Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruke Word med tastaturet og Skjermleseren, den innebygde skjermleseren i Windows, som raskt lar deg utføre alle de vesentligste grunnleggende oppgavene.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Åpne Word og starte et nytt dokument

Begynne å arbeide på et nytt Word dokument.

 1. Trykk på Windows-logotasten, skriv inn «word», og trykk deretter på ENTER. Word åpnes, og fokuset er på Fil-fanen med Tomt dokument-malen valgt i dokumentmalgalleriet.

 2. Gjør et av følgende:

  • Trykk på ENTER for å åpne et nytt, tomt dokument.

  • Hvis du vil åpne en av de andre malene i galleriet, trykker du på piltastene til du hører den malen du vil ha, og så trykker du på ENTER.

  • Du kan søke etter flere maler på nettet ved å trykke på ALT+S og så skrive inn hva slags mal du vil ha (for eksempel elevrapport eller budsjett), og til slutt trykke på ENTER. Trykk på piltastene til du hører den malen du vil ha, og så trykker du på ENTER.

Åpne et nylig åpent dokument

Alle dokumentene du har arbeidet med nylig, finnes på ett sted.

 1. Først åpner du Word, og så trykker du på SKIFT+TAB til du hører navnet på et nylig åpent dokument.

 2. Trykk på PIL NED til du hører dokumentet du vil ha. Trykk deretter på ENTER.

Lagre et dokument

Trykk på CTRL+S for å lagre endringene du har gjort i et dokument.

 1. Trykk på ALT+F, A for å lagre dokumentet med et annet navn eller i en annen plassering eller filformat.

 2. Velg lagringsplassen ved å trykke på TAB, og trykk deretter på PIL NED til du hører plasseringen du ønsker.

 3. Trykk på TAB til du hører «Tast inn filnavn her», og skriv inn det navnet du vil bruke.

 4. Trykk på TAB. Du hører: «Lagre som type Word-dokument stjerne punktum docx.»

 5. Hvis du vil endre filtypen, trykker du på MELLOMROM og så på PIL NED til du hører filtypen du vil bruke. Trykk på ENTER for å velge.

 6. Trykk på TAB til du hører «Lagre-knappen», og trykk deretter på ENTER.

Lese et dokument

Hvis du vil bruke tekstlesingskommandoene, må fokus være i dokumentområdet.

 • Hvis du vil lese all tekst fra markørplasseringen til slutten, trykker du på CAPS LOCK+M.

 • Hvis du vil lese gjeldende avsnitt, trykker du på CAPS LOCK+CTRL+L.

 • Hvis du vil lese neste eller forrige linje, trykker du på PIL OPP eller PIL NED.

 • Hvis du vil lese neste eller forrige ord, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

 • Trykk på CTRL for å avslutte lesingen.

Navigere etter overskrifter

Du kan raskt flytte fra overskrift til overskrift ved hjelp av Navigasjonsruten.

 1. Åpne Navigasjonsruten ved å trykke på ALT+W, K. Du hører: «Søke i dokument, redigering.»

 2. Trykk på TAB til du hører: «Valgt, overskrifter-faneelement.»

 3. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB for å bla gjennom listen over overskrifter. Skjermleser leser opp overskriftene etter hvert som du beveger deg.

 4. Hvis du vil flytte til overskriften, trykker du på ENTER. Fokuset flytter til begynnelsen av overskriftsraden i dokumentteksten.

Bruke Spor endringer

Når du aktiverer Spor endringer, vil Word merke og vise eventuelle endringer som noen gjør i dokumentet. Du kan aktivere denne funksjonen ved hjelp av en hurtigtast eller via båndet.

Hvis du vil aktivere Spor endringer, gjør du ett av følgende:

 • Du kan bruke den direkte snarveien på tastaturet ved å trykke CTRL + SKIFT + E.

 • Hvis du vil bruke båndet, trykker du på ALT+R, G på tastaturet. Du hører: «Spor endringer, ikke avmerket menyelement». Trykk deretter på G.

Skrive ut dokumenter

Hvis du trenger utskrifter av Word-dokumentene dine, er det lett å skrive dem ut.

