Gjenopprette slettede elementer fra papirkurven for områdesamlingen

Gjenopprette slettede elementer fra papirkurven for områdesamlingen

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du sletter elementer (inkludert OneDrive for Business-filer) fra et SharePoint område, samtaleforespørsler som sendes til papirkurven (også kalt første fase papirkurven), for området der du kan gjenopprette dem hvis det er nødvendig. Når du sletter elementer fra papirkurven for et område, kan de er sendt til områdesamlingen papirkurven (også kalt papirkurven for andre fase).

En administrator for områdesamling SharePoint kan vise og gjenopprette slettede elementer fra papirkurven for områdesamlingen til sin opprinnelige plassering. Hvis et element er slettet fra Papirkurv for områdesamling, eller den overskrider oppbevaring klokkeslettet, slettes den permanent.

Viktig!: SharePoint papirkurven er forskjellig fra papirkurven i Windows. Hvis du sletter filer eller mapper som du synkroniserer, kan du gjenopprette dem fra Windows papirkurven på datamaskinen. Hvis du vil plassere Windows papirkurven på skrivebordet, kan du se vise eller skjule papirkurven.

Oppdatert mai, 2018 Takk til tilbakemeldinger fra kunder.

Gjenopprette et element fra SharePoint Online områdesamlingen papirkurven

 1. Velg Papirkurven for å gå til området, og i den venstre ruten.

  Velge papirkurven i navigasjonsruten til venstre

  Hvis du ikke ser papirkurven, følger du disse trinnene:

  1. Klikk Innstillinger for Innstillinger-knappen fra SharePoint Online , og klikk deretter Innstillinger for område.

  2. Klikk Papirkurv under Administrering av områdesamling.

   Innstillinger under overskriften administrator for områdesamling med Papirkurv uthevet
 2. Klikk papirkurv for andre fase nederst på Papirkurv-siden.

  Papirkurven for SharePoint Online med andre nivå-kobling uthevet

  Obs!: Du må administrator eller eier tillatelse til å bruke papirkurven for områdesamlingen. Hvis du ikke ser den, det kan ha blitt deaktivert eller du har ikke tillatelse til å få tilgang til den.

 3. Velg elementene du vil gjenopprette, klikker du avmerkingsboksen ikonet til høyre for hver av dem, og klikk deretter Gjenopprett.

  Gjenopprett-knappen i SharePoint Online uthevet

  Hvis du gjenoppretter et element som opprinnelig var plassert i en slettet mappe, gjenopprettes mappen til sin opprinnelige plassering, og elementet gjenopprettes til mappen.

Gjenopprette en hel områdesamling

Hvis du er en global administrator eller SharePoint administrator i Office 365, kan du også gjenopprette hele områdesamlinger fra papirkurven for områdesamlingen. Hvis du vil ha informasjon, kan du se gjenopprette slettede områdesamlinger.

Hvor lang tid beholdes slettede elementer i papirkurven?

I SharePoint Online beholdes elementer for 93 dager fra tidspunktet du slette dem fra den opprinnelige plasseringen. De kan stå i papirkurven for området hele tiden, med mindre noen sletter dem derfra eller tømmer som papirkurven. Det er tilfelle, går du elementene til områdesamlingen Papirkurv, der de kan stå for resten av 93 dager med mindre:

 • Papirkurven for områdesamlingen overskrider sin kvote og starter tømme de eldste elementene

 • elementene manuelt, slettes av administratoren for områdesamlingen fra papirkurven for områdesamlingen (se slette elementer fra papirkurven for områdesamlingenfor å få informasjon om hvordan du gjør dette,)

Webområdet papirkurven lagringsplass teller mot lagringsplass kvoten for nettstedsamlingen og Terskelen for listevisning. Hvor mye plass som er tildelt til papirkurven for områdesamlingen er 200% av områdesamling områdekvoten. Disse verdiene er ikke kan konfigureres.

SharePoint Online beholder sikkerhetskopier av alt innhold i 14 flere dager utover faktisk slettingen. Hvis innholdet ikke kan gjenopprettes via papirkurven eller Gjenopprette filer, kan en administrator kontakte Microsoft Support for å be om en gjenoppretting som helst i vinduet 14 dagers.

Obs!: Bare kan fullføre Restorations fra sikkerhetskopier for områdesamlinger eller sekundære områder, ikke for bestemte filer, lister eller biblioteker. Hvis du vil gjenopprette et bestemt element, finner du det i papirkurven, høyreklikker du den, og velg Gjenopprett.

Gjenopprette et element fra siden Papirkurv for områdesamling for SharePoint Server 2016

 1. Velg Papirkurv i venstre hurtigstartrute på Område-siden.

  Velge papirkurven i navigasjonsruten til venstre

  Hvis du ikke ser papirkurven, kan du prøve følgende trinn:

  1. Klikk Innstillinger for Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. , og klikk deretter Innstillinger for område.

