Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

Viktige, anbefalte fremgangsmåter for å opprette PowerPoint-presentasjoner kan også hjelpe deg med å gjøre presentasjonene dine tilgjengelig for personer med funksjonshemninger. Dette emnet beskriver hvorfor du bør bruke disse anbefalte fremgangsmåtene og gir deg trinnvise instruksjoner for å følge dem.

PowerPoint-lysbilde med tittelen «Forbered deg til arrangementet,» som inkluderer en grafisk liste («Angi datoen,» «Sikre plasseringen,» «Inviter deltakere,» «Ordne forfriskninger,» og «Følg opp»), sammen med et bilde av en spisesal

PowerPoint-presentasjoner pleier å være svært visuelle, og personer som er blinde eller svaksynte, kan forstå dem enklere måte hvis du oppretter lysbilder med tilgjengelighet i tankene.

Windows: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Slik finner du det

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter og tabeller.

Visuelt innhold omfatter bilder, utklipp, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, diagrammer, innebygde objekter, håndskrift og videoer.

Hvis du vil finne manglende alternativ tekst, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

Legge til alternativ tekst i figurer

Legge til alternativ tekst i diagrammer

Legge til alternativ tekst i tabeller

Kontroller at lysbildets innhold kan leses i rekkefølgen du har tenkt

Du kan bruke Tilgjengelighetskontroll å finne lysbilder som har mulige problemer med leserekkefølge.

Når noen som kan se leser et lysbilde, leser de vanligvis ting, som tekst eller et bilde, i rekkefølgen elementene vises på lysbildet. En skjermleser leser derimot elementene i et lysbilde i rekkefølgen de ble lagt til i lysbildet, som kan være svært forskjellig fra rekkefølgen ting vises.

For å sikre at alle leser innholdet i rekkefølgen du har tenkt, er det viktig å kontrollere leserekkefølgen.

Angi leserekkefølgen for innhold i lysbildet

Hvis du utformer et nytt lysbilde, kan du bruke det innebygde lysbildeoppsettet

Dette tipset gjelder nye lysbilder du oppretter

PowerPoint inneholder innebygd lysbildeoppsett som du kan bruke på et hvilket som helst lysbilde. Når du bruker dem med et nytt lysbilde, vil disse oppsettene automatisk sørge for at leserekkefølgen fungerer for alle.

Bruke innebygd lysbildeoppsett for inkluderende leserekkefølge

Legge til meningsfull hyperkoblingstekst og skjermtips.

Hvis du skanner arbeidsboken visuelt, kan du avgjøre om en hyperkoblingstektst gir mening som frittstående informasjon, og om det gir leserne nøyaktig informasjon om det endelige målet.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Tips!: Du kan også legge til skjermtips som vises når du holder musepekeren over en tekst eller et bilde som inneholder en hyperkobling.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Hvis du vil søke etter forekomster av fargekoding, kan du visuelt skanne lysbildene i presentasjonen.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Hvis du vil finne utilstrekkelig fargekontrast, ser du etter lysbildetekst som er vanskelig å lese eller å skille fra bakgrunnen.

Kontroller at det er sterk kontrast mellom teksten og bakgrunnen, slik at personer med nedsatt syn kan se bra. Bruk mørk tekst på hvit eller off-white bakgrunn, eller reverser det og bruk hvit tekst på mørk bakgrunn.

Hvite og svarte oppsett gjør det enklere for personer som er fargeblinde, å skille mellom tekst og figurer.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Gi hvert lysbilde en unik tittel

Hvis du vil finne lysbilder som ikke har titler, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Personer som er blinde, har dårlig syn, eller lesevansker er avhengig av lysbildetitler til å navigere. De kan for eksempel skumlese eller bruke en skjermleser for raskt å søke gjennom en liste over lysbildetitler og gå direkte til lysbildet de ønsker.

Bruke unike lysbildetitler

Skjule en lysbildetittel

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Hvis du vil sikre at tabeller ikke inneholder oppdelte celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller, eller helt tomme rader eller kolonner, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelloverskrifter

Bruke en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Se gjennom lysbildene for områder som ser overfylte eller uleselige ut for å finne potensielle problemer relatert til skrifter eller mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (for eksempel at én linje med tekst slås sammen med linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreker. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Formatere tekst for tilgjengelighet

Gjøre videoer tilgjengelige for syns- og hørselshemmede brukere

Undertekster inneholder vanligvis en utskrift (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffektene som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

Legge til alternativ tekst til visuelle effekter og tabeller

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst til visuelle effekter og tabeller i PowerPoint-presentasjoner.

Merknad: Vi anbefaler å plassere teksten kun i beskrivelsesfeltet og la tittelen stå tom. Dette gir den beste opplevelsen med de fleste viktige skjermlesere, inkludert Narrator. I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Fra og med mars 2017 vil PowerPoint for PC i Office 365 automatisk generere alternativ tekst for bilder ved hjelp av intelligente tjenester i skyen.

Merknad: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Office 365-abonnenter som har blitt med i Office Insider-programmet. Hvis du er en Office 365-abonnent, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av Office.

PowerPoint genererer ikke alternativ tekst for tegnede bilder, slik som utklipp, diagrammer eller ikoner.

