Gjøre tilbud til betalte fakturaer ved å bruke malen Webdatabase for tjenester

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Access 2010-malen Webdatabase for tjenester oppretter en database som er klar til bruk og lar deg følge opp tilbud, fakturaer, kunder og andre data tilknyttet det å drive en tjenestebedrift.

Følgende video viser et kort scenario av hvordan denne malen kan brukes.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hvis du ikke allerede har, laste ned malen tjenester.

Les videre for å lære hvordan du bruker malen til å lage din egen database og begynne å bruke den for å få hjelp til å drive virksomheten din.

I denne artikkelen

Starte databasen for første gang

Komme i gang: Legge til eksisterende data i tjenestedatabasen

Instrumentbord: Følge opp aktive tilbud og fakturaer

Tilbud: Behandle alle tilbudene dine

Fakturaer: Behandle alle fakturaene dine

Rapportsenter: Vise og skrive ut rapporter

Avansert: Behandle tjenester, produkter, ansatte og kunder

Neste trinn

Starte databasen for første gang

Det åpnes en dialogboks der du kan velge om du vil beholde eksempeldataene eller slette dem slik at du kan begynne å legge inn egne data:

Oppstartsskjema i malen Webdatabase for tjenester

1. Klikk knappen til venstre for å åpne databasen og arbeide med eksempeldata. Access vil fylle ut tjenestedatabasen med data fra oppdiktet firma Gastronor Delikatesser.

2. Klikk knappen til høyre for å slette eksempeldataene slik at du kan begynne å skrive inn din egen.

Når eksempeldataene slettes, hindres også dialogboksen i å åpnes på nytt senere.

3. Fjern merket for å hindre at dialogboksen vises senere.

Obs!: Bruke et dollartegn ($) som valutasymbol alle feltene og kontrollene i malen Services som viser valutadata. Hvis de nasjonale innstillingene bruker et annet valutasymbol, bør du vurdere å justere berørte feltene og kontrollene før du kan fjerne eksempeldataene.

Komme i gang: Legge til eksisterende data i tjenestedatabasen

Kategorien Komme i gang inkluderer følgende andre kategorier for å hjelpe deg å få forretningsdataene på plass og klar til å brukes:

Komme i gang-kategorier

Funksjoner

Velkommen

Koblinger til nyttige ressurser

Firmainformasjon

Felt for å lagre informasjon om firmaet til bruk i fakturaer og andre rapporter

Ansatte

Dataarkvisning av ansatte. Den påloggede ansatte registreres i nye tilbud og fakturaer

Tjenester

Dataarkvisning av tjenestene du kan legge til i tilbud og fakturaer

Produkter.

Dataarkvisning av produktene du selger eller bruker. Du kan legge til disse produktene i tilbud og fakturaer

Tilbud og fakturaer

To dataarkvisninger: tilbudene dine og fakturaene dine

Når du klikker Start registrering av mine data i oppstartsdialogboksen, tar Access deg til Komme i gang-kategorien Velkommen der du kan begynne prosessen med å legge inn dataene dine i den nye tjenestedatabasen.

Kategorien Komme i gang i malen Webdatabase for tjenester

Du trenger ikke bruke kategorien Komme i gang til å registrere alle dataene dine. Kategorien er der for å hjelpe deg å komme raskt i gang. Det meste av informasjonene du kan registrere i de følgende Komme i gang-kategoriene, kan også registreres i hovedkategoriene, som i kategorien Tilbud eller kategorien Fakturaer. Informasjon om firmaet ditt (som vises i tilbud og fakturaer) kan imidlertid bare registreres i kategorien Firmainformasjon.

Kategorien Velkommen: Hjelp og andre ressurser

Koblingene i kategorien Velkommen peker til de mest gjeldende ressursene som kan hjelpe deg å få best mulig utbytte av tjenestedatabasen din. Selv om koblingene ikke endres, oppdateres koblingsmålene etter hvert som nye ressurser blir tilgjengelig.

 • Når du er ferdig med å vise informasjonen i kategorien Velkommen, klikker du Neste for å fortsette til kategorien Firmainformasjon.

