Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet gir deg trinnvise instruksjoner for å gjøre Excel-regneark tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Excel-regneark som inneholder en inntektsrapport og liggende stolpediagram

Personer som er blinde eller svaksynte kan enklere forstå dataene hvis du oppretter i Excel-arbeidsbøker og diagrammer med tilgjengelighet i tankene.

Windows: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette Excel-regneark som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Slik finner du det

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Visuelt innhold omfatter bilder, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, diagrammer, innebygde objekter, håndskrift og videoer.

Hvis du vil søke etter alle forekomster av manglende alternativ tekst i regnearket, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365

Legge til alternativ tekst i bilder i Office 2019

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016

Legge til meningsfull hyperkoblingstekst og skjermtips.

Hvis du skanner arbeidsboken visuelt, kan du avgjøre om en hyperkoblingstektst gir mening som frittstående informasjon og om det gir leserne nøyaktig informasjon om det endelige målet.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Tips!: Du kan også legge til skjermtips som vises når du holder musepekeren over en celle som inneholder en hyperkobling.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Hvis du vil finne utilstrekkelig fargekontrasten, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Du kan også søke etter tekst i regnearket som er vanskelig å lese eller til å skille fra bakgrunnen.

Hvis regnearket har et høyt nivå av kontrast mellom teksten og bakgrunnen, kan flere personer se og bruke innholdet.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Gi alle arkfaner unike navn, og fjerne blanke ark.

Du kan bruke Tilgjengelighetskontroll for å finne ut om alle arkene med innhold i en arbeidsbok har beskrivende navn, og om det finnes noen blanke ark.

Skjermlesere leser arknavn, som gir informasjon om hva regnearket inneholder, slik at det blir enklere å forstå innholdet i en arbeidsbok og navigere gjennom den.

Gi nytt navn til arkfaner

Slette arkfaner

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Hvis du vil sikre at tabeller ikke inneholder oppdelte celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller, eller helt tomme rader eller kolonner, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Legge til topptekst i en ny tabell

Bruke topptekster i en eksisterende tabell

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter i Excel-regneark i Office 365:

Tips!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, må du passe på å formidle innholdet og formålet med bildet på en konsis og utvetydige måte. Den alternative teksten bør ikke være på mer enn én eller to korte setninger. I de fleste tilfeller vil det holde med noen få velvalgte ord. Ikke gjenta det omkringliggende tekstinnholdet som alternativ tekst, eller bruk uttrykk som refererer til bilder, for eksempel «en grafikk av» eller «et bilde av».

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder, for eksempel bilder, skjermbilder, ikoner, videoer og 3D-modeller, slik at skjermlesere kan lese tekst som beskriver bildet til brukere som ikke kan se bildet.

 1. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk et bilde, og velg Rediger alternativ tekst.

   Meny for Excel Win32 redigere alternativ tekst for bilder
  • Merk bildet. Velg Format > alternativ tekst.

  Alternativ tekst-ruten åpnes til høyre i dokumentteksten.

 2. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive bildet og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Rute for Word Win32 alternativ tekst for bilder

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Legge til alternativ tekst for figurer eller SmartArt-grafikk

 1. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk en figur eller SmartArt-grafikken, og velg Rediger alternativ tekst.

   Meny for Excel Win32 redigere alternativ tekst for figurer
  • Merk figuren eller SmartArt-grafikken. Velg Format > alternativ tekst.

  Obs!: Hvis du vil legge til alternativ tekst for hele figuren eller SmartArt-grafikk, klikker du kantlinjen på figuren eller SmartArt-grafikken, og ikke en enkelt figur eller del.

  Alternativ tekst-ruten åpnes til høyre i dokumentteksten.

 2. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive figuren eller SmartArt-grafikken og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Rute for Word Win32 alternativ tekst for figurer

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Legge til alternativ tekst i pivotdiagrammer

 1. Høyreklikk et pivotdiagram.

 2. Velg Rediger alternativ tekst.

  Excel Win32 redigere alternativ tekst-menyen for pivotdiagrammer

  Alternativ tekst -ruten åpnes til høyre i dokumentteksten.