Hvis du vil se gjennom alternativ tekst, eller legge til alternativ tekst for bilder uten alternativ tekst, for eksempel tegnede bilder, utfører du disse trinnene:

 1. Høyreklikk et bilde.

 2. Hvis bildet er et fotografi, utfører du disse trinnene.

  1. Velg Rediger alternativ tekst for å åpne Alternativ tekst-ruten.

  2. Gå gjennom beskrivelsen i tekstboksen i Alternativ tekst-ruten.

  3. Hvis du vil godta den foreslåtte teksten, lukker du Alternativ tekst-ruten og går tilbake til PowerPoint-lysbildet.

   Hvis du vil endre den foreslåtte alternative teksten, skriver du inn teksten du vil bruke, i boksen.

  4. Lukk Alternativ tekst-ruten og gå tilbake til PowerPoint-lysbildet.

 3. Hvis bildet er et ikon, utklipp eller et annet bilde som ikke er et fotografi, utfører du disse trinnene.

  1. Høyreklikk på bildet, og velg Formater bilde.

  2. I Formater bilde-ruten velger du ikonet Størrelse og egenskaper og deretter Alternativ tekst.

  3. Skriv inn alternativ tekst for bildet i tekstboksen Beskrivelse.

  4. Lukk Formater bilde-ruten og gå tilbake til PowerPoint-lysbildet.

Skjermbilde av Formater bilde-ruten med Alternativ tekst-boksen som beskriver det valgte bildet

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk en SmartArt-grafikk

 2. Velg Størrelse og Plassering.

 3. Velg Alternativ tekst i ruten til høyre.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater figur-ruten med Alternativ tekst-boksen, som beskriver den valgte SmartArt-grafikken

Legge til alternativ tekst i figurer

Legg til alternativ tekst i figurer, inkludert figurer i SmartArt-grafikk.

 1. Høyreklikk en figur.

 2. Velg Størrelse og Plassering.

 3. Velg Alternativ tekst i ruten til høyre.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater figur-ruten med Alternativ tekst-boksen som beskriver den valgte figuren

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Høyreklikk et diagram.

 2. Velg Formater diagramområde.

 3. Velg Alternativ tekst i ruten til høyre.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater diagramområde-ruten med Alternativ tekst-boksen som beskriver det valgte diagrammet

Legge til alternativ tekst i tabeller

 1. Høyreklikk en tabell.

 2. Velg Formater figur.

 3. Velg Størrelse og egenskaper i ruten til høyre.

 4. Klikk fanen Alternativ tekst.

 5. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater figur-ruten med Alternativ tekst-boksen, som beskriver den valgte tabellen.

Gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelig i PowerPoint-presentasjoner.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

 1. Merk teksten der du vil legge til hyperkoblingen, og høyreklikk.

 2. Velg Hyperkobling.
  Teksten du merket vises i Tekst som skal vises-boksen. Dette er hyperkoblingsteksten.

 3. Endre hyperkoblingsteksten om nødvendig.

 4. I Adresse-boksen skriver du inn adressen til hyperkoblingen.

 5. Velg Skjermtips-knappen og skriv inn et skjermtips i Skjermtipstekst-boksen.

  Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Skjermbilde av dialogboksen Sett inn hyperkobling

Bruk en tilgjengelig lysbildeutforming

 1. Velg Office-tema i Tema-gruppen på Utforming-fanen.
  Office-temaet er utformet for tilgjengelige farger, kontrast og skrifter. Det er også utformet slik at det er enklere for skjermlesere å lese innholdet.

Skjermbilde av Office-temaet på Utforming-fanen

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Velg avmerkingsboksen Overskriftsrad i gruppen Alternativer for tabellstil på fanen Verktøy for tabellutforming.

 3. Skriv inn kolonneoverskrifter

Skjermbilde av avmerkingsboksen Overskriftsrad, i gruppen Alternativer for tabellstil, på fanen Utforming av tabellverktøy

Formater tekst for tilgjengelighet

 1. Velg teksten.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. I Skrift-gruppen, som gir alternativer for skrifttype, størrelse, stil og farge, markerer du formateringsvalgene dine.

Skjermbilde av Skrift-gruppen på Hjem-fanen

Gjøre lysbilder tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør lysbilder i PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige.

Bruk unike lysbildetitler

 1. Hvis du vil gjenopprette alle plassholdere for det valgte lysbildet, velger du Tilbakestill i Lysbilder-gruppen på Hjem-fanen.

 2. Skriv inn et unikt navn på lysbildet i Tittel-boksen.

Skjermbilde av Tilbakestill-kommandoen i Lysbilde-gruppen på Hjem-fanen

Skjul en lysbildetittel

Gjør en tittel usynlig på lysbildet, men la den fremdeles leses opp av skjermlesere.

 1. Velg Ordne i Tegne-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter Valgrute.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Klikk øyeikonet i Valg-ruten ved siden av tekstboksen Tittel.

Skjermbilde av Valgruten som viser øyeikonet ved siden av Plassholder for tittel.

Angi leserekkefølgen for innhold i lysbildet

 1. Velg Ordne i Tegning-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter Valg-ruten.
  Valg-ruten viser objektene på lysbildet i motsatt rekkefølge. Når Skjermleseren leser dette lysbildet, leses objektene i motsatt rekkefølge av det som er oppført i Valg-ruten.

 2. Hvis du vil endre leserekkefølgen, drar du elementer til plasseringen du vil bruke. Alternativt kan du merke elementet og deretter velge knappen Flytt fremover eller Flytt bakover.

