Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet gir deg trinnvise instruksjoner for å gjøre PowerPoint-presentasjonene dine mer tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

PowerPoint-lysbilde med tittelen «Forbered deg til arrangementet,» som inkluderer en grafisk liste («Angi datoen,» «Sikre plasseringen,» «Inviter deltakere,» «Ordne forfriskninger,» og «Følg opp»), sammen med et bilde av en spisesal

PowerPoint-presentasjoner pleier å være svært visuelle, og personer som er blinde eller svaksynte, kan forstå dem lettere hvis du oppretter lysbilder med tilgjengelighet i tankene.

Windows: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Slik finner du det

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Visuelt innhold inneholder bilder, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, diagrammer, innebygde objekter, håndskrift og videoer.

Hvis du vil finne manglende alternativ tekst, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå bruk av tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i den, gjentar du denne teksten i presentasjonen. I den alternative teksten kort beskrive bildet og omtaler forekomsten av teksten og hensikten.

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016

Kontroller at lysbildets innhold kan leses i den tiltenkte rekkefølgen.

Bruk Tilgjengelighetskontroll til å finne lysbilder som muligens har problemer med leserekkefølgen.

Når noen som kan se leser et lysbilde, leser de vanligvis ting, som tekst eller et bilde, i rekkefølgen elementene vises på lysbildet. En skjermleser leser derimot elementene i et lysbilde i rekkefølgen de ble lagt til i lysbildet, som kan være svært forskjellig fra rekkefølgen ting vises.

For å sikre at alle leser innholdet i rekkefølgen du har tenkt, er det viktig å kontrollere leserekkefølgen.

Angi leserekkefølgen for innhold i lysbildet

Bruk de innebygde lysbildeutformingene når du oppretter et nytt lysbilde.

PowerPoint inneholder innebygde lysbildeoppsett som du kan bruke på et hvilket som helst lysbilde. Når du bruker dem med et nytt lysbilde, vil disse oppsettene automatisk sørge for at leserekkefølgen fungerer for alle.

Bruke innebygde lysbildeutforminger for inkluderende leserekkefølge

Legge til meningsfull hyperkoblingstekst og skjermtips.

Hvis du skanner arbeidsboken visuelt, kan du avgjøre om en hyperkoblingstektst gir mening som frittstående informasjon, og om det gir leserne nøyaktig informasjon om det endelige målet.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Tips!: Du kan også legge til skjermtips som vises når du holder musepekeren over en tekst eller et bilde som inneholder en hyperkobling.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Bytte til visning-fanen, og velg gråtoner. Se gjennom hvert lysbilde i presentasjonen for forekomster av fargekoding.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Hvis du vil finne utilstrekkelig fargekontrasten, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Du kan også søke etter tekst i regnearket som er vanskelig å lese eller til å skille fra bakgrunnen.

Bruk sterk kontrast mellom teksten og bakgrunnen, slik at personer med nedsatt syn kan se og bruke innholdet. Bruk mørk tekst på hvit eller lys bakgrunn, eller reverser det og bruk hvit tekst på mørk bakgrunn.

Hvite og svarte oppsett gjør det enklere for personer som er fargeblinde, å skille mellom tekst og figurer.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Gi hvert lysbilde en unik tittel

Hvis du vil finne lysbilder som ikke har titler, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Personer som er blinde, har dårlig syn, eller lesevansker er avhengig av lysbildetitler til å navigere. De kan for eksempel skumlese eller bruke en skjermleser for raskt å søke gjennom en liste over lysbildetitler og gå direkte til lysbildet de ønsker.

Bruke unike lysbildetitler

Skjule en lysbildetittel

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Hvis du vil sikre at tabeller ikke inneholder oppdelte celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller, eller helt tomme rader eller kolonner, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelloverskrifter

Bruke en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Se gjennom lysbildene for områder som ser overfylte eller uleselige ut for å finne potensielle problemer relatert til skrifter eller mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (for eksempel at én linje med tekst slås sammen med linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreker. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Formatere tekst for tilgjengelighet

Gjør videoer tilgjengelige for syns- og hørselshemmede brukere.

Undertekster inneholder vanligvis en utskrift (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffektene som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter i presentasjonene PowerPoint i Office 365:

Obs!: I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Tips!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, må du passe på å formidle innholdet og formålet med bildet på en konsis og utvetydige måte. Den alternative teksten bør ikke være på mer enn én eller to korte setninger. I de fleste tilfeller vil det holde med noen få velvalgte ord. Ikke gjenta det omkringliggende tekstinnholdet som alternativ tekst, eller bruk uttrykk som refererer til bilder, for eksempel «en grafikk av» eller «et bilde av».

Legge til alternativ tekst til bilder

PowerPoint genererer ikke alternativ tekst for tegnede bilder, for eksempel diagrammer eller ikoner automatisk. Hvis du vil legge til et bilde som er et ikon, skjermbilde, eller et annet bilde som ikke er et bilde, må du legge til alternativ tekst manuelt.

 1. Høyreklikk et bilde.

 2. Velg Rediger alternativ tekst.

  Menyen for PowerPoint Win32 redigere alternativ tekst for bilder

  Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av lysbildet.

 3. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive bildet og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Rute for Word Win32 alternativ tekst for bilder

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

  Tips!: Du kan også velge Generer en beskrivelse for meg å få Microsoft skyen-drevet intelligent tjenester oppretter en beskrivelse for deg. Dette tar litt, hvoretter resultat vises i tekstfeltet posten. Husk å slette alle kommentarer som Word legges det, for eksempel "beskrivelse generert med høy KONFIDENS."

Legge til alternativ tekst for figurer eller SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk på en figur, eller SmartArt-grafikk

  Tips!: Du må høyreklikke på et tomt sted inne i rammen som omgir hele figuren eller SmartArt-grafikken, ikke på en av delene inne i rammen.

 2. Velg Rediger alternativ tekst.

  Menyen for PowerPoint Win32 redigere alternativ tekst for figurer

  Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av lysbildet.

 3. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive figuren eller SmartArt-grafikken og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Rute for Word Win32 alternativ tekst for figurer

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Høyreklikk et diagram.

  Tips!: Du må høyreklikke på et tomt sted inne i rammen som omgir hele diagrammet, ikke på en av delene inne i rammen.

 2. Velg Rediger alternativ tekst.

  Menyen for PowerPoint Win32 redigere alternativ tekst for diagrammer

  Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av lysbildet.

 3. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive diagrammet og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Word Win32 alternativ tekst-ruten for diagrammer

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Se gjennom eller redigere automatisk generert alternativ tekst i bilder

PowerPoint for PC i Office 365 genererer automatisk alternativ tekst for bilder med intelligent services i skyen. Du kan se gjennom og redigere de automatisk genererte alternativ tekstene.

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Office 365-abonnenter som har blitt med i Office Insider-programmet. Hvis du er en Office 365-abonnent, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av Office.