Kategorien Firmainformasjon: Skriv inn informasjon om firmaet

I kategorien Firmainformasjon kan du skrive inn informasjon om firmaet, som navn, plassering, telefon og e-postadresse. Denne informasjonen vil bli vist på fakturaer og andre rapporter som opprettes av databasen.

Kategorien Firmainformasjon i tjenestedatabasemalen

 • Skriv inn informasjon om firmaet i boksene, og klikk deretter Neste.

Kategorien Ansatte: Skriv inn informasjon om ansatte

I kategorien Ansatte kan du begynne å legge inn ansatte i databasen. Det vil hjelpe deg å finne ut hvilken ansatt som har gjort hva. Når et nytt tilbud opprettes, registreres for eksempel den påloggede ansatte som en del av det nye tilbudet.

 • Skriv inn informasjon om hver ansatt på dataarket, og klikk deretter Neste.

  Du kan også vise, redigere og legge til ansatte i hovedkategorien Ansatte.

Kategorien Tjenester: Skriv inn informasjon om tjenestene

I kategorien Tjenester legger du inn informasjon om tjenestene du tilbyr, som timepriser for hver av dem. Du kan også fjerne tjenester ved å slette dem eller merke dem som utgått. Tjenester kan slettes bare hvis de ikke finnes i tilbud eller fakturaer.

Når du legger til en tjeneste i et tilbud eller en faktura, legges standard timepris til i tilbudet eller fakturaen. Du kan imidlertid endre timeprisen for hver tjeneste før du sender et bestemt tilbud eller en faktura. Endring av timeprisen i et tilbud eller en faktura påvirker ikke standard timepris for tjenesten.

Legge til tjenestedata som du har lagret i Excel

Du kan kopiere og lime inn data fra Excel til et Access-dataark. Kopiering og innliming av data kan spare deg for mye tid, spesielt hvis dataene i Excel allerede finnes i rader og kolonner som er de samme eller meget lik kolonnene på dataarket.

Det er to viktige vurderinger du må gjøre når du klargjør for å kopiere Excel-data og lime dem inn i Access:

Viktig!: Tjenestekode-kolonnen må ha en verdi for hver tjeneste, og verdien må være unik – det vil si at to eller flere tjenester ikke kan ha samme navn.

Obs!:  Trinnene i denne delen forutsetter at du har data for alle fire kolonner på Tjenester-dataarket. Hvis du ikke har data for dem alle, kan du kopiere dataene du har. Den eneste kolonnen som er kreves og må ha unike verdier, er Tjenestekode.

Transponere Excel-data fra rader til kolonner

Tips!:  Hvis dataene ikke er ordnet på samme måte som kolonnene på Access-dataarket, kan du vurdere å setter inn et regneark i Excel og transponere dataene til det nye regnearket. Å bruke et nytt regneark kan gjøre det enklere å ordne dataene i samme rekkefølge som Access-kolonnene.

 1. Merk dataene i Excel, og trykk CTRL+C.

  Tips!:  Hvis du vil merke ikke-tilstøtende grupper av celler, trykker du og holde CTRL-tasten nede mens du merker.

 2. Høyreklikk en celle som er utenfor de merkede dataene (for eksempel en celle nedenfor den nederste raden i det merkede området), og klikk knappen Bytt om rader og kolonner under Alternativer for innliming:
  Lim inn med Bytt om rader og kolonner

Ordne på nytt kolonner med Excel-data som er i en annen rekkefølge enn på Tjenester-dataarket
 1. Åpne Excel-arbeidsboken som inneholder dataene om tjenestene.

 2. Sette inn et nytt regneark. Hvis du trenger hjelp med dette trinnet, kan du se Excel-artikkelen sette inn eller slette et regneark.

