Gjenopprette slettede elementer fra papirkurven for områdesamlingen 

Gjenopprette slettede elementer fra papirkurven for områdesamlingen 

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du sletter elementer (inkludert OneDrive for Business-filer) fra et SharePoint-nettsted, blir de sendt til nettstedets papir kurv (også kalt den første papir kurven), der du kan gjenopprette dem hvis du trenger det. Når du sletter elementer fra en område papir kurv, sendes de til nettsteds samlingens papir kurv (også kalt papir kurv for andre fase).

En SharePoint område samlings administrator kan vise og gjenopprette slettede elementer fra papir kurven for område samlingen til de opprinnelige plasseringene. Hvis et element slettes fra papir kurven for område samlingen, eller det overskrider oppbevarings tiden, slettes det permanent.

Viktig!: Papirkurven for SharePoint er forskjellig fra papirkurven i Windows. Hvis du sletter filer eller mapper du synkroniserer, kan du gjenopprette dem fra Windows papir kurv på data maskinen. Hvis du vil plassere Windows-papirkurven på skrive bordet, kan du se vise eller skjule papir kurven.

Oppdatert, 2018 takket være tilbake melding fra kunder.

Gjenopprette et element fra SharePoint Online-nettsteds samlingen papir kurv

 1. Gå til nettstedet, og velg papir kurvi venstre rute.

  Velge papirkurven i navigasjonsruten til venstre

  Hvis du ikke ser papir kurv, følger du disse trinnene:

  1. Klikk Innstillinger Innstillinger-knappen fra SharePoint Online , og klikk deretter Innstillinger for område. Hvis du ikke ser nettsteds innstillinger, klikker du nettsteds informasjon og klikker deretter Vis alle nettsteds innstillinger. Det kan hende at noen sider krever at du velger område innhold, og deretter Innstillinger for område.

  2. Klikk Papirkurv under Administrering av områdesamling.

   Innstillinger under overskriften administrator for områdesamling med Papirkurv uthevet
 2. Klikk papirkurv for andre fase nederst på Papirkurv-siden.

  Papirkurven for SharePoint Online med andre nivå-kobling uthevet

  Obs!: Du må ha administrator-eller eier tillatelser for å kunne bruke papir kurven for område samlingen. Hvis du ikke ser den, kan det ha blitt deaktivert, eller du har ikke tilgang til den.

 3. Pek på elementene du vil gjenopprette, klikk på avmerkings ikonet til høyre for hver av dem, og klikk deretter på Gjenopprett.

  Gjenopprett-knappen i SharePoint Online uthevet

  Hvis du gjenoppretter et element som opprinnelig var plassert i en slettet mappe, gjenopprettes mappen til sin opprinnelige plassering, og elementet gjenopprettes til mappen.

Gjenopprette en hel områdesamling

Hvis du er en global administrator eller SharePoint-administrator i Office 365, kan du også gjenopprette hele nettsteds samlinger fra papir kurven for område samlingen. Hvis du vil ha informasjon, kan du se gjenopprette en slettet område samling.

Hvor lang tid beholdes slettede elementer i papirkurven?

I SharePoint Online beholdes elementer for 93 dager fra det tidspunktet du sletter dem fra den opprinnelige plasseringen. De forblir i papir kurven for området hele tiden, med mindre noen sletter dem derfra eller tømmer denne papir kurven. I så fall går elementene til papir kurven for område samlingen, der de holdes for resten av 93 dager, med mindre:

 • papir kurven for område samlingen overskrider kvoten og begynner å fjerne de eldste elementene

 • elementene slettes manuelt av administratoren for nettsteds samlingen fra papir kurven for område samlingen (Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se slette elementer fra nettsteds samlingens papir kurv)

Lagrings plass for nettsteds papir kurven teller mot lagrings kvoten for område samlingen og terskelen for liste visning. Plassen som er tilordnet papir kurven for nettsteds samlingen, er 200% av nettsteds samlings kvoten. Disse verdiene kan ikke konfigureres.