 1. Høyreklikk på et bilde.

 2. Velg Rediger alternativ tekst for å åpne Alternativ tekst-ruten.

 3. Gå gjennom beskrivelsen i tekstboksen i Alternativ tekst-ruten.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil godta den foreslåtte teksten, lukker du Alternativ tekst-ruten og går tilbake til PowerPoint-lysbildet.

  • Hvis du vil endre den foreslåtte alternative teksten, skriver du inn teksten du vil bruke, i boksen. Når du har gjort dette, lukker du Alternativ tekst-ruten og går tilbake til PowerPoint-lysbildet.

Gjøre skjermeffekter dekorative

Hvis presentasjonen inneholder bilder som er rent dekorative, kan du markere dem som kopi uten å måtte skrive en hvilken som helst alternativ tekst. Når en Skjermleser finner for eksempel et bilde, det ganske enkelt gir beskjed om de er dekorative, slik at brukeren vet de ikke går glipp av all informasjon.

 1. Høyreklikk et visuelt.

 2. Velg Rediger alternativ tekst. Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av lysbildet.

 3. Merk av for Decorative. Posten tekstfeltet blir nedtonet.

  Word Win32 alternativ tekst-ruten for dekorative elementer

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter i presentasjonene PowerPoint i Office 2016:

Obs!: Vi anbefaler at du plasserer tekst bare i beskrivelsesfeltet og lar tittelen stå tom. Dette gir den beste opplevelsen med de fleste store skjermleserne, inkludert Narrator. I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Se gjennom eller redigere automatisk generert alternativ tekst i bilder

PowerPoint for PC i Office 365 vil automatisk generere alternativ tekst for bilder ved hjelp av intelligente tjenester i skyen. Du kan se gjennom og redigere de automatisk genererte alternative tekstene.

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Office 365-abonnenter som har blitt med i Office Insider-programmet. Hvis du er en Office 365-abonnent, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av Office.

 1. Høyreklikk på et bilde.

 2. Velg Rediger alternativ tekst for å åpne Alternativ tekst-ruten.

 3. Gå gjennom beskrivelsen i tekstboksen i Alternativ tekst-ruten.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil godta den foreslåtte teksten, lukker du Alternativ tekst-ruten og går tilbake til PowerPoint-lysbildet.

  • Hvis du vil endre den foreslåtte alternative teksten, skriver du inn teksten du vil bruke, i boksen. Når du har gjort dette, lukker du Alternativ tekst-ruten og går tilbake til PowerPoint-lysbildet.

Skjermbilde av Formater bilde-ruten med Alternativ tekst-boksen som beskriver det valgte bildet

Legge til alternativ tekst i bilder

PowerPoint genererer ikke alternativ tekst for tegnede bilder, for eksempel diagrammer eller ikoner automatisk. Hvis du vil legge til et bilde som er et ikon eller et annet bilde som ikke er et bilde, må du legge til alternativ tekst manuelt.

 1. Høyreklikk på et bilde, og velg Størrelse og plassering.

 2. Velg Alternativ tekst i Formater bilde-ruten.

 3. Skriv inn alternativ tekst for bildet i tekstboksen Beskrivelse.

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk på en SmartArt-grafikk, og velg Størrelse og plassering.

 2. Velg Alternativ tekst i Formater figur-ruten, og skriv inn en beskrivelse for grafikken.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater figur-ruten med Alternativ tekst-boksen, som beskriver den valgte SmartArt-grafikken

Legge til alternativ tekst i figurer

Legg til alternativ tekst i figurer, inkludert figurer i SmartArt-grafikk.

 1. Høyreklikk på en figur, og velg Størrelse og plassering.

 2. Velg Alternativ tekst i Formater figur-ruten og skriv inn en beskrivelse for figuren.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater figur-ruten med Alternativ tekst-boksen som beskriver den valgte figuren

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Høyreklikk på et diagram, og velg Formater diagramområde.

 2. Velg Størrelse og egenskaper i Formater diagramområde-ruten .

 3. Velg Alternativ tekst, og skriv inn en beskrivelse for diagrammet.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater diagramområde-ruten med Alternativ tekst-boksen som beskriver det valgte diagrammet

Gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige i PowerPoint-presentasjoner.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

 1. Merk teksten som du vil legge til en hyperkobling for, og høyreklikk.

 2. Velg Hyperkobling. Teksten du merket vises i boksen Tekst som skal vises. Dette er hyperkoblingsteksten.

 3. Endre hyperkoblingsteksten om nødvendig.

 4. I Adresse-boksen skriver du inn adressen til hyperkoblingen.

 5. Velg Skjermtips-knappen og skriv inn et skjermtips i Skjermtipstekst-boksen.

  Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

 6. Hvis du vil bruke endringene, velger du OK > OK.

Skjermbilde av dialogboksen Sett inn hyperkobling

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk én av de tilgjengelige malene som er inkludert for å forsikre deg om at Lysbildeutforming, farger, kontrast og skrifter er tilgjengelig for alle målgrupper. De også utformet slik at skjermlesere lettere å lese lysbildeinnholdet.

 1. Hvis du vil finne en tilgjengelig mal, velger du fil > Ny.

 2. Skriv tilgjengelige maler i feltet Søk etter maler på nettet og temaer tekst, og trykk Enter.

 3. Velg en passende mal i søkeresultatene.

 4. Velg Opprett i forhåndsvisningsvinduet mal.

Malvisning i PowerPoint for Windows.

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Velg Utforming-fanen.

 3. Merk av for Overskriftsrad i Alternativer for tabellstil.

 4. Skriv inn kolonneoverskrifter i tabellen.

Skjermbilde av avmerkingsboksen Overskriftsrad, i gruppen Alternativer for tabellstil, på fanen Utforming av tabellverktøy

Formater tekst for tilgjengelighet

 1. Velg teksten.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Velg ønsket formatering i Skrift-gruppen, som inneholder alternativer for skrifttype, størrelse, stil og farge.

Skjermbilde av Skrift-gruppen på Hjem-fanen

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Her er noen ideer du kan overveie:

 • Bruk de forhåndsutformede Office-temaene for å sørge for at lysbildeutformingen er tilgjengelig. Se Bruk en tilgjengelig lysbildeutforming for instruksjoner.

 • Bruk Tilgjengelighetskontroll til å analysere presentasjonen og finne utilstrekkelig fargekontrast. Verktøyet kontrollerer teksten i lysbildene mot følgende elementer:

  • Sidefarge

  • Cellebakgrunn

  • Høydepunkter

  • Fyll i tekstboks

  • Skyggelegging av avsnitt

  • SmartArt-fyll

  • Topptekst og bunntekst

  • Koblinger

Gjøre lysbilder tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør lysbilder i PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige.

Bruke unike lysbildetitler

 1. Hvis du vil gjenopprette alle plassholdere for det valgte lysbildet, velger du Tilbakestill i Lysbilder-gruppen på Hjem-fanen.