Skjermbilde av Valgruten som lister opp alle objekter på lysbildet i omvendt rekkefølge

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 støtter avspilling av video med flere lydspor. Det støtter også teksting for hørselshemmede og undertekster som er innebygd i videofiler. 

For øyeblikket er det bare PowerPoint for Windows som støtter innsetting og avspilling av teksting eller undertekster, som er lagret i separate filer fra selve videofilen. Teksting og undertekster må kodes til videoen før den settes inn PowerPoint for alle andre versjoner av PowerPoint (som PowerPoint for Mac eller for mobilutgaver)

Støttede videoformater for hørselshemmede og undertekster varierer avhengig av operativsystemet du bruker. Hvert operativsystem har innstillinger som du kan bruke til å justere hvordan teksting for hørselshemmede eller undertekster vises. 

Teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor beholdes ikke når du bruker funksjonene Komprimer medier eller Optimaliser mediekompatibilitet. Når du lagrer presentasjonen som video, blir teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor i de innebygde videoene heller ikke inkludert i videoen som blir lagret.

Når du bruker kommandoen Lagre medier som på en valgt video, bevares teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor som er innebygd i videoen, i videofilen som blir lagret. 

Hvis du vil gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige, må du sørge for følgende:

 • Videoer har et lydspor med videobeskrivelser i tilfelle det trengs for brukere som er blinde eller svaksynte.

 • Videoer som inneholder dialog, har også teksting for hørselshemmede og undertekster i et format som støttes for brukere som er døve eller hørselshemmede.

Bruke innebygd lysbildeoppsett for inkluderende leserekkefølge

PowerPoint har innebygde lysbildeoppsett som inneholder plassholdere for tekst, videoer, bilder, utklipp og mer. De inneholder også all formatering, for eksempel temafarger, skrifter og effekter. Innebygde oppsett er utformet for å kontrollere at lysbildene dine er tilgjengelige, slik at leserekkefølgen er lik for personer som ser og personer som bruker teknologi som skjermlesere.

Hvis du vil bruke et lysbildeoppsett, følger du disse trinnene.

 1. Klikk på NormalHjem-fanen.

 2. Finn et sted der du vil legge til det nye lysbildet i Miniatyrbildet-ruten. Høyreklikk og velg Nytt lysbilde. Klikk på det nye lysbildet for å velge det.

 3. Klikk på OppsettHjem-fanen for å åpne galleriet, og velg lysbildeoppsettet du vil bruke. PowerPoint bruker automatisk dette oppsettet for det nye lysbildet.

 4. Gå til det nye lysbildet, og legg til tittel og innhold du vil bruke.

Mer informasjon

Mac: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Slik finner du det

Hvorfor løse dette?

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter og tabeller.

Visuelt innhold omfatter bilder, utklipp, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, diagrammer, innebygde objekter, håndskrift og videoer.

Hvis du vil finne manglende alternativ tekst, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

Legge til alternativ tekst i figurer

Legge til alternativ tekst i diagrammer

Legge til alternativ tekst i tabeller

Kontroller at lysbildets innhold kan leses i rekkefølgen du har tenkt

Du kan bruke Tilgjengelighetskontroll å finne lysbilder som har mulige problemer med leserekkefølge.

Når noen som kan se leser et lysbilde, leser de vanligvis ting, som tekst eller et bilde, i rekkefølgen elementene vises på lysbildet. En skjermleser leser derimot elementene i et lysbilde i rekkefølgen de ble lagt til i lysbildet, som kan være svært forskjellig fra rekkefølgen ting vises.

For å sikre at alle leser innholdet i rekkefølgen du har tenkt, er det viktig å kontrollere leserekkefølgen.

Angi leserekkefølgen for innhold i lysbildet

Hvis du utformer et nytt lysbilde, kan du bruke det innebygde lysbildeoppsettet

Dette tipset gjelder nye lysbilder du oppretter

PowerPoint inneholder innebygd lysbildeoppsett som du kan bruke på et hvilket som helst lysbilde. Når du bruker dem med et nytt lysbilde, vil disse oppsettene automatisk sørge for at leserekkefølgen fungerer for alle.

Bruke innebygd lysbildeoppsett for inkluderende leserekkefølge

Legge til meningsfull hyperkoblingstekst og skjermtips.

Hvis du skanner arbeidsboken visuelt, kan du avgjøre om en hyperkoblingstektst gir mening som frittstående informasjon, og om det gir leserne nøyaktig informasjon om det endelige målet.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Tips!: Du kan også legge til skjermtips som vises når du holder musepekeren over en tekst eller et bilde som inneholder en hyperkobling.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Hvis du vil søke etter forekomster av fargekoding, kan du visuelt skanne lysbildene i presentasjonen.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Hvis du vil finne utilstrekkelig fargekontrast, ser du etter lysbildetekst som er vanskelig å lese eller å skille fra bakgrunnen.

Teksten i presentasjonene dine skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel lyse farger eller fargevalg med høy kontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Hvite og svarte oppsett kan hjelpe personer som er fargeblinde til å skille mellom fargene.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Gi hvert lysbilde en unik tittel og kontroller leserekkefølgen av innholdet i lysbildene.

Hvis du vil finne lysbilder som ikke har titler, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Personer som er blinde, har dårlig syn, eller lesevansker er avhengig av lysbildetitler til å navigere. De kan for eksempel skumlese eller bruke en skjermleser for raskt å søke gjennom en liste over lysbildetitler og gå direkte til lysbildet de ønsker.

