Gjøre Visio-diagrammet tilgjengelig

Gjøre Visio-diagrammet tilgjengelig

Dette emnet gir deg trinnvise instruksjoner for å gjøre Visio-diagrammene mer tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Oversikt over Visio med et enkelt flytskjema-diagram.

Personer som er blinde eller svaksynte, kan enklere forstå planene, konseptene og idéene hvis du oppretter Visio-diagrammer med tilgjengelighet i tankene.

Følgende tabell inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette Visio-diagram som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Bruke de forhåndsdefinerte Visio-malene og eksempeldiagrammene.

I maler og eksempeldiagrammer er navigasjonen satt opp på forhånd, for å gjøre det enklere å forstå flyten for brukere av skjermleser.

Opprette et nytt diagram fra en mal eller et eksempel

Opprett diagrammer i den rekkefølgen du ønsker en skjermleser skal lese dem opp.

Skjermleser leser diagramfigurer i rekkefølgen de ble lagt til i diagrammet. Når figurene er lagt til i rekkefølgen som eksempelvis et flytskjema skal kjøres, er det enklere for en skjermleser å forstå diagramflyten.

Sett inn figurer i et diagram, i samme rekkefølge som diagrammet er i. Skjermleser leser diagramfigurer i rekkefølgen de ble lagt til i diagrammet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan skjermleseren leser diagrammer, kan du seLese Visio 2016-diagrammer med en skjermleser.

Du kan endre rekkefølgen i opplesingen ved behov, for å gjøre det så logisk som mulig. Velg Visning > Oppgaveruter > Navigasjon, og deretter kan du dra og slippe figurene for å endre rekkefølgen på Diagram-navigasjon-listen.

Inkluder alternativ tekst med alle visuelle effekter og sider.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i sider og visuelle effekter, som bilder, figurer, originalfigurer, diagrammer, illustrasjoner og datagrafikk.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon.

Legg til alternativ tekst som beskriver bildet og siden for personer som ikke kan se det. Vær kortfattet, men inkluder beskrivelser av det som er viktig ved bildet eller siden.

Hvis du bruker et bilde med tekst i, gjentar du denne teksten i brødteksten.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst til originalfigurer

Legge til alternativ tekst til sider

Legge til alternativ tekst i datavisualiseringsdiagrammene

Legge til en meningsfull hyperkoblingstekst.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen til målsiden, i stedet for å koble fra teksten «Klikk her».

Legge til beskrivende tekst for hyperkoblinger

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som har nedsatt syn, er blinde eller fargeblinde, kan gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Pass på at du ikke bruker farge alene til å formidle betydning. Opprett tekst som dupliserer betydningen av fargen eller andre sensoriske egenskaper.

Hvis du vil unngå dette, kan du også bruke andre metoder til å formidle informasjon, som en figur eller etikett. Vurder for eksempel å bruke en grønn hake for å angi at en operasjon er fullført, og en rød hake for å angi at den var mislykket, i stedet for å bruke grønn og rød skyggelegging.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst- og bakgrunnsfarger.

Teksten i diagrammene burde være leselig i høykontrastmodus slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel klare farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer med nedsatt syn å skille mellom tekst og figurer.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruke en større skriftstørrelse (18 punkter eller større), sans serif-skrift og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi oppfatter tekst på en måte som kan gjøre det vanskelig å skille mellom bokstaver og ord. De kan for eksempel blande en tekstlinje med linjen nedenfor, eller oppleve at tilstøtende bokstaver fletter seg sammen.

Hvis du vil redusere lesebelastningen, kan du for eksempel:

 • Bruke sans serif-skrifter, for eksempel Arial eller Calibri.

 • Unngå å bruke bare store bokstaver og overflødig bruk av kursiv eller understreking.

 • Inkluder tilstrekkelig mellomrom mellom linjer og avsnitt.

 • Venstrejustere avsnittene i stedet for å bruke blokkjustering. Dette bidrar til å unngå ujevne mellomrom mellom ordene, noe som kan skape en visuell effekt av en elv av mellomrom som flyter gjennom avsnittet.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruke riktig tekstavstand

Bruk innebygde listestiler.

