Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel 2016 for Mac

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Grunnleggende oppgaver, som å skrive inn data og skrive ut arbeidet, er enkelt å utføre med en skjermleser som VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS i Excel 2016 for Mac.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighetsinnstillinger og funksjoner som er kompatible med enheten, kan du gå til Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365. Hvis du trenger hjelp med å gjøre vanlige oppgaver i Excel 2016 for Mac,kan du se Tilgjengelighetsstøtte for Excel.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster for Excel 2016 for Mac for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • Dette emnet antar at du har aktivert tastaturtilgang i fullskjermmodus, og at VoiceOver er slått på og at du er kjent med VO-kommandoen. (For å bruke VO-kommandoen trykker du Kontroll+Tilvalg.)

 • Mange tastaturer tilordner som standard spesielle funksjoner til funksjonstaster. Hvis du vil bruke funksjonstasten til andre formål, må du trykke Fn+funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke Fn-tasten hver gang du bruker en funksjonstast, kan du endre systemvalgene i Apple. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker båndet og andre kommandoer, eller lærer hvordan du endrer innstillingene for funksjonstaster, i artikkelen Konfigurere enheten til å jobbe med tilgjengelighet i Office 365.

I dette emnet

Lage en ny arbeidsbok

Du kan opprette en ny arbeidsbok fra en mal eller fra grunnen av.

Opprette en tom arbeidsbok

I Excel trykker du Kommando+N. Excel åpner en ny arbeidsbok i et eget vindu og plasserer fokus i den første cellen i regnearket. Du hører «Excel klar».

Opprette en ny arbeidsbok fra en mal

 1. Trykk Kommando+Skift+P. Du hører «Ny fra mal» og Excel åpner et galleri med maler.

 2. For å søke etter en mal trykker du Tab-tasten. Du hører «Søk alle maler».

 3. Skriv inn søketeksten som angir hvilken type mal du vil finne. Excel søker når du skriver inn tekst, og deretter endres rutenettet for å liste opp malene som passer med søket.

 4. For å gå gjennom de tilgjengelige malene trykker du Tab-tasten. Du hører «Rutenett, null elementer valgt». Bruk piltastene for å flytte mellom maler. Du hører en beskrivelse av hver mal.

 5. For å åpne en ny arbeidsbok med malen du har valgt, trykker du Enter.

Excel åpner en arbeidsbok ved bruk av malen, i et nytt vindu, og plasserer fokus på den første logiske cellen i arbeidsboken.

Skrive inn dataene

 1. For å flytte mellom celler trykker du VO+piltast eller VO+Pil ned. Du høre cellenavnene etter hvert som du flytter mellom dem. Det henvises til celler etter plasseringen av raden og kolonnen på regnearket, slik at celle A1 er i den første raden i kolonne A. Hvis cellen inkluderer tekst, leser skjermleseren den teksten.

 2. For å skrive inn eller erstatte tekst i en celle skriver du inn teksten, tallet eller formelen.

 3. Du går til neste celle ved å trykke Enter eller Tab.

Bruk Autosummer for å legge inn data

Når du har skrevet inn tallene i arket, kan du for eksempel summere dem. En rask måte å gjøre dette på er å bruke Autosummer.

 1. Merk cellen til høyre for eller rett nedenfor tallene du vil legge til.

 2. For å sette inn Autosummer-formelen trykker du Kommando+SKIFT+T.

Autosummer legger sammen tallene og plasserer resultatet i den merkede cellen.

Lage en enkel formel

Excel kan gjøre mye mer matematikk enn bare å legge sammen tall. Her er instruksjoner for å opprette enkle formler for å legge til, subtrahere, multiplisere eller dividere tall.

 1. Gå til en celle, og skriv inn et likhetstegn (=). Dette forteller Excel at denne cellen skal inneholde en formel.

 2. For å opprette formelen skriver du inn en kombinasjon av tall og operatorer for beregningen, slik som plusstegnet (+) for addisjon, minustegnet (–) for subtraksjon, stjerne (*) for multiplikasjon eller fremoverskråstrek (/) for divisjon. Skriv f.eks. inn ?2+4, =4-2, =2*4 eller =4/2.

 3. For å lagre formelen og kjøre beregningen trykker du Enter. Du kan også kjøre beregningen mens du har markøren i den aktive cellen, ved å trykke Ctrl+Enter.