 1. Skriv ut dokumentet ved å trykke på CTRL+P. Skriv ut-dialogboksen åpnes. Hvis du vil skrive ut med standardinnstillingene, trykker du på ENTER.

 2. Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, trykker du på TAB for å gå gjennom alternativene.

 3. Åpne listen over alternativer ved å trykke på MELLOMROM. Du kan gå opp og ned i alternativslisten ved å trykke på piltastene. Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 4. Når du er klar til å skrive ut med de nye innstillingene, trykker du på TAB til du hører «Skriv ut-knapp», og så på ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Word 2016 for Mac fungerer med hurtigtaster og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS, og lar deg gjøre alle de vesentligste grunnleggende oppgavene.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Åpne Word og starte et nytt dokument

Det er enkelt å begynne å arbeide på et nytt Word-dokument med VoiceOver.

 1. Trykk på SKIFT+KOMMANDO+A i for å gå til Programmer-listen i Finder.

 2. Tast M for å gå direkte til programmer som begynner med bokstaven M, og trykk deretter på TAB til du hører: «Microsoft Word-programmet».

 3. Trykk på KOMMANDO+PIL NED for å åpne Word 2016 for Mac.

 4. Åpne et nytt tomt dokument ved å trykke på KOMMANDO+N.

Åpne et nylig åpent dokument

Alle dokumentene du har arbeidet med nylig, finnes på ett sted.

 1. Når du har åpnet Word, trykker du på TAB til du hører kontonavnet ditt, etterfulgt av «Kontoinnstillinger, menyknapp».

 2. Trykk på PIL NED til du hører «Nylig, alternativknapp» og så på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne Nylig-listen.

 3. Trykk på TAB til du hører navnet på det første dokumentet i listen, etterfulgt av informasjon om filens plassering. Hvis det første dokumentet ikke er det du vil ha, trykker du på PIL NED til du finner det riktige.

 4. Trykk på ENTER for å åpne det valgte dokumentet.

Lagre et dokument

Hvis du vil lagre endringene du har gjort, trykker du på KOMMANDO+S. Hvis du vil lagre en kopi av dokumentet med et annet navn, trykker du på SKIFT+KOMMANDO+S, skriver inn et nytt navn på dokumentet og trykker på ENTER for å lagre det.

Lese et dokument

Hvis du vil bruke tekstlesingskommandoer, må fokus være i dokumentområdet.

 • Hvis du vil lese all tekst fra markørplasseringen til slutten, trykker du på CTRL+TILVALG+A.

 • For å lese gjeldende avsnitt trykker du på CTRL+TILVALG+P.

 • For å flytte til neste eller forrige linje, kan du trykke på PIL OPP eller PIL NED.

 • For å flytte til neste eller forrige ord, kan du trykke på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

Tips!: Hvis dokumentet du leser inneholder fotnoter eller kommentarer, bruker du VoiceOver-navigasjon med piltaster til å finne dem. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå til dokumentområdet, og naviger deretter rundt i dokumentet ved å trykke på CTRL+TILVALG+en piltast i retningen du vil flytte.

Navigere etter overskrifter

Du kan raskt flytte fra overskrift til overskrift ved hjelp av Navigasjonsruten.

Aktivere navigasjonsruten

 1. Trykk på KOMMANDO+F6 til du hører navnet på fanen du er på, for eksempel «Hjem, valgt, fane».

 2. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Visning-fanen», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB til du hører: «Navigasjonsrute, ikke avmerket, avmerkingsboks», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å aktivere ruten.

Bruke navigasjonsruten

 1. Flytt fokuset til navigasjonsruten ved å trykke på KOMMANDO+F6 til du hører: «Miniatyrbilderute, valgt».

 2. Trykk på PIL HØYRE-tasten én gang. Du hører: «Dokumentkart, fane.» Trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne dokumentkartet i navigasjonsruten.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Tabell», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å åpne tabellen der overskriftene er oppført.

 4. Hvis du vil flytte mellom overskrifter, trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du finner overskriften du vil ha, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne dokumentet.