 3. Skriv inn 1-2-setninger for å beskrive pivotdiagrammet og konteksten til noen som ikke kan se den.

  Word Win32 alternativ tekst-ruten for diagrammer

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Gjøre skjermeffekter dekorative

Hvis din skjermeffekter er rent dekorative, for eksempel stilistiske kantlinjer som legge til visuelle effekter, men ikke informativ, kan du merke dem som kopi uten å måtte skrive en hvilken som helst alternativ tekst. Personer som bruker skjermlesere vil høre at dette er dekorativ, slik at de vet de ikke går glipp av all viktig informasjon. Når dokumentet eksporteres til en PDF-fil, merkes dekorative elementer i PDF-filen med artefakt koder, som er hoppet over av skjermlesere.

 1. Høyreklikk et visuelt.

 2. Velg Rediger alternativ tekst. Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av dokumentteksten.

 3. Velg tekstboksen Decorative. Posten tekstfeltet blir nedtonet.

  Word Win32 alternativ tekst-ruten for dekorative elementer

Slå automatisk alternativ tekst på og av

Hvis du vil legge til automatisk genererte alternativ tekst for innsatte bilder, kan du deaktivere alternativet automatisk alternativ tekst. Hvis du ombestemmer deg senere, kan du like enkelt slå det på nytt.

 1. Velg fil > Alternativer > Hjelpemiddel.

 2. I delen Automatisk alternativ tekst velger eller fjerner merket for alternativet automatisk generere alternativ tekst for meg, og velg deretter OK.

Legge til alternativ tekst i bilder i Office 2019

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter i Excel-regneark i Office 2019:

Tips!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, må du passe på å formidle innholdet og formålet med bildet på en konsis og utvetydige måte. Den alternative teksten bør ikke være på mer enn én eller to korte setninger. I de fleste tilfeller vil det holde med noen få velvalgte ord. Ikke gjenta det omkringliggende tekstinnholdet som alternativ tekst, eller bruk uttrykk som refererer til bilder, for eksempel «en grafikk av» eller «et bilde av».

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder, for eksempel bilder, skjermbilder, ikoner, videoer og 3D-modeller, slik at skjermlesere kan lese tekst som beskriver bildet til brukere som ikke kan se bildet.

 1. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk et bilde, og velg Rediger alternativ tekst.

   Meny for Excel Win32 redigere alternativ tekst for bilder
  • Merk bildet. Velg Format > alternativ tekst.

  Alternativ tekst-ruten åpnes til høyre i dokumentteksten.

 2. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive bildet og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Rute for Word Win32 alternativ tekst for bilder

  Tips!: Spar tid og legge til en alternativ tekst som genereres av systemet til bildet. Velg Generer en beskrivelse for meg i ruten Alternativ tekst. Rediger automatisk alternativ tekst hvis du vil at det passer bedre til innholdet.

Legge til alternativ tekst for figurer eller SmartArt-grafikk

 1. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk en figur eller SmartArt-grafikken, og velg Rediger alternativ tekst.

   Meny for Excel Win32 redigere alternativ tekst for figurer
  • Merk figuren eller SmartArt-grafikken. Velg Format > alternativ tekst.

  Obs!: Hvis du vil legge til alternativ tekst for hele figuren eller SmartArt-grafikk, klikker du kantlinjen på figuren eller SmartArt-grafikken, og ikke en enkelt figur eller del.

  Alternativ tekst-ruten åpnes til høyre i dokumentteksten.

 2. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive figuren eller SmartArt-grafikken og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Rute for Word Win32 alternativ tekst for figurer

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Legge til alternativ tekst i pivotdiagrammer

 1. Høyreklikk et pivotdiagram.

 2. Velg Rediger alternativ tekst.

  Excel Win32 redigere alternativ tekst-menyen for pivotdiagrammer

  Alternativ tekst-ruten åpnes til høyre i dokumentteksten.

