Office
Logg på

Gjestetilgang i Office 365-grupper

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Oppdatert: Juli 2018

Gjestetilgang i Office 365-grupper lar deg og gruppen samarbeide med personer utenfor organisasjonen ved å gi dem tilgang til gruppesamtaler, filer, kalenderinvitasjoner og gruppens notatblokk. Gruppeeiere kan tildele tilgang til gjester – inkludert partnere, videreselgere, leverandører eller konsulenter.

Slik fungerer det

Office 365-brukere kan bruke Outlook på nettet eller Outlook 2016 til å legge til og behandle gjester i sine Office 365-grupper. Gjester kan ha en hvilken som helst e-postadresse, og e-postkontoen kan være en jobbkonto, personlig konto eller skolekonto.

Gjestetilgang er en innstilling på tenantnivå, og er aktivert som standard. En innleid tenantadministrator kan administrere gjestene og deres tilgang til Office 365-grupperessursene ved hjelp av PowerShell. Se Administrere-fanen for instruksjoner.

Når en gjest blir invitert til å delta i en gruppe, får vedkommende en velkomstmelding via e-post som inneholder litt informasjon om gruppen og hva vedkommende kan forvente som medlem.

Gjester mottar en velkomstmelding via e-post

Alle gjestemedlemmers samhandlinger skjer via innboksen i e-post. De kan ikke få tilgang til gruppeområdet, men kan motta kalenderinvitasjoner, delta i e-postdiskusjoner, og hvis tenantadministratoren har aktivert det, åpne delte filer ved hjelp av kobling eller vedlegg.

All gruppepost og kalenderinvitasjoner gjesten mottar, vil inkludere en påminnelse om å bruke «svar alle» i svar til gruppen, sammen med koblinger til vise gruppefiler og forlate gruppen. Her er et eksempel:

Alle e-postmeldinger gjesten mottar fra gruppemedlemmene, har en bunntekst med instruksjoner og koblinger

Tabellen nedenfor viser hva gjester kan og ikke kan gjøre.

Funksjon

Kan gjestebrukeren ...?

Opprette en gruppe

Nei

Legge til / fjerne gruppemedlemmer

Nei

Slette en gruppe

Nei

Melde seg inn i en gruppe

Ja, etter invitasjon

Starte en samtale

Ja

Svare på en diskusjon

Ja

Søke etter en diskusjon

Ja

@omtale en person i gruppen

Nei

Feste en gruppe, eller merke den som favoritt

Nei

Slette en samtale

Ja

«Like» meldinger

Nei

Administrere møter

Nei

Vise gruppekalender

Nei

Endre kalenderarrangementer

Nei

Legge en gruppekalender til en personlig kalender

Nei

Vise og redigere gruppefiler

Ja, hvis aktivert av tenantadministrator

Få tilgang til gruppens OneNote-notatblokk

Ja, via kobling fra gruppemedlem

Bla gjennom grupper

Nei

Gjestetilgang er aktivert som standard for organisasjonen. Når det er aktivert, kan alle i organisasjonen legge til gjestebrukere i en Office 365-gruppe. Gjestene har tilgang til alle funksjoner i Office 365 Grupper.

Som administrator kan du kontrollere om du vil tillate gjestetilgang til Office 365 Grupper for hele organisasjonen eller for individuelle Office 365-grupper. Du kan også kontrollere hvem som kan tillate at gjester legges til i grupper.

Behandle gjestetilgang i administratorportalen

 1. Logg på med Office 365 global administrator-kontoen din på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Gå til Brukere > Gjestebrukere.

  Utvid inndelingen Brukere i navigasjonsruten for å administrere gjestebrukerne

Hvis gjesten allerede finnes i katalogen (se ovenfor) kan du legge dem til gruppene fra administrasjonssenteret for Office eller administrasjonssenteret for Exchange.

 1. Logg på med Office 365 global administrator-kontoen din på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Gå til Brukere > Gjestebrukere.

