Gjøre Sway-utformingen tilgjengelig for personer med funksjons hemninger

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet gir deg trinn vise instruksjoner for å gjøre Sway-innholdet ditt tilgjengelig for personer med funksjons hemninger.

Visning av Sway-dreiebok

Sway innhold pleier å være svært visuelt, og folk som er blinde eller svaksynte, kan forstå det enklere hvis du oppretter Sway med tilgjengelighet i tankene.

Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Sway tilgjengelig

Tabellen nedenfor inneholder viktige Fremgangs måter for å opprette Sway-innhold som er tilgjengelig for personer med funksjons hemninger.

Hva du kan løse

Slik finner du det

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Hvis du vil finne utilstrekkelig farge kontrast, kan du bruke tilgjengelighets kontroll.

Du kan også se etter tekst og andre elementer i Sway som er vanskelig å lese eller å skille fra bakgrunnen.

Bruk sterk kontrast mellom teksten og bakgrunnen, slik at personer med nedsatt syn kan se og bruke innholdet. Bruk mørk tekst på hvit eller lys bakgrunn, eller reverser det og bruk hvit tekst på mørk bakgrunn.

Hvite og svarte oppsett gjør det enklere for personer som er fargeblinde, å skille mellom tekst og figurer.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruke innebygde overskrifter.

Hvis du vil finne overskrifter som ikke er i en logisk rekkefølge, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Hvis du vil beholde rekkefølgen på faner og gjøre det enklere for skjerm lesere å lese dokumentene dine, kan du bruke en logisk overskrifts rekkefølge og de innebygde overskrifts kortene i Sway.

Overskrifter bør for eksempel organiseres i foreskrevet, logisk rekkefølge. Bruk Overskrift 1, Overskrift 2 og deretter Overskrift 3, i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og deretter Overskrift 2. Informasjonen i dokumentene bør også organiseres i små inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Det er lettere for de som hører og ikke ser Sway å skille forskjellige områder av innholdet fra hverandre, når du bruker unike titler og overskrifter.

Bruke innebygde overskrifts stiler

Bruk standard tekst stil.

Hvis du vil finne forekomster av uthevet (kursiv) tekst, kan du visuelt skanne dokumentet.

Personer med lese funksjons hemninger kan ha problemer med kursiv, ord med bare store bokstaver og understreking.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Legg til illustrerende tekster for hyperkoblinger.

Hvis du skanner arbeidsboken visuelt, kan du avgjøre om en hyperkoblingstekst gir mening som frittstående informasjon og om den gir leserne nøyaktig informasjon om det endelige målet.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her Du kan til og med bruke NETTa DRESSen til siden hvis den er kort og beskrivende, for eksempel www.microsoft.com.

Gjør koblinger tilgjengelige

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Kontroller at bilder og videoer har meningsfull alternativ tekst.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, må du gjenta teksten i dokumentet. I den alternative teksten gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt teksten har.

I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Gjøre bilder og videoer tilgjengelige med alternativ tekst

Gjøre lyd og video tilgjengelig med teksting for hørselshemmede

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Her er noen ideer du kan overveie:

 • Bruk Tilgjengelighetskontroll til å analysere dokumentet og finne utilstrekkelig fargekontrast. Verktøyet kontrollerer nå dokumentene for tekstfarge mot sidefarge, cellebakgrunner i tabeller, uthevninger, fyllfarger i tekstbokser, avsnittsskyggelegging, fyll i figurer og SmartArt, topptekster og bunntekster, og koblinger.

 • Bruk Fargekontrastanalyse, en gratis app som analyserer farger og kontrast, og viser resultatene nesten umiddelbart.

Bruke innebygde overskrifts stiler

 1. Når du vil sette inn en overskrift i Sway, velger du sett inn innhold-knappen, og deretter velger du ett av overskrifts nivåene i kategorien tekst .

 2. Hvis du vil endre et eksisterende tekst kort til et overskrifts kort, merker du tekst kortet, og deretter velger du overskrift -knappen.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk uthevings funksjonen sparsommelig i overskrifts-og tekst kortene. Av hensyn til personer som har lesevansker, er det best å unngå kursiv skrift, ord i store bokstaver og understreking.

Gjør koblinger tilgjengelige

Du kan se gjennom hyperkoblingene i Sway og sikre at de er tilgjengelige for alle brukere ved hjelp av Tilgjengelighetskontroll.