 2. Skriv inn en unik og beskrivende tittel på lysbildet.

Skjermbilde av Tilbakestill-kommandoen i Lysbilde-gruppen på Hjem-fanen

Skjul en lysbildetittel

Gjør en tittel usynlig på lysbildet, men la den fremdeles leses opp av skjermlesere.

 1. Velg Ordne i Tegning-gruppen på Hjem-fanen.

 2. Velg Valgrute i Ordne-menyen.

 3. Finn tekstboksen Tittel i Valg-ruten, og klikk på øyeikonet ved siden av.

Skjermbilde av Valgruten som viser øyeikonet ved siden av Plassholder for tittel.

Angi leserekkefølgen for innhold i lysbildet

Bruk Valg-ruten til å angi rekkefølgen som skjermleserne skal lese innholdet i lysbildet i. Valg-ruten lister opp alle objekter på lysbildet i omvendt rekkefølge. Når Skjermleseren leser dette lysbildet, leses objektene i motsatt rekkefølge av det som er oppført i Valg-ruten.

 1. Velg Ordne i Tegning-gruppen på Hjem-fanen.

 2. Velg Valgrute i Ordne-menyen.

 3. Gjør ett av følgende i Valg-ruten for å endre leserekkefølgen:

  • Dra og slipp elementer til den nye plasseringen.

  • Merk elementet, og trykk på PIL OPP (flytt fremover) eller PIL NED (flytt bakover).

Skjermbilde av Valgruten som lister opp alle objekter på lysbildet i omvendt rekkefølge

Bruke innebygde lysbildeutforminger for inkluderende leserekkefølge

PowerPoint har innebygde lysbildeutforminger som inneholder plassholdere for tekst, videoer, bilder og mer. De inneholder også all formatering, for eksempel temafarger, skrifter og effekter. Hvis du vil forsikre deg om at lysbildene er tilgjengelig, er innebygde oppsettene utformet slik at leserekkefølgen er den samme for personer som ser og personer som bruker teknologi som skjermlesere.

 1. Klikk på NormalVisning-fanen.

 2. Finn et sted der du vil legge til det nye lysbildet i Miniatyrbildet-ruten. Høyreklikk og velg Nytt lysbilde. Klikk på det nye lysbildet for å velge det.

 3. Vis Temaer-galleriet på Utforming-fanen, og velg lysbildeoppsettet du vil bruke. PowerPoint bruker automatisk dette oppsettet for det nye lysbildet.

 4. Gå til det nye lysbildet, og legg til tittel og innhold du vil bruke.

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 støtter avspilling av video med flere lydspor. Det støtter også teksting for hørselshemmede og undertekster som er innebygd i videofiler. 

For øyeblikket støtter bare PowerPoint for Windows innsettingspunktet og avspilling av teksting eller undertekster som er lagret i filer som er atskilt fra videoen. For alle andre versjoner av PowerPoint (for eksempel PowerPoint for macOS eller mobile utgavene) Lukket bildetekst og undertitler må kodes til videoen før de settes inn i PowerPoint.

Støttede videoformater for teksting og undertekster varierer avhengig av operativsystemet du bruker. Hvert operativsystem har innstillinger for å justere hvordan teksting for hørselshemmede eller undertekster vises.

Teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor beholdes ikke når du bruker funksjonene Komprimer medier eller Optimaliser mediekompatibilitet. Når du endrer presentasjonen til en video, blir teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor i de innebygde videoene heller ikke inkludert i videoen som blir lagret.

Når du bruker kommandoen Lagre medier som på en valgt video, bevares teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor som er innebygd i videoen, i videofilen som blir lagret. 

Hvis du vil gjøre PowerPoint-presentasjoner med videoer tilgjengelige, må du sørge for følgende:

 • Videoer har et lydspor med videobeskrivelser i tilfelle det trengs for brukere som er blinde eller svaksynte.

 • Videoer som inneholder dialog, har også teksting for hørselshemmede og undertekster i et format som støttes for brukere som er døve eller hørselshemmede.

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Gjøre Outlook e-post tilgjengelig

Mac: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Slik finner du det

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Visuelt innhold omfatter bilder, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, diagrammer, innebygde objekter, håndskrift og videoer.

Hvis du vil finne manglende alternativ tekst, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå bruk av tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i den, gjentar du denne teksten i presentasjonen. I den alternative teksten kort beskrive bildet og omtaler forekomsten av teksten og hensikten.

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016

Kontroller at lysbildets innhold kan leses i den tiltenkte rekkefølgen.

Bruk Tilgjengelighetskontroll til å finne lysbilder som muligens har problemer med leserekkefølgen.

Når noen som kan se leser et lysbilde, leser de vanligvis ting, som tekst eller et bilde, i rekkefølgen elementene vises på lysbildet. En skjermleser leser derimot elementene i et lysbilde i rekkefølgen de ble lagt til i lysbildet, som kan være svært forskjellig fra rekkefølgen ting vises.

For å sikre at alle leser innholdet i rekkefølgen du har tenkt, er det viktig å kontrollere leserekkefølgen.

Angi leserekkefølgen for innhold i lysbildet

Bruk de innebygde lysbildeutformingene når du oppretter et nytt lysbilde.

PowerPoint inneholder innebygde lysbildeoppsett som du kan bruke på et hvilket som helst lysbilde. Når du bruker dem med et nytt lysbilde, vil disse oppsettene automatisk sørge for at leserekkefølgen fungerer for alle.

Bruke innebygde lysbildeutforminger for inkluderende leserekkefølge

Legge til meningsfull hyperkoblingstekst og skjermtips.

Hvis du skanner arbeidsboken visuelt, kan du avgjøre om en hyperkoblingstektst gir mening som frittstående informasjon, og om det gir leserne nøyaktig informasjon om det endelige målet.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Tips!: Du kan også legge til skjermtips som vises når du holder musepekeren over en tekst eller et bilde som inneholder en hyperkobling.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Hvis du vil søke etter forekomster av fargekoding, kan du visuelt skanne lysbildene i presentasjonen.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Hvis du vil finne utilstrekkelig fargekontrasten, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Du kan også søke etter tekst i regnearket som er vanskelig å lese eller til å skille fra bakgrunnen.

Bruk sterk kontrast mellom teksten og bakgrunnen, slik at personer med nedsatt syn kan se og bruke innholdet. Bruk mørk tekst på hvit eller lys bakgrunn, eller reverser det og bruk hvit tekst på mørk bakgrunn.

Hvite og svarte oppsett gjør det enklere for personer som er fargeblinde, å skille mellom tekst og figurer.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Gi hvert lysbilde en unik tittel

Hvis du vil finne lysbilder som ikke har titler, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Personer som er blinde, har dårlig syn, eller lesevansker er avhengig av lysbildetitler til å navigere. De kan for eksempel skumlese eller bruke en skjermleser for raskt å søke gjennom en liste over lysbildetitler og gå direkte til lysbildet de ønsker.