En skjermleser leser innholdet i lysbildene i en bestemt rekkefølge, inkludert tittel, tekst og alternativ tekst for figurer og tabellinnhold. Det er viktig å sørge for at innholdet i lysbildene leses i rekkefølgen du har tenkt.

Bruke unike lysbildetitler

Skjule en lysbildetittel

Angi leserekkefølgen for innhold i lysbildet

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Hvis du vil sikre at tabeller ikke inneholder oppdelte celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller, eller helt tomme rader eller kolonner, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelloverskrifter

Bruke en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Se gjennom lysbildene for områder som ser overfylte eller uleselige ut for å finne potensielle problemer relatert til skrifter eller mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (for eksempel at én linje med tekst slås sammen med linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreker. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Formatere tekst for tilgjengelighet

Opprette en punktmerket liste

Opprette ordnede lister

Gjøre videoer tilgjengelige for syns- og hørselshemmede brukere

Undertekster inneholder vanligvis en utskrift (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffektene som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

Legge til alternativ tekst til visuelle effekter og tabeller

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst til visuelle effekter og tabeller i PowerPoint-presentasjoner.

Merknad: I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legg til alternativ tekst til bilder, for eksempel illustrasjoner, utklipp og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet til brukere som ikke kan se bildet.

 1. Høyreklikk et bilde.

 2. Velg Formater bilde.

 3. I ruten til høyre velger du Størrelse og egenskaper, og velger deretter Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater bilde-ruten med Alternativ tekst-boksen som beskriver det valgte bildet

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk en SmartArt-grafikk

 2. Velg Formater SmartArt, og velg deretter Alternativer for figur.

 3. I ruten til høyre velger du Størrelse og egenskaper, og velger deretter Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater figur-ruten med Alternativ tekst-boksen, som beskriver den valgte SmartArt-grafikken

Legge til alternativ tekst i figurer

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge til alternativ tekst i figurer, inkludert figurer i SmartArt-grafikk.

 1. Høyreklikk en figur.

 2. Velg Formater figur.

 3. I ruten til høyre velger du Størrelse og egenskaper, og velger deretter Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater figur-ruten med Alternativ tekst-boksen som beskriver den valgte figuren

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Høyreklikk et diagram.

 2. Velg Formater diagramområde.

 3. I ruten til høyre velger du Diagramalternativer, og velger deretter Størrelse og egenskaper.

 4. Velg Alternativ tekst.

 5. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater diagramområde-ruten med Alternativ tekst-boksen som beskriver det valgte diagrammet

Legge til alternativ tekst i tabeller

 1. Høyreklikk en tabell.

 2. Velg Formater figur.

 3. I ruten til høyre velger du Alternativer for figur-fanen og velger deretter Størrelse og egenskaper.

 4. Velg Alternativ tekst.

 5. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Formater figur-ruten med Alternativ tekst-boksen, som beskriver den valgte tabellen.

Gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelig i PowerPoint-presentasjoner.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

 1. Merk teksten der du vil legge til hyperkoblingen, og høyreklikk.

 2. Velg Hyperkobling.
  Teksten du merket vises i boksen Tekst som skal vises. Dette er hyperkoblingsteksten.

 3. Endre hyperkoblingsteksten om nødvendig.

 4. I Adresse-boksen skriver du inn adressen til hyperkoblingen.

 5. Velg Skjermtips-knappen, og skriv inn et skjermtips i Skjermtipstekst-boksen.

  Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Skjermbilde av dialogboksen Sett inn hyperkobling

Bruk en tilgjengelig lysbildeutforming

 1. Gå til Utforming-fanen, og velg Office-tema.
  Office-temaet er utformet for tilgjengelige farger, kontrast og skrifter. Det er også utformet slik at det er enklere for skjermlesere å lese innholdet.

Skjermbilde av Office-temaet på Utforming-fanen

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Tabellutforming-fanen velger du avmerkingsboksen Overskriftsrad.

 3. Skriv inn kolonneoverskrifter.

Skjermbilde av avmerkingsboksen Overskriftsrad på fanen Tabellutforming

Formater tekst for tilgjengelighet

 1. Velg teksten.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. I Skrift-gruppen, som gir alternativer for skrifttype, størrelse, stil og farge, velger du ønsket formatering.

Skjermbilde av Skrift-gruppen på Hjem-fanen

Opprett en punktmerket liste

 1. Plasser markøren hvor som helst i lysbildet.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Velg Punktmerking-knappen i Avsnitt-gruppen.

 4. Skriv inn hvert punktelement i punktlisten.

Skjermbilde av tilgjengelige punktmerking-stiler når du velger pilen på Punktmerking-knappen

Opprette ordnede lister

 1. Plasser markøren hvor som helst i lysbildet.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Velg Nummerering-knappen i Avsnitt-gruppen.

 4. Skriv inn de sekvensielle trinnene.

Skjermbilde av tilgjengelige nummerering-stiler når du velger pilen på Nummerering-knappen

Gjøre lysbilder tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør lysbilder i PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige.

Bruk unike lysbildetitler

 1. Hvis du vil gjenopprette alle plassholdere for det valgte lysbildet, velger du Tilbakestill i Lysbilder-gruppen på Hjem-fanen.