Bruke Spor endringer

Spor endringer-alternativet markerer alle endringer du gjør i dokumentet, slik at andre forfattere raskt kan se hva som er endret.

 1. Trykk på KOMMANDO+F6 til du hører navnet på den gjeldende fanen, for eksempel «Startside, valgt, fane».

 2. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Se gjennom, fane», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne båndet.

 3. Trykk på TAB til du hører: «Spor endringer, ikke avmerket, avmerkingsboks», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å aktivere innstillingen.

Skrive ut dokumenter

Hvis du vil skrive ut det aktuelle dokumentet, trykker du PÅ KOMMANDO+P for å åpne Skriv ut-dialogboksen. Trykk på TAB til du hører «Skriv ut, knapp», og så på ENTER for å sende dokumentet til standardskriveren.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, til å utføre alle de vesentligste grunnleggende oppgavene i Word for iOS, som å åpne og lagre et dokument, lese, spore endringer og skrive ut.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til berøringsveiledning for Word på iPhone for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i Word for iOS.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Åpne Word og starte et nytt dokument

Det er enkelt å begynne å arbeide på et nytt Word-dokument med VoiceOver.

 1. Sveip til høyre eller venstre med tre fingre på telefonen for å gå til startskjermen, hvor du finner Word for iOS-appen.

 2. Deretter sveiper du til høyre med én finger til du hører VoiceOver si app-navnet.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen.

 4. Word åpnes. Sveip til høyre til du hører «Ny knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Den Nye fanen åpnes, med Tomt dokument-malen valgt i dokumentmalgalleriet.

 5. Gjør et av følgende:

  • Åpne et nytt, tomt dokument ved å dobbelttrykke på skjermen når du hører: «Tomt dokument».

  • Hvis du vil åpne en av de andre malene i galleriet, sveiper du til høyre til du hører den malen du vil ha, og så dobbelttrykker du på skjermen.

Åpne et nylig åpent dokument

Alle dokumentene du har arbeidet med nylig, finnes på ett sted.

 1. Når du har åpnet Word for iOS, sveiper du til høyre til du hører «Nylig-knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen.

 2. Sveip til venstre til du hører dokumentet du vil ha. VoiceOver leser opp de nylig åpne dokumentene som «<filnavn>, <plassering>» etter hvert som du beveger deg.

 3. Åpne et dokument ved å dobbelttrykke på skjermen når du er på det.

Lagre et dokument

Word for iOS lagrer dokumentet automatisk på OneDrive mens du arbeider, så du behøver ikke å tenke på lagring. Hvis du vil, kan du lett gi et nytt navn til dokumentet.

 1. Sveip til høyre eller venstre i Redigering-visningen av Word-dokumentet til VoiceOver sier: «Fil-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Fil-menyen åpnes.

 2. Gi et nytt navn til dokumentet ved å sveipe til høyre til du hører: «Navn.» Skriv inn et navn på dokumentet ved hjelp av skjermtastaturet. Du finner tastaturet ved å sveipe til høyre til du hører: «Q».

  Tips!: Du finner også tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. VoiceOver leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Løft fingeren og dobbelttrykker på skjermen for å velge elementet.

 3. Sveip til høyre eller venstre til du finner en plassering du vil lagre til, som telefonen eller en mappe på OneDrive. VoiceOver leser opp plasseringene etter hvert som du beveger deg. Når du er på plasseringen du ønsker å lagre til, dobbelttrykker du på skjermen. Hvis det finnes mapper som skal åpnes, sveiper du til høyre til du er på en mappe, og så dobbeltrykker du for å åpne den.

 4. Lagre dokumentet ved å sveipe til venstre til du hører «Lagre-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge den. Dokumentet er nå lagret.

Hvis du vil lagre en kopi av dokumentet på enheten din, er dette enkelt med skjermleseren.

 1. Åpne Fil-menyen i dokumentet. Sveip til høyre til du hører: «Lagre en kopi-knapp» og dobbelttrykk på skjermen.

 2. Fokuset flyttes til tekstfeltet for det nye filnavnet. Hvis du vil ha et nytt navn på dokumentet, skriver du inn et navn med skjermtastaturet.