 3. I det nye regnearket:

  1. Skriv eller lim inn Tjenestekode i celle A1.

  2. Skriv eller lim inn Beskrivelse av tjeneste i celle B1.

  3. Skriv eller lim inn Standard timepris i celle C1.

  4. Skriv eller lim inn Notater i celle D1.

 4. Kopier navnene på eller kodene til tjenestene i kolonne A:

  1. Klikk fanen til regnearket der navnene eller kodene er oppført.

  2. Merk listen med navn eller koder, og trykk deretter CTRL+C.

  3. Klikk fanen til det nye regnearket.

  4. Merk celle A2, og trykk deretter CTRL+V.

 5. Kopier beskrivelsene av tjenestene til kolonne B:

  1. Klikk celle B2, og skriv inn et likhetstegn (=).

  2. Klikk fanen til regnearket der beskrivelsene er oppført.

  3. Klikk cellen som inneholder den første beskrivelsen, og trykk deretter ENTER.
   Cellereferansen limes inn i celle B2 i det nye regnearket.

  4. Klikk celle B2 på nytt på det nye regnearket, og dobbeltklikk deretter fyllhåndtak fyllhåndtak .
   Excel limer inn cellereferanser for resten av listen til kolonne B.

 6. Gjenta trinn 5, men bruk kolonne C og kopier standard timepris for tjenestene dine.

 7. Gjenta trinn 5, men bruk kolonne D og kopier notatene for tjenestene dine.

Lime inn data fra kolonner som er i samme rekkefølge som kolonnene på Tjenester-dataarket
 1. Merk dataene i Excel, og trykk CTRL+C.

  Hvis du vil merke ikke-tilstøtende grupper av celler, trykker du og holde CTRL-tasten nede mens du merker.

 2. Høyreklikk stjernetegnet på dataarket i Access, i kategorien tjenester, og klikk deretter Lim inn.
  Hurtigmeny på Tjenester-dataarket

Legge til én tjeneste om gangen

 • Klikk Legg til en ny tjeneste for å åpne skjemaet Tjenestedetaljer, og Skriv inn informasjon om en tjeneste.
  – eller –

 • Skriv inn data på dataarket i kategorien Tjenester.

Kategorien Produkter: Skriv inn informasjon om produktene

I kategorien Produkter legger du inn informasjon om produkter du selger eller bruker når du utfører tjenester.

Når du legger til et produkt i et tilbud eller en faktura, registreres enhetsprisen som en del av tilbudet eller fakturaen. Du kan imidlertid endre enhetsprisen for hvert produkt før du sender et bestemt tilbud eller en faktura. Endring av prisen i et tilbud eller en faktura påvirker ikke enhetsprisen for produktet.

Legge til produktdata som du har lagret i Excel

Du kan kopiere og lime inn data fra Excel til et Access-dataark. Kopiering og innliming av data kan spare deg for mye tid, spesielt hvis dataene i Excel allerede finnes i rader og kolonner som er de samme eller meget lik kolonnene på dataarket.

Det er to viktige vurderinger du må gjøre når du klargjør for å kopiere Excel-data og lime dem inn i Access:

Viktig!: Produktkode-kolonnen må ha en verdi for hver tjeneste, og verdien må være unik – det vil si at to eller flere produkter ikke kan ha samme navn.

Obs!:  Trinnene i denne delen forutsetter at du har data for alle fire kolonner på Produkter-dataarket. Hvis du ikke har data for dem alle, kan du kopiere dataene du har. Den eneste kolonnen som er kreves og må ha unike verdier, er Produktkode.

Transponere Excel-data fra rader til kolonner

Hvis dataene er i rader (i motsetning til kolonner), transponerer du dataene i Excel før du limer dem inn i Access.

Tips!:  Hvis dataene ikke er ordnet på samme måte som kolonnene på Access-dataarket, kan du vurdere å setter inn et regneark i Excel og transponere dataene til det nye regnearket. Å bruke et nytt regneark kan gjøre det enklere å ordne dataene i samme rekkefølge som Access-kolonnene.

 1. Merk dataene i Excel, og trykk CTRL+C.

  Hvis du vil merke ikke-tilstøtende grupper av celler, trykker du og holde CTRL-tasten nede mens du merker.

