Grunnleggende oppgaver for å opprette en PowerPoint-presentasjon

Grunnleggende oppgaver for å opprette en PowerPoint-presentasjon

PowerPoint presentasjoner fungerer som lysbilde fremvisninger. Du forteller et budskap eller en historie ved å dele den opp i lysbilder. Tenk på hvert lysbilde som et tomt lerret for bildene og ordene som hjelper deg med å fortelle historien din.

Merk et tema

Når du åpner PowerPoint, vil du se noen innebygde temaer og maler. Et tema er en lysbildeutforming som inneholder samsvarende farger og skrifter, og spesielle effekter som skygger, gjenspeilinger med mer.

 1. Velg nyfil -fanen på båndet, og velg deretter et tema.

  PowerPoint viser en forhånds visning av temaet med fire farge variasjoner du kan velge fra på høyre side.

 2. Klikk Opprett, eller velg en fargevariant og klikk deretter Opprett.

  Viser dialogboksen Opprett ny presentasjon fra dialogboksen Tema i PowerPoint

Les mer: bruke eller opprette temaer i PowerPoint

Sette inn et nytt lysbilde

 • Klikk den nederste halv delen av nytt lysbildehjem -fanen, og velg et lysbilde oppsett.

  Viser Nytt lysbilde-knappen på Hjem-fanen på båndet i PowerPoint

Les mer: Legge til, omorganisere og slette lysbilder.

Lagre presentasjonen

 1. Velg Lagre, på fanen Fil.

 2. Velg eller bla deg frem til en mappe.

 3. Skriv inn et navn på presentasjonen i boksen Filnavn, og velg deretter Lagre.

Obs!: Hvis du ofte lagrer filer til en bestemt mappe, kan du «feste» banen slik at den alltid er tilgjengelig (som vist under).

Lagre PowerPoint-presentasjonen

Tips!: Lagre arbeidet underveis. Trykk CTRL + S ofte.

Les mer: Lagre presentasjons filen

Legge til tekst

Merk i en tekstplassholder og begynn å skrive.

Viser hvordan man legger til tekst i et tekstfelt i PowerPoint

Formatere teksten

 1. Merk teksten.

 2. Velg Format under Tegneverktøy.

  Viser Tegneverktøy-fanen på båndet i PowerPoint

 3. Gjør følgende:

  • Velg Tekstfyll, og velg deretter en farge for å endre farge på teksten.

  • Velg Tekstomriss, og velg deretter en farge for å endre omrisset på teksten.

  • Velg Teksteffekter, og velg deretter ønsket effekt for å bruke en skygge, gjenspeiling, glød, skråkant, 3D-rotasjon eller transformering.

Les mer:

Legge til bilder

Gjør noe av følgende på fanen Sett inn:

 • Klikk Bilder, bla gjennom etter bildet, og velg deretter Sett inn for å sette inn et bilde som er lagret på den lokale stasjonen eller en intern server.

 • Hvis du vil sette inn et bilde fra nettet, velger du bilder på Internet tog bruker søke boksen til å finne et bilde.

  Dialogboksen Sett inn bilder i PowerPoint

  Velg et bilde, og klikk deretter Sett inn.

Legge til figurer

Du kan legge til figurer for å illustrere lysbildet. 

 1. Velg figurerSett inn -fanen, og velg deretter en figur fra menyen som vises.

 2. Klikk og dra for å tegne figuren i lysbilde området.

 3. Velg kategorien Format eller figur format på båndet. Åpne figur stil galleriet for raskt å legge til en farge og stil (inkludert skygge legging) i den merkede figuren.

  Figurstiler-gruppen

Legge til foredragsnotater

Lysbilder blir bedre hvis du ikke presser inn for mye informasjon. Du kan legge inn nyttige fakta og notater i foredragsnotatene, og referere til dem mens du presenterer.

 1. Klikk Notater notater-knappen i PowerPoint for å åpne notatruten nederst i vinduet.

 2. Klikk i Notater-ruten under lysbildet, og begynn å skrive notatene dine.

  Viser ruten for foredragsnotater i PowerPoint

Les mer:

Holde presentasjonen

Gjør noe av følgende på fanen Lysbildefremvisning:

Gå ut av lysbildefremvisningen

Du kan når som helst gå ut av lysbildefremvisningen ved å trykke Esc på tastaturet.

Merk et tema

Når du starter en ny presentasjon i PowerPoint, har du muligheten til å velge et tema eller en mal. Et tema er en lysbildeutforming som inneholder samsvarende farger og skrifter, og spesielle effekter som skygger, gjenspeilinger med mer.