 3. Sveip til høyre til du finner en plassering du vil lagre til, som iPhonen eller en mappe i OneDrive.

 4. Lagre dokumentet ved å sveipe til venstre til du hører «Lagre-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Dokumentet er nå lagret.

Lese et dokument

Hvis du vil bruke tekstlesingsbevegelsene i Redigering-visningen, må fokuset være i dokumenttekstområdet.

 • Hvis du vil lese all teksten på en side, sveiper du til høyre til du hører: «Side <sidenummer> innhold.» VoiceOver begynner å lese hele siden.

 • Hvis du vil lese enkeltlinjer, setter du en finger på en side og drar den nedover. VoiceOver leser en linje når du lander på den.

 • Dobbelttrykk på skjermen med to fingre for å avslutte lesingen.

Bruke Spor endringer

Spor endringer-alternativet markerer alle endringer du gjør i dokumentet, slik at andre forfattere raskt kan se hva som er endret.

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du har et Office 365-abonnement.

 1. Sveip til høyre eller venstre i Redigering-visningen av Word-dokumentet til VoiceOver sier: «Vis bånd-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «<bånd fanenavn> fane.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen, og sveip deretter til høyre eller venstre til du hører: «Se gjennom-fane.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Sveip til høyre til du hører «Spor endringer av-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Spor endringer på.»

 4. Hvis du vil lukke båndet og flytte fokuset til dokumentet, kan du sveipe til venstre til du hører «Skjul bånd-knapp», og deretter dobbelttrykke på skjermen.

Skrive ut dokumenter

Skriv ut Word-dokumentene direkte fra iPhone til en skriver som støtter AirPrint. Hvis du vil lese mer om AirPrint og de støttede skriverne, kan du se Bruke AirPrint til å skrive ut fra iPhone, iPad eller iPod touch.

Før du begynner, må du sørge for at iPhone og skriveren er tilkoblet det samme Wi-Fi-nettverket.

 1. Sveip til høyre eller venstre i dokumentets Redigering-visning til du hører «Fil-knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen. Fil-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «AirPrint.» Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Skriveralternativer, Avbryt-knapp.»

 4. Sveip til du hører: «Skriver.» «Velg skriver-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. Listen over tilgjengelige AirPrint-skrivere åpnes.

 5. Sveip til høyre til du hører den skriveren du ønsker å velge, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Hvis du vil skrive ut ved bruk av standardinnstillingene, sveiper du til høyre eller venstre i Skriveralternativer-menyen til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å utføre alle de vesentligste grunnleggende oppgavene i Word for Android, som å åpne og lagre et dokument, lese, spore endringer og skrive ut.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Word for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Word for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Åpne Word og starte et nytt dokument

Det er enkelt å begynne å arbeide på et nytt Word for Android-dokument med TalkBack.

 1. Sveip til høyre eller venstre med to fingre på telefonen for å gå til startskjermen, hvor du finner Word for Android-appen.

 2. Sveip til høyre med én finger til TalkBack sier app-navnet.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen.

 4. Word for Android åpnes. Sveip til høyre til du hører: «Ny knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen. Den Nye menyen åpnes, med Tomt dokument-malen valgt i dokumentmalgalleriet.

 5. Gjør et av følgende:

  • Åpne et nytt tomt dokument ved å dobbelttrykke på skjermen når du hører «Tomt dokument».

  • Hvis du vil åpne en av de andre malene i galleriet, sveiper du til høyre til du hører den malen du vil ha, og så dobbelttrykker du på skjermen.

Åpne et nylig åpent dokument

Alle dokumentene du har arbeidet med nylig, finnes på ett sted.

 1. Når du har åpnet Word for Android, får du en liste over dokumenter som du har hatt åpne i det siste.

 2. Sveip til venstre til du hører dokumentet du vil ha. VoiceOver leser opp de nylig åpne dokumentene som «<filnavn>, plassert i <plassering>» etter hvert som du beveger deg.

 3. Åpne et dokument ved å dobbelttrykke på skjermen når du er på det.