 3. Skriv inn 1-2-setninger for å beskrive pivotdiagrammet og konteksten til noen som ikke kan se den.

  Word Win32 alternativ tekst-ruten for diagrammer

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Gjøre skjermeffekter dekorative

Hvis din skjermeffekter er rent dekorative, for eksempel stilistiske kantlinjer som legge til visuelle effekter, men ikke informativ, kan du merke dem som kopi uten å måtte skrive en hvilken som helst alternativ tekst. Personer som bruker skjermlesere vil høre at dette er dekorativ, slik at de vet de ikke går glipp av all viktig informasjon. Når dokumentet eksporteres til en PDF-fil, merkes dekorative elementer i PDF-filen med artefakt koder, som er hoppet over av skjermlesere.

 1. Høyreklikk et visuelt.

 2. Velg Rediger alternativ tekst. Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av dokumentteksten.

 3. Velg tekstboksen Decorative. Posten tekstfeltet blir nedtonet.

  Word Win32 alternativ tekst-ruten for dekorative elementer

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter i Excel regneark i Office 2016:

Obs!: Vi anbefaler å plassere teksten kun i beskrivelsesfeltet og la tittelen stå tom. Dette gir den beste opplevelsen med de fleste viktige skjermlesere, inkludert Narrator. I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst til bilder, for eksempel skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet til brukere som ikke kan se det.

 1. Høyreklikk et bilde.

 2. Velg Størrelse og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater bilde-ruten, som beskriver det valgte bildet

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk en SmartArt-grafikk

 2. Velg Størrelse og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst på fanen Figuralternativer.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater figur-ruten, som beskriver den valgte SmartArt-grafikken

Legge til alternativ tekst i figurer

Legg til alternativ tekst i figurer, inkludert figurer i SmartArt-grafikk.

 1. Høyreklikk en figur.

 2. Velg Størrelse og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst på fanen Figuralternativer.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater figur-ruten, som beskriver den valgte figuren

Legge til alternativ tekst i pivotdiagrammer

 1. Høyreklikk et pivotdiagram.

 2. Velg Formater diagramområde > Alternativer for diagram > Størrelse og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater diagramområde-ruten, som beskriver det valgte pivotdiagrammet

Gjøre hyperkoblinger, tabeller og arkfaner tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tabeller og arkfaner i Excel-regneark tilgjengelige.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

Skjermtips er små vinduer som viser beskrivende tekst når du lar pekeren hvile på hyperkoblingen.

 1. Merk cellen der du vil legge til en hyperkobling.

 2. Velg KoblingSett inn-fanen.

 3. Innholdet i den merkede cellen vises i boksen Tekst som skal vises. Dette er teksten i hyperkoblingen. Hvis du vil endre den, skriver du inn den nye teksten for hyperkoblingen.

 4. Legg til nettadressen til hyperkoblingen i Adresse-boksen.

 5. Velg Skjermtips-knappen, og skriv inn teksten for skjermtipset i Skjermtipstekst-boksen.

 6. Klikk på OK > OK.

Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Skjermbilde av dialogboksen Sett inn hyperkobling

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Her er noen ideer du kan overveie:

 • Bruk innstillingen Automatisk for skriftfarge for å sikre at teksten vises tydelig. Merk cellene som inneholder tekst, og velg deretter Hjem > Skriftfarge > Automatisk.

  Skriftfarge-meny i Excel for Windows-skrivebord.
 • Bruk Tilgjengelighetskontroll til å analysere regnearket og finne utilstrekkelig fargekontrast. Verktøyet kontrollerer teksten i regnearket mot følgende ting:

  • Sidefarge

  • Cellebakgrunn

  • Høydepunkter

  • Fyll i tekstboks

  • Skyggelegging av avsnitt

  • SmartArt-fyll

  • Topptekst, bunntekst og koblinger

Bruke topptekster i en eksisterende tabell

Angi en overskriftsrad i en blokk med celler merket som en tabell.

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Merk av i avmerkingsboksen Overskriftsrad i gruppen Alternativer for tabellstil på fanen Verktøy for tabellutforming.

 3. Skriv inn kolonneoverskriftene.

Skjermbilde av Alternativer for tabellstil-gruppen der avmerkingsbokser er valgt

Legge til topptekster i en ny tabell

Angi en overskriftsrad i en ny blokk med celler som du markerer som en tabell.

 1. Merk cellene du vil ta med i tabellen.

 2. Velg TabellSett inn-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Tabellen har topptekster i dialogboksen Opprett tabell.