  Utvid inndelingen Grupper i navigasjonsruten for å administrere gruppene

 3. Velg gruppen du vil legge til gjest i, og klikk på Redigere i inndelingen Medlemmer.

  Klikk på Rediger for å administrere medlemmer i gruppen

 4. Velg navnet på gjesten du vil legge til.

 5. Klikk på Lagre.

Du kan ikke invitere gjester fra administrasjonssenteret for Office eller administrasjonssenteret for Exchange på dette tidspunktet. Hvis du vil invitere gjester sentralt, kan du vurdere å bruke forhåndsversjonen av Azure Active Directory B2B-samarbeid. Se Om forhåndsversjonen av Azure AD B2B-samarbeid hvis du vil ha mer informasjon.

For øyeblikket kan du ikke redigere gjester fra administrasjonssenteret i Office 365 eller administrasjonssenteret i Exchange. Hvis du vil redigere gjestekontoer (for eksempel visningsnavn eller profilbilde), går du til Azure Active Directory-portalen. Se Forstå Office 365-identitet og Azure Active Directory for mer informasjon.

Administrere gjestetilgang til Office 365-grupper

Gjester kan som standard få tilgang til gruppefiler og OneNote. Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, må du slå av ekstern deling-innstillingen i SharePoint, på organisasjonsnivå. Hvis vil se fremgangsmåten, kan du se Slå ekstern deling på eller av for SharePoint Online, «Administrere ekstern deling av nettstedssamlinger for Office 365 Grupper.»

Hvis ekstern deling-innstillingen for SharePoint er deaktivert, kan imidlertid filene fra SharePoint-områder fortsatt deles med nye gjestebrukere basert på SharePoint-innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere ekstern deling for SharePoint Online-miljøet.

Deling-alternativet er aktivert som standard i organisasjonen. Dette alternativet tillater at gjester legges til i organisasjonen. Slik deaktiverer du det:

 1. Logg på med Office 365 global administrator-kontoen din på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Velg Innstillinger og deretter Sikkerhet og personvern i navigasjonsmenyen. 

 3. Sett På/Av-veksleknappen til Tillat tilføying av nye gjester til organisasjonen.

  Tillat tilføying av gjestebrukere til organisasjonen

 1. Logg på med Office 365-administratorkontoen din på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. I navigasjonsmenyen velger du Innstillinger og deretter Tjenester og tillegg.

 3. Velg Office 365 Grupper.

  Office 365-grupper

 4. På siden Office 365-grupper setter du veksleknappen til eller Av, avhengig av om du vil la personer utenfor organisasjonen få tilgang til Office 365-grupperessurser.

  Hvis du setter denne veksleknappen til , ser du et annet alternativ for å bestemme om du vil la gruppeeiere legge til personer utenfor organisasjonen i Office 365-grupper. Sett denne veksleknappen til hvis du vil la gruppeeiere legge til gjestebrukere.

  La personer utenfor min organisasjon få tilgang til Office 365-grupper og ressurser

Bruke PowerShell til å kontrollere gjestetilgang

VIKTIG: Du kan ikke installere både forhåndsvisning og GA-versjoner på samme datamaskin samtidig.

Anbefalt fremgangsmåte er at du alltid holder deg oppdatert: Avinstaller den gamle versjonen av AzureADPreview eller gamle AzureAD, og skaff den nyeste.

 1. Åpne Windows PowerShell som administrator:

  Windows PowerShell-vinduet åpnes. Ledeteksten C:\Windows\system32 betyr at du har åpnet det som administrator.

  Slik ser PowerShell ut når du åpner den.

  1. Skriv inn Windows PowerShell i søkefeltet.

  2. Høyreklikk på Windows PowerShell, og velg Kjør som administrator.

   Åpne PowerShell som «Kjør som administrator.»

 2. Kontroller den installerte modulen:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Kjør denne kommandoen for å avinstallere en tidligere versjon av AzureADPreview eller AzureAD:

  Uninstall-Module AzureADPreview

eller

  Uninstall-Module AzureAD

4. Kjør denne kommandoen for å installere den nyeste versjonen av AzureADPreview:

  Install-Module AzureADPreview

Skriv inn Y når du får meldingen om et ikke-klarert repositorium. Det tar cirka étt minutt å installere den nye modulen.