 2. Høyreklikk en celle som er utenfor de merkede dataene (for eksempel en celle nedenfor den nederste raden i det merkede området), og klikk knappen Bytt om rader og kolonner under Alternativer for innliming:
  Lim inn med Bytt om rader og kolonner

Ordne på nytt Excel-kolonner som er i en annen rekkefølge enn på Produkter-dataarket
 1. Åpne Excel-arbeidsboken som inneholder dataene om produktene.

 2. Sette inn et nytt regneark. Hvis du trenger hjelp med dette trinnet, kan du se Excel-artikkelen sette inn eller slette et regneark.

 3. I det nye regnearket:

  1. Skriv eller lim inn Produktkode i celle A1.

  2. Skriv eller lim inn Beskrivelse av produktet i celle B1.

  3. Skriv eller lim inn Enhetspris i celle C1.

  4. Skriv eller lim inn Antall per enhet i celle D1.

  5. Skriv eller lim inn Notater i celle E1.

 4. Kopier navnene på eller kodene til produktene i kolonne A:

  1. Klikk fanen til regnearket der navnene eller kodene er oppført.

  2. Merk listen med navn eller koder, og trykk deretter CTRL+C.

  3. Klikk fanen til det nye regnearket.

  4. Merk celle A2, og trykk deretter CTRL+V.

 5. Kopier beskrivelsene av produktene til kolonne B:

  1. Klikk celle B2, og skriv inn et likhetstegn (=).

  2. Klikk fanen til regnearket der beskrivelsene er oppført.

  3. Klikk cellen som inneholder den første beskrivelsen, og trykk deretter ENTER.
   Cellereferansen limes inn i celle B2 i det nye regnearket.

  4. Klikk celle B2 på nytt på det nye regnearket, og dobbeltklikk deretter fyllhåndtak fyllhåndtak .
   Excel limer inn cellereferanser for resten av listen til kolonne B.

 6. Gjenta trinn 5, men bruk kolonne C og kopier enhetsprisen for produktene dine.

 7. Gjenta trinn 5, men bruk kolonne D og kopier mengde per enhet for produktene dine.

 8. Gjenta trinn 5, men bruk kolonne E og kopier notatene for produktene dine.

Lime inn data fra kolonner som er i samme rekkefølge som kolonnene på Produkter-dataarket
 1. Merk dataene i Excel, og trykk CTRL+C.

  Hvis du vil merke ikke-tilstøtende grupper av celler, trykker du og holde CTRL-tasten nede mens du merker.

 2. Høyreklikk stjernetegnet på dataarket i kategorien Produkter i Access, og klikk Lim inn. Hurtigmeny på Tjenester-dataarket

Legge til ett produkt om gangen

 • Klikk Legg til nytt produkt for å åpne Produktet detaljskjemaet, og angi produktinformasjonen.
  – eller –

 • Skriv inn data på dataarket i kategorien Produkter.

Kategorien tilbud og fakturaer: Skriv inn tilbud og fakturaer

Hvis du allerede har tilbud eller fakturaer klare, kan du registrere dem på dataarkene i kategorien Tilbud og fakturaer.

 1. For å registrere et tilbud, klikker du Legg til nytt tilbud. For å registrere en faktura, klikker du Legg til ny faktura.

 2. I detaljskjemaet som åpnes, registrerer du informasjonen du har, som status, den ansatte som laget tilbudet eller fakturaen, og kunden.

 3. Hvis du legger inn en kunde som ikke finnes i databasen, spør Access om du vil registrere den nye kunden. Klikk Ja, og fyll deretter ut informasjonen du har om den nye kunden. Når du lukker dataarket, vil kunden være tilgjengelig i rullegardinlisten Kunde.

 4. Klikk Lagre og lukk når du har fullført hvert tilbud eller faktura. Dataene lagres, og skjemaet lukkes.

 5. Når du er ferdig med å legge til eksisterende tilbud og fakturaer, klikker du Neste.

Til toppen av siden

Instrumentbord: Følge opp aktive tilbud og fakturaer

Kategorien Instrumentbord er et praktisk stede å følge opp åpne tilbud og ubetalte fakturaer og å legge til nye tilbud eller fakturaer.