Excel utfører beregningen, og plasserer resultatet i cellen.

Bruke et tallformat

Du kan vise ulike typer tall i Excel ved å bruke et format, for eksempel valuta, prosent eller dato.

 1. Merk cellen eller cellene du vil formatere. (For å merke en etterfølgende rekke med celler trykker du Skift+piltast.)

 2. For å vise Formater celler-vinduet trykker du Kommando+1. Du hører «Formater celler».

 3. For å gå gjennom listen trykker du Tab-tasten.

 4. For å gå gjennom listen og velge en type formatering trykker du Pil opp- eller Pil ned-tasten. Du høre kategorinavnet, f.eks. Valuta eller Dato.

 5. Noen kategorier tilbyr en rekke formater. Du kan for eksempel velge et bestemt datoformat, slik som 14/3/15 eller 14-mar-15. For å høre de forskjellige typene formatering for en bestemt kategori trykker du Tab-tasten. For å høyre formatalternativene trykker Pil opp-tasten eller Pil ned-tasten.

 6. For å velge et bestemt format og bruke det på de merkede cellene trykker du Enter.

Lagre arbeidet

 1. Trykk Ctrl+S. Hvis du allerede har lagret arbeidet, er du ferdig.

 2. Hvis dette er første gang du har lagret denne filen:

  1. Fokus er i Lagre som-tekstboksen. Skriv inn navnet du vil bruke for arbeidsboken.

  2. For å lagre filen på datamaskinen trykker du VO+Pil ned til du hører «Hvor». Trykk VO+Mellomrom, og deretter bruker du listen til å gå til plasseringen der du vil lagre arbeidsboken:

   • For å høre formatalternativene trykker du Pil opp-tasten eller Pil ned-tasten.

   • For å velge en mappe trykker du VO+Mellomrom.

  3. For å lagre filen på Internett trykker du VO+Pil ned til du hører «Plasseringer på Internet-knappen». Trykk VO+MELLOMROM.

   • For å gå til listeområder, slik som listen over OneDrive- og SharePoint-plasseringer trykker du VO+Pil høyre.

   • For å gå gjennom elementer i en liste trykker du Pil opp- eller Pil ned-tasten. For å vise elementer i en nettplassering trykker du Pil høyre-tasten. For å velge et mappe- eller filnavn bruker du Pil opp- eller Pil ned-tasten.

  4. Trykk Enter.

Skriv ut jobben

 1. Trykk Kommando+P.

 2. For å velge en skriver fra listen over skrivere trykker du VO+Pil høyre-tast, og deretter trykker du Pil ned-tasten for å høre navnene på skriverne i listen.

 3. For å velge en skriver trykker du Retur.

 4. Trykk VO+Pil høyre til du hører «Skriv ut-knappen».

 5. Trykk VO+MELLOMROM.

Gi tilbakemelding om tilgjengelighet i Excel for Mac

Vi jobber fremdeles med å levere gode tilgjengelighetsfunksjoner, og vi har enda mer arbeid å gjøre.

Vi vil gjerne høre hva du liker og hva du vil at vi skal forbedre. Du kan sende tilbakemelding til oss på følgende måte, f.eks. i en Excel-fil:

 1. For å gå til båndfanene trykker du VO+PIL HØYRE eller VO+PIL VENSTRE eller F6 til du hører «Du er nå på fane...inne i en fanegruppe».

 2. Trykk Tab-tasten til du hører «Bidra til å forbedre Office».

 3. Trykk VO+Mellomrom for å åpne menyen, og bruk Pil ned-tasten for å velge enten «Fortell oss hva du liker» eller «Fortell oss hva som kan bli bedre». Trykk Enter for å velge et element.

 4. Skriv inn tilbakemeldingen din i dialogboksen. Du bruker Tab-tasten til å flytte mellom kontroller. Det finnes tre felt: et tekstfelt for tilbakemeldingen din, en veksleknapp for å inkludere et skjermbilde eller ikke (som er satt til inkluder som standard) og et felt for e-postadressen din (valgfritt). Fokus er i tekstområdet, der du kan skrive inn kommentaren din.

For at vi enkelt skal kunne finne tilbakemeldingen din, ber vi om at du inkluderer ordet Tilgjengelighet.

Se også

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Hurtigtaster i Excel 2016 for Mac

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×