 1. Installerte du AzureADPreview-modulen, som forklart i avsnittet ovenfor Installere forhåndsversjonen av Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell? Den største årsaken til at disse trinnene ikke fungerer for brukere, er at de mangler den nyeste forhåndsversjonen.

 2. Hvis du ikke allerede har gjort det, åpner du et Windows PowerShell-vindu på datamaskinen (det spiller ingen rolle om det er et normalt Windows PowerShell-vindu eller ett du åpnet ved å velge Kjør som administrator).

 3. Kjør følgende kommandoer. Trykk på ENTER etter hver kommando.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Skriv inn administrasjonskontoen og passordet for Office 365 i Logg deg på kontoen-skjermen som åpnes, for å koble deg til tjenesten, og klikk på Logg på.

  Angi Office 365-legitimasjonen
 4. Kjør følgende kommando:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Se om du allerede har et AzureADDirectorySetting-objekt, og lagre objekt-ID-en hvis det er tilfellet. Kjør denne kommandoen:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  HVIS, og BARE hvis, det vises en feilmelding som sier at objektet ikke finnes i denne cmdleten, kan du opprette en med disse cmdletene:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Kopier AzureADDirectorySetting-objektet tilbake inn i den lokale $settingsCopy-variabelen:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Dette er bare en KOPI av innstillingene. Endringer trer ikke i kraft før du kopierer dem TILBAKE til AzureADDirectorySetting-objektet.

 7. Angi alternativet for å gi gjester tilgang til O365-grupper:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. Til slutt (som nevnt ovenfor) må du kopiere innstillingene til AzureADDirectorySetting-objektet for at endringen skal tre i kraft:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Hvis du vil bekrefte at endringen er gjort, henter du verdien fra AzureADDirectorySetting-objektet (det holder ikke bare å se på den lokale kopien i $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  Og resultatene skal se slik ut:

  AllowGuestsToAccessGroups skal settes til Sann

 1. Installerte du AzureADPreview-modulen, som forklart i avsnittet ovenfor Installere forhåndsversjonen av Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell? Den største årsaken til at disse trinnene ikke fungerer for brukere, er at de mangler den nyeste forhåndsversjonen.

 2. Hvis du ikke allerede har gjort det, åpner du et Windows PowerShell-vindu på datamaskinen (det spiller ingen rolle om det er et normalt Windows PowerShell-vindu eller ett du åpnet ved å velge Kjør som administrator).

 3. Kjør følgende kommandoer. Trykk på ENTER etter hver kommando.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Skriv inn administrasjonskontoen og passordet for Office 365 i Logg deg på kontoen-skjermen som åpnes, for å koble deg til tjenesten, og klikk på Logg på.

  Angi Office 365-legitimasjonen
 4. Kjør følgende kommando:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Se om du allerede har et AzureADDirectorySetting-objekt, og lagre objekt-ID-en hvis det er tilfellet

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Hvis, og BARE hvis, det vises en feilmelding som sier at objektet ikke finnes i denne cmdleten, kan du opprette en med disse kommandoene:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Kopier AzureADDirectorySetting-objektet tilbake inn i den lokale $settingsCopy-variabelen:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Dette er bare en KOPI av innstillingene. Endringer trer ikke i kraft før du kopierer dem TILBAKE til AzureADDirectorySetting-objektet.

 7. Angi alternativet for å la gjestene bli lagt til i alle O365-grupper:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. Til slutt (som nevnt ovenfor) må du kopiere innstillingene til AzureADDirectorySetting-objektet for at endringen skal tre i kraft:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Hvis du vil bekrefte at endringen er gjort, henter du verdien fra AzureADDirectorySetting-objektet (det holder ikke bare å se på den lokale kopien i $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Installerte du AzureADPreview-modulen, som forklart i avsnittet ovenfor Installere forhåndsversjonen av Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell? Den største årsaken til at disse trinnene ikke fungerer for brukere, er at de mangler den nyeste forhåndsversjonen.

 2. Hvis du ikke allerede har gjort det, åpner du et Windows PowerShell-vindu på datamaskinen (det spiller ingen rolle om det er et normalt Windows PowerShell-vindu eller ett du åpnet ved å velge Kjør som administrator).