Kategorien Instrumentbord i tjenestedatabasemalen

Vise detaljer om et tilbud eller en faktura

 • Klikk en verdi under Tilbudsnummer for å åpne Tilbudsdetaljer-skjemaet for dette tilbudet.

  Du kan redigere detaljene i tilbudet før det sendes – det vil si hvis Status er Ny.

 • Klikk en verdi under Fakturanummer for å åpne Fakturadetaljer-skjemaet for denne fakturaen.

Opprette et nytt tilbud eller en ny faktura

 • Klikk Nytt tilbud eller Ny faktura, og fyll deretter ut skjemaet som vises.

  Obs!: Hvis du ikke er logget på databasen, velger du navnet ditt fra rullegardinlisten Selger for å legge det til i tilbudet eller fakturaen.

Til toppen av siden

Tilbud: Behandle alle tilbudene dine

Kategorien Tilbud inneholder visninger som hjelper deg å behandle tilbud basert på statusen de har.

Kategorien Tilbud i tjenestedatabasemalen

Tilbudene er oppført i følgende kategorier:

 • Aktive    Viser tilbud som ikke har blitt fakturert eller avvist eller ikke er utløpt.

 • Godkjente    Viser tilbud som har blitt godkjent eller fakturert.

 • Fakturerte    Viser tilbud som har blitt fakturert. Du kan vise fakturaen til et oppført tilbud.

 • Utløpte    Viser tilbud som er utløpt uten å ha blitt fakturert.

 • Avviste    Viser tilbud som har blitt avvist. Du kan godkjenne et avvist tilbud for å gjøre det tilgjengelig for fakturering.

Vise detaljer om et tilbud

 • Klikk en verdi under Tilbudsnummer for å åpne Tilbudsdetaljer-skjemaet for dette tilbudet.

  Du kan redigere detaljene i tilbudet før det sendes – det vil si hvis Status er Ny.

Tilbudsdetaljer-skjema

Tilbudsdetaljer-skjema

1. tilbudsnummeret og statusen vises i øvre venstre hjørne av Tilbudsdetaljer-skjemaet.

2. Bruk knappene øverst i Tilbudsdetaljer-skjemaet til å sende, Godkjenn, Avvis eller et sitat, til å lage en kopi av et tilbud, og vise et tilbud forberedelse for utskrift av fakturaen.

3. generell informasjon om et tilbud legges inn i boksene like nedenfor knappene øverst i Tilbudsdetaljer-skjemaet.

4. fanene midt Tilbudsdetaljer-skjemaet er mer informasjon om hvordan tilbudet: linjeelementer (tjenester og produkter), service plassering, avgifter og vilkår og notater. Du kan justere satser og enhetspriser for linjeelementene på en hvilken som helst tilbud uten å påvirke standardverdien for den tilknyttede tjenesten eller produktet.

5. Totalbeløp for tjenester, produkter og avgifter vises nederst i høyre hjørne av Tilbudsdetaljer-skjemaet. Hvis du oppdaterer detaljer i kategorien linjeelementer eller fanen avgifter og vilkårene, klikker du Oppdater totaler for å oppdatere beløpene som vises i dette området.

Opprette et nytt tilbud

 • Klikk Nytt tilbud i kategorien Tilbud, og fyll ut Tilbudsdetaljer-skjemaet.

  Obs!: Hvis du ikke er logget på databasen, velger du navnet ditt fra rullegardinlisten Selger for å legge det til i tilbudet.

Sende et tilbud til godkjenning

Tilbud som ikke har blitt sendt, har ikke et tilbudsnummer; verdien […] vises under tilbudsnummer.

 1. Klikk […] i raden som inneholder tilbudet som du vil sende, i kategorien tilbud.
  Access åpner Tilbudsdetaljer-skjemaet og viser tilbudet.

 2. Se gjennom den generelle informasjonen og detaljene for tilbudet, og utfør eventuelle endringer, som å legge til eller fjerne linjeelementer, endre timeprisen eller enhetsprisen for et linjeelement eller legge til notater.