 4. Velg OK.

  Dette oppretter en overskriftsrad med standardnavnene Kolonne1, Kolonne2 og så videre.

 5. Skriv inn nye, beskrivende navn for hver kolonne i tabellen.

Skjermbilde av Opprett tabell-dialogboksen der avmerkingsboksen «Tabellen har topptekster» er valgt>>

Gi nytt navn til arkfaner

 1. Høyreklikk en arkfane, og velg Gi nytt navn til.

 2. Skriv inn et kort, unikt navn for arket, og trykk på Enter.

Skjermbilde av menyelementet Gi nytt navn til

Slette arkfaner

 1. Høyreklikk på en arkfane, og velg Slett.

 2. Velg Slett i dialogboksen for bekreftelse.

Skjermbilde av Slett meny-elementet

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Gjøre Outlook e-post tilgjengelig

Gjøre OneNote-notatblokkene tilgjengelige

Mac: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette Excel-regneark som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Slik finner du det

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Visuelt innhold omfatter bilder, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, diagrammer, innebygde objekter, håndskrift og videoer.

Hvis du vil søke etter alle forekomster av manglende alternativ tekst i regnearket, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365

Legge til alternativ tekst i bilder i Office 2019

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016

Legge til meningsfull hyperkoblingstekst og skjermtips.

Hvis du skanner arbeidsboken visuelt, kan du avgjøre om en hyperkoblingstekst gir mening som frittstående informasjon, og om den gir leserne nøyaktig informasjon om det endelige målet.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Tips!: Du kan også legge til skjermtips som vises når du holder musepekeren over en celle som inneholder en hyperkobling.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

Gi alle arkfaner unike navn, og fjerne blanke ark.

Du kan bruke Tilgjengelighetskontroll for å finne ut om alle arkene med innhold i en arbeidsbok har beskrivende navn, og om det finnes noen blanke ark.

Skjermlesere leser arknavn, som gir informasjon om hva regnearket inneholder, slik at det blir enklere å forstå innholdet i en arbeidsbok og navigere gjennom den.

Gi nytt navn til arkfaner

Slette en arkfane

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Hvis du vil sikre at tabeller ikke inneholder oppdelte celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller, eller helt tomme rader eller kolonner, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Legge til topptekster i en ny tabell

Bruke topptekster i en eksisterende tabell

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter i Excel regneark i Office 365:

Obs!: I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Tips!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, må du passe på å formidle innholdet og formålet med bildet på en konsis og utvetydige måte. Den alternative teksten bør ikke være på mer enn én eller to korte setninger. I de fleste tilfeller vil det holde med noen få velvalgte ord. Ikke gjenta det omkringliggende tekstinnholdet som alternativ tekst, eller bruk uttrykk som refererer til bilder, for eksempel «en grafikk av» eller «et bilde av».

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst til bilder, for eksempel skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet til brukere som ikke kan se det.

 1. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk et bilde. Velg Rediger... alternativ tekst. Meny for Excel 365 redigere alternativ tekst for bilder

  • Velg et bilde. Velg bildeformat > alternativ tekst.

  Alternativ tekst-ruten åpnes.

 2. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive bildet og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Tips!: Hvis du vil stavekontrollere ordet du nettopp skrev inn, høyreklikker du ordet og velger et alternativ fra listen.

Legge til alternativ tekst i figurer

 1. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk en figur. Velg Rediger... alternativ tekst. Meny for Excel 365 redigere alternativ tekst for figurer

   Tips!: Du må Høyreklikk et sted i rammen som omgir hele figuren, ikke i en av delene

  • Merk en figur. Velg Formater figur > alternativ tekst.

  Alternativ tekst-ruten åpnes.

 2. Skriv inn 1-2-setninger for å beskrive figuren og konteksten til noen som ikke kan se den.

  Dialogboksen Excel 365 skrive alternativ tekst for figurer

  Tips!: Hvis du vil stavekontrollere ordet du nettopp skrev inn, høyreklikker du ordet og velger et alternativ fra listen.