SharePoint Online beholder sikkerhets kopier av alt innhold for 14 ekstra dager etter faktisk sletting. Hvis innhold ikke kan gjenopprettes via papir kurven eller filergjenopprettingen, kan en administrator kontakte Microsoft kunde støtte for å be om gjenoppretting når som helst i løpet av vinduet med 14 dager.

Obs!: Gjenoppretting fra sikkerhets kopier kan bare full føres for nettsteds samlinger eller under områder, ikke for bestemte filer, lister eller biblioteker. Hvis du trenger å gjenopprette et bestemt element, finner du det i papir kurven, høyre klikker det og velger Gjenopprett.

Gjenopprette et element fra SharePoint Servers 2019 og 2016-siden papir kurv for område samling

 1. Velg Papirkurv i venstre hurtigstartrute på Område-siden.

  Velge papirkurven i navigasjonsruten til venstre

  Hvis du ikke ser papir kurv, kan du prøve følgende trinn:

  1. Klikk Innstillinger Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. , og klikk deretter Innstillinger for område.

  2. Klikk Papirkurv under Administrering av områdesamling.

   Innstillinger under overskriften administrator for områdesamling med Papirkurv uthevet

  Viktig!: Du må ha administrator-eller eier tillatelser for å kunne bruke papir kurven for område samlingen. Hvis du ikke ser den, kan det ha blitt deaktivert, eller du har ikke tilgang til den. Hvis du er SharePoint-administrator, kan du se konfigurere innstillinger for papir kurv for SharePoint. Hvis ikke, kan du kontakte administratoren for farmen eller serveren.

 2. Klikk papirkurv for andre fase nederst på Papirkurv-siden.

  SharePoint 2016-kobling for papirkurv på andre nivå
 3. Klikk boksen ved siden av elementet(ene) du vil gjenopprette, og klikk deretter Gjenopprett.

  SharePoint-papirkurv på andre nivå med gjenopprettingsknappen uthevet

  Hvis du gjenoppretter et element som opprinnelig var plassert i en slettet mappe, gjenopprettes mappen til sin opprinnelige plassering, og elementet gjenopprettes til mappen.

 4. Klikk OK.

Gjenopprette et slettet område

Slettede nett steder beholdes i papir kurven for område samlingen. Derfra kan en administrator for område samlingen gjenopprette dem til den opprinnelige område samlingen.

Obs!: SharePoint Server 2019-brukere kan gjenopprette elementer som de har slettet selv, og også elementer som andre brukere på området har slettet. Brukere trenger Rediger-tillatelse for de slettede elementene slik at de er synlige i deres SharePoint-Papirkurv.

Før du gjenoppretter, bør du være oppmerksom på at:

 • Alle innholds typer som legges til mens et område er i papir kurven for område samlingen, legges ikke til i området. Av denne grunn kan det hende at feltdefinisjoner ikke er oppdatert.

 • Innholds distribusjon påvirker ikke et slettet nettsted i papir kurven for område samlingen. Du kan løse dette problemet ved å kjøre tilknyttet distribusjon for nettstedet etter at du gjenoppretter det.

 • Når oppdaterings pakker er installert, inkludert oppdateringer for Microsoft Quick Fix Engineering (QFE), gjelder ikke oppdaterings pakkene for områder i papir kurven for område samlingen. For å løse dette problemet kan du manuelt oppgradere områdesamlingen ved hjelp av Upgrade-SPContentDatabase-cmdleten på innholdsdatabasen som inneholder denne områdesamlingen.

Obs!: Hvis du ikke ser nettstedet du vil gjenopprette, kan det hende at det allerede er slettet permanent, enten manuelt eller automatisk. Hvis du har spørsmål om innstillinger for automatisk sletting, kan du snakke med administratoren for farmen eller serveren.

Gjenopprette en hel områdesamling

Hvis du er en SharePoint-administrator, kan du gjenopprette en nettsteds samling ved hjelp av PowerShell. Hvis du vil ha informasjon, kan du se Restore-SPDeletedSite.