Lagre et dokument

Word for Android lagrer dokumentet automatisk på OneDrive mens du arbeider, så du behøver ikke å tenke på lagring. Hvis du vil, kan du lett gi et nytt navn til dokumentet.

 1. Sveip til høyre eller venstre i Redigering-visningen av Word-dokumentet til TalkBack sier: «Fil-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Fil-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre til TalkBack sier: «Lagre-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Du hører: «Lagre. Fil-meny lukk.»

 3. Gi navn til dokumentet ved å sveipe til høyre til du hører: «Gi nytt navn til denne filen-knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen. Skriv inn et navn på dokumentet ved hjelp av skjermtastaturet. Lagre det nye navnet ved å dra fingeren på tastaturet til du hører «Ferdig», og så løfter du den (og dobbelttrykk på skjermen om nødvendig). Filen har nå fått nytt navn.

  Tips!: Du finner tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. TalkBack leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Når du er på det ønskede elementet, løfter du fingeren for å velge det. Det er mulig du må dobbelttrykke på skjermen for å sette inn tegnet. Dette er avhengig av innstillingene på enheten din.

Hvis du vil lagre en kopi av dokumentet på enheten din eller på en annen plassering på OneDrive, er dette enkelt med skjermleseren.

 1. Åpne Fil-menyen i dokumentet. Sveip til høyre til du hører «Lagre som-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Lagre som-menyen åpnes med fokuset på filnavnfeltet.

 2. Fokuset flyttes til tekstfeltet for det nye filnavnet. Hvis du vil ha et nytt navn på dokumentet, skriver du inn et navn med skjermtastaturet.

 3. Sveip til høyre til du finner en plassering du vil lagre til, som telefonen eller en mappe i OneDrive.

 4. Hvis du vil lagre en kopi av dokumentet, sveiper du til høyre til du hører: «Lagre-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Kopien er lagret.

Lese et dokument

Hvis du vil bruke tekstlesingsbevegelsene i Redigering-visningen, må fokuset være i dokumenttekstområdet.

 • Hvis du vil lese alt innholdet på en side, sveiper du til høyre for å flytte til den første tekstboksen, bildet eller koblingen på siden. TalkBack begynner å lese innholdet.

  Sveip til høyre for å lese den neste tekstboksen, bildet eller koblingen.

 • Trykk på skjermen med én finger for å avslutte lesingen.

Bruke Spor endringer

Spor endringer-alternativet markerer alle endringer du gjør i dokumentet, slik at andre forfattere raskt kan se hva som er endret.

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du har et Office 365-abonnement.

 1. Gå til båndet i Redigering-visningen av Word-dokumentet, og sveip til høyre eller venstre til TalkBack sier: «Utvidelsesbryter ikke avmerket.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører et båndfanenavn og «Fanemeny <fanenavn> valgt.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen, og sveip deretter til høyre eller venstre til du hører: «Se gjennom-fane.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Sveip til høyre til du hører «Spor endringer-bryter ikke avmerket», og så dobbelttrykker du på skjermen. Du hører: «På.»

 4. Lukk båndet ved å sveipe til høyre til du hører «Utvidelsesbryter avmerket». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Skrive ut dokumenter

Skriv ut dokumentet direkte fra en Android-telefon til en Wi-Fi-skriver. Før du begynner, må du sørge for at telefonen og skriveren er tilkoblet det samme Wi-Fi-nettverket.

 1. Sveip til høyre eller venstre i Redigering-visningen av Word dokumentet til du hører: «Fil-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Fil-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

  Obs!: Hvis dette er første gang du skriver ut et Word-dokument fra telefonen, åpnes en dialogboks der du blir bedt om tillatelse til å koble til en nettbasert tjeneste som klargjør filen for utskrift. Fortsett ved å sveipe til høyre til du hører «Tillat-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Dialogboksen til skriveren åpnes, og TalkBack sier: «Skriv ut-dialogboks.»

 3. Sveip til venstre til du hører «Rullegardinliste, velg en skriver» og dobbelttrykk på skjermen.

 4. Hvis du vil bruke standardskriveren, dobbelttrykker du på skjermen. Skriveren er valgt, og fokuset flytter til skriverdialogboksen.