  2. Klikk Papirkurv under Administrering av områdesamling.

   Innstillinger under overskriften administrator for områdesamling med Papirkurv uthevet

  Viktig!: Du må administrator eller eier tillatelse til å bruke papirkurven for områdesamlingen. Hvis du ikke ser den, det kan ha blitt deaktivert eller du har ikke tillatelse til å få tilgang til den. Hvis du er SharePoint-administrator, kan du se konfigurere Papirkurv i SharePoint-innstillinger. Hvis ikke, snakk med administratoren for farm eller serveren.

 2. Klikk papirkurv for andre fase nederst på Papirkurv-siden.

  SharePoint 2016-kobling for papirkurv på andre nivå
 3. Klikk boksen ved siden av elementet(ene) du vil gjenopprette, og klikk deretter Gjenopprett.

  SharePoint-papirkurv på andre nivå med gjenopprettingsknappen uthevet

  Hvis du gjenoppretter et element som opprinnelig var plassert i en slettet mappe, gjenopprettes mappen til sin opprinnelige plassering, og elementet gjenopprettes til mappen.

 4. Klikk OK.

Gjenopprette et slettet område

Slettede nettsteder, beholdes i papirkurven for områdesamlingen. Derfra kan en administrator for områdesamling gjenopprette dem til sin opprinnelige områdesamling.

Før du gjenoppretter, bør du være oppmerksom på at:

 • Alle innholdstyper som blir lagt til når det er et område i områdesamlingen papirkurven legges ikke til dette nettstedet. Feltdefinisjoner er derfor kanskje ikke oppdatert.

 • Innholdsdistribusjon påvirker ikke en slettede området i områdesamlingen papirkurven. Du kan løse dette problemet ved å kjøre oversiktlig distribusjon for området etter at du gjenopprette den.

 • Når oppdateringspakkene er installert, inkludert Microsoft quick fix engineering (QFE) oppdateringer, brukes ikke oppdateringspakkene til områder i papirkurven for områdesamlingen. Hvis du vil løse dette problemet, oppgradere manuelt områdesamlingen ved å bruke cmdleten Upgrade-SPContentDatabase på innholdsdatabasen som inneholder den områdesamlingen.

Obs!: Hvis du ikke ser området du vil gjenopprette, kan det allerede ha blitt permanent slettet, enten manuelt eller automatisk. Hvis du har spørsmål om innstillinger for automatisk sletting, kan du snakke med administratoren for farm eller serveren.

Gjenopprette en hel områdesamling

Hvis du er administrator for en SharePoint, kan du gjenopprette en områdesamling ved hjelp av PowerShell. Hvis du vil ha informasjon, kan du se Gjenopprette SPDeletedSite.

Hvor lang tid beholdes slettede elementer i papirkurven?

Det finnes to papirkurvene, området Papirkurv (første fase) og områdesamling papirkurven (andre fase). Standard oppbevaringsperiode for et element er 30 dager. Oppbevaringsperioden begynner når elementet er slettet og endres ikke selv om den er flyttet fra papirkurven for området i områdesamlingen papirkurven. Denne perioden kan økes opp opptil 10 000 dager fra datoen da hendelsen slettingen oppstod. Du kan også konfigurere elementer i papirkurven på nytt ikke automatisk etter et angitt tidsrom, hvis du ønsker. Elementer i papirkurven for området regnes med områdets lagringskvoten og Terskelen for listevisning. Standard mengden plass som er tilgjengelige i områdesamlingens Papirkurv er 50% av områdekvoten for, men kan konfigureres for opptil 500% av områdekvoten. Disse verdiene kan konfigureres ved farmadministratoren din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurere Papirkurv i SharePoint-innstillinger.

Gjenopprette et element fra siden Papirkurv for områdesamling for SharePoint Server 2013

 1. Velg Papirkurv i venstre hurtigstartrute på Område-siden.

  Hvis du ikke ser papirkurven, kan du prøve følgende trinn:

  1. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter Innstillinger for nettsted.

  2. Klikk Papirkurv under Administrering av områdesamling.

   Innstillinger under overskriften administrator for områdesamling med Papirkurv uthevet

  Viktig!: Du må administrator eller eier tillatelse til å bruke papirkurven for områdesamlingen. Hvis du ikke ser den, det kan ha blitt deaktivert eller du har ikke tillatelse til å få tilgang til den. Hvis du er SharePoint-administrator, kan du se konfigurere Papirkurv i SharePoint-innstillinger. Hvis ikke, snakk med administratoren for farm eller serveren.

 2. Klikk slettet fra Papirkurv for sluttbruker i dialogboksen Papirkurv.

  SharePoint 2013-papirkurv med Slett fra bruker uthevet
 3. Klikk boksen ved siden av elementet(ene) du vil gjenopprette, og klikk deretter Gjenopprett.