Bruke unike lysbildetitler

Skjule en lysbildetittel

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

For å sikre at tabeller ikke inneholder del celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller eller helt tomme rader eller kolonner, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelloverskrifter

Bruke en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Se gjennom lysbildene for områder som ser overfylte eller uleselige ut for å finne potensielle problemer relatert til skrifter eller mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (for eksempel at én linje med tekst slås sammen med linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreker. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Formatere tekst for tilgjengelighet

Gjør videoer tilgjengelige for syns- og hørselshemmede brukere.

Undertekster inneholder vanligvis en utskrift (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffektene som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter i presentasjonene PowerPoint i Office 365:

Obs!: 

 • I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

 • Hvis du vil aktivere høyreklikk på Mac-en, må du huske å merke av alternativet for Sekundærklikk i Systemvalg.

Tips!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, må du passe på å formidle innholdet og formålet med bildet på en konsis og utvetydige måte. Den alternative teksten bør ikke være på mer enn én eller to korte setninger. I de fleste tilfeller vil det holde med noen få velvalgte ord. Ikke gjenta det omkringliggende tekstinnholdet som alternativ tekst, eller bruk uttrykk som refererer til bilder, for eksempel «en grafikk av» eller «et bilde av».

Legge til alternativ tekst for bilder

PowerPoint genererer ikke alternativ tekst for bilder automatisk. Hvis du vil legge til et bilde som er et ikon, skjermbilde, eller et annet bilde som ikke er et bilde, må du legge til alternativ tekst manuelt.

 1. Høyreklikk et bilde.

 2. Velg Rediger... alternativ tekst. Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av lysbildet.

  Kontekstmeny for bilder med alternativet alternativ tekst er valgt.
 3. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive bildet og konteksten for noen som ikke kan se det.

Rute for alternativ tekst for bilder i PowerPoint for Mac i Office 365.

Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Legge til alternativ tekst for figurer eller SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk på en figur, eller SmartArt-grafikk

  Tips!: Du må høyreklikke på et tomt sted inne i rammen som omgir hele figuren eller SmartArt-grafikken, ikke på en av delene inne i rammen.

 2. Velg Rediger... alternativ tekst. Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av lysbildet.

  Kontekstmeny for figurer med alternativet alternativ tekst er valgt.
 3. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive figuren eller SmartArt-grafikken og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Alternativ tekst-ruten for figurer i PowerPoint for Mac i Office 365

Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Høyreklikk et diagram.

  Tips!: Du må høyreklikke på et tomt sted inne i rammen som omgir hele diagrammet, ikke på en av delene inne i rammen.

 2. Velg Rediger... alternativ tekst. Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av lysbildet.

  Kontekstmeny for diagrammer med alternativet alternativ tekst er valgt.
 3. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive diagrammet og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Alternativ tekst-ruten for diagrammer i PowerPoint for Mac i Office 365.

Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Gjøre skjermeffekter dekorative

Hvis presentasjonen inneholder bilder som er rent dekorative, kan du markere dem som kopi uten å måtte skrive en hvilken som helst alternativ tekst. Når en Skjermleser finner for eksempel et bilde, det ganske enkelt gir beskjed om de er dekorative, slik at brukeren vet de ikke går glipp av all informasjon.

 1. Høyreklikk et visuelt.

 2. Velg Rediger... alternativ tekst. Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av lysbildet.

 3. Merk av for Merk som dekorative. Posten tekstfeltet blir nedtonet.

  Alternativ tekst dekorative bilde i PowerPoint for Mac i Office 365.

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter i presentasjonene PowerPoint i Office 2016:

Obs!: I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst til bilder, for eksempel skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet til brukere som ikke kan se det.

 1. Høyreklikk et bilde.

 2. Velg Formater bilde.

 3. Velg Størrelse og egenskaper i Formater bilde-ruten.

 4. Velg Alternativ tekst, og skriv deretter inn en beskrivelse for bildet.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater bilde-ruten med Alternativ tekst-boksen som beskriver det valgte bildet

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk en SmartArt-grafikk

 2. Velg Formater SmartArt, og velg deretter Alternativer for figur.

 3. Velg Størrelse og egenskaper i Formater figur-ruten.

 4. Velg Alternativ tekst, og skriv deretter inn en beskrivelse for SmartArt-grafikken.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater figur-ruten med Alternativ tekst-boksen, som beskriver den valgte SmartArt-grafikken

Legge til alternativ tekst i figurer

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge til alternativ tekst i figurer, inkludert figurer i SmartArt-grafikk.

 1. Høyreklikk en figur.

 2. Velg Formater figur.

 3. Velg Størrelse og egenskaper i Formater figur-ruten.

 4. Velg Alternativ tekst, og skriv deretter inn en beskrivelse for figuren.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater figur-ruten med Alternativ tekst-boksen som beskriver den valgte figuren

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Høyreklikk et diagram.

 2. Velg Formater diagramområde.

 3. Velg Størrelse og egenskaper i ruten Formater diagramområdeDiagramalternativer-fanen.

 4. Velg Alternativ tekst, og skriv deretter inn en beskrivelse for diagrammet.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater diagramområde-ruten med Alternativ tekst-boksen som beskriver det valgte diagrammet

Gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige i PowerPoint-presentasjoner.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

 1. Merk teksten som du vil legge til en hyperkobling for, og høyreklikk.

 2. Velg Hyperkobling. Teksten du merket, vises i boksen Tekst som skal vises. Dette er hyperkoblingsteksten.

 3. Endre hyperkoblingsteksten om nødvendig.

 4. I Adresse-boksen skriver du inn adressen til hyperkoblingen.

 5. Velg Skjermtips-knappen og skriv inn et skjermtips i Skjermtipstekst-boksen.

  Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

 6. Hvis du vil bruke endringene, velger du OK > OK.

Skjermbilde av dialogboksen Sett inn hyperkobling

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk én av de tilgjengelige malene som er inkludert for å forsikre deg om at Lysbildeutforming, farger, kontrast og skrifter er tilgjengelig for alle målgrupper. De også utformet slik at skjermlesere lettere å lese lysbildeinnholdet.

 1. Hvis du vil finne en tilgjengelig mal, velger du fil > Ny fra mal.

 2. Skriv inn tilgjengelige maler i tekstfelt søke i alle malene, og trykk ENTER.

 3. Velg en passende mal i søkeresultatene.

Oppgaver-siden i PowerPoint for Mac

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Tabellutformingfanen velger du avmerkingsboksen for Overskriftsrad.

 3. Skriv inn kolonneoverskrifter.

Skjermbilde av avmerkingsboksen Overskriftsrad på fanen Tabellutforming

Formater tekst for tilgjengelighet

 1. Velg teksten.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Bruk alternativene for skrifttype, størrelse, stil og farge til å formatere teksten.

Skjermbilde av Skrift-gruppen på Hjem-fanen

Opprett en punktmerket liste

 1. Plasser markøren hvor som helst i lysbildet.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Velg Punktmerking-knappen.