Bruk de innebygde formateringsverktøyene for å gjøre det enklere for skjermlesere å lese diagrammene.

I tillegg er personer med lese- og skrivevansker, for eksempel dysleksi, avhengige av lister for å kunne strukturere informasjon til mindre informasjonsenheter som er enklere å behandle.

Bruke punktmerkede lister

Opprett et nytt diagram fra en mal eller et eksempel

 1. Åpne Visio, og velg Maler eller Eksempeldiagrammer i listen over maler.

  Visning av malsiden i Visio

  Obs!: Hvis du allerede har et diagram åpent, og ønsker å opprette et nytt et ved hjelp av en mal eller et eksempeldiagram, velger du Fil > Ny.

 2. Velg malen du vil bruke. Hvis du blir spurt, velger du enhetene du vil bruke, og klikker deretter på Opprett.

 3. Legg til dataene i det nye diagrammet ved hjelp av elementene i malen eller eksempelet.

Legge til alternativ tekst i datavisualiseringsdiagrammene

Legge til alternativ tekst i elementer og figurer i et datavisualiseringsdiagram. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om hvordan du oppretter et datavisualiseringsdiagram, kan du lese Opprette et datavisualiseringsdiagram.

 1. Begynn å opprette et datavisualiseringsdiagram som forklart i koblingen ovenfor. Du kan legge til alternative tekster når du kommer til Trinn 2: Opprette en Excel-arbeidsbok.

 2. I den forhåndsdefinerte Excel-tabellen i Prosesskartet velger du den første cellen under Alternativ beskrivelse-kolonneoverskriften og skriver inn den alternativ teksten. Gjenta for alle elementer og figurer i diagrammet.

  Skjermbilde av opprettelse av datavisualiseringsdiagram i Excel
 3. Fortsett å opprette diagrammet som forklart i koblingen ovenfor.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legg til alternativ tekst til bilder, for eksempel fotografier, figurer, datagrafikk, diagrammer og illustrasjoner, slik at skjermlesere kan lese beskrivelsen av bildet.

 1. Høyreklikk på bildet i tegningen, og velg Formater figur .

 2. Velg Knapp for skaleringsegenskaper (Størrelse og egenskaper) i Formater figur.

 3. Skriv inn en tittel i Alternativ tekst-ruten, og skriv deretter inn en tittel og en beskrivelse for originalfiguren.

 4. Skriv inn en tittel og en beskrivelse i feltene. Hold det kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle bildets innhold og funksjon. Når du er klar, klikker du OK.

  Tips!: Fyll ut både Tittel- og Beskrivelse-feltet, da det kan variere hvordan denne informasjonen leses av ulike skjermlesere.

  Dialogboksen Formater figur i Visio.

Legge til alternativ tekst til originalfigurer

Hvis du har opprettet en egendefinert sjablong, kan du legge til alternativ tekst til originalfigurene i sjablongen, slik at skjermleserne kan lese beskrivelsen av figuren.

 1. Høyreklikk på originalfiguren i den nye sjablongen.

 2. Velg Rediger original > Rediger originalfigur i hurtigmenyen.

 3. Høyreklikk på originalfiguren i redigeringsvinduet, og velg Formater figur.

 4. Velg Knapp for skaleringsegenskaper (Størrelse og egenskaper) i Formater figur.

 5. Skriv inn en tittel i Alternativ tekst-ruten, og skriv deretter inn en tittel og en beskrivelse for originalfiguren.

  Dialogboks for alternativ tekst for en originalfigur i Visio.
 6. Lukk redigeringsvinduet, og velg Ja i dialogboksen Oppdater <navn på originalfigur>

Legge til alternativ tekst til sider

Legg til alternativ tekst til sider slik at skjermlesere kan lese beskrivelsen av siden.

 1. Trykk på SKIFT+F5 på siden. Dialogboksen Utskriftsformat åpnes.

 2. Velg Alternativ tekst-fanen i dialogboksen.

 3. Skriv inn en tittel og en beskrivelse for siden, og velg deretter OK.

  Dialogboks for alternativ tekst for en side i Visio.