 1. Velg nyfil -fanen, og velg deretter temaerunder tilgjengelige maler og temaer.

  Når du klikker hvert tema, kan du PowerPoint viser en forhånds visning på høyre side.

 2. Når du finner den du vil bruke, klikker du Opprett.

  Viser en forhånds visning av et tema

Les mer: bruke eller opprette temaer i PowerPoint

Sette inn et nytt lysbilde

 • Klikk den nederste halv delen av nytt lysbildehjem -fanen, og velg et lysbilde oppsett.

  Viser Nytt lysbilde-knappen på Hjem-fanen på båndet i PowerPoint

Les mer: Legge til, omorganisere og slette lysbilder.

Lagre presentasjonen

 1. Velg Lagre, på fanen Fil.

 2. Skriv inn et navn på presentasjonen i boksen Filnavn, og velg deretter Lagre.

Tips!: Lagre arbeidet underveis. Trykk CTRL + S ofte.

Les mer: Lagre presentasjons filen

Legge til tekst

Merk i en tekstplassholder og begynn å skrive.

Viser hvordan man legger til tekst i et tekstfelt i PowerPoint

Formatere teksten

 1. Merk teksten.

 2. Velg Format under Tegneverktøy.

  Viser Tegneverktøy-fanen på båndet i PowerPoint

 3. Gjør følgende:

  • Velg Tekstfyll, og velg deretter en farge for å endre farge på teksten.

  • Velg Tekstomriss, og velg deretter en farge for å endre omrisset på teksten.

  • Velg Teksteffekter, og velg deretter ønsket effekt for å bruke en skygge, gjenspeiling, glød, skråkant, 3D-rotasjon eller transformering.

Les mer:

Legge til bilder

 1. Velg bilde Sett inn -fanen.

 2. Bla gjennom etter bildet du vil bruke, og velg deretter Sett inn.

Legge til figurer

Du kan legge til figurer for å illustrere lysbildet. 

 1. Velg figurerSett inn -fanen, og velg deretter en figur fra menyen som vises.

 2. Klikk og dra for å tegne figuren i lysbilde området.

 3. Velg kategorien Format under tegne verktøy på båndet. Åpne figur stil galleriet for raskt å legge til en farge og stil (inkludert skygge legging) i den merkede figuren.

  Figurstiler-gruppen

Legge til foredragsnotater

Lysbilder blir bedre hvis du ikke presser inn for mye informasjon. Du kan legge inn nyttige fakta og notater i foredragsnotatene, og referere til dem mens du presenterer. I normal visning er notat ruten plassert rett under lysbilde visnings vinduet.

 1. Klikk Normal i Presentasjonsvisninger-gruppen i kategorien Vis.

 2. Klikk i Notater-ruten under lysbildet, og begynn å skrive notatene dine.

  Viser notater-ruten under lysbilde vinduet

Holde presentasjonen

Gjør noe av følgende på fanen Lysbildefremvisning:

 • Hvis du vil starte lysbildefremvisningen med det første lysbildet, klikker du Fra begynnelsen i gruppen Start lysbildefremvisning.

  Viser Lysbildefremvisning-fanen på båndet i PowerPoint

 • Hvis du ikke er på det første lysbildet og vil starte der du er, klikker du Fra gjeldende lysbilde.

 • Hvis du trenger å presentere for personer som ikke er der du er, klikker du kring kast lysbilde fremvisning for å sette opp en presentasjon på nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kringkaste PowerPoint-presentasjonen til en ekstern mål gruppe.

Gå ut av lysbildefremvisningen

Du kan når som helst gå ut av lysbildefremvisningen ved å trykke Esc på tastaturet.

Merk et tema

Når du starter en ny presentasjon i PowerPoint, har du muligheten til å velge et tema eller en mal. Et tema er en lysbildeutforming som inneholder samsvarende farger og skrifter, og spesielle effekter som skygger, gjenspeilinger med mer.

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen , og klikk deretter på ny.

 2. Klikk installerte temaerunder maler.

  Når du klikker hvert tema, kan du PowerPoint viser en forhånds visning på høyre side.

 3. Når du finner den du vil bruke, klikker du Opprett nederst i vinduet.

Les mer: bruke eller opprette temaer i PowerPoint

Sette inn et nytt lysbilde

 • Klikk den nederste halv delen av nytt lysbildehjem -fanen, og velg et lysbilde oppsett.