 4. Skriv inn teksten du vil bruke for hvert punktelement i listen.

Skjermbilde av tilgjengelige punktmerking-stiler når du velger pilen på Punktmerking-knappen

Opprette ordnede lister

 1. Plasser markøren hvor som helst i lysbildet.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Velg Nummerering-knappen.

 4. Skriv inn teksten du vil bruke for hvert nummerert element i listen.

Skjermbilde av tilgjengelige nummerering-stiler når du velger pilen på Nummerering-knappen

Gjøre lysbilder tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør lysbilder i PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige.

Bruk unike lysbildetitler

 1. Hvis du vil gjenopprette alle plassholdere for det valgte lysbildet, velger du TilbakestillHjem-fanen.

 2. Skriv inn en unik og beskrivende tittel på lysbildet.

Skjermbilde av Tilbakestill-kommandoen i Lysbilde-gruppen på Hjem-fanen

Skjul en lysbildetittel

Gjør en tittel usynlig på lysbildet, men la den fremdeles leses opp av skjermlesere.

 1. Velg OrdneHjem-fanen.

 2. Velg Valgrute i Ordne-menyen.

 3. Finn tekstboksen Tittel i valgruten, og klikk på øyeikonet ved siden av.

Skjermbilde av Valgruten som viser øyeikonet ved siden av Plassholder for tittel.

Angi leserekkefølgen for innhold i lysbildet

Bruk valgruten til å angi rekkefølgen som skjermleserne skal lese innholdet i lysbildet i. Valgruten lister opp alle objekter på lysbildet i omvendt rekkefølge. Når skjermleseren leser dette lysbildet, leses objektene i motsatt rekkefølge av det som er oppført i valgruten.

 1. Velg OrdneHjem-fanen.

 2. Velg Valgrute i Ordne-menyen.

 3. I valgruten kan du endre leseretningen ved å dra og slippe elementer til den nye plasseringen.

Skjermbilde av Valgruten som lister opp alle objekter på lysbildet i omvendt rekkefølge

Bruke innebygde lysbildeutforminger for inkluderende leserekkefølge

PowerPoint har innebygde lysbildeutforminger som inneholder plassholdere for tekst, videoer, bilder og mer. De inneholder også all formatering, for eksempel temafarger, skrifter og effekter. Hvis du vil forsikre deg om at lysbildene er tilgjengelig, er innebygde oppsettene utformet slik at leserekkefølgen er den samme for personer som ser og personer som bruker teknologi som skjermlesere.

 1. Klikk på NormalVisning-fanen.

 2. Finn et sted der du vil legge til det nye lysbildet, i miniatyrbilderuten, og deretter høyreklikker du.

 3. Velg Nytt lysbilde, og velg deretter lysbildet du har satt inn.

 4. Vis Temaer-galleriet på Utforming-fanen, og velg lysbildeoppsettet du vil bruke. PowerPoint bruker automatisk dette oppsettet for det nye lysbildet.

 5. Gå til det nye lysbildet, og legg til tittel og innhold du vil bruke.

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 støtter avspilling av video med flere lydspor. Det støtter også teksting for hørselshemmede og undertekster som er innebygd i videofiler. 

Teksting for hørselshemmede eller undertekster må kodes til videoen før det settes inn i PowerPoint. PowerPoint støtter ikke teksting for hørselshemmede eller undertekster som er lagret i en separat fil fra videofilen.

Støttede videoformater for teksting og undertekster varierer avhengig av operativsystemet du bruker. Hvert operativsystem har innstillinger for å justere hvordan teksting for hørselshemmede eller undertekster vises.

Teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor beholdes ikke når du bruker funksjonene Komprimer medier eller Optimaliser mediekompatibilitet. Når du endrer presentasjonen til en video, blir teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor i de innebygde videoene heller ikke inkludert i videoen som blir lagret.

Når du bruker kommandoen Lagre medier som på en valgt video, bevares teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor som er innebygd i videoen, i videofilen som blir lagret. 

Hvis du vil gjøre PowerPoint-presentasjoner med videoer tilgjengelige, må du sørge for følgende:

 • Videoer har et lydspor med videobeskrivelser i tilfelle det trengs for brukere som er blinde eller svaksynte.

 • Videoer som inneholder dialog, har også teksting for hørselshemmede og undertekster i et format som støttes for brukere som er døve eller hørselshemmede.

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

iOS: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter og tabeller.

Visuelt innhold omfatter bilder, figurer, diagrammer, innebygde objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå bruk av tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i den, gjentar du denne teksten i presentasjonen. I alternativ tekst, et kort øyeblikk beskrive bildet og omtaler forekomsten av teksten og hensikten.

Legge til alternativ tekst i bilder, tabeller og figurer

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i presentasjonene dine skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel lyse farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Hvite og svarte oppsett gjør det enklere for personer som er fargeblinde å skille mellom tekst og figurer.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelloverskrifter

Bruke en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (for eksempel at én linje med tekst slås sammen med linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreking. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Formatere tekst for tilgjengelighet

Gjøre videoer tilgjengelige for syns- og hørselshemmede brukere

Undertekster inneholder vanligvis en utskrift (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffektene som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

Legge til alternativ tekst i bilder, tabeller og figurer

Legg til alternativ tekst i bilder, tabeller, figurer og andre visuelle elementer, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive elementet til brukere som ikke kan se det.

 1. Merk elementet, for eksempel et bilde.

 2. Trykk på Vis bånd-knappen Redigeringsikon for å åpne den relaterte fanen, for eksempel Bilde-fanen.

 3. Trykk på Alternativ tekst og skriv inn en beskrivelse for elementet. Beskriv for eksempel innholdet i bildet.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk en av inkludert lysbildet temaer for å forsikre deg om at lysbildeutformingen er tilgjengelig. De fleste temaene er utformet for tilgjengelige farger, kontrast og skrifter. De også utformet slik at skjermlesere lettere å lese lysbildeinnholdet.

 1. Velg et lysbilde.

 2. Åpne Hjem-fanen ved å trykke på Vis bånd-knappen Redigeringsikon .

 3. Trykk på Hjem > Utforming.

 4. Trykk på Temaer, og velg deretter det ønskede temaet.

Tema-kommandoen med Ion valgt

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Åpne Tabell-fanen ved å trykke på Vis bånd-knappen Redigeringsikon .

 3. Trykk på Stilalternativer, og velg deretter Overskriftsrad.

 4. Skriv inn kolonneoverskriftene i tabellen.

Stilalternativer-kommandoen, med overskriftsrad valgt

Formater tekst for tilgjengelighet

 1. Velg teksten.

 2. Åpne Hjem-fanen ved å trykke på Vis bånd-knappen Redigeringsikon .

 3. Velg alternativer for tekstformatering på Hjem-fanen.

Hjem-fanen med stilalternativer for skrift

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 støtter avspilling av video med flere lydspor. Det støtter også teksting for hørselshemmede og undertekster som er innebygd i videofiler. 