Hvor lang tid beholdes slettede elementer i papirkurven?

Det finnes to papir kurver, papir kurven for nettstedet (første trinn) og nettsteds samlingens papir kurv (andre trinn). Standard oppbevarings periode for et element er 30 dager. Oppbevarings perioden starter så snart elementet er slettet og ikke endres selv om den flyttes fra papir kurven for område samlingen til papir kurven for område samlingen. Denne perioden kan økes til så mange som 10 000 dager fra datoen da den opprinnelige slettings hendelsen forekom. Du kan også konfigurere elementer i papir kurven slik at de ikke automatisk forkastes etter en angitt tids periode, om ønskelig. Elementer i områdets papirkurv teller med i lagringskvoten for områdesamlingene, og i terskelen for listevisning. Standard mengden plass som er tilgjengelig i papir kurven for nettSteds samling, er 50% av nettsteds kvoten, men kan konfigureres for opptil 500% av nettsteds kvoten. Disse verdiene kan konfigureres av Farm administratoren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere papirkurv-innstillingene i SharePoint.

Gjenopprette et element fra SharePoint Server 2013 for nettSteds samlings papir skuff

 1. Velg Papirkurv i venstre hurtigstartrute på Område-siden.

  Hvis du ikke ser papir kurv, kan du prøve følgende trinn:

  1. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter Innstillinger for nettsted.

  2. Klikk Papirkurv under Administrering av områdesamling.

   Innstillinger under overskriften administrator for områdesamling med Papirkurv uthevet

  Viktig!: Du må ha administrator-eller eier tillatelser for å kunne bruke papir kurven for område samlingen. Hvis du ikke ser den, kan det ha blitt deaktivert, eller du har ikke tilgang til den. Hvis du er SharePoint-administrator, kan du se konfigurere innstillinger for papir kurv for SharePoint. Hvis ikke, kan du kontakte administratoren for farmen eller serveren.

 2. Klikk på slettet fra papir kurv for slutt brukeri dialog boksen papir kurv.

  SharePoint 2013-papirkurv med Slett fra bruker uthevet
 3. Klikk boksen ved siden av elementet(ene) du vil gjenopprette, og klikk deretter Gjenopprett.

  SharePoint 2013-papirkurv på andre nivå med gjenopprettingsknappen uthevet

  Hvis du gjenoppretter et element som opprinnelig var plassert i en slettet mappe, gjenopprettes mappen til sin opprinnelige plassering, og elementet gjenopprettes til mappen.

 4. Klikk OK.

Gjenopprette et slettet område

Slettede nett steder beholdes i papir kurven for område samlingen. Derfra kan en administrator for område samlingen gjenopprette dem til den opprinnelige område samlingen.

Før du gjenoppretter, bør du være oppmerksom på at:

 • Alle innholds typer som legges til mens et område er i papir kurven for område samlingen, legges ikke til i området. Av denne grunn kan det hende at feltdefinisjoner ikke er oppdatert.

 • Innholds distribusjon påvirker ikke et slettet nettsted i papir kurven for område samlingen. Du kan løse dette problemet ved å kjøre tilknyttet distribusjon for nettstedet etter at du gjenoppretter det.

 • Når oppdaterings pakker er installert, inkludert oppdateringer for Microsoft Quick Fix Engineering (QFE), gjelder ikke oppdaterings pakkene for områder i papir kurven for område samlingen. For å løse dette problemet kan du manuelt oppgradere områdesamlingen ved hjelp av Upgrade-SPContentDatabase-cmdleten på innholdsdatabasen som inneholder denne områdesamlingen.

Obs!: Hvis du ikke ser nettstedet du vil gjenopprette, kan det hende at det allerede er slettet permanent, enten manuelt eller automatisk. Hvis du har spørsmål om innstillinger for automatisk sletting, kan du snakke med administratoren for farmen eller serveren.