 5. Skriv ut dokumentet ved å sveipe til høyre til du hører «Skriv ut dokument». Dobbelttrykk på skjermen. Dokumentet skrives ut, og du går tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å utføre alle de vesentligste grunnleggende oppgavene i Word Mobile, som å åpne og lagre et dokument, lese, spore endringer og skrive ut dokumentet.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha informasjon om berøringsfunksjonene i Word for Windows Phone 10, kan du se Berøringsveiledning til Word Mobile for Windows 10.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Åpne Word og starte et nytt dokument

Det er enkelt å begynne å arbeide på et nytt Word Mobile-dokument med Skjermleser.

 1. Sveip med én finger til høyre på telefonen i listen over Alle apper, til Skjermleser sier Word.

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen.

 3. Opprett et nytt dokument ved å sveipe opp eller ned på skjermen med én finger til du hører «Elementer». Sveip deretter til høyre til du hører «Ny knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen. Ny-menyen åpnes, med malen for Tomt dokument valgt i dokumentmalgalleriet.

 4. Gjør et av følgende:

  • Åpne et nytt, tomt dokument ved å dobbelttrykke på skjermen når du hører: «Tomt dokument».

  • Hvis du vil åpne en av de andre malene i galleriet, sveiper du til høyre til du hører den malen du vil ha, og så dobbelttrykker du på skjermen.

Åpne et nylig åpent dokument

Alle dokumentene du har arbeidet med nylig, finnes på ett sted.

 1. Når du har åpnet Word Mobile, sveiper du til høyre. Skjermleser leser opp de nylig åpne dokumentene som «<filnavn>, plassert i <plassering>» etter hvert som du beveger deg.

 2. Åpne dokumentet ved å dobbelttrykke på skjermen når du er på dokumentet.

Lagre et dokument

Word Mobile lagrer dokumentet automatisk på OneDrive mens du arbeider, så du behøver ikke å tenke på lagring. Hvis du vil, kan du lett gi et nytt navn til dokumentet.

 1. Sveip opp eller ned på skjermen med én finger når Word-dokumentet er i Redigering-visning, til du hører «Elementer». Sveip deretter til høyre eller venstre til Skjermleser sier: «Fil-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Fil-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre til Skjermleser sier: «Lagre-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Lagre-menyen åpnes.

 3. Gi navn til dokumentet ved å sveipe til høyre til du hører: «Gi nytt navn til denne filen-knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen. Skriv inn et navn på dokumentet ved hjelp av skjermtastaturet. Lagre det nye navnet ved å sveipe til høyre på tastaturet til du hører «Enter», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Filen har nå fått nytt navn.

  Tips!: Du finner tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. Skjermleser leser opp elementene etter som du lander på dem. Velg et element når du er på det, ved å løfte fingeren og dobbelttrykke på skjermen.

Hvis du vil lagre en kopi av dokumentet på enheten din eller på en annen plassering på OneDrive, er dette enkelt med skjermleseren.

 1. Når du er i dokumentet, åpner du Lagre-menyen. Sveip så til høyre til Skjermleser sier: «Lagre en kopi av denne filen.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Hurtigmenyen Velg en app åpnes.

 2. Velg en lagringsplassering ved å sveipe til høyre eller venstre til du finner et sted du vil lagre til, som telefonen («Denne enheten, 1 av 2») eller en plassering på OneDrive («OneDrive, 2 av 2»). Skjermleser leser opp plasseringene etter hvert som du beveger deg. Når du er på plasseringen du vil lagre til, dobbelttrykker du på skjermen. Hvis det finnes mapper som kan åpnes, sveiper du til høyre til du er på en mappe, og så dobbelttrykker du for å åpne den.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Neste, applinje-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 4. Lagre filen ved å sveipe til venstre til du hører «Lagre en kopi, applinje-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Filen er lagret, og fokuset flytter til dokumentet.

Lese et dokument

Hvis du vil bruke tekstlesingsbevegelsene i Redigering-visningen, må fokuset være i dokumenttekstområdet.