Teksting for hørselshemmede eller undertekster må kodes til videoen før det settes inn i PowerPoint. PowerPoint støtter ikke teksting for hørselshemmede eller undertekster som er lagret i en separat fil fra videofilen.

Støttede videoformater for teksting og undertekster varierer avhengig av operativsystemet du bruker. Hvert operativsystem har innstillinger for å justere hvordan teksting for hørselshemmede eller undertekster vises.

Teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor beholdes ikke når du bruker funksjonene Komprimer medier eller Optimaliser mediekompatibilitet. Når du endrer presentasjonen til en video, blir teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor i de innebygde videoene heller ikke inkludert i videoen som blir lagret.

Når du bruker kommandoen Lagre medier som på en valgt video, bevares teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor som er innebygd i videoen, i videofilen som blir lagret. 

Hvis du vil gjøre PowerPoint-presentasjoner med videoer tilgjengelige, må du sørge for følgende:

 • Videoer har et lydspor med videobeskrivelser i tilfelle det trengs for brukere som er blinde eller svaksynte.

 • Videoer som inneholder dialog, har også teksting for hørselshemmede og undertekster i et format som støttes for brukere som er døve eller hørselshemmede.

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre Excel-regneark tilgjengelig

Gjøre Outlook e-post tilgjengelig

Android: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkluder alternativ tekst med alle bilder, figurer og tabeller.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og figurer.

Unngå bruk av tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i den, gjentar du denne teksten i presentasjonen. I alternativ tekst, et kort øyeblikk beskriver bildet og omtaler forekomsten av teksten og hensikten.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i figurer

Legge til alternativ tekst i tabeller

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i presentasjonene dine skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel lyse farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Hvite og svarte oppsett gjør det enklere for personer som er fargeblinde å skille mellom tekst og figurer.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelloverskrifter

Bruke en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (for eksempel at én linje med tekst slås sammen med linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreking. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Formatere tekst for tilgjengelighet

Gjøre videoer tilgjengelige for syns- og hørselshemmede brukere

Undertekster inneholder vanligvis en utskrift (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffektene som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

Legge til alternativ tekst til visuelle effekter og tabeller

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter og tabeller i PowerPoint-presentasjoner.

Obs!:  I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder for eksempel bilder og skjermbilder slik at skjermlesere kan lese tekst som beskriver bildet til brukere som ikke kan se bildet.

 1. Velg et bilde.

 2. Åpne Bilde-fanen ved å trykke på Vis kommandoer-knappen Redigeringsikon .

 3. Rull ned til og trykk på Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse for bildet.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-kommandoen på Bilde-fanen

Legge til alternativ tekst i figurer

 1. Velg en figur.

 2. Åpne Figur-fanen ved å trykke på Vis kommandoer-knappen Redigeringsikon .

 3. Rull ned til og trykk på Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse for figuren.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-kommandoen på Figur-fanen

Legge til alternativ tekst i tabeller

 1. Trykk hvor som helst i en tabell.

 2. Åpne Tabell-fanen ved å trykke på Vis kommandoer-knappen Redigeringsikon .

 3. Rull ned til og trykk på Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse for tabellen.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-kommandoen på Tabell-fanen

Bruk en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk en av inkludert lysbildet temaer for å forsikre deg om at lysbildeutformingen er tilgjengelig. De fleste temaene er utformet for tilgjengelige farger, kontrast og skrifter. De også utformet slik at skjermlesere lettere å lese lysbildeinnholdet.

 1. Velg et lysbilde.

 2. Åpne Hjem-fanen ved å trykke på Vis kommandoer-knappen Redigeringsikon .

 3. Trykk på Hjem > Utforming.

 4. Trykk på Temaer, og velg deretter ønsket tema.

Tema-kommandoen, som viser Temaalternativer

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Åpne Tabell-fanen ved å trykke på Vis kommandoer-knappen Redigeringsikon .

 3. Trykk på Stilalternativer, og velg deretter Overskriftsrad.

  Tips!: Når alternativet allerede er valgt, er det nedtonet.

 4. Skriv inn kolonneoverskriftene i tabellen.

Stilalternativer-kommandoen, med overskriftsrad valgt

Formater tekst for tilgjengelighet

 1. Velg teksten.

 2. Åpne Hjem-fanen ved å trykke på Vis kommandoer-knappen Redigeringsikon .

 3. Velg alternativer for tekstformatering på Hjem-fanen.

Hjem-fanen med stilalternativer for skrift

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 støtter avspilling av video med flere lydspor. Det støtter også teksting for hørselshemmede og undertekster som er innebygd i videofiler. 

Teksting for hørselshemmede eller undertekster må kodes til videoen før det settes inn i PowerPoint. PowerPoint støtter ikke teksting for hørselshemmede eller undertekster som er lagret i en separat fil fra videofilen.

Støttede videoformater for hørselshemmede og undertekster varierer avhengig av operativsystemet du bruker. Hvert operativsystem har innstillinger som du kan bruke til å justere hvordan teksting for hørselshemmede eller undertekster vises. 

Teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor beholdes ikke når du bruker funksjonene Komprimer medier eller Optimaliser mediekompatibilitet. Når du endrer presentasjonen til en video, blir teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor i de innebygde videoene heller ikke inkludert i videoen som blir lagret.

Når du bruker kommandoen Lagre medier som på en valgt video, bevares teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor som er innebygd i videoen, i videofilen som blir lagret. 

Hvis du vil gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige, må du sørge for følgende:

 • Videoer har et lydspor med videobeskrivelser i tilfelle det trengs for brukere som er blinde eller svaksynte.

 • Videoer som inneholder dialog, har også teksting for hørselshemmede og undertekster i et format som støttes for brukere som er døve eller hørselshemmede.

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Windows 10-appen: gode fremgangsmåter for å gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkluder alternativ tekst med alle bilder, figurer og tabeller.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og figurer.

Unngå bruk av tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i den, gjentar du denne teksten i presentasjonen. I alternativ tekst, et kort øyeblikk beskriver bildet og omtaler forekomsten av teksten og hensikten.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i figurer

Legge til alternativ tekst i tabeller

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i presentasjonene dine skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel lyse farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Hvite og svarte oppsett gjør det enklere for personer som er fargeblinde å skille mellom tekst og figurer.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelloverskrifter

Bruke en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (for eksempel at én linje med tekst slås sammen med linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreking. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Formatere tekst for tilgjengelighet

Gjør videoer tilgjengelige for syns- og hørselshemmede brukere.

Undertekster inneholder vanligvis en utskrift (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffektene som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

Legge til alternativ tekst til visuelle effekter og tabeller

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter og tabeller i PowerPoint-presentasjoner.

Obs!:  I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder for eksempel bilder og skjermbilder slik at skjermlesere kan lese tekst som beskriver bildet til brukere som ikke kan se bildet.