  Viser Nytt lysbilde-knappen på Hjem-fanen på båndet i PowerPoint

Les mer: Legge til, omorganisere og slette lysbilder.

Lagre presentasjonen

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen , og klikk deretter på Lagre.

 2. Skriv inn et navn på presentasjonen i boksen Filnavn, og velg deretter Lagre.

Tips!: Lagre arbeidet underveis. Trykk CTRL + S ofte.

Legge til tekst

Merk i en tekstplassholder og begynn å skrive.

Viser hvordan man legger til tekst i et tekstfelt i PowerPoint

Formatere teksten

 1. Merk teksten.

 2. Velg Format under Tegneverktøy.

  Viser Tegneverktøy-fanen på båndet i PowerPoint

 3. Gjør følgende:

  • Velg Tekstfyll, og velg deretter en farge for å endre farge på teksten.

  • Velg Tekstomriss, og velg deretter en farge for å endre omrisset på teksten.

  • Velg Teksteffekter, og velg deretter ønsket effekt for å bruke en skygge, gjenspeiling, glød, skråkant, 3D-rotasjon eller transformering.

Les mer:

Legge til bilder

 1. Velg bilde Sett inn -fanen.

 2. Bla gjennom etter bildet du vil bruke, og velg deretter Sett inn.

Legge til foredragsnotater

Lysbilder blir bedre hvis du ikke presser inn for mye informasjon. Du kan legge inn nyttige fakta og notater i foredragsnotatene, og referere til dem mens du presenterer. I normal visning er notat ruten plassert rett under lysbilde visnings vinduet.

 1. Klikk Normal i Presentasjonsvisninger-gruppen i kategorien Vis.

 2. Klikk i Notater-ruten under lysbildet, og begynn å skrive notatene dine.

  Viser notater-ruten under lysbilde vinduet

Holde presentasjonen

Gjør noe av følgende på fanen Lysbildefremvisning:

 • Hvis du vil starte lysbildefremvisningen med det første lysbildet, klikker du Fra begynnelsen i gruppen Start lysbildefremvisning.

 • Hvis du ikke er på det første lysbildet og vil starte der du er, klikker du Fra gjeldende lysbilde.

Gå ut av lysbildefremvisningen

Du kan når som helst gå ut av lysbildefremvisningen ved å trykke Esc på tastaturet.

Tips for å opprette en effektiv presentasjon

Vurder følgende tips for å holde publikum interessert.

Minimere antall lysbilder

Hvis du vil opprettholde en klar melding og beholde mål gruppen attentive og interessert, kan du holde antallet lysbilder i presentasjonen på et minimum.

Velg en mål gruppe – vennlig skrift størrelse

Publikum må kunne lese lysbildene dine fra en avstand. Vanligvis snakker det at en skrift størrelse som er mindre enn 30, er for vanskelig for at deltakerne skal kunne se den.

Enkelt holde lysbilde tekst

Du vil at publikum skal lytte til informasjonen din, i stedet for å lese skjermen. Bruk punkt merking eller korte setninger, og prøv å holde hvert element på én linje.

Noen projektorer beskjærer lysbilder i kantene, slik at lange setninger kan bli beskåret.

Bruke visuelle effekter til å uttrykke budskapet

Bilder, diagrammer, grafer og SmartArt-grafikk gir visuelle tips som deltakerne kan huske på. Legg til meningsfullt bilde for å utfylle tekst og meldinger på lysbildene.

Som med tekst kan du imidlertid unngå å inkludere for mange visuelle hjelpemidler på lysbildet.

Gi etiketter for diagrammer og grafer forståelige

Bruk bare nok tekst til å lage etikett elementer i et diagram eller en graf comprehensible.

Bruke fine, konsekvente lysbilde bakgrunner

Velg et tiltalende, konsekvent mal eller tema som ikke er for iøynefallende. Du vil ikke at bakgrunnen eller utformingen skal detract fra meldingen.

Du vil imidlertid også gi en kontrast mellom bakgrunns fargen og tekst fargen. De innebygde temaene iPowerPoint angi kontrasten mellom en lys bakgrunn med mørk farget tekst eller mørk bakgrunn med lyse farget tekst.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker temaer, kan du se bruke et tema for å legge til farge og stil i presentasjonen.

Kontrollere stavemåte og grammatikk

Hvis du vil tjene og opprettholde respekt for publikum, må du alltid kontrollere stavemåte og grammatikk i presentasjonen.

Til toppen av siden

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×