 3. Kjør følgende kommandoer. Trykk på ENTER etter hver kommando.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Skriv inn administrasjonskontoen og passordet for Office 365 i Logg deg på kontoen-skjermen som åpnes, for å koble deg til tjenesten, og klikk på Logg på.

  Angi Office 365-legitimasjonen
 4. Kjør denne kommandoen.

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Kjør denne kommandoen.

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Kjør denne kommandoen. Sett til Usann for å blokkere gjestetilgang for en bestemt gruppe. Sett til Sann for å tillate gjestetilgang for en bestemt gruppe.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Kjør denne kommandoen.

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  Der du vil erstatte YourGroupEmailAddress med noe sånt som Informasjon@contoso.com.

 8. Kjør denne kommandoen.

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Det tar 2-3 minutter å synkronisere.

 9. Hvis du vil kontrollere innstillingene, kan du kjøre denne kommandoen:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  Bekreftelsen ser slik ut:

  Verifiseringen

Du kan tillate eller blokkere gjestebrukere som bruker et bestemt domene. La oss for eksempel si at bedriften (Contoso) har et partnerskap med en annen bedrift (Fabrikam). Du kan legge til Fabrikam i tillatelseslisten, slik at brukerne kan legge til gjestene i gruppene sine.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillate/blokkere gjestetilgang til Office 365-grupper.

For sluttbrukere

En gjest er en som ikke er ansatt, student eller medlem av organisasjonen din. De har ikke en jobb- eller skolekonto i organisasjonen.

Nei. Gjestetilgang er inkludert i alle Office 365 Business Premium- og Office 365 Enterprise-abonnementer.

Nei. Bare personer som er utenfor organisasjonen din, som partnere eller konsulenter, kan legges til som gjester. Du kan invitere folk fra organisasjonen til å bli med som vanlige gruppemedlemmer.

Ja, det kan du. Eksterne e-postkontakter er kontakter som er oppført i firmaets globale adresseliste. Et eksempel på denne typen kontakt er et leverandørfirma som tilbyr regelmessige tjenester for organisasjonen.

Tenantadministratoren må aktivere gjestefunksjonen for tenanten før du kan legge til gjester. Når du ser meldingen «Kontakt administratoren», er det sannsynlig at gjestefunksjonen ikke har blitt aktivert. Se Administrere-fanen for mer informasjon.

Gjester kan ikke se meldinger som er beskyttet med Information Rights Management (IRM).

Når du svarer på en gruppemelding med en e-postadresse som er forskjellig fra den som ble brukt da du ble med i eller ble lagt til i gruppen, kan du få en rapport om manglende levering. Hvis du for eksempel ble med i gruppen som seanc@contoso.com, men prøver å svare på en gruppemelding i innboksen fra seanc@service.contoso.com, får du en rapport om manglende levering.

Nei. Du kan bare dele Office 365-gruppens filer med gjester som er blitt invitert til å bli med i gruppen.

Et moderne vedlegg er en fil som er lagret på OneDrive for Business. En kobling sendes til alle mottakerne. Siden filen er lagret i skyen, kan alle mottakere lese og redigere filen uten å måtte avstemme individuelle kopier. Se Smartere vedlegg hvis du vil ha mer informasjon.

Moderne vedlegg i en Office 365-gruppe blir bare delt med medlemmer av gruppen. Når en melding med et moderne vedlegg videresendes til et gjestemedlem i gruppen, vil han eller hun få tilgang til vedlegget når de logger på med et brukernavn og passord. Hvis meldingen videresendes til en bruker som ikke er medlem av gruppen, vil ikke brukeren kunne åpne vedlegget.

Ja. Gjestene mottar ikke en velkomstmelding via e-post, men har alle rettighetene til andre gjestemedlemmer. Se Migrere distribusjonslister til Office 365-grupper for instruksjoner hvis du ennå ikke har overført distribusjonslistene. Distribusjonslister som inneholder gjester, kan ikke migreres.