 2. Skriv inn et unikt navn på lysbildet i Tittel-boksen.

Skjermbilde av Tilbakestill-kommandoen i Lysbilde-gruppen på Hjem-fanen

Skjul en lysbildetittel

Gjør følgende hvis du vil at tittelen skal være usynlig på lysbildet, men at den fremdeles skal leses opp av skjermlesere:

 1. Velg Ordne i Tegne-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter Valgrute.

 2. Klikk øyeikonet i Valg-ruten, ved siden av tekstboksen Tittel.

Skjermbilde av Valgruten som viser øyeikonet ved siden av Plassholder for tittel.

Angi leserekkefølgen for innhold i lysbildet

 1. Velg Ordne i Tegne-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter Valgrute.

 2. Valgruten lister opp objektene på lysbildet i motsatt rekkefølge. Objekter leses fra nederste listeelementet og slutter med det øverste listeelementet.

 3. Dra elementer til ønsket plassering i Valgruten hvis du vil endre leserekkefølgen. Eller velg et element i Valgruten , og velg OrdneHjem-fanen. Velg deretter Plasser lengst frem eller Plasser lengst bak.

Skjermbilde av Valgruten som lister opp alle objekter på lysbildet i omvendt rekkefølge

Bruke innebygd lysbildeoppsett for inkluderende leserekkefølge

PowerPoint har innebygde lysbildeoppsett som inneholder plassholdere for tekst, videoer, bilder, utklipp og mer. De inneholder også all formatering, for eksempel temafarger, skrifter og effekter. Innebygde oppsett er utformet for å kontrollere at lysbildene dine er tilgjengelige, slik at leserekkefølgen er lik for personer som ser og personer som bruker teknologi som skjermlesere.

Hvis du vil bruke et lysbildeoppsett, følger du disse trinnene.

 1. Klikk på NormalHjem-fanen.

 2. Finn et sted der du vil legge til det nye lysbildet i Miniatyrbildet-ruten. Høyreklikk og velg Nytt lysbilde. Klikk på det nye lysbildet for å velge det.

 3. Klikk på OppsettHjem-fanen for å åpne galleriet, og velg lysbildeoppsettet du vil bruke. PowerPoint bruker automatisk dette oppsettet for det nye lysbildet.

 4. Gå til det nye lysbildet, og legg til tittel og innhold du vil bruke.

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 støtter avspilling av video med flere lydspor. Det støtter også teksting for hørselshemmede og undertekster som er innebygd i videofiler. 

Teksting for hørselshemmede eller undertekster må kodes til videoen før det settes inn i PowerPoint. PowerPoint støtter ikke teksting for hørselshemmede eller undertekster som er lagret i en separat fil fra videofilen.

Støttede videoformater for hørselshemmede og undertekster varierer avhengig av operativsystemet du bruker. Hvert operativsystem har innstillinger som du kan bruke til å justere hvordan teksting for hørselshemmede eller undertekster vises. 

Teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor beholdes ikke når du bruker funksjonene Komprimer medier eller Optimaliser mediekompatibilitet. Når du lagrer presentasjonen som video, blir teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor i de innebygde videoene heller ikke inkludert i videoen som blir lagret.

Når du bruker kommandoen Lagre medier som på en valgt video, bevares teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor som er innebygd i videoen, i videofilen som blir lagret. 

Hvis du vil gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige, må du sørge for følgende:

 • Videoer har et lydspor med videobeskrivelser i tilfelle det trengs for brukere som er blinde eller svaksynte.

 • Videoer som inneholder dialog, har også teksting for hørselshemmede og undertekster i et format som støttes for brukere som er døve eller hørselshemmede.

Mer informasjon

iOS: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i presentasjonene dine skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel lyse farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Hvite og svarte oppsett gjør det enklere for personer som er fargeblinde å skille mellom tekst og figurer.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelloverskrifter

Bruke en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (for eksempel at én linje med tekst slås sammen med linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreking. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Formatere tekst for tilgjengelighet

Gjøre videoer tilgjengelige for syns- og hørselshemmede brukere

Undertekster inneholder vanligvis en utskrift (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffektene som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

Bruk en tilgjengelig lysbildeutforming

 1. Velg et lysbildeoppsett.

 2. Trykk Mer-ikonet på slutten av verktøylinjen nederst på skjermen for å åpne Hjem-fanen.

 3. Trykk Hjem > Utform.

 4. Trykk Tema-kommandoen.

Merknad: Disse temaene er utformet for tilgjengelige farger, kontrast og skrifter. Det er også utformet slik at det er enklere for skjermlesere å lese innholdet.

Tema-kommandoen med Ion valgt

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Trykk Mer-ikonet på slutten av verktøylinjen nederst på skjermen for å åpne Tabell-fanen.

 3. Trykk PIL HØYRE på kommandoen Stilalternativer.

 4. Trykk Overskriftsraden for å velge den.

 5. I tabellen skriver du inn kolonneoverskrifter.

Stilalternativer-kommandoen, med overskriftsrad valgt

Formater tekst for tilgjengelighet

 1. Velg teksten.

 2. Trykk Mer-ikonet på slutten av verktøylinjen nederst på skjermen for å åpne Hjem-fanen.

 3. Hjem-fanen inneholder en rekke formateringsvalg, inkludert skrifttype, størrelse, stil og farge. Velg dine formateringsvalg.

Hjem-fanen med stilalternativer for skrift

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 støtter avspilling av video med flere lydspor. Det støtter også teksting for hørselshemmede og undertekster som er innebygd i videofiler. 

