emoji

 1. Trykk Alt+Q i skriveboksen.

 2. Trykk Tab for å gå til listen over emojier. Trykk PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å bevege deg i listen.

 3. Når du hører emojien du ønsker å velge, trykk Enter. Emojien blir lagt til meldingen din.

Legge til et klistremerke eller en meme

 1. Trykk Tab i meldingen eller skriveboksen til du hører: «Meny, meny handlinger».

 2. Trykk Høyre piltast til du hører «Velg et klistremerke» og trykk deretter Enter.

 3. Hvis du vil forflytte deg til kategorien klistremerker og memer, trykker du Skift+Tab. Du kan forflytte deg i kategorien ved å bruke tastene Pil opp eller Pil ned. Trykk Enter for å velge en mappe.

 4. Hvis du vil gå til listen over klistremerker og memer i en kategori, trykker du Tab. Trykk deretter PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å forflytte deg gjennom listen. Trykk Mellomromstasten for å gjøre et valg.

 5. Rediger teksten med klistremerker eller memer etter ønske, og når du er ferdig, trykker du Tab til du hører: «Ferdig». Trykk deretter Mellomromstasten.

Legge til eller åpne filer i en kanal

Laste opp en lokal fil

 1. Trykk Tab mens du befinner deg i en kanal helt til du hører «Samtalefane, valgt». Trykk deretter Alt+Høyre piltast til du hører: «Filer-fane» og trykk deretter på Mellomromstasten.

 2. Trykk Skift+Tab til du hører: «Ny».

 3. Trykk Høyre piltast til du hører «Last opp» og trykk deretter Enter. Windows-dialogen Åpne vil vises.

  Obs!: Du kan også legge til en fil ved å bruke skriveboksen for meldinger. Mer informasjon om dette finner du under Legg til et vedlegg.

 4. Trykk Tab for å navigere i dialogen.

 5. Når du har funnet og valgt filen din, trykker du Tab til du hører «Åpne-knapp» og trykker deretter Enter.

Opprette en ny fil

 1. Trykk Tab mens du befinner deg i en kanal helt til du hører «Samtalefane, valgt». Trykk deretter Alt+Høyre piltast til du hører: «Filer-fane» og trykk deretter på Mellomromstasten.

 2. Trykk Skift+Tab til du hører «Ny» og trykk deretter Enter.

 3. Trykk Pil ned til du hører filtypen du ønsker å opprette og trykk deretter Enter.

 4. Gi filen din et navn og trykk deretter Tab til du hører: «Opprett knapp».

 5. Legg til innholdet i filen din. Filen lagres automatisk i kanalens Filer-fane.

åpne en fil

 1. Trykk Tab mens du befinner deg i en kanal helt til du hører «Samtalefane, valgt». Trykk deretter Alt+Høyre piltast til du hører: «Filer-fane» og trykk deretter på Mellomromstasten.

 2. Fokuset ligger på det første elementet i listen. Trykk Pil ned til du hører filen du ønsker å åpne og trykk deretter Enter. Filen åpnes i Filvisning. Når du er ferdig med filen, trykker du Tab til du hører: «Lukkeknapp» og trykker Enter.

 3. Hvis du vil redigere filen, trykker du Tab i Filvisning til du hører «Rediger» og trykker Mellomromstasten. En undermeny vil åpnes.

 4. Trykk Pil ned i undermenyen til du hører alternativene du ønsker å velge og trykk deretter Enter. Rediger filen. Endingene dine lagres automatisk.

  Obs!: Når du åpner Office-filer, vil du bli bedt om å åpne filen i online-versjonen av Office-produktet

Se også

Bruk en skjermleser for å opprette nye Team i Microsoft Teams

Bruk skjermleseren din for å arbeide effektivt med teammedlemmene i Microsoft Teams på Mac. Du finner teamets samtaler, møter, filer og notater på ett sted.

Obs!: 

I dette emnet

Finne og lese nye meldinger i en kanal

 1. Trykk Option+1 for å få tilgang til de siste meldingene. Fanen Aktivitet åpnes.

 2. Trykk Tab helt til VoiceOver leser opp navnet på en fane. Hvis du ikke kom til fanen Samtaler, trykker du Option+Venstre piltast til VoiceOver leser opp: «Samtaler, fane».