Gjenopprette en hel områdesamling

Hvis du er en SharePoint-administrator, kan du gjenopprette en nettsteds samling ved hjelp av PowerShell. Hvis du vil ha informasjon, kan du se Restore-SPDeletedSite.

Hvor lang tid beholdes slettede elementer i papirkurven?

Det finnes to papir kurver, papir kurven for nettstedet (første trinn) og nettsteds samlingens papir kurv (andre trinn). Standard oppbevarings periode for et element er 30 dager. Oppbevarings perioden starter så snart elementet er slettet og ikke endres selv om den flyttes fra papir kurven for område samlingen til papir kurven for område samlingen. Denne perioden kan økes til så mange som 10 000 dager fra datoen da den opprinnelige slettings hendelsen forekom. Du kan også konfigurere elementer i papir kurven slik at de ikke automatisk forkastes etter en angitt tids periode, om ønskelig. Elementer i områdets papirkurv teller med i lagringskvoten for områdesamlingene, og i terskelen for listevisning. Standard mengden plass som er tilgjengelig i papir kurven for nettSteds samling, er 50% av nettsteds kvoten, men kan konfigureres for opptil 500% av nettsteds kvoten. Disse verdiene kan konfigureres av Farm administratoren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere papirkurv-innstillingene i SharePoint.

Gjenopprette et element fra SharePoint Server 2010 for nettSteds samlings papir skuff

 1. Velg Papirkurv i venstre hurtigstartrute på Område-siden.

  Papirkurvkobling for SharePoint 2010-område på hurtigstartlinjen
 2. Klikk papir kurv for område samling øverst på siden.

  Hvis du ikke ser papir kurven på hurtigst Art linjen, kan du prøve følgende trinn:

  1. Klikk Områdehandlinger Områdehandlinger , og klikk deretter Innstillinger for område.

  2. Klikk Papirkurv under Administrering av områdesamling.

   Administratorinndeling for SharePoint 2010-områdesamling med Papirkurv uthevet

  Viktig!: Du må ha administrator-eller eier tillatelser for å kunne bruke papir kurven for område samlingen. Hvis du ikke ser den, kan det ha blitt deaktivert, eller du har ikke tilgang til den. Hvis du er SharePoint-administrator, kan du se konfigurere innstillinger for papir kurv for SharePoint. Hvis ikke, kan du kontakte administratoren for farmen eller serveren.

 3. Klikk Slettet fra papirkurv for sluttbruker på høyre side av skjermen.

  SharePoint 2010-kobling for papirkurv på andre nivå
 4. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av elementet(ene) du vil gjenopprette, og klikk deretter Gjenopprett utvalg.

  SharePoint 2010 med valgte elementer og Gjenopprett-knappen uthevet
 5. Klikk OK.

  Hvis du gjenoppretter et element som opprinnelig var plassert i en slettet mappe, gjenopprettes mappen til sin opprinnelige plassering, og elementet gjenopprettes til mappen.

Obs!: Hvis du gjenoppretter en fil eller mappe med samme navn som en eksisterende fil eller mappe på SharePoint Server-området, vil den eksisterende filen eller mappen få nytt navn for å tillate at det slettede elementet gjenopprettes.

Gjenopprette et slettet område

Slettede nett steder beholdes i papir kurven for område samlingen. Derfra kan en administrator for område samlingen gjenopprette dem til den opprinnelige område samlingen.

Før du gjenoppretter, bør du være oppmerksom på at:

 • Alle innholds typer som legges til mens et område er i papir kurven for område samlingen, legges ikke til i området. Av denne grunn kan det hende at feltdefinisjoner ikke er oppdatert.

 • Innholds distribusjon påvirker ikke et slettet nettsted i papir kurven for område samlingen. Du kan løse dette problemet ved å kjøre tilknyttet distribusjon for nettstedet etter at du gjenoppretter det.

 • Når oppdaterings pakker er installert, inkludert oppdateringer for Microsoft Quick Fix Engineering (QFE), gjelder ikke oppdaterings pakkene for områder i papir kurven for område samlingen. For å løse dette problemet kan du manuelt oppgradere områdesamlingen ved hjelp av Upgrade-SPContentDatabase-cmdleten på innholdsdatabasen som inneholder denne områdesamlingen.

