Godkjenne eller avvise aktivitetsoppdateringer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når ressurser oppdaterer aktivitetsstatusen og sender den til godkjenning, kan du godkjenne eller avvise oppdateringene hvis du har godkjenningstillatelse. I Microsoft Office Project Web Access kan du angi regler for godkjenning av aktivitetsoppdateringer, eller du kan godkjenne eller avvise aktivitetsoppdateringer manuelt.

Hva vil du gjøre?

Konfigurere godkjenningsregler for

Godkjenne aktivitetsoppdateringer ved hjelp av regler

Godkjenne aktivitetsoppdateringer manuelt

Avvise aktivitetsoppdateringer

Se gjennom og publisere godkjenninger og avvist

Angi godkjenningsregler

Du kan angi regler for godkjenning av bestemte aktivitetsoppdateringer du mottar. Disse reglene kan kjøres automatisk, eller du kan velge å kjøre dem selv. Hvis du administrerer et stort antall ressurser, kan reglene forenkle godkjenningsprosessen for aktivitetsoppdateringer som er i tråd med prosjektene.

 1. Klikk på Aktivitetsoppdateringer under Godkjenninger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Handlinger, og klikk deretter Behandle regler.

 3. Klikk Ny regel.

 4. I delen Navn skriver du inn navnet på den nye regelen i feltet Navn, og deretter skriver du inn en kort beskrivelse av den nye regelen i feltet Beskrivelse og merknader for gruppemedlemmer.

  Når en aktivitetsoppdatering godkjennes basert på denne regelen, sendes beskrivelsen til ressursen som sendte aktivitetsoppdateringen.

 5. I delen Automatiske oppdateringer merker du av for Kjør regelen automatisk hvis du vil at regelen skal kjøres automatisk på alle aktivitetsoppdateringer du mottar.

  Obs!: Når du kjører regler for automatisk godkjenning eller avvisning av aktivitetsoppdateringer, flyttes aktivitetsoppdateringene automatisk til kladdeversjonen av prosjektet.

 6. I delen Forespørselstyper angir du hvilke typer forespørsler regelen skal godkjenne.

  Hvis du merker av for Oppgaveoppdateringer, må du passe på å angi hvilke aktivitetsoppdateringer du vil at regelen skal godkjenne:

  • Alle oppdateringer      Velg dette alternativet hvis du vil at regelen skal godkjenne alle aktivitetsoppdateringer du mottar.

  • Der oppdatert felt stemmer overens med et felt i det publiserte feltet      Velg dette alternativet hvis du vil at regelen skal godkjenne aktivitetsoppdateringer i bestemte felt når oppdateringene samsvarer med planlagte prosjektdata. Hvis du klikker denne knappen, må du også velge alternativer i listene Oppdatert felt, Operatør og Publisert felt.

   Hvis du for eksempel vil at regelen skal godkjenne aktivitetsoppdateringer når ressursens faktiske arbeid på aktiviteten tilsvarer planlagt arbeid som er registrert på prosjektet akkurat nå, velger du Tildeling med faktisk arbeid i listen Oppdatert felt, velger Lik i listen Operatør, og velger Tildelingsarbeid i listen Publisert felt.

  • Der oppdatert felt stemmer overens med en angitt verdi      Velg dette alternativet hvis du vil at regelen skal godkjenne aktivitetsoppdateringer i bestemte felt når oppdateringene samsvarer med en bestemt verdi. Hvis du klikker denne knappen, må du også velge alternativer i listene Oppdatert felt og Operatør og legge inn data i feltet Verdi.

   Hvis du for eksempel vil at regelen skal godkjenne aktivitetsoppdateringer når den oppdaterte sluttdatoen for oppgaven er før en bestemt dato, velger du Aktivitet Fullfør i listen Oppdatert felt, velger Mindre enn eller lik i listen Operatør, og skriver inn den aktuelle datoen i feltet Verdi.

 7. I delen Prosjekter klikker du Alle gjeldende og fremtidige prosjekter hvis du vil at regelen skal godkjenne aktivitetsoppdateringer i alle prosjektene dine, eller klikker Bestemte prosjekter hvis du bare vil godkjenne aktivitetsoppdateringer i bestemte prosjekter.

  Hvis du klikker Bestemte prosjekter, må du klikke et prosjekt som du vil ha med i regelen, i feltet Tilgjengelige prosjekter, og deretter klikker du Legg til. Hvis du vil legge til alle prosjekter som opprettes i fremtiden, merker du av for Alle fremtidige prosjekter.

  Tips!: Hvis du legger til et prosjekt i regelen som du ikke lenger vil ha med, kan du klikke prosjektet i feltet Bestemte prosjekter og deretter klikke Fjern.

 8. Under Regelen godtar forespørsler fra disse ressursene i delen Ressurser klikker du Alle gjeldende og fremtidige ressurser hvis du vil at regelen skal godkjenne aktivitetsoppdateringer fra alle ressursene, eller klikker Bestemte ressurser hvis du bare vil godkjenne aktivitetsoppdateringer fra bestemte ressurser.

  Hvis du klikker Bestemte ressurser, må du klikke en ressurs som du vil inkludere i regelen, i feltet Tilgjengelige ressurser, og deretter klikker du Legg til. Hvis du vil legge til alle ressurser som er tilordnet oppgaver i dine fremtidige prosjekter, merker du av for Alle fremtidige ressurser.