 3. Trykk Tab til VoiceOver leser opp den siste meldingen i en samtale.

Navigere i og lese samtalene i tråden

 1. Trykk Option+3 for å få tilgang til samtalene i tråden. Fanen Teams åpnes.

 2. Hvis du vil gå til samtalene i tråden, trykker du Tab helt til VoiceOver leser opp navnet på en fane. Hvis du ikke kom til fanen Samtaler, trykker du Option+Venstre piltast til VoiceOver leser opp: «Samtaler, fane».

 3. Trykk Tab flere ganger for å flytte samtalene i tråden. Fokuset flyttes til Svar-feltet i den siste samtalen. VoiceOver leser opp: «Svar, valgt, knappgruppe, Svar».

 4. For å forflytte deg mellom meldingene i samtalen, trykker du først Control+Option+Skift+Pil opp for å forlate Svar-feltet. Trykk deretter Venstre og Høyre piltast. Trykk Tab for å gå ut av samtalen.

Like og lagre en melding

 1. Gå til meldingen du vil like eller lagre og trykk venstre eller høyre piltast til VoiceOver leser opp: «Verktøylinje». Trykk Control+Option+Skift+Pil ned for å velge verktøylinje.

 2. Trykk venstre eller høyre piltast for å navigere mellom alternativene. VoiceOver leser opp alternativene etter som du beveger deg mellom dem.

 3. Trykk Control+Option+Mellomromstasten når du kommer til det alternativet du ønsker å velge.

 4. Trykk Control+Option+Skift+Pil opp for å gå tilbake til meldingen.

Finne og lese lagrede meldinger

 1. Hvis du ønsker å åpne menyen Innstillinger, trykker du Option+G. Fokuset vil da ligge på statusalternativet.

 2. Trykk Control+Option+Høyre piltast til VoiceOver leser opp: «Lagrede meldinger» og trykk deretter Control+Option+Mellomromstasten for å velge.

  Du vil se en liste med de lagrede meldingene dine. Den siste meldingen vil vises øverst.

 3. Trykk Tab flere ganger til VoiceOver annonserer en lagret melding. Hvis du vil bla gjennom listen over lagrede meldinger, trykker du Venstre eller høyre piltast. VoiceOver leser meldingene når du befinner deg i dem.

Publisere meldinger i kanaler

Skrive en melding

 1. Trykk C i fanen Samtaler. Fokus flyttes til skriveboksen. VoiceOver annonserer: «Skrive en ny melding, redigere tekst».

  Tips!: 

  • Trykk Option+X for å utvide skriveboksen og vise flere redigeringsalternativer.

  • Boksen lukkes automatisk når meldingen er sendt. Du kan også trykke Tab én gang for å gå til knappen Lukk skriveboksen og deretter trykke Control+Option+Mellomromstasten for å velge den.

 2. Skriv inn meldingen.

  Tips!: Du kan også legge til vedlegg eller emojier, klistremerker eller memer for å gjøre meldingen din, Trykk Tab én gang for å navigere til menyen med emojier og klistremerker. Trykk deretter Høyre piltast til du hører menyen du vil åpne. Trykk Enter for å åpne menyen, og skriv deretter inn hva du ønsker å søke etter, eller trykk Tab for å gå direkte til galleriet. Trykk venstre eller høyre piltast for å navigere mellom alternativene i galleriet.

 3. Send meldingen ved å trykke Control+Enter.

  Tips!: Nå skriveboksen ikke er utvidet, kan du sende en melding helt enkelt ved å trykke Enter.

Legge til et vedlegg

 1. Trykk Option+A i skriveboksen. Vedleggsvelgeren åpnes.

 2. Trykk Pil høyre eller Pil venstre til du hører riktig skyplassering for filen du ønsker å legge ved og trykk deretter Control+Option+Mellomromstasten for å velge den.

 3. Trykk Pil høyre eller Pil venstre for å bevege deg i listen av mapper eller filer.

 4. Når du hører filen du vil legge til, trykker du Enter. Filen legge til og du ser den i Filer-fanen.

Legge ved en lokal fil
 1. Trykk Option+A for å legge ved en fil fra datamaskinen din til meldingen.

 2. Trykk Tab til du hører «Laste opp-knapp». Trykk deretter Control+Option+Mellomromstasten. Vinduet hvor du kan velge en fil åpnes.

 3. Trykk Tab for å navigere i dialogen.

 4. Trykk Enter når du har funnet og valgt filen. Filen legges til tråden. Du kan også se den i Filer-fanen.

Legge til en emoji

 1. Trykk Option+Q i skriveboksen.

 2. Trykk Tab for å gå til listen over emojier. Trykk PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å bevege deg i listen.