 1. Velg Tilgjengelighetskontroll på menyen Flere alternativer (vist som tre prikker på verktøylinjen i Sway når du redigerer en dreiebok).

 2. Velg se gjennom all _GT_- hyperkoblingsteksti ruten tilgjengelighets kontroll .

 3. Sørg for at den koblede teksten i Vis tekst-boksen er meningsfull og beskriver innholdet bak koblingen, og ikke inneholder «Klikk her» eller andre generiske uttrykk.

 4. Hvis du har flere koblinger du vil se gjennom, velger du neste element -knappen og fortsetter å se gjennom visnings teksten. Ellers velger du fullført.

Gjør bilder og videoer tilgjengelige med alternativ tekst

Hvis du vil gjøre bilder og videoer tilgjengelige for personer som bruker skjermlesere, kan du gå gjennom den alternative teksten i en dreiebok. Sway oppretter alternativ tekst for et bilde basert på filnavnet. Hvis du bruker et bilde som inneholder alternativ tekst allerede, for eksempel et bilde fra nettet, inkluderer Sway denne teksten.

Tips!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, må du passe på å formidle innholdet og formålet med bildet på en konsis og utvetydig måte. Alternativ teksten skal ikke være lenger enn en kort setning eller to – de fleste av tiden noen få Thoughtfully merkede ord vil gjøre. Ikke gjenta det omkring liggende tekst innholdet som alternativ tekst, eller bruk uttrykk som refererer til bilder, for eksempel «en grafikk eller et bilde av».

Slik ser du gjennom den alternative teksten for bilder og videoer:

 1. Velg TilgjengelighetskontrollFlere alternativer-menyen (vist som tre prikker på verktøylinjen i Sway når du redigerer en dreiebok).

 2. Velg se gjennom all > alternativ teksti ruten tilgjengelighets kontroll .

 3. Skriv inn eller rediger teksten i Alternativ tekst-boksen.

  Tips!: Hvis den visuelle effekten er rent dekorativ og legger til visuelle effekter, men ikke er informativ, kan du merke den som så lenge du ikke trenger å skrive alternativ tekst. Eksempler på visuelle effekter som skal merkes som dekorative, er bakgrunns bilder. Personer som bruker skjerm lesere, vil høre at disse visuelle effektene er dekorative, slik at de vet at de ikke mister viktig informasjon. Hvis du vil markere en visuell effekt som dekorativ, fyller du avmerkings boksen for det dekorative bildet .

 4. Hvis du har flere bilder eller videoer, velger du Neste element-knappen, og fortsetter å legge til og se gjennom den alternative teksten. Ellers velger du fullført.

Gjøre lyd og video tilgjengelig med teksting for hørselshemmede

Ikke bare gjør teksting for hørselshemmede lyd- og videoinnhold tilgjengelig for personer med hørselshemming eller lærevansker, men det brukes også når det ikke er praktisk med lyd (for eksempel i støyende omgivelser, som flyplasser, eller i stille miljøer, som bibliotek).

Du kan legge til teksting for hørselshemmede i filer basert på konto typen og hvordan du lastet opp filene:

For filer som er lastet opp med denne kontotypen

Du kan legge til teksting for hørselshemmede i filer som er lastet opp fra disse plasseringene

Lydfiler lastet opp med en jobb- eller skolekonto

 • Datamaskinen din

 • OneDrive

 • OneDrive for Business

Lydfiler lastet opp med en Microsoft-konto (personlig)

 • Datamaskinen din

 • OneDrive

Videofiler lastet opp med en jobb- eller skolekonto

 • Datamaskinen din

 • OneDrive for Business

Videofiler lastet opp med en Microsoft-konto (personlig)

Støttes ikke for øyeblikket

Legge til filer for teksting for hørselshemmede i lyd- eller videofiler i Sway

 1. Legg til et nytt video- eller lydkort i Sway, enten ved å laste opp innholdet fra datamaskinen, spille inn innholdet eller legge til innholdet fra OneDrive eller OneDrive for Business.

 2. Utvid kortet ved å velge Detaljer-knappen.

 3. Velg knappen Legg til teksting for hørselshemmede nederst i det utvidede kortet.

 4. Velg filen for teksting for hørselshemmede fra fil Utforsker (VTT -format og maksimums størrelse på 1 MB).

 5. Velge språk for teksting for hørselshemmede.

Se også

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre Excel-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig for personer med funksjons hemninger

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×