 • Hvis du vil lese innholdet på en side, går du til siden du vil lese, plasserer fingeren på siden og drar den nedover. Skjermleser leser linjene, bildene eller koblingene etter hvert som du lander på dem.

Bruke Spor endringer

Spor endringer-alternativet markerer alle endringer du gjør i dokumentet, slik at andre forfattere raskt kan se hva som er endret.

 1. Sveip opp eller ned på skjermen med én finger når Word-dokumentet er i Redigering-visning, til du hører «Elementer». Sveip deretter til høyre eller venstre til Skjermleser sier: «Flere alternativer.» Dobbelttrykk på skjermen. Båndet åpnes.

 2. Gå til Se gjennom-fanen ved å dobbelttrykke på skjermen og sveipe til venstre til du hører navnet på en båndfane. Dobbelttrykk på skjermen igjen, og sveip til du hører: «Se gjennom-fane, 4 av 5.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Sveip til høyre til du hører «Av, Spor endringer». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «På, Spor endringer-knapp.»

 4. Du kan lukke båndet og flytte fokuset til dokumentet ved å sveipe til venstre til du hører «Flere alternativer, knapp utvidet», og deretter dobbelttrykke på skjermen.

Skrive ut dokumenter

Skriv ut dokumentet direkte fra Windows-telefonen til en Wi-Fi-skriver. Finn ut om skriveren din støttes, via listen i denne artikkelen: Støttede skrivere for Windows 10 Mobile. Sørg også for at telefonen og skriveren er tilkoblet det samme Wi-Fi-nettverket.

 1. Sveip opp eller ned på skjermen med én finger når Word-dokumentet er i Redigering-visning, til du hører «Elementer». Sveip deretter til høyre eller venstre til Skjermleser sier: «Fil-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Fil-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører «Skriv ut-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å åpne Skriv ut-dialogboksen.

 3. Hvis du vil finne ut om den riktige skriveren er valgt, sveiper du til høyre til du hører «Skriver, kombinasjonsboks». Dobbelttrykk på skjermen. Skjermleser leser navnet på den valgte skriveren og forteller deg hvor mange alternativer som finnes (for eksempel «1 av 5»). Velg en skriver ved å sveipe til høyre eller venstre til du hører navnet på skriveren du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil skrive ut dokumentet, sveiper du til høyre til du hører «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å sende dokumentet til skriveren.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til stavekontroll i et dokument i Word

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Word Online med tastaturet og Skjermleseren, den innebygde skjermleseren i Windows, som raskt lar deg utføre alle de vesentligste grunnleggende oppgavene.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Word Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Word Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Word Online.

I dette emnet

Åpne Word Online og starte et nytt dokument

Logg deg på Word Online, og ta dokumentene dine med deg hvor du enn drar.

 1. Gå til Office Online i nettleseren.

 2. Trykk på TAB til du hører «Word, kobling», og trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på ALT+A hvis du vil logge deg på med Microsoft-kontoen din. Trykk på ALT+N hvis du vil logge deg på med jobb- eller skolekontoen din.

 4. Trykk på ENTER. Skriv inn legitimasjonen din, og trykk på ENTER.

 5. Word Online åpnes. Du hører: «Microsoft Word Online.» Fokuset er på Fil-fanen, med Tomt dokument-malen valgt i dokumentmalgalleriet.

 6. Gjør et av følgende:

  • Trykk på ENTER for å åpne et nytt, tomt dokument.

  • Hvis du vil åpne en av de andre malene i galleriet, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører den malen du vil ha, og så trykker du på ENTER.

  • Du kan søke etter flere maler på nettet ved å trykke på TAB til du hører «Se flere maler, kobling», og så trykke på ENTER. Du hører: «Maler for Word.» Trykk på TAB til du hører den malkategorien du vil ha, og så trykker du på ENTER. Trykk på TAB til du hører den malen du vil ha, og så trykker du på ENTER.

Åpne et nylig åpent dokument

Alle dokumentene du har arbeidet med nylig, finnes på ett sted.