 3. Når du hører emojien du ønsker å velge, trykk Control+Option+Mellomromstasten. Emojien blir lagt til meldingen din.

Legge til et klistremerke eller en meme

 1. Trykk Tab i skriveboksen til VoiceOver annonserer: «Vedlegg meny element».

 2. Trykk på Høyre piltast flere ganger til VoiceOver sier: «Velg et klistremerke.» Trykk Control+Option+Mellomromstasten for å åpne menyen.

 3. Hvis du vil forflytte deg til kategorien klistremerker og memer, trykker du Skift+Tab. Du kan forflytte deg i kategorien ved å bruke Høyre eller venstre piltast. Trykk Enter for å velge en kategori.

 4. Hvis du vil gå til listen over klistremerker og memer i en kategori, trykker du Tab. Trykk deretter PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å forflytte deg gjennom listen. Trykk Control+Option+Mellomromstasten for å velge et element.

 5. Hvis du vil, kan du redigere teksten rundt klistremerket eller memen. Når du er ferdig, trykker du Tab helt til VoiceOver annonserer: «Ferdig, knapp». Trykk Control+Option+Mellomromstasten for å velge knappen.

  Klistremerket eller memen legges til meldingen din i skriveboksen.

Legge til eller åpne filer i en kanal

Laste opp en lokal fil

 1. Når du befinner deg i en kanal, trykker du Tab helt til VoiceOver annonserer: «Samtaler, fane». Trykk deretter Option+Høyre piltast. Fokuset flyttes til Filer-fanen og VoiceOver starter opplesningen av de vedlagte filene.

  Obs!: Du kan også laste opp en fil ved å bruke skriveboksen for meldinger. Mer informasjon om dette finner du under Legg til et vedlegg.

 2. Trykk Tab til VoiceOver annonserer: «Ny, opprett ny mappe eller fil».

 3. Trykk Høyre piltast til VoiceOver annonserer: «Opplasting, last opp filer og mapper». Trykk Control+Option+Mellomromstasten for å velge knappen for Opplasting og trykk deretter Enter for å åpne dialogen.

 4. Når dialogen er åpen, trykker du Tab for å navigere i menyen.

 5. Når du har funnet og valgt filen din, trykker du Enter.

  Filen blir lastet opp og er tilgjengelige i Filer-fanen i kanalen din.

Opprette en ny fil

 1. Når du befinner deg i en kanal, trykker du Tab helt til VoiceOver annonserer: «Samtaler, fane». Trykk deretter Option+Høyre piltast. Fokuset flyttes til Filer-fanen og VoiceOver starter opplesningen av de vedlagte filene.

 2. Trykk Tab til VoiceOver annonserer: «Ny, opprett ny mappe eller fil». Trykk Enter for å åpne menyen.

 3. Trykk Høyre piltast til du hører filtypen du ønsker å opprette og trykk deretter Control+Option+Mellomromstasten.

 4. Gi filen din et navn og trykk deretter Tab til VoiceOver annonserer: «Opprett, knapp». Trykk Control+Option+Mellomromstasten for å velge knappen.

 5. Legg til innholdet i filen din. Filen lagres automatisk i Filer-fanen i kanalen.

åpne en fil

 1. Når du befinner deg i en kanal, trykker du Tab helt til VoiceOver annonserer: «Samtaler, fane». Trykk deretter Option+Høyre piltast. Fokuset flyttes til Filer-fanen og VoiceOver starter opplesningen av de vedlagte filene.

 2. Trykk Tab helt til VoiceOver begynner å lese vedleggene på nytt.

 3. Trykk Høyre piltast til du hører filen du vil åpne og trykk deretter Control+Option+Mellomromstasten for å velge den.

  Obs!: Når du åpner Office-filer, vil du bli bedt om å åpne filen i online-versjonen av Office-produktet. Du må muligens logge inn på nytt.

 4. Hvis du vil redigere filen, trykker du Tab i Filvisning til du hører «Rediger» og trykker Control+Option+Mellomromstasten. En undermeny vil åpnes.

 5. Trykk Pil ned i undermenyen til du hører alternativene du ønsker å velge og trykk deretter Control+Option+Mellomromstasten.