  SharePoint 2013-papirkurv på andre nivå med gjenopprettingsknappen uthevet

  Hvis du gjenoppretter et element som opprinnelig var plassert i en slettet mappe, gjenopprettes mappen til sin opprinnelige plassering, og elementet gjenopprettes til mappen.

 4. Klikk OK.

Gjenopprette et slettet område

Slettede nettsteder, beholdes i papirkurven for områdesamlingen. Derfra kan en administrator for områdesamling gjenopprette dem til sin opprinnelige områdesamling.

Før du gjenoppretter, bør du være oppmerksom på at:

 • Alle innholdstyper som blir lagt til når det er et område i områdesamlingen papirkurven legges ikke til dette nettstedet. Feltdefinisjoner er derfor kanskje ikke oppdatert.

 • Innholdsdistribusjon påvirker ikke en slettede området i områdesamlingen papirkurven. Du kan løse dette problemet ved å kjøre oversiktlig distribusjon for området etter at du gjenopprette den.

 • Når oppdateringspakkene er installert, inkludert Microsoft quick fix engineering (QFE) oppdateringer, brukes ikke oppdateringspakkene til områder i papirkurven for områdesamlingen. Hvis du vil løse dette problemet, oppgradere manuelt områdesamlingen ved å bruke cmdleten Upgrade-SPContentDatabase på innholdsdatabasen som inneholder den områdesamlingen.

Obs!: Hvis du ikke ser området du vil gjenopprette, kan det allerede ha blitt permanent slettet, enten manuelt eller automatisk. Hvis du har spørsmål om innstillinger for automatisk sletting, kan du snakke med administratoren for farm eller serveren.

Gjenopprette en hel områdesamling

Hvis du er administrator for en SharePoint, kan du gjenopprette en områdesamling ved hjelp av PowerShell. Hvis du vil ha informasjon, kan du se Gjenopprette SPDeletedSite.

Hvor lang tid beholdes slettede elementer i papirkurven?

Det finnes to papirkurvene, området Papirkurv (første fase) og områdesamling papirkurven (andre fase). Standard oppbevaringsperiode for et element er 30 dager. Oppbevaringsperioden begynner når elementet er slettet og endres ikke selv om den er flyttet fra papirkurven for området i områdesamlingen papirkurven. Denne perioden kan økes opp opptil 10 000 dager fra datoen da hendelsen slettingen oppstod. Du kan også konfigurere elementer i papirkurven på nytt ikke automatisk etter et angitt tidsrom, hvis du ønsker. Elementer i papirkurven for området regnes med områdets lagringskvoten og Terskelen for listevisning. Standard mengden plass som er tilgjengelige i områdesamlingens Papirkurv er 50% av områdekvoten for, men kan konfigureres for opptil 500% av områdekvoten. Disse verdiene kan konfigureres ved farmadministratoren din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurere Papirkurv i SharePoint-innstillinger.

Gjenopprette et element fra siden Papirkurv for områdesamling for SharePoint Server 2010

 1. Velg Papirkurv i venstre hurtigstartrute på Område-siden.

  Papirkurvkobling for SharePoint 2010-område på hurtigstartlinjen
 2. Klikk Papirkurv for områdesamling øverst på siden.

  Hvis du ikke ser papirkurven på hurtigstartlinjen, kan du prøve følgende trinn:

  1. Klikk Områdehandlinger Områdehandlinger , og klikk deretter Innstillinger for område.

  2. Klikk Papirkurv under Administrering av områdesamling.

   Administratorinndeling for SharePoint 2010-områdesamling med Papirkurv uthevet

  Viktig!: Du må administrator eller eier tillatelse til å bruke papirkurven for områdesamlingen. Hvis du ikke ser den, det kan ha blitt deaktivert eller du har ikke tillatelse til å få tilgang til den. Hvis du er SharePoint-administrator, kan du se konfigurere Papirkurv i SharePoint-innstillinger. Hvis ikke, snakk med administratoren for farm eller serveren.

 3. Klikk Slettet fra papirkurv for sluttbruker på høyre side av skjermen.

  SharePoint 2010-kobling for papirkurv på andre nivå
 4. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av elementet(ene) du vil gjenopprette, og klikk deretter Gjenopprett utvalg.

  SharePoint 2010 med valgte elementer og Gjenopprett-knappen uthevet
 5. Klikk OK.

  Hvis du gjenoppretter et element som opprinnelig var plassert i en slettet mappe, gjenopprettes mappen til sin opprinnelige plassering, og elementet gjenopprettes til mappen.

Obs!: Hvis du gjenoppretter en fil eller mappe med samme navn som en eksisterende fil eller mappe på SharePoint Server-område, og at eksisterende filen eller mappen får nytt navn for å tillate slettet element som skal gjenopprettes.