 3. Klikk Send øverst i Tilbudsdetaljer-skjemaet.

Godkjenne eller avvise et sendt tilbud

 1. Klikk en verdi under Tilbudsnummer i kategorien Tilbud for å åpne Tilbudsdetaljer-skjemaet og vise tilbudet.

 2. Se gjennom tilbudsinformasjonen, og gjør ett av følgende:

  • Hvis tilbudet kan godtas, klikker du Godkjenn øverst i Tilbudsdetaljer-skjemaet.

  • Hvis tilbudet kan godtas med mindre endringer, klikker du Duplikat øverst i Tilbudsdetaljer-skjemaet. Access oppretter et nytt tilbud basert på originalen. Du kan deretter revidere og sende det nye tilbudet og deretter godkjenne det.

  • Hvis tilbudet ikke kan godtas, klikker du Avvis øverst i Tilbudsdetaljer-skjemaet.

Gjøre et godkjent tilbud til en faktura

 1. Klikk kategorien godkjent i kategorien tilbud
  Access viser tilbud som har blitt godkjent, inkludert tilbud som allerede er fakturert.

 2. Klikk en verdi under Tilbudsnummer for å åpne Tilbudsdetaljer-skjemaet for dette tilbudet.

 3. Se gjennom tilbudsinformasjonen.

  Obs!: Du kan ikke endre noen detaljer om et tilbud som har blitt godkjent. Imidlertid kan du gjøre et like tilbud ved å klikke like, revidere og sende det dupliserte tilbudet, og deretter godkjenne og bruke dette tilbudet til å opprette en faktura.

 4. Klikk Faktura øverst i Tilbudsdetaljer-skjemaet.

Skrive ut et tilbud eller sende det via e-post

 1. Klikk en verdi under Tilbudsnummer i kategorien Tilbud for å åpne Tilbudsdetaljer-skjemaet og vise tilbudet.

 2. Klikk Vis tilbud øverst i Tilbudsdetaljer-skjemaet.
  Access åpner tilbudet i skjemaet som vil bli skrevet ut.

  Obs!:  Knappene øverst i tilbudet vises ikke på den endelige kopien.

 3. Klikk den riktige knappen øverst i tilbudet.

til toppen av siden

Fakturaer: Behandle alle fakturaene dine

I kategorien Fakturaer kan du opprette nye fakturaer og se gjennom fakturaer etter status.

Kategorien Fakturaer i tjenestedatabasemalen

Fakturaene er oppført i følgende kategorier:

 • Ubetalte    Viser fakturaer som ikke har blitt betalt, men som ikke har forfalt ennå.

 • Forfalt   Viser fakturaer som ikke har blitt betalt og er forfalt.

 • Betalt   Viser fakturaer som har blitt betalt.

Vise detaljer om en faktura

 • Klikk en verdi under Fakturanummer for å åpne Fakturadetaljer-skjemaet for denne fakturaen.

  Du kan redigere detaljene i fakturaen før den sendes – det vil si hvis Status er Ny.

Fakturadetaljer-skjema

Fakturadetaljer-skjema

1. fakturanummeret og statusen vises i øvre venstre hjørne av Fakturadetaljer-skjemaet.

2. Bruk knappene øverst i Fakturadetaljer-skjemaet til å sende en faktura eller merke den betalt, til å lage en kopi av en faktura, for å vise hva en faktura som vil se ut på utskrift, og for å lagre endringer i en faktura og lukke Fakturadetaljer-skjemaet.

3. generell informasjon om en faktura som skal være i boksene like nedenfor knappene øverst i Fakturadetaljer-skjemaet. Hvis fakturaen ble opprettet fra et tilbud denne informasjonen arves fra dette tilbudet, men du kan gjøre endringer i fakturaen uten å påvirke det opprinnelige tilbudet.