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

 1. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk SmartArt-grafikk. Velg Rediger... alternativ tekst. Meny for Excel 365 redigere alternativ tekst for figurer

   Tips!: Du må Høyreklikk et sted i rammen som omgir hele SmartArt-grafikken, ikke i en av delene

  • Velg en SmartArt-grafikk. Velg Format > alternativ tekst.

  Alternativ tekst-ruten åpnes.

 2. Skriv inn 1-2-setninger for å beskrive theSmartArt grafikken og konteksten til noen som ikke kan se den.

  Dialogboksen Excel 365 skrive alternativ tekst for figurer

  Tips!: Hvis du vil stavekontrollere ordet du nettopp skrev inn, høyreklikker du ordet og velger et alternativ fra listen.

Legge til alternativ tekst i pivottabell

 1. Høyreklikk en pivottabell, og velg Alternativer for pivottabell ….

  Tips!: Du må Høyreklikk et sted i rammen som omgir hele diagrammet, ikke i en av delene

 2. Velg Alternativ tekst i dialogboksen Alternativer for pivottabell ….

 3. Skriv inn en tittel for pivottabellen i titteltekst-boksen i kategorien Alternativ tekst.

 4. Skriv inn 1-2-setninger for å beskrive tabellen og konteksten til noen som ikke kan se den i tekstboksen Beskrivelse. Når du er ferdig, velger du OK.

Tips!: Hvis du vil stavekontrollere ordet du nettopp skrev inn, høyreklikker du ordet og velger et alternativ fra listen.

Markere visuelle effekter som dekorative

Hvis din skjermeffekter er rent dekorative og legge til visuell interesse, men ikke informativ, kan du merke dem som kopi uten å måtte skrive en hvilken som helst alternativ tekst. Eksempler på objekter som skal merkes som dekorative er stilistiske kantlinjer. Personer som bruker skjermlesere vil høre at disse objektene er dekorative slik at de vet de ikke går glipp av all viktig informasjon.

 1. Hvis du vil åpne alternativ tekst-ruten, gjør du ett av følgende:

  • Høyreklikk et visuelt. Velg Rediger... alternativ tekst.

  • Velg en visuell. Velg kategorien Format for visuelle > Alternativ tekst.

  Alternativ tekst-ruten åpnes.

 2. Merk av for Decorative. Posten tekstfeltet blir nedtonet.

Tips!: Hvis du har flere dekorative elementer, kan du redigere dem i en bunke. Merk alle, åpne Alternativ tekst-ruten, og klikk Decorative.

Legge til alternativ tekst i bilder i Office 2019

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter i Excel regneark i Office 2019:

Obs!: I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Tips!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, må du passe på å formidle innholdet og formålet med bildet på en konsis og utvetydige måte. Den alternative teksten bør ikke være på mer enn én eller to korte setninger. I de fleste tilfeller vil det holde med noen få velvalgte ord. Ikke gjenta det omkringliggende tekstinnholdet som alternativ tekst, eller bruk uttrykk som refererer til bilder, for eksempel «en grafikk av» eller «et bilde av».

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst til bilder, for eksempel skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet til brukere som ikke kan se det.

 1. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk et bilde. Velg Rediger... alternativ tekst. Meny for Excel 365 redigere alternativ tekst for bilder

  • Velg et bilde. Velg bildeformat > alternativ tekst.

  Alternativ tekst-ruten åpnes.

 2. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive bildet og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Tips!: Hvis du vil stavekontrollere ordet du nettopp skrev inn, høyreklikker du ordet og velger et alternativ fra listen.

Legge til alternativ tekst i figurer

 1. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk en figur. Velg Rediger... alternativ tekst. Meny for Excel 365 redigere alternativ tekst for figurer

   Tips!: Du må Høyreklikk et sted i rammen som omgir hele figuren, ikke i en av delene

  • Merk en figur. Velg Formater figur > alternativ tekst.

  Alternativ tekst-ruten åpnes.

 2. Skriv inn 1-2-setninger for å beskrive figuren og konteksten til noen som ikke kan se den.

  Dialogboksen Excel 365 skrive alternativ tekst for figurer

  Tips!: Hvis du vil stavekontrollere ordet du nettopp skrev inn, høyreklikker du ordet og velger et alternativ fra listen.