 1. Først åpner du Word Online, og så trykker du på SKIFT+TAB til du hører navnet på et nylig åpent dokument.

 2. Trykk på PIL NED til du hører dokumentet du vil ha. Trykk deretter på ENTER. Dokumentet åpnes i Lese-visning.

 3. Rediger dokumentet ved å trykke på TAB til du hører «Rediger dokument, knapp skjult», og så på MELLOMROM.

 4. Trykk på PIL NED. Du hører: «Rediger i nettleseren.»

 5. Trykk på ENTER. Dokumentet åpnes i Redigering-visningen.

Lagre et dokument

Word Online lagrer dokumentet automatisk på OneDrive mens du arbeider, så du behøver ikke å tenke på lagring. Hvis du vil, kan du lett gi et nytt navn til dokumentet.

 1. Trykk på CTRL+F6 når du er i Redigering-visning til du hører den gjeldende fanen, og så trykker du på F. Du hører: «Lukk meny, menyelement».

 2. Trykk på A. Lagre som-menyen åpnes.

 3. Trykk på TAB til du hører «Gi nytt navn», og deretter på ENTER. Gi nytt navn-dialogboksen åpnes.

 4. Skriv inn et nytt navn for dokumentet. Når du er ferdig, trykker du på TAB til du hører «OK-knapp», og deretter på ENTER.

Hvis du vil lagre en kopi av dokumentet på enheten din, er det lett med skjermleseren og hurtigtaster. Du kan laste ned dokumentet enten som Word DOCX, PDF eller ODT-fil.

 1. Trykk på CTRL+F6 når du er i Redigering-visning til du hører den gjeldende fanen, og så trykker du på F. Du hører: «Lukk meny, menyelement».

 2. Trykk på A. Lagre som-menyen åpnes.

 3. Trykk på TAB til du hører «Last ned en kopi», og så trykker du på ENTER. Du hører: «Klikk her for å laste ned <det valgte nedlastingsformatet>, kobling». Trykk på CAPS LOCK+ENTER for å velge koblingen.

 4. Trykk på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Lagre-knapp», og trykk deretter på ENTER. Filen er nå lastet ned på enheten.

Lese et dokument

Hvis du vil bruke tekstlesingskommandoene i Redigering-visningen, må fokuset være i dokumenttekstområdet.

 • Hvis du vil lese all tekst fra markørplasseringen til slutten, trykker du på CAPS LOCK+M.

 • Hvis du vil lese gjeldende avsnitt, trykker du på CAPS LOCK+CTRL+L.

 • Hvis du vil lese neste eller forrige linje, kan du trykke på CTRL+PIL NED eller OPP.

 • Hvis du vil lese neste eller forrige ord, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

 • Trykk på CTRL for å avslutte lesingen.

Navigere etter overskrifter

Du kan raskt flytte fra overskrift til overskrift ved hjelp av Navigasjonsruten.

 1. Aktiver Navigasjonsruten ved å trykke på CTRL+F6 i Redigering-visningen til du hører den gjeldende fanen. Trykk deretter på W, K. Du hører: «Søke i dokumentet etter, redigering.»

 2. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB for å bla gjennom listen over overskrifter. Skjermleser leser opp overskriftene etter hvert som du beveger deg.

 3. Hvis du vil flytte til overskriften, trykker du på ENTER. Fokuset flytter til begynnelsen av overskriftsraden i dokumentteksten.

Skrive ut dokumenter

Hvis du trenger utskrifter av Word-dokumentene dine, er det lett å skrive dem ut.

 1. Skriv ut dokumentet ved å trykke på CTRL+P når det er i Redigering-visning. Skriv ut-dialogboksen åpnes. Hvis du vil skrive ut med standardinnstillingene, kan du trykke på TAB til du hører «Skriv ut-knapp», og så på ENTER.

 2. Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, trykker du på TAB for å gå gjennom alternativene.

 3. Åpne listen over alternativer ved å trykke på MELLOMROM. Du kan gå opp og ned i alternativslisten ved å trykke på piltastene. Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 4. Når du er klar til å skrive ut med de nye innstillingene, trykker du på TAB til du hører «Skriv ut-knapp», og så på ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster i Word Online

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×