 6. Rediger filene i redigeringsprogrammet. Endringene dine lagres automatisk.

 7. Når du vil lukke filen, trykker du Command+Q.

Se også

Bruk en skjermleser for å opprette nye Team i Microsoft Teams

Bruk skjermleseren din for å arbeide effektivt med teammedlemmene i Microsoft Teams. Du finner teamets samtaler, møter, filer og notater på ett sted.

Obs!: 

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Narrator.

 • Vi anbefaler at du bruker Microsoft Teams på nettet i nettleseren Microsoft Edge for best brukeropplevelse.

 • Hvis du vil lære hvordan du navigerer i Microsoft Teams, kan du lese Hvordan navigere i Microsoft Teams ved hjelp av tilgjengelige funksjoner.

 • Hvis du vil lære mer om hurtigtaster i Microsoft Teams, kan du lese Hurtigtaster for Microsoft Teams.

 • Nye tilgjengelighetsfunksjoner legges ofte til. Hvis du har et Office 365-abonnement, får du automatisk oppdateringer med disse nye funksjonene.

I dette emnet

Finne og lese nye meldinger i en kanal

Når du mottar en ny melding, leser Narrator teksten og meldingsinformasjonen. Du kan også gå gjennom meldingene i kanalens Samtale-fane.

 1. Trykk på Tab eller Alt+Venstre eller Høyre piltast i en kanal til du hører «Valgt Samtalefaneelement».

 2. Trykk Tab til du hører den siste meldingen. Narrator leser meldingen.

  Obs!: Trykk Alt+R for å åpne og svare på den nyeste tråden.

 3. Du kan forflytte deg i meldingslisten ved å bruke Pil opp eller Pil ned. Du vil høre innholdet i meldingen og detaljene når du befinner deg i meldingen.

Navigere i og lese samtalene i tråden

 1. Hvis samtalen du er inne i er en samtale i en tråd, vil du høre følgende melding: «Samtale i tråd fra <sender name>.» Åpne samtalen i tråden ved å trykke Enter. Du vil da høre den første meldingen i tråden.

 2. Du kan hoppe fra én melding til en annen i en samtale i tråd ved å bruke tastene Pil opp eller Pil ned. Narrator leser meldingene mens du beveger deg gjennom dem.

 3. Trykk enter for å åpne en melding og få flere alternativer. Trykk Esc for å gå tilbake til samtalene i tråden.

Like og lagre en melding

 1. Trykk Tab mens du er i en samtale helt til du hører den siste meldingen i samtalen.

 2. Trykk Pil opp eller Pil ned helt til du hører den meldingen du vil like eller lagre.

 3. Trykk Enter. Du vil høre: «Ikke avkrysset, lagre denne meldingen, avkrysningsboks».

  Obs!: Hvis meldingen du vil lagre er én av meldingene du selv har sent, vil du i stedet høre «Flere alternativer». Trykk på PIL HØYRE. Du vil høre: «Ikke avkrysset, lagre denne meldingen, avkrysningsboks».

  • Trykk Mellomromstasten for å lagre meldingen.

  • Trykk PIL HØYRE for å like meldingen. Du vil høre: «Likt-knapp». Trykk Mellomromstasten.

Finne og lese lagrede meldinger

 1. Hvis du vil åpne menyen Innstillinger, trykker du Alt+G. Du vil høre: «Endre statusen din, menyelement». Fokuset ligger på din nåværende status.

 2. Trykk Alt+Pil ned til du hører «Lagrede meldinger» og trykk deretter Enter. Du vil se en liste over de lagrede meldingene dine. Den siste meldingen vises øverst.

 3. Hvis du vil bla gjennom listen over lagrede meldinger, trykker du Alt+Pil opp eller Alt+Pil ned. Narrator leser innholdet i meldingen og detaljene når du befinner deg i meldingen.

Publisere meldinger i kanaler

Skrive en melding

 1. Trykk C i fanen Samtaler. Fokuset flyttes til skriveboksen. Du vil høre: «Skrive en ny melding, redigere».

  Tips!: Trykk ALT+X for å utvide skriveboksen og vise flere redigeringsalternativer. Skjul boksen ved å trykke Alt+X på nytt.

 2. Skriv inn meldingen. Du kan også legge til vedlegg eller emojier, klistremerker eller memer for å gjøre meldingen din,

 3. Send meldingen ved å trykke Ctrl+Enter.

Legge til et vedlegg

 1. Trykk Alt+A. Vedleggsvelgeren åpnes.

 2. Trykk Pil opp eller Pil ned til du hører riktig skyplassering for filen du ønsker å legge ved og trykk deretter Mellomromstasten.