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

 1. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk SmartArt-grafikk. Velg Rediger... alternativ tekst. Meny for Excel 365 redigere alternativ tekst for figurer

   Tips!: Du må Høyreklikk et sted i rammen som omgir hele SmartArt-grafikken, ikke i en av delene

  • Velg en SmartArt-grafikk. Velg Format > alternativ tekst.

  Alternativ tekst-ruten åpnes.

 2. Skriv inn 1-2-setninger for å beskrive theSmartArt grafikken og konteksten til noen som ikke kan se den.

  Dialogboksen Excel 365 skrive alternativ tekst for figurer

  Tips!: Hvis du vil stavekontrollere ordet du nettopp skrev inn, høyreklikker du ordet og velger et alternativ fra listen.

Legge til alternativ tekst i pivottabell

 1. Høyreklikk en pivottabell, og velg Alternativer for pivottabell ….

  Tips!: Du må Høyreklikk et sted i rammen som omgir hele diagrammet, ikke i en av delene

 2. Velg Alternativ tekst i dialogboksen Alternativer for pivottabell ….

 3. Skriv inn en tittel for pivottabellen i titteltekst-boksen i kategorien Alternativ tekst.

 4. Skriv inn 1-2-setninger for å beskrive tabellen og konteksten til noen som ikke kan se den i tekstboksen Beskrivelse. Når du er ferdig, velger du OK.

Tips!: Hvis du vil stavekontrollere ordet du nettopp skrev inn, høyreklikker du ordet og velger et alternativ fra listen.

Markere visuelle effekter som dekorative

Hvis din skjermeffekter er rent dekorative og legge til visuell interesse, men ikke informativ, kan du merke dem som kopi uten å måtte skrive en hvilken som helst alternativ tekst. Eksempler på objekter som skal merkes som dekorative er stilistiske kantlinjer. Personer som bruker skjermlesere vil høre at disse objektene er dekorative slik at de vet de ikke går glipp av all viktig informasjon.

 1. Hvis du vil åpne alternativ tekst-ruten, gjør du ett av følgende:

  • Høyreklikk et visuelt. Velg Rediger... alternativ tekst.

  • Velg en visuell. Velg kategorien Format for visuelle > Alternativ tekst.

  Alternativ tekst-ruten åpnes.

 2. Merk av for Decorative. Posten tekstfeltet blir nedtonet.

Tips!: Hvis du har flere dekorative elementer, kan du redigere dem i en bunke. Merk alle, åpne Alternativ tekst-ruten, og klikk Decorative.

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter i Excel regneark i Office 2016:

Obs!: I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder, for eksempel bilder og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese tekst som beskriver bildet til brukere som ikke kan se bildet.

 1. Høyreklikk et bilde.

 2. Velg Formater bilde > Størrelse og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater bilde-ruten, som beskriver det valgte bildet

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk en SmartArt-grafikk

 2. Velg Formater figur > Figuralternativer > Størrelse og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater figur-ruten, som beskriver den valgte SmartArt-grafikken

Legge til alternativ tekst i figurer

Legg til alternativ tekst i figurer, inkludert figurer i SmartArt-grafikk.

 1. Høyreklikk en figur.

 2. Velg Formater figur > Figuralternativer > Størrelse og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater figur-ruten, som beskriver den valgte figuren

Legge til alternativ tekst i pivotdiagrammer

 1. Høyreklikk et pivotdiagram.

 2. Velg Formater diagramområde > Alternativer for diagram > Størrelse og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater diagramområde-ruten, som beskriver det valgte pivotdiagrammet

Gjøre hyperkoblinger, tabeller og arkfaner tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tabeller og arkfaner i Excel-regneark tilgjengelige.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

 1. Høyreklikk en celle

 2. Velg Hyperkobling.

 3. Skriv inn hyperkoblingsteksten i boksen Tekst som skal vises.

 4. I Adresse-boksen skriver du inn nettadressemålet.

 5. Velg Skjermtips-knappen og skriv inn et skjermtips i Skjermtipstekst-boksen.

Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Skjermbilde av dialogboksen Sett inn hyperkobling

Bruke topptekster i en eksisterende tabell

Angi en overskriftsrad i en blokk med celler merket som en tabell.