  Tips!: Hvis du legger til en ressurs i regelen som du ikke lenger vil ha med, kan du klikke ressursen i feltet Valgte ressurser og deretter klikke Fjern.

 9. Hvis du merket av for Alle forespørsler om ny aktivitetstildeling i delen Forespørselstyper, er det også en innstilling for ny tildeling i delen Ressurser. Klikk Alle gjeldende og fremtidige ressurser under Regelen godtar nye tildelinger til disse ressursene hvis du vil at regelen skal godkjenne nye aktivitetstildelinger fra alle ressursene, eller klikk Bestemte ressurser hvis du bare vil godkjenne nye tildelinger fra bestemte ressurser.

  Hvis du klikker Bestemte ressurser, må du klikke en ressurs som du vil inkludere i regelen, i feltet Tilgjengelige ressurser, og deretter klikke Legg til. Hvis du vil legge til alle ressursene som tildeles oppgaver i dine fremtidige prosjekter, merker du av for Alle fremtidige ressurser.

Til toppen av siden

Godkjenne aktivitetsoppdateringer ved hjelp av regler

 1. Klikk Oppgaveoppdateringer under Godkjenninger på hurtigstartlinjen.

  Obs!: Hvis du ikke har noen oppdateringer som venter på godkjenning, vises en merknad på siden Forespørsler om aktivitetsoppdatering.

 2. Klikk Handlinger, og klikk deretter Behandle regler.

 3. Klikk regelen du vil kjøre for å godkjenne aktivitetsoppdateringer, og klikk deretter Kjør regel.

  Hvis du vil kjøre alle reglene du har definert, klikker du Kjør alle regler.

Når du har kjørt reglene, klikker du Oppgaveoppdateringer under Godkjenninger på hurtigstartlinjen for å gjennomgå gjenstående aktivitetsoppdateringer og manuelt godkjenne eller avvise dem som ikke ble godkjent via en regel.

Til toppen av siden

Godkjenne aktivitetsoppdateringer manuelt

 1. Klikk Oppgaveoppdateringer under Godkjenninger på hurtigstartlinjen.

 2. Merk av for alle aktivitetsoppdateringene du vil godkjenne.

  Hvis du vil godkjenne alle aktivitetsoppdateringer på ett bestemt prosjekt, merker du av for dette prosjektet.

  Hvis du vil godkjenne alle aktivitetsoppdateringene som er oppført i listen, klikker du Merk alt.

  Tips!: Når du har valgt aktivitetsoppdateringene, klikker du Forhåndsvisning for så se hvordan godkjenning av aktivitetsoppdateringene vil endre verdier og datoer for arbeidet i prosjektet eller prosjektene. Forhåndsvisningen gir også flere visninger slik at du kan se virkningen av endringene og sammenligne dem med gjeldende data.

 3. Klikk Godta hvis du vil godkjenne de valgte aktivitetsoppdateringene.

Til toppen av siden

Avvise aktivitetsoppdateringer

 1. Klikk Aktivitetsoppdateringer under Godkjenninger på hurtigstartlinjen.

 2. Merk av for alle aktivitetsoppdateringene du vil avvise.

  Hvis du vil avvise alle aktivitetsoppdateringer på et bestemt prosjekt, merker du av for dette konkrete prosjektet.

  Hvis du vil avvise alle aktivitetsoppdateringer som er oppført i listen, klikker du Merk alt.

 3. Klikk Avvis, og skriv deretter inn en forklaring på avvisningen i feltet i dialogboksen Bekreftelse.

  Ressursen som sendte aktivitetsoppdateringen vil se en indikator Knappesymbol på hans eller hennes Aktivitetssenter-siden, og kan se gjennom din forklaring for å finne ut hvorfor du aktivitetsoppdatering ble avvist.

Til toppen av siden

Gjennomgå og publisere godkjenninger og avvisninger

Når du har godkjent eller avvist aktivitetsoppdateringer, kan du publisere alle godkjente oppdateringer til prosjektplanen.

 1. Klikk Oppgaveoppdateringer under Godkjenninger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Gå til, og klikk deretter Brukte forespørsler og feil.

  Tips!: Hvis en oppdatering du vil publisere, ikke er oppført i listen på siden Brukte feil og forespørsler om aktivitetsoppdateringer, kan det hende at den står i serverkø, eller at prosjektet nylig er sjekket ut. Klikk Gå til, og klikk deretter Gjennomgåtte forespørsler hvis du vil vise aktivitetsoppdateringer du har godkjent, men som ikke er klare for publisering ennå.

 3. Klikk Publiser.

 4. Velg prosjektet du publiserer oppdateringene til, i listen Prosjekt, og klikk deretter Publiser.

  Tips!: På siden Brukte feil og forespørsler om aktivitetsoppdateringer loggføres alle godkjenninger og avvisninger, og også eventuelle feil som har oppstått i godkjenningsprosessen. Du kan slette elementer fra denne loggen når som helst, ved å merke av til venstre for oppdateringen og klikke Slett. Selv om du sletter et element fra loggen, blir ikke oppdateringen fjernet fra prosjektet.

Hvorfor kan jeg ikke utføre noen handlinger i Project Web Access?

Avhengig av tillatelsesinnstillingene du brukte til å logge Project Web Access, kan du ikke kunne se eller bruke bestemte funksjoner. Hva du ser på enkelte sider kan være forskjellig fra, hva dokumenteres hvis serveradministratoren tilpasset Project Web Access og ikke tilpasset hjelp til å samsvare med.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×