Gjenopprette et slettet område

Slettede nettsteder, beholdes i papirkurven for områdesamlingen. Derfra kan en administrator for områdesamling gjenopprette dem til sin opprinnelige områdesamling.

Før du gjenoppretter, bør du være oppmerksom på at:

 • Alle innholdstyper som blir lagt til når det er et område i områdesamlingen papirkurven legges ikke til dette nettstedet. Feltdefinisjoner er derfor kanskje ikke oppdatert.

 • Innholdsdistribusjon påvirker ikke en slettede området i områdesamlingen papirkurven. Du kan løse dette problemet ved å kjøre oversiktlig distribusjon for området etter at du gjenopprette den.

 • Når oppdateringspakkene er installert, inkludert Microsoft quick fix engineering (QFE) oppdateringer, brukes ikke oppdateringspakkene til områder i papirkurven for områdesamlingen. Hvis du vil løse dette problemet, oppgradere manuelt områdesamlingen ved å bruke cmdleten Upgrade-SPContentDatabase på innholdsdatabasen som inneholder den områdesamlingen.

Obs!: Hvis du ikke ser området du vil gjenopprette, kan det allerede ha blitt permanent slettet, enten manuelt eller automatisk. Hvis du har spørsmål om innstillinger for automatisk sletting, kan du snakke med administratoren for farm eller serveren.

Gjenopprette en hel områdesamling

Hvis du er administrator for en SharePoint, kan du gjenopprette en områdesamling ved hjelp av PowerShell. Hvis du vil ha informasjon, kan du se Gjenopprette SPDeletedSite.

Hvor lang tid beholdes slettede elementer i papirkurven?

Det finnes to papirkurvene, området Papirkurv (første fase) og områdesamling papirkurven (andre fase). Standard oppbevaringsperiode for et element er 30 dager. Oppbevaringsperioden begynner når elementet er slettet og endres ikke selv om den er flyttet fra papirkurven for området i områdesamlingen papirkurven. Denne perioden kan økes opp opptil 10 000 dager fra datoen da hendelsen slettingen oppstod. Du kan også konfigurere elementer i papirkurven på nytt ikke automatisk etter et angitt tidsrom, hvis du ønsker. Elementer i papirkurven for området regnes med områdets lagringskvoten og Terskelen for listevisning. Standard mengden plass som er tilgjengelige i områdesamlingens Papirkurv er 50% av områdekvoten for, men kan konfigureres for opptil 500% av områdekvoten. Disse verdiene kan konfigureres ved farmadministratoren din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurere Papirkurv i SharePoint-innstillinger.

Litt grunnleggende informasjon om hvordan du gjenoppretter fra papirkurven.

 • Objekter som kan sikres, henter tilbake alt innhold sammen med dem    når du gjenoppretter objekter som kan sikres (et objekt som tilgang kan kontrolleres for), gjenopprettes det med alle objektene som det inneholdt da det ble slettet. Hvis du for eksempel gjenoppretter en liste, et bibliotek, en mappe eller et dokumentsett, vil den gjenopprettede versjonen inneholde alle dokumenter og andre elementer den inneholdt da den ble slettet. Hvis du gjenoppretter en fil eller et annet element som har flere versjoner, vil den gjenopprettede filen eller elementet inkludere alle versjoner den inneholdt da den ble slettet.

 • De fleste objekter kan ikke gjenopprettes hvis beholderobjektene ikke finnes    Hvis du sletter et objekt, og deretter sletter objektet som inneholdt det, må du gjenopprette beholderen før du kan gjenopprette objektet. Hvis du for eksempel sletter en fil og deretter sletter biblioteket der den ble lagret, må du gjenopprette biblioteket før du kan gjenopprette filen. Hvis du sletter en tidligere versjon av en fil og deretter sletter den gjeldende versjonen av filen, må du gjenopprette selve filen før du kan gjenopprette den tidligere versjonen.

 • Unntak: et objekt som er slettet fra en mappe kan gjenopprettes uten å første gjenopprette mappen    Mappen opprettes automatisk på nytt på sin tidligere plassering, men inneholder nå bare objekttypen du gjenopprettet. (Alternativt kan du også gjenopprette mappen manuelt fra papirkurven, og da det er gjenopprettet med alt innholdet som det hadde når den ble slettet.)

Legg igjen en kommentar

Var denne artikkelen nyttig? I så fall Fortell oss nederst på denne siden. Fortell oss hva var forvirrende eller manglende. Hvis du har fått her fra et søk, og det ikke informasjonen du ville, Fortell oss hva du søkte etter. Ta med din versjon av SharePoint, operativsystem og nettleser. Vi bruker tilbakemeldingen dobbeltsjekke trinnene og oppdatere denne artikkelen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×