4. fanene midt Fakturadetaljer-skjemaet er for detaljer om fakturaen: linjeelementer (tjenester og produkter), service plassering, avgifter og vilkår og notater. Hvis fakturaen ble opprettet fra et tilbud disse detaljene arves fra dette tilbudet, men du kan gjøre endringer i Fakturadetaljer uten å påvirke det opprinnelige tilbudet. Du kan også justere satser og enhetspriser for linjeelementene på en faktura uten å påvirke standardverdien for den tilknyttede tjenesten eller produktet.

5. Totalbeløp for tjenester, produkter og avgifter vises nederst i høyre hjørne av Fakturadetaljer-skjemaet. Hvis du oppdaterer detaljer i kategorien linjeelementer eller fanen avgifter og vilkårene, klikker du Oppdater totaler for å oppdatere beløpene som vises i dette området.

Opprette en ny faktura

 • Klikk Ny faktura, og fyll deretter ut Fakturadetaljer-skjemaet.

  Obs!: Hvis du ikke er logget på databasen, velger du navnet ditt fra rullegardinlisten Selger for å legge det til i tilbudet.

Sende en faktura til betaling

Fakturaer som ikke har blitt sendt, har ikke et fakturanummer; verdien […] vises under fakturanummer.

 1. Kategorien fakturaer, klikk […] i raden som inneholder fakturaen du vil sende til betaling.
  Access åpner Fakturadetaljer-skjemaet og viser fakturaen.

 2. Se gjennom den generelle informasjonen og detaljene for fakturaen, og utfør eventuelle endringer, som å legge til eller fjerne linjeelementer, endre timeprisen eller enhetsprisen for et linjeelement eller legge til notater.

 3. Klikk Send øverst i Fakturadetaljer-skjemaet.

Skrive ut en faktura eller sende den via e-post

 1. Klikk en verdi under Fakturanummer i kategorien Fakturaer for å åpne Fakturadetaljer-skjemaet og vise fakturaen.

 2. Klikk Vis faktura øverst i Fakturadetaljer-skjemaet.
  Access åpner fakturaen i skjemaet som vil bli skrevet ut.

  Obs!:  Knappene øverst i fakturaen vises ikke på den endelige kopien.

 3. Klikk den riktige knappen øverst i fakturaen.

Markere en faktura som betalt

 1. Klikk en verdi under Fakturanummer i kategorien Ubetalte i kategorien Fakturaer for å åpne Fakturadetaljer-skjemaet og vise fakturaen.

 2. Klikk Marker som betalt øverst i Fakturadetaljer-skjemaet.

Til toppen av siden

Rapportsenter: Vise og skrive ut rapporter

Tjenestedatabasemalen inneholder fire rapporter: en kundeliste og tre salgsrapporter (månedlig, kvartalsvis og årlig).

Kategorien Rapportsenter i tjenestedatabasemalen

Slik forhåndsviser du en rapport:

 • Klikk kategorien Rapportsenter, og klikk deretter rapporten du vil vise under Velg en rapport.
  Access viser rapporten i forhåndsvisningsruten.

Du kan tilpasse forhåndsvisningen ved å bruke alternativene som vises øverst i forhåndsvisningsruten. Hvilke alternativer som vises, avhenger av hvilken rapport du forhåndsviser.

Slik skriver du ut en rapport:

 1. Forhåndsvis rapporten du vil skrive ut.

 2. Klikk Åpne i ny kategori i kategorien Rapportsentral, og klikk CTRL+P.

Avansert: Behandle tjenester, produkter, ansatte og kunder

Kategorien Avansert er et praktisk sted for behandling av følgende lister:

 • Kunder

 • Ansatte

 • Produkter

 • Tjenester

Hver liste vises som et dataark der det er enklere å finne inkonsekvens og gjøre masseendringer på data.

Avansert-fanen i tjenestedatabasemalen

Neste trinn

Når du har begynt å bruke tjenestedatabasen til å behandle virksomheten din, kommer du sannsynligvis til å tenke på nye måter å spørre eller filtrere data på. Det kan også hende at du finner ut at du vil endre databasen slik at den dekker behovene dine bedre. Koblingene i denne delen tar deg til mer informasjon om vanlige oppgaver og endringer som du kan utføre.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×