 1. Velg et bilde.

 2. Trykk knappen alternativ tekst i verktøylinjen. Alternativ tekst-knappen i PowerPoint Mobile for Windows Phone.

 3. Skriv inn en beskrivelse for bildet.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Dialogboks for alternativ tekst for bilder i PowerPoint for Windows mobiltelefoner.

Legge til alternativ tekst i figurer

 1. Velg en figur.

 2. Trykk knappen alternativ tekst i verktøylinjen. Alternativ tekst-knappen i PowerPoint Mobile for Windows Phone.

 3. Skriv inn en beskrivelse for figuren.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Dialogboks for alternativ tekst for figurer i PowerPoint for Windows mobiltelefoner.

Legge til alternativ tekst i tabeller

 1. Trykk hvor som helst i en tabell.

 2. Trykk knappen alternativ tekst i verktøylinjen. Alternativ tekst-knappen i PowerPoint Mobile for Windows Phone.

 3. Skriv inn en beskrivelse for tabellen.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Dialogboks for alternativ tekst for tabeller i PowerPoint for Windows mobiltelefoner.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk en av inkludert lysbildet temaer for å forsikre deg om at lysbildeutformingen er tilgjengelig. De fleste temaene er utformet for tilgjengelige farger, kontrast og skrifter. De også utformet slik at skjermlesere lettere å lese lysbildeinnholdet.

 1. Velg et lysbilde.

 2. Trykk knappen flere alternativer for å åpne kategorien Hjem. Flere alternativer-knappen i PowerPoint for Windows mobiltelefoner.

 3. Trykk på Hjem > Utforming.

 4. Trykk på Temaer, og velg deretter ønsket tema.

Temaer-menyen i PowerPoint for Windows mobiltelefoner.

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Trykk knappen flere alternativer for å åpne kategorien tabell. Flere alternativer-knappen i PowerPoint for Windows mobiltelefoner.

 3. Trykk på Stilalternativer, og velg deretter Overskriftsrad.

  Tips!: Når alternativet allerede er valgt, er det nedtonet.

 4. Skriv inn kolonneoverskriftene i tabellen.

Tabell stiler-menyen i PowerPoint for Windows mobiltelefoner.

Formater tekst for tilgjengelighet

 1. Velg teksten.

 2. Trykk knappen flere alternativer for å åpne kategorien Hjem. Flere alternativer-knappen i PowerPoint for Windows mobiltelefoner.

 3. Velg alternativer for tekstformatering på Hjem-fanen.

Formatalternativer for tekst i PowerPoint for Windows mobiltelefoner.

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 støtter avspilling av video med flere lydspor. Det støtter også teksting for hørselshemmede og undertekster som er innebygd i videofiler. 

Teksting for hørselshemmede eller undertekster må kodes til videoen før det settes inn i PowerPoint. PowerPoint støtter ikke teksting for hørselshemmede eller undertekster som er lagret i en separat fil fra videofilen.

Støttede videoformater for hørselshemmede og undertekster varierer avhengig av operativsystemet du bruker. Hvert operativsystem har innstillinger som du kan bruke til å justere hvordan teksting for hørselshemmede eller undertekster vises. 

Teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor beholdes ikke når du bruker funksjonene Komprimer medier eller Optimaliser mediekompatibilitet. Når du endrer presentasjonen til en video, blir teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor i de innebygde videoene heller ikke inkludert i videoen som blir lagret.

Når du bruker kommandoen Lagre medier som på en valgt video, bevares teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor som er innebygd i videoen, i videofilen som blir lagret. 

Hvis du vil gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige, må du sørge for følgende:

 • Videoer har et lydspor med videobeskrivelser i tilfelle det trengs for brukere som er blinde eller svaksynte.

 • Videoer som inneholder dialog, har også teksting for hørselshemmede og undertekster i et format som støttes for brukere som er døve eller hørselshemmede.

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Gjøre OneNote-notatblokkene tilgjengelige

Office Online: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre PowerPoint Online-presentasjoner tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette PowerPoint Online-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Slik finner du det

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkluder alternativ tekst med alle visuelle effekter og tabeller.

Visuelt innhold inneholder bilder, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, innebygde objekter og videoer.

Bruk Tilgjengelighetskontroll i PowerPoint Online til å finne manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå bruk av tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i den, gjentar du denne teksten i presentasjonen. I alternativ tekst, et kort øyeblikk beskrive bildet og omtaler forekomsten av teksten og hensikten.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

Legge til alternativ tekst i figurer eller innebygde videoer

Legge til alternativ tekst i tabeller

Legg til illustrerende tekster for hyperkoblinger.

Hvis du skanner arbeidsboken visuelt, kan du avgjøre om en hyperkoblingstektst gir mening som frittstående informasjon, og om det gir leserne nøyaktig informasjon om det endelige målet.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Legge til tekst i hyperkobling

Endre teksten i en hyperkobling

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Hvis du vil søke etter forekomster av fargekoding, kan du visuelt skanne lysbildene i presentasjonen.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Bruk sirkler eller animasjon til å fremheve informasjon i stedet for laserpekere eller farger.

Legg til figurer hvis farge brukes til å angi status. Du kan for eksempel legge til et hakesymbol hvis grønn brukes til å angi «godkjent» og en stor X hvis rød angir «mislykket».

Formatere tekst for tilgjengelighet

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Hvis du vil finne utilstrekkelig fargekontrast, ser du etter lysbildetekst som er vanskelig å lese eller å skille fra bakgrunnen.

Teksten i presentasjoner skal leses slik at alle, inkludert personer med nedsatt syn, kan det også.

Bruk for eksempel lyse farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer som er fargeblinde å skille mellom tekst og figurer.

Ikke bruk oransje, rød og grønn i malen og på teksten.

I stedet for å bruke farger i diagrammer, bør du bruke mønstre til å fremheve interessante punkter.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Gi hvert lysbilde en unik tittel

Bruke Tilgjengelighetskontroll i PowerPoint Online til å finne lysbilder som ikke har titler.

Personer som bruker skjermlesere og annen hjelpeteknologi hører lysbildetekst, figurer og innhold som leses av i en bestemt rekkefølge. Dette er grunnen til at det er god praksis å bruke lysbildeoppsettet i PowerPoint Online, som sikrer at innholdet leses i en logisk rekkefølge av skjermleserne.

Personer som er blinde, har dårlig syn, eller lesevansker er avhengig av lysbildetitler til å navigere. De kan for eksempel skumlese eller bruke en skjermleser for raskt å søke gjennom en liste over lysbildetitler og gå direkte til lysbildet de ønsker.

Bruk en logisk leserekkefølge

Bruk unike lysbildetitler

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Hvis du vil sikre at tabeller ikke inneholder oppdelte celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller, eller helt tomme rader eller kolonner, kan du Bruke tilgjengelighetskontrollen i PowerPoint Online.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle er nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme rader og kolonner i en tabell kan også villede den som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelloverskrifter

Bruke en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Se gjennom lysbildene for områder som ser overfylte eller uleselige ut for å finne potensielle problemer relatert til skrifter eller mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (for eksempel at én linje med tekst slås sammen med linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreker. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Formatere tekst for tilgjengelighet

Legge til alternativ tekst i bilder og tabeller

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i bilder og tabeller i PowerPoint Online-presentasjoner.