 3. Trykk Pil opp eller Pil ned for å bevege deg i listen over mapper eller filer og trykk Enter for åpne en mappe.

 4. Når du hører filen du ønsker å velge, trykk Enter. Filen blir lagt til meldingen din.

Legge ved en lokal fil
 1. Trykk Alt+A for å legge ved en fil fra datamaskinen din til meldingen.

 2. Trykk TAB til du hører «Laste opp-knapp» og trykk deretter Enter. Du vil høre: «Filnavn, redigerbar redigering». Windows-dialogen Åpne vil vises.

 3. Trykk TAB for å navigere i dialogen.

 4. Når du har funnet og valgt filen din, trykker du Alt+O. Filen blir lagt til meldingen din.

Legge til en emoji

 1. Trykk Alt+Q i skriveboksen.

 2. Trykk TAB for å gå til listen over emojier. Trykk PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å bevege deg i listen.

 3. Når du hører emojien du ønsker å velge, trykk Enter. Emojien blir lagt til meldingen din.

Legge til et klistremerke eller en meme

 1. Trykk TAB i meldingsboksen til du hører: «Vedlegg meny element».

 2. Trykk Høyre piltast til du hører «Velg et klistremerke» og trykk deretter Enter.

 3. Hvis du vil forflytte deg til kategorien klistremerker og memer, trykker du Skift+TAB. Du kan forflytte deg i kategorien ved å bruke tastene Pil opp eller Pil ned. Trykk Enter for å velge en mappe.

 4. Hvis du vil gå til listen over klistremerker og memer i en kategori, trykker du TAB. Trykk deretter PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å forflytte deg gjennom listen. Trykk Mellomromstasten for å gjøre et valg.

 5. Rediger teksten med klistremerker eller memer etter ønske, og når du er ferdig, trykker du TAB til du hører: «Ferdig-knapp». Trykk deretter mellomromstasten.

Legge til eller åpne filer i en kanal

Laste opp en lokal fil

 1. Trykk Tab mens du befinner deg i en kanal helt til du hører «Valgt, Samtalefaneelement». Trykk deretter Alt+Høyre piltast til du hører: «Filfaneelement» og trykk deretter Enter.

 2. Trykk Skift+Tab til du hører: «Ny, opprett ny mappe eller fil».

 3. Trykk Høyre piltast til du hører «Last opp» og trykk deretter Enter. Windows-dialogen Åpne vil vises.

  Obs!: Du kan også legge til en fil ved å bruke skriveboksen for meldinger. Mer informasjon om dette finner du under Legg til et vedlegg.

 4. Trykk Tab og piltastene for å navigere i dialogen.

 5. Når du har funnet og valgt filen din, trykker du Alt+O.

Opprette en ny fil

 1. Trykk Tab mens du befinner deg i en kanal helt til du hører «Valgt, Samtalefaneelement». Trykk deretter Alt+Høyre piltast til du hører: «Filfaneelement» og trykk deretter Enter.

 2. Trykk Skift+Tab til du hører «Ny, opprett en ny mappe eller fil» og trykk deretter Enter.

 3. Trykk Pil ned til du hører filtypen du ønsker å opprette og trykk deretter Enter.

 4. Gi filen din et navn og trykk deretter Tab til du hører: «Opprett knapp».

 5. Legg til innholdet i filen din. Filen lagres automatisk i kanalens Filer-fane.

åpne en fil

 1. Trykk Tab mens du befinner deg i en kanal helt til du hører «Samtalefane, valgt». Trykk deretter Alt+Høyre piltast til du hører: «Filfaneelement» og trykk deretter Enter.

 2. Trykk Pil ned til du hører filen du ønsker å åpne og trykk Enter. Filen åpnes i Filvisning. Når du er ferdig med filen, trykker du Tab til du hører: «Lukkeknapp» og trykker Enter.

 3. Hvis du vil redigere filen, trykker du Tab i Filvisning til du hører «Rediger» og trykker Mellomromstasten. En undermeny vil åpnes.

 4. Trykk Pil ned i undermenyen til du hører alternativet du ønsker å velge og trykk deretter Enter. Rediger filen. Endingene dine lagres automatisk.

  Obs!: Når du åpner Office-filer, vil du bli bedt om å åpne filen i online-versjonen av Office-produktet

Se også

Bruk en skjermleser for å opprette nye Team i Microsoft Teams

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×