Yammer-grupper som er tilkoblet Office 365, støtter for øyeblikket ikke gjestetilgang, men du kan opprette eksterne, ikke-tilkoblede grupper i Yammer-nettverket. Se instruksjoner i Opprette og administrere eksterne grupper i Yammer.

Gjester kan ikke motta gruppesamtaler av flere årsaker. Se Gjestebrukere mottar ikke gruppesamtaler for informasjon.

For administratorer.

 • En Office 365-gruppeeier kan legge til gjestebrukere hvis dette alternativet er aktivert for organisasjonen.

 • Globale administratorer kan legge til gjestebrukere i hvilken som helst Office 365-gruppe i organisasjonen.

 • Eiere av en Office 365-gruppe og globale administratorer som er eiere av gruppen, kan legge til gjestebrukere i Office 365-grupper via Outlook på nettet.

 • Dele en fil med en gjest fra et SharePoint-område eller en Office 365-gruppe. Se Dele gruppefiler.

 • Legge til gjester i organisasjonen gjennom Azure Active Directory B2B-samarbeid. Med Azure Active Directory B2B-samarbeid kan en firmaadministrator invitere og godkjenne et sett med eksterne brukere ved å laste opp en (CSV)-fil med kommadelte verdier og opp til 2000 linjer, til B2B-samarbeidsportalen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Azure Active Directory B2B-samarbeid.

Ja, globale administratorer kan bruke Azure Active Directory Powershell-cmdleter til å deaktivere «AllowGuestAccessToGroups»-egenskapen på firmaobjektet, forutsatt at ekstern deling slås for SharePoint-nettsteder.

Gjesteinnstillingene er angitt i Azure Active Directory. Det tar 2 til 24 timer før endringene er effektive i hele Office 365-organisasjonen.

Nei. Du kan bare dele Office 365-gruppens dokumentbibliotek med gjester som er blitt invitert til å bli med i gruppen. Men individuelle gruppefiler kan fortsatt deles med gjestebrukere ved fildeling fra SharePoint Online.

Ja, les Administrere gruppetilkoblet gruppeområde for mer informasjon.

Nei, individuelle gjestebrukere kan ikke blokkeres.

Gjest objekter vises ikke i den globale adresselisten Exchange som standard fordi gjest objekter kan opprettes ved lisensavtalen handling (for eksempel invitasjonen til å få tilgang til et delt dokument). Innholdet i den globale adresselisten styres av Administratorer som en regel, og mange organisasjoner vil ikke objekter som er opprettet av sluttbrukere handlingen skal være synlig uten kontroller.

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å få gjest objektene er synlige i den globale adresselisten. Dette skal brukes når administratorer som er ansvarlig for komplette livssyklusen til eksterne brukere har tilgang til både Azure Active Directory og Exchange Online-cmdleter.

Hvis du for eksempel hvis det finnes en gjest objekt for meganb@contoso.com i Azure Active Directory, kan deretter Azure Active Directory PowerShell brukes til å gjøre meganb@contoso.com synlig i den globale adressen listen.

 1. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -ShowInAddressList $true

 2. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -GivenName ‘Megan’ -Surname ‘Bowen’ -TelephoneNumber "555-555-5555"

 3. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -DisplayName "Megan Bowen"

Ingen gjestebrukere som er medlemmer av en gruppe, synkroniseres med lokale servere sammen med gruppen.

Ja, det kan du. Eksterne e-postkontakter er kontakter som er oppført i firmaets globale adresseliste. Et eksempel på denne typen kontakt er et leverandørfirma som tilbyr regelmessige tjenester for organisasjonen.

Yammer-grupper som er tilkoblet Office 365, støtter for øyeblikket ikke gjestetilgang, men du kan opprette eksterne, ikke-tilkoblede grupper i Yammer-nettverket. Se instruksjoner i Opprette og administrere eksterne grupper i Yammer.

Beslektede emner

Lær mer om Office 365-grupper
Gjester mottar ikke gruppesamtaler
Administrere gruppemedlemskap i administrasjonssenteret for Office 365
Tillat/nekte gjestetilgang til Office 365-grupper basert på domenet deres
Gjennomgang av tilganger til Azure Active Directory

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×