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Velg avmerkingsboksen OverskriftsradTabell-fanen

 3. Skriv inn kolonneoverskrifter

Skjermbilde av Alternativer for tabellstil på Tabell-fanen der avmerkingsbokser er valgt

Legge til topptekster i en ny tabell

Angi en overskriftsrad i en ny blokk med celler som du markerer som en tabell.

 1. Merk cellene du vil ta med i tabellen.

 2. Velg TabellSett inn-fanen.

 3. Merk av for Tabellen har topptekster.

 4. Velg OK.
  Excel oppretter en overskriftsrad med standardnavnene Kolonne1, Column2 og så videre.

 5. Skriv inn nye, beskrivende navn for hver kolonne i tabellen.

Skjermbilde av Opprett tabelldialog, der avmerkingsboksen «Tabellen har topptekster er valgt».

Gi nytt navn til arkfaner

 1. Høyreklikk en arkfane, og velg Gi nytt navn til.

 2. Skriv inn et kort, unikt navn for arket.

Skjermbilde av menyelementet Gi nytt navn til

Slette en arkfane

 1. Høyreklikk en arkfane.

 2. Velg Slett.

Skjermbilde av Slett meny-elementet

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Gjøre OneNote-notatblokkene tilgjengelige

iOS: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette Excel-regneark som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Gi alle arkfaner unike navn

Skjermlesere leser arknavn, som gir informasjon om hva regnearket inneholder, slik at det blir enklere å forstå innholdet i en arbeidsbok og navigere gjennom den.

Gi nytt navn til arkfaner

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke topptekster i eksisterende tabeller

Gjøre tabeller og arkfaner tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør tabeller og arkfaner i Excel-regneark tilgjengelige.

Bruke topptekster i eksisterende tabeller

Angi en overskriftsrad i en blokk med celler merket som en tabell.

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Trykk Mer-ikonet på slutten av verktøylinjen nederst på skjermen for å åpne Tabell-fanen.

 3. Trykk Overskriftsraden for å velge den.

 4. I tabellen skriver du inn kolonneoverskrifter.

Stilalternativer-kommandoen, med valgt overskriftsrad

Gi nytt navn til arkfaner

 1. Dobbelttrykk en arkfane.

 2. Hvis du vil erstatte det valgte arknavnet, skriver du inn et kort, unikt navn på arket.

Valgt arkfane som viser alternativer for å gi nytt navn

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Gjøre Outlook e-post tilgjengelig

Gjøre OneNote-notatblokkene tilgjengelige

Android: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette Excel-regneark som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkluder alternativ tekst med alle visuelle effekter og tabeller.

Visuelt innhold omfatter bilder, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, diagrammer, innebygde objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst i figurer

Legge til alternativ tekst i diagrammer

Gi alle arkfaner unike navn

Skjermlesere leser arknavn, som gir informasjon om hva regnearket inneholder, slik at det blir enklere å forstå innholdet i en arbeidsbok og navigere gjennom den.

Gi nytt navn til arkfaner

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Legge til topptekster i nye tabeller

Bruke topptekster i eksisterende tabeller

Legge til alternativ tekst i visuelle effekter

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst til visuelle effekter i Excel-regnearkene.

Obs!:  I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder for eksempel bilder og skjermbilder slik at skjermlesere kan lese tekst som beskriver bildet til brukere som ikke kan se bildet.

 1. Velg et bilde.

 2. Hvis du vil åpne Bilde-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Rull ned og trykk Alternativ tekst-kommandoen.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel. Endringene dine lagres automatisk.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-kommandoen på Bilde-fanen

Legge til alternativ tekst i figurer

Legg til alternativ tekst i figurer, inkludert figurer i SmartArt-grafikk.

 1. Velg en figur.

 2. Hvis du vil åpne Figur-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Rull ned og trykk Alternativ tekst-kommandoen.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel. Endringene dine lagres automatisk.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-kommandoen på Figur-fanen

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Velg et diagram.