Teksting for hørselshemmede eller undertekster må kodes til videoen før det settes inn i PowerPoint. PowerPoint støtter ikke teksting for hørselshemmede eller undertekster som er lagret i en separat fil fra videofilen.

Støttede videoformater for hørselshemmede og undertekster varierer avhengig av operativsystemet du bruker. Hvert operativsystem har innstillinger som du kan bruke til å justere hvordan teksting for hørselshemmede eller undertekster vises. 

Teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor beholdes ikke når du bruker funksjonene Komprimer medier eller Optimaliser mediekompatibilitet. Når du lagrer presentasjonen som video, blir teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor i de innebygde videoene heller ikke inkludert i videoen som blir lagret.

Når du bruker kommandoen Lagre medier som på en valgt video, bevares teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor som er innebygd i videoen, i videofilen som blir lagret. 

Hvis du vil gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige, må du sørge for følgende:

 • Videoer har et lydspor med videobeskrivelser i tilfelle det trengs for brukere som er blinde eller svaksynte.

 • Videoer som inneholder dialog, har også teksting for hørselshemmede og undertekster i et format som støttes for brukere som er døve eller hørselshemmede.

Mer informasjon

Android: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter og tabeller.

Visuelt innhold omfatter bilder, utklipp, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, diagrammer, innebygde objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

Legge til alternativ tekst i figurer

Legge til alternativ tekst i diagrammer

Legge til alternativ tekst i tabeller

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i presentasjonene dine skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel lyse farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Hvite og svarte oppsett gjør det enklere for personer som er fargeblinde å skille mellom tekst og figurer.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelloverskrifter

Bruke en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (for eksempel at én linje med tekst slås sammen med linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreking. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Formatere tekst for tilgjengelighet

Gjøre videoer tilgjengelige for syns- og hørselshemmede brukere

Undertekster inneholder vanligvis en utskrift (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffektene som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

Legge til alternativ tekst til visuelle effekter og tabeller

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst til visuelle effekter og tabeller i PowerPoint-presentasjoner.

Merknad:  I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst til bilder, for eksempel illustrasjoner, utklipp og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet til brukere som ikke kan se bildet.

 1. Velg et bilde.

 2. Hvis du vil åpne Bilde-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Rull ned og trykk Alternativ tekst-kommandoen.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel. Endringene dine lagres automatisk.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-kommandoen på Bilde-fanen

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

 1. Velg en SmartArt-grafikk.

 2. Hvis du vil åpne SmartArt-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Rull ned og trykk Alternativ tekst-kommandoen.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel. Endringene dine lagres automatisk.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-kommandoen på SmartArt-fanen

Legge til alternativ tekst i figurer

Legg til alternativ tekst i figurer, inkludert figurer i SmartArt-grafikk.

 1. Velg en figur.

 2. Hvis du vil åpne Figur-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Rull ned og trykk Alternativ tekst-kommandoen.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel. Endringene dine lagres automatisk.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-kommandoen på Figur-fanen

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Velg et diagram.

 2. Hvis du vil åpne Diagram-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Rull ned og trykk Alternativ tekst-kommandoen.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel. Endringene dine lagres automatisk.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-kommandoen på Diagram-fanen

Legge til alternativ tekst i tabeller

 1. Trykk hvor som helst i en tabell.

 2. Hvis du vil åpne Tabell-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. I ruten til høyre velger du Alternativer for figur-fanen og velger deretter Størrelse og egenskaper.

 4. Rull ned og trykk Alternativ tekst-kommandoen.

 5. Skriv inn en beskrivelse og en tittel. Endringene dine lagres automatisk.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-kommandoen på Tabell-fanen

Bruk en tilgjengelig lysbildeutforming

 1. Velg et lysbildeoppsett.

 2. Hvis du vil åpne Hjem-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Trykk Hjem > Utform.

 4. Trykk PIL HØYRE på kommandoen Temaer.

Merknad: Disse temaene er utformet for tilgjengelige farger, kontrast og skrifter. Det er også utformet slik at det er enklere for skjermlesere å lese innholdet.

Tema-kommandoen, som viser Temaalternativer

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Hvis du vil åpne Tabell-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL NED.

 3. Trykk PIL HØYRE på kommandoen Stilalternativer.

 4. Trykk Overskriftsraden for å velge den.

  Tips!: Når alternativet er valgt, blir den grå.

 5. I tabellen skriver du inn kolonneoverskrifter.

Stilalternativer-kommandoen, med overskriftsrad valgt

Formater tekst for tilgjengelighet

 1. Velg teksten.

 2. Hvis du vil åpne Hjem-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Hjem-fanen inneholder en rekke formateringsvalg, inkludert skrifttype, størrelse, stil og farge. Velg dine formateringsvalg.

Hjem-fanen med stilalternativer for skrift

Bruke teksting, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 støtter avspilling av video med flere lydspor. Det støtter også teksting for hørselshemmede og undertekster som er innebygd i videofiler. 

Teksting for hørselshemmede eller undertekster må kodes til videoen før det settes inn i PowerPoint. PowerPoint støtter ikke teksting for hørselshemmede eller undertekster som er lagret i en separat fil fra videofilen.

Støttede videoformater for hørselshemmede og undertekster varierer avhengig av operativsystemet du bruker. Hvert operativsystem har innstillinger som du kan bruke til å justere hvordan teksting for hørselshemmede eller undertekster vises. 

Teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor beholdes ikke når du bruker funksjonene Komprimer medier eller Optimaliser mediekompatibilitet. Når du lagrer presentasjonen som video, blir teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor i de innebygde videoene heller ikke inkludert i videoen som blir lagret.

Når du bruker kommandoen Lagre medier som på en valgt video, bevares teksting for hørselshemmede, undertekster og alternative lydspor som er innebygd i videoen, i videofilen som blir lagret. 

Hvis du vil gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige, må du sørge for følgende:

 • Videoer har et lydspor med videobeskrivelser i tilfelle det trengs for brukere som er blinde eller svaksynte.

 • Videoer som inneholder dialog, har også teksting for hørselshemmede og undertekster i et format som støttes for brukere som er døve eller hørselshemmede.

Mer informasjon

Office Online: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre PowerPoint Online-presentasjoner tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette PowerPoint Online-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Slik finner du det

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter og tabeller.

Visuelt innhold omfatter bilder, utklipp, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, innebygde objekter og videoer.

Bruke Tilgjengelighetskontroll i PowerPoint Online til å finne manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

Legge til alternativ tekst i figurer eller innebygde videoer

Legge til alternativ tekst i tabeller

Legg til illustrerende tekster for hyperkoblinger.

Hvis du skanner arbeidsboken visuelt, kan du avgjøre om en hyperkoblingstektst gir mening som frittstående informasjon, og om det gir leserne nøyaktig informasjon om det endelige målet.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Legge til tekst i hyperkobling

Endre teksten i en hyperkobling

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Hvis du vil søke etter forekomster av fargekoding, kan du visuelt skanne lysbildene i presentasjonen.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Formatere tekst for tilgjengelighet

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Hvis du vil finne utilstrekkelig fargekontrast, ser du etter lysbildetekst som er vanskelig å lese eller å skille fra bakgrunnen.

Teksten i presentasjonene dine skal være leselig, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel lyse farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer som er fargeblinde å skille mellom tekst og figurer.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Gi hvert lysbilde en unik tittel

Bruke Tilgjengelighetskontroll i PowerPoint Online til å finne lysbilder som ikke har titler.

Personer som bruker skjermlesere og annen hjelpeteknologi hører lysbildetekst, figurer og innhold som leses av i en bestemt rekkefølge. Dette er grunnen til at det er god praksis å bruke lysbildeoppsettet i PowerPoint Online, som sikrer at innholdet leses i en logisk rekkefølge av skjermleserne.

Personer som er blinde, har dårlig syn, eller lesevansker er avhengig av lysbildetitler til å navigere. De kan for eksempel skumlese eller bruke en skjermleser for raskt å søke gjennom en liste over lysbildetitler og gå direkte til lysbildet de ønsker.

Bruk en logisk leserekkefølge

Bruk unike lysbildetitler

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Hvis du vil sikre at tabeller ikke inneholder oppdelte celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller, eller helt tomme rader eller kolonner, kan du Bruke tilgjengelighetskontrollen i PowerPoint Online.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle er nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme rader og kolonner i en tabell kan også villede den som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelloverskrifter

Bruke en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Se gjennom lysbildene for områder som ser overfylte eller uleselige ut for å finne potensielle problemer relatert til skrifter eller mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (for eksempel at én linje med tekst slås sammen med linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreker. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke en tilgjengelig lysbildeutforming

Formatere tekst for tilgjengelighet

Legge til alternativ tekst i bilder og tabeller

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter og tabeller i PowerPoint Online-presentasjoner.

Merknad: Vi anbefaler å plassere teksten kun i beskrivelsesfeltet og la tittelen stå tom. Dette gir den beste opplevelsen med de fleste viktige skjermlesere, inkludert Narrator. I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

 1. Velg bildet, for eksempel et fotografi, utklipp eller skjermbilde.

 2. Velg Format fanen i Bildeverktøy.

 3. Velg Alternativ tekst i Egenskaper-gruppen .

 4. Skriv inn en beskrivelse i Alternativ tekst.

Skjermbilde av dialogboksen for Alternativ tekst med feltene Tittel og Beskrivelse.

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

 1. Velg SmartArt-grafikken.

 2. Velg Utforming-fanen i SmartArt-verktøy.

 3. Velg Alternativ tekst i Egenskaper-gruppen .

 4. Skriv inn en beskrivelse i Alternativ tekst.

Skjermbilde viser Utforming-fanen av SmartArt-verktøy og markøren peker til alternativet Alternativ tekst.

Legge til alternativ tekst i figurer eller innebygde videoer

 1. Velg figuren eller videoen.

 2. Velg Format-fanen i Tegneverktøy.

 3. Velg Alternativ tekst i Egenskaper-gruppen .

 4. Skriv inn en beskrivelse i Alternativ tekst.

Skjermbilde viser Format-fanen i Tegneverktøy og markøren peker til alternativet Alternativ tekst.

Legge til alternativ tekst i tabeller

 1. Plasser markøren i en celle i tabellen.

 2. Velg Utforming-fanen i Tabellverktøy.

 3. Velg Alternativ tekst i Egenskaper-gruppen .

 4. Skriv inn en beskrivelse i Alternativ tekst.

Skjermbilde viser Utforming-fanen i Tabellverktøy og markøren peker til alternativet Alternativ tekst.