Obs!: Hvis du ikke ser nettstedet du vil gjenopprette, kan det hende at det allerede er slettet permanent, enten manuelt eller automatisk. Hvis du har spørsmål om innstillinger for automatisk sletting, kan du snakke med administratoren for farmen eller serveren.

Gjenopprette en hel områdesamling

Hvis du er en SharePoint-administrator, kan du gjenopprette en nettsteds samling ved hjelp av PowerShell. Hvis du vil ha informasjon, kan du se Restore-SPDeletedSite.

Hvor lang tid beholdes slettede elementer i papirkurven?

Det finnes to papir kurver, papir kurven for nettstedet (første trinn) og nettsteds samlingens papir kurv (andre trinn). Standard oppbevarings periode for et element er 30 dager. Oppbevarings perioden starter så snart elementet er slettet og ikke endres selv om den flyttes fra papir kurven for område samlingen til papir kurven for område samlingen. Denne perioden kan økes til så mange som 10 000 dager fra datoen da den opprinnelige slettings hendelsen forekom. Du kan også konfigurere elementer i papir kurven slik at de ikke automatisk forkastes etter en angitt tids periode, om ønskelig. Elementer i områdets papirkurv teller med i lagringskvoten for områdesamlingene, og i terskelen for listevisning. Standard mengden plass som er tilgjengelig i papir kurven for nettSteds samling, er 50% av nettsteds kvoten, men kan konfigureres for opptil 500% av nettsteds kvoten. Disse verdiene kan konfigureres av Farm administratoren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere papirkurv-innstillingene i SharePoint.

Noen få grunnleggende informasjon om hvordan du gjenoppretter fra papir kurven

 • Sikrede objekter henter alt innhold tilbake med dem    Når du gjenoppretter alle sikrede objekter (objekter som Access kan bli kontrollert fra), gjenopprettes det med alle objektene som det inneholdt da det ble slettet. Hvis du for eksempel gjenoppretter en liste, et bibliotek, en mappe eller et dokument sett, inneholder den gjen opprettede versjonen alle dokumentene og andre elementer som den inneholdt når den ble slettet. Hvis du gjenoppretter en fil eller et annet element som har flere versjoner, inneholder den gjen opprettede filen eller elementet alle versjonene den inneholdt da de ble slettet.

 • De fleste objekter kan ikke gjenopprettes hvis beholderobjektene ikke finnes    Hvis du sletter et objekt, og deretter sletter objektet som inneholdt det, må du gjenopprette beholderen før du kan gjenopprette objektet. Hvis du for eksempel sletter en fil og deretter sletter biblioteket der den ble lagret, må du gjenopprette biblioteket før du kan gjenopprette filen. Hvis du sletter en tidligere versjon av en fil og deretter sletter den gjeldende versjonen av filen, må du gjenopprette selve filen før du kan gjenopprette den tidligere versjonen.

 • Unntak: Et objekt som blir slettet fra en mappe, kan gjenopprettes uten å først måtte gjenopprette mappen    Mappen gjenopprettes automatisk på det tidligere stedet, men den inneholder nå bare objektet du gjen opprettet. (Alternativt kan du også gjenopprette mappen manuelt fra papirkurven, slik at den blir gjenopprettet med alt innholdet den hadde da den ble slettet.)

Gi oss en tilbakemelding

Var denne artikkelen nyttig? Hvis den var nyttig, send oss en tilbakemelding nederst på denne siden. Vi vil gjerne vite hva som var forvirrende eller hva som mangler. Hvis du endte opp her etter et søk og informasjonen ikke var relevant, kan du fortelle oss hva du så etter. Inkluder informasjon om versjon av SharePoint, operativsystem og nettleser. Vi kan bruke tilbakemeldingen din til å dobbeltsjekke trinnene og oppdatere denne artikkelen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×