Obs!: Vi anbefaler å plassere teksten kun i beskrivelsesfeltet og la tittelen stå tom. Dette gir den beste opplevelsen med de fleste viktige skjermlesere, inkludert Narrator. I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

 1. Velg et bilde.

 2. Velg FormatBildeverktøy-fanen.

 3. Velg Alternativ tekst, og skriv deretter inn en beskrivelse for bildet.

Skjermbilde av dialogboksen for Alternativ tekst med feltene Tittel og Beskrivelse.

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

 1. Velg en SmartArt-grafikk.

 2. Gå til fanen SmartArt-verktøy, og velg Utforming.

 3. Velg Alternativ tekst, og skriv deretter inn en beskrivelse for SmartArt-grafikken.

Skjermbilde viser Utforming-fanen av SmartArt-verktøy og markøren peker til alternativet Alternativ tekst.

Legge til alternativ tekst i figurer eller innebygde videoer

 1. Velg en figur eller video.

 2. Gå til Tegneverktøy-fanen, og velg Format.

 3. Velg Alternativ tekst, og skriv deretter inn en beskrivelse for figuren.

Skjermbilde viser Format-fanen i Tegneverktøy og markøren peker til alternativet Alternativ tekst.

Legge til alternativ tekst i tabeller

 1. Plasser markøren i en celle i tabellen.

 2. Gå til Tabellverktøy-fanen, og velg Oppsett.

 3. Velg Alternativ tekst, og skriv deretter inn en beskrivelse for tabellen.

Skjermbilde viser Utforming-fanen i Tabellverktøy og markøren peker til alternativet Alternativ tekst.

Gjør hyperkoblinger og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger og tabeller tilgjengelige i PowerPoint Online-presentasjoner.

Legg til tekst for hyperkobling

 1. Merk teksten der du vil legge til en hyperkobling, høyreklikk og velg Kobling.

  Teksten du merket vises i Vis tekst-boksen. Dette er hyperkoblingsteksten.

  Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

 2. I Adresse-boksen skriver du inn eller limer inn nettadressemålet.

 3. Velg Sett inn.

Skjermbilde viser dialogboksen Kobling, der du kan tilføye visningstekst og adresseinformasjon for hyperkoblinger.

Slik endrer du teksten i en hyperkobling

 1. Merk hyperkoblingsteksten, høyreklikk, og velg Rediger kobling.

 2. I Visningstekst-boksen redigerer du teksten som skal vises for hyperkoblingen.

 3. Velg OK.

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Gå til Tabellverktøy-fanen, og velg Utforming.

 3. Velg Overskriftsrad, og skriv deretter inn kolonneoverskriftene i tabellen.

Skjermbilde av gruppen Alternativer for tabellstiler på fanen Utforming av tabellverktøy, med alternativet Topptekst avmerket.

Gjøre lysbilder tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør lysbilder i PowerPoint Online-presentasjoner tilgjengelige.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk en av inkludert tilgjengelige temaer og maler for å forsikre deg om at Lysbildeutforming, farger, kontrast og skrifter er tilgjengelig for alle målgrupper. De også utformet slik at skjermlesere lettere å lese lysbildeinnholdet.

 1. Gå til Office.com, Logg på kontoen din, og åpne PowerPoint Online i nettleseren.

 2. Velg flere temaer på siden Velkommen til PowerPoint.

 3. Rull ned til bunnen av siden på siden Velg et tema, og velg Utforsk alle temaer.

 4. Skriv inn "tilgjengelige maler" i tekstboksen Søk etter Office-maler, og trykk Enter.

 5. Velg en passende mal i søkeresultatene.

 6. Velg Rediger i leser i forhåndsvisningsvinduet mal.

Velkommen visning med maler i PowerPoint Online.

Bruk en logisk leserekkefølge

Hvis lysbildene inneholder objekter som ikke er en del av en lysbildemal, må du ordne dem i en logisk rekkefølge. Objekter leses i den rekkefølgen du opprettet dem, noe som kanskje ikke gir mening med en skjermleser.

Det er enklere å teste leserekkefølgen i skrivebordsversjonen av PowerPoint, fordi du kan omorganisere rekkefølgen på objektene i valgruten. I PowerPoint Online kan du imidlertid klippe ut og lime inn objekter hvis du vil endre rekkefølgen på dem i et lysbilde.

Hvis du vil teste rekkefølgen på objekter i et lysbilde, merker du objektet og trykker deretter på TAB for å skifte fokus fra objekt til objekt.

Formater tekst for tilgjengelighet

 1. Velg teksten.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Velg formateringsalternativene du vil bruke, i Skrift-gruppen.

Skrift-gruppen i PowerPoint Online

Bruk unike titler for lysbilder

 1. Velg et lysbilde uten en tittel.

 2. Gå til Hjem-fanen, og velg Oppsett.

 3. I dialogboksen for Lysbildeoppsett velger du en lysbildeutforming som inneholder plassholdere for tittel. Velg Endre oppsett. Det nye oppsettet brukes på lysbildene.

 4. Skriv inn et unikt navn i plassholderen for tittel.

Obs!: Tittelen trenger ikke nødvendigvis å være synlig for at den skal være tilgjengelig. Personer som bruker en skjermleser, hører lysbildetittelen selv om den ikke er synlig. I skrivebordsversjonen av PowerPoint 2016 kan du bruke valgruten til å aktivere eller deaktivere synlighet for titler og andre objekter på et lysbilde.

Skjermbilde viser Hjem-fanen og markøren peker på Utforming-alternativet i Lysbilder-gruppen.

Bruke Tilgjengelighetskontroll i PowerPoint Online

 1. Velg Se gjennom-fanen.

 2. Velg Kontroller tilgjengelighet.

  Skjermbilde viser Se gjennom-fanen og markøren peker til alternativet Tilgjengelighetskontroll.

 3. Se gjennom resultatene i ruten Tilgjengelighetskontroll. Resultatet er kategorisert basert på Alvorlighet av problemet blir funnet, på følgende måte:

  • Feil. Inkluderer innhold som er svært vanskelig eller umulig å forstå for personer med funksjonshemninger.

  • Advarsler. Inneholdet er utfordrende å forstå for personer med funksjonshemninger.

  • Tips. Tips forteller deg at selv om personer med funksjonshemminger kan forstå innholdet, kan det organiseres eller presenteres på en bedre måte for å forbedre opplevelsen deres.

 4. Løse problemene.

Obs!: Tilgjengelighetskontroll undersøker presentasjonen for alle problemer som kan være fast i nettleseren. Åpne presentasjonen i den versjonen av Word for en fullstendig inspeksjon og bruke stasjonære tilgjengelighetskontroll for Windows eller Mac.

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×