Gjør hyperkoblinger og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger og tabeller tilgjengelige i PowerPoint Online-presentasjoner.

Legg til tekst for hyperkobling

 1. Merk teksten der du vil legge til en hyperkobling, høyreklikk og velg Kobling.

  Teksten du merket vises i Vis tekst-boksen. Dette er hyperkoblingsteksten.

  Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

 2. I Adresse-boksen skriver du inn eller limer inn nettadressemålet.

 3. Velg Sett inn.

Skjermbilde viser dialogboksen Kobling, der du kan tilføye visningstekst og adresseinformasjon for hyperkoblinger.

Slik endrer du teksten i en hyperkobling

 1. Merk hyperkoblingsteksten, høyreklikk, og velg Rediger kobling.

 2. I Vis tekst-boksen redigerer du teksten du vil skal vises for hyperkoblingen.

 3. Velg OK.

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell for å vise Tabellverktøy

 2. Velg TopptekstradUtforming-fanen i Tabellverktøy.

 3. Skriv inn kolonneoverskrifter i toppteksten.

Skjermbilde av gruppen Alternativer for tabellstiler på fanen Utforming av tabellverktøy, med alternativet Topptekst avmerket.

Gjøre lysbilder tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør lysbilder i PowerPoint Online-presentasjoner tilgjengelige.

Bruk en tilgjengelig lysbildeutforming

Office-temaet er utformet for tilgjengelige farger, kontrast og skrifter. Det er også utformet slik at det er enklere for skjermlesere å lese innholdet i lysbilder.

 • Velg Office-tema i Tema-gruppen på Utforming-fanen.

Skjermbilde av Office-temaet på Utforming-fanen

Her er noen tips for å øke synligheten:

 • Ikke bruk oransje, rød og grønn i malen og på teksten.

 • I stedet for å bruke farger i diagrammer, bør du bruke mønstre til å fremheve interessante punkter.

 • Bruk sirkler eller animasjon til å fremheve informasjon i stedet for å bruke laserpekere eller farger.

 • Bruk høy kontrast generelt i presentasjonen.

Bruk en logisk leserekkefølge

Hvis lysbildene inneholder objekter som ikke er en del av en lysbildemal, må du ordne dem i en logisk rekkefølge. Objekter leses i den rekkefølgen du opprettet dem, og dette gir kanskje ikke mening for en skjermleser.

Det er enklere å teste leserekkefølgen i skrivebordsversjonen av PowerPoint, fordi du kan omorganisere rekkefølgen på objektene i valgruten. I PowerPoint Online kan du imidlertid kopiere og lime inn objekter hvis du vil endre rekkefølgen på dem i et lysbilde.

 • Hvis du vil teste rekkefølgen på objekter i et lysbilde, merker du objektet, og trykker deretter TAB for å skifte fokus fra objekt til objekt.

Formater tekst for tilgjengelighet

 1. Velg teksten.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. I Skrift-gruppen, som gir alternativer for skrifttype, størrelse, stil og farge, markerer du formateringsvalgene dine.

Vurder disse ideene for å forbedre tilgjengeligheten for teksten:

 • Legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst. Det kan hjelpe fargeblinde personer å forstå at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen.

 • Legge til figurer hvis farge brukes til å angi status. Du kan for eksempel legge til et hakesymbol hvis grønn brukes til å angi «godkjent» og en stor X hvis rød angir «mislykkes».

Bruk unike titler for lysbilder

 1. Velg et lysbilde uten en tittel.

 2. Velg UtformingHjem-fanen i Lysbilder gruppen.

 3. I dialogboksen for Lysbildeoppsett velger du en lysbildeutforming som inneholder plassholdere for tittel og velger Endre utforming. Det nye lysbildet legges til.

 4. I plassholderen for tittel skriver du inn et unikt navn.

Merknad: Tittelen trenger ikke å være synlig for at den skal være tilgjengelig. Personer som bruker en skjermleser hører lysbildetittelen, selv om den ikke er synlig. Du kan bruke valgruten til å aktivere eller deaktivere synlighet for titler og andre objekter på et lysbilde i PowerPoint 2016 for skrivebordet.

Skjermbilde viser Hjem-fanen og markøren peker på Utforming-alternativet i Lysbilder-gruppen.

Bruke Tilgjengelighetskontroll i PowerPoint Online

 1. Velg Se gjennom-fanen.

 2. Velg Kontroller tilgjengelighet.

  Skjermbilde viser Se gjennom-fanen og markøren peker til alternativet Tilgjengelighetskontroll.

 3. Se gjennom resultatene i Tilgjengelighetskontroll. Resultatene er kategorisert, basert på alvorlighetsgraden av problemet som ble funnet, slik som dette:

  • Feil. Inkluderer innhold som er svært vanskelig eller umulig å forstå for personer med funksjonshemninger.

  • Advarsler. Inneholder er utfordrende å forstå for personer med funksjonshemninger.

  • Tips. Tips forteller deg at selv om personer med funksjonshemminger kan forstå innholdet, kan det organiseres eller presenteres på en bedre måte for å forbedre opplevelsen deres.

 4. Løse problemene.

Merknad: Tilgjengelighetskontrollen inspiserer dokumentet for alle problemer som kan løses i nettleseren. Åpne dokumentet i skrivebordsprogrammet for en fullstendig inspeksjon, og bruk tilgjengelighetskontrollen på skrivebordet for Windows eller Mac.

Mer informasjon

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×