Gjøre hyperkoblinger og tekst tilgjengelig(e)

Følgende fremgangsmåter beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger og tekst i Visio-diagrammene mer tilgjengelige.

Legge til beskrivende tekst for hyperkoblinger

Legg til en beskrivelse for en hyperkobling for å fortelle brukeren hva som ligger bak koblingen.

 1. Velg elementet du vil legge til hyperkoblingen i, og trykk på CTRL+K.

 2. Skriv inn nettadressen for hyperkoblingen i Adresse-feltet i dialogboksen Hyperkoblinger. Teksten du merket vises i feltet Tekst som skal vises. Dette er teksten i hyperkoblingen. Du kan endre den om nødvendig.

  Tips!: Du kan kopiere og lime inn adressen eller bruke Bla gjennom...-knappen i Visio for å målsiden eller -filen.

 3. Skriv inn en beskrivelse av hyperkoblingen i Beskrivelse-feltet.

  Dialogboksen Hyperkoblinger – for å legge til en beskrivelse for en kobling i Visio.
 4. Velg OK.

Bruke tilgjengelig tekstformat

For å forbedre tekstformateringen, bør du velge en vanlig sans serif-skrift, bruke en større skriftstørrelse, venstrejustere teksten, og unngå overdreven bruk av store bokstaver og kursiv.

 1. Merk den delen av teksten du vil formatere.

 2. I Hjem-menyen kan du for eksempel velge en større skriftstørrelse og en sans-serif-skrifttype. Du kan også bruke andre formateringsalternativer, for eksempel fet skrift, for å fremheve noe.

  Skrifttype-knappen i Visio.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk standard skriftfarge for å sikre at teksten vises tydelig i høykontrastmodus.

 1. Velg teksten.

 2. Vis Skriftfarge-menyen på Hjem-menyen, og velg Bruk standard.

  Skriftfarge-menyen i Visio.

Bruke punktmerkede lister

Når det er gjennomførbart, kan du bryte teksten til punkter for å forbedre lesbarhet og navigasjon.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i diagrammet, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Velg Symbol for knappen Punktmerking (Punktmerking) på Hjem-menyen.

 3. Hvis du vil endre punktstil, kan du vise Avsnitt-gruppen, og deretter velge Punktmerking-fanen.

 4. Velg punktstilen du vil bruke, og velg deretter OK.

  Punktfanen med ulike punktstiler i Visio.
 5. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

  Tips!: Bruke punktum eller komma på slutten av hvert element i listen for å få skjermlesere til å stanse.

Bruke riktig tekstavstand

Øk eller reduser mellomrommet mellom setninger og avsnitt for å forbedre lesbarheten.

 1. Merk tekstdelen du vil endre.

 2. Utvid Avsnitt-gruppen på Hjem-menyen.

 3. Skriv inn verdiene du vil bruke, i Avstand-delen på Avsnitt-fanen.

  Dialogboks for avsnittsavstand i Visio.

Kontrollere diagrammet med Tilgjengelighetskontroll

Du kan enkelt kontrollere om diagrammet er tilgjengelig med den innebygde Tilgjengelighetskontrollen.

 1. Gå til Se gjennom-fanen i Visio.

 2. Velg Kontroller tilgjengelighet.

  Tilgjengelighetskontroll-knappen i Visio.
 3. Gå gjennom feil og advarsler i Tilgjengelighetskontroll-ruten. Merk det rapporterte elementet for å vise mer informasjon om tilgjengelighetsproblemet under spørsmål og instruksjoner for hvordan du løser det.

  Tilgjengelighetskontroll-ruten i Visio.
 4. Løs problemene i diagrammet.

Konvertere et diagram til en tilgjengelig PDF-fil

Når du har løst alle tilgjengelighetsproblemene i diagrammet, kan du konvertere det til en PDF-fil.

 1. Velg Fil i Visio.

 2. Velg Eksporter.

 3. Velg Opprett PDF/XPS.

  Eksporter til PDF-alternativet i Fil-fanen i Visio.
 4. Velg filplassering og skriv inn navnet på filen, og velg deretter Publiser.

Se også

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×