 2. Hvis du vil åpne Diagram-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Rull ned og trykk Alternativ tekst-kommandoen.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel. Endringene dine lagres automatisk.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-kommandoen på Diagram-fanen

Gjøre tabeller og arkfaner tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør tabeller og arkfaner i Excel-regneark tilgjengelige.

Bruke topptekster i eksisterende tabeller

Angi en overskriftsrad i en blokk med celler merket som en tabell.

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Hvis du vil åpne Tabell-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL NED.

 3. Trykk Overskriftsraden for å velge den.

  Tips!: Når alternativet er valgt, blir den grå.

 4. I tabellen skriver du inn kolonneoverskrifter.

Tabell-fanen, med overskriftsraden valgt

Legge til topptekster i nye tabeller

Angi en overskriftsrad i en ny blokk med celler som du markerer som en tabell.

 1. Merk cellene du vil ta med i tabellen.

 2. Hvis du vil åpne Hjem-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Trykk Hjem > Sett inn.

 4. Trykk Tabell-kommandoen.

 5. Merk av for Tabellen har overskrifter.

Tabell der avmerkingsboksen «Tabellen har topptekster» er valgt.

Gi nytt navn til arkfaner

 1. Trykk og hold en arkfane, og velg Gi nytt navn til.

 2. Skriv inn et kort, unikt navn for arket.

Valgt arkfane som viser Gi nytt navn til-kommandoen

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Gjøre OneNote-notatblokkene tilgjengelige

Windows 10-app: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette Excel-regneark som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Gi alle arkfaner unike navn

Skjermlesere leser arknavn, som gir informasjon om hva regnearket inneholder, slik at det blir enklere å forstå innholdet i en arbeidsbok og navigere gjennom den.

Gi nytt navn til arkfaner

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Legge til topptekster i nye tabeller

Bruke topptekster i eksisterende tabeller

Gjøre tabeller og arkfaner tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør tabeller og arkfaner i Excel-regneark tilgjengelige.

Legge til topptekster i nye tabeller

Angi en overskriftsrad i en ny blokk med celler som du markerer som en tabell.

 1. Merk cellene du vil ta med i tabellen.

 2. Trykk på ikonet Flere alternativer i nederste høyre hjørne av skjermen og trykk deretter på Hjem > Sett inn for å åpne Sett inn-fanen.

 3. Trykk på alternativet Tabell for å gjøre de merkede cellene til en tabell.

 4. Merk av for Tabellen har overskrifter.

Bruke topptekster i eksisterende tabeller

Angi en overskriftsrad i en blokk med celler merket som en tabell.

 1. Plasser fokuset på en celle i en tabell.

 2. Trykk på ikonet Flere alternativer i nederste høyre hjørne av skjermen for å åpne Tabell-fanen.

 3. Trykk Overskriftsraden for å velge den.

  Tips!: Når alternativet er valgt, blir den grå.

 4. Skriv inn kolonneoverskriftene i tabellen.

Gi nytt navn til arkfaner

 1. Trykk og hold en arkfane, og deretter velg Gi nytt navn.

 2. Hvis du vil erstatte det valgte arknavnet, skriver du inn et kort, unikt navn på arket.

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige

Gjøre PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Gjøre OneNote-notatblokkene tilgjengelige

Office Online: Anbefalte praksiser for å gjøre regneark i Excel Online tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder de beste fremgangsmåtene for å opprette Excel Online-regneark som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Slik finner du det

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkluder alternativ tekst med alle visuelle effekter og tabeller.

Bruke tilgjengelighetskontroll i Excel Online til å finne forekomster av manglende alternativ tekst i regnearket.

Alternativ tekst hjelper mennesker som ikke kan se skjermen med å forstå hva som er viktig i tabeller.

Unngå bruk av tekst i tabeller som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Beskriv innholdet i tabellen og tilhørende hensikter i alternativ tekst.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst i diagrammer

Legg til illustrerende tekster for hyperkoblinger.

Hvis du skanner arbeidsboken visuelt, kan du avgjøre om en hyperkoblingstektst gir mening som frittstående informasjon og om det gir leserne nøyaktig informasjon om det endelige målet.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Legge til hyperkoblingstekst

Gi alle arkfaner unike navn, og fjerne blanke ark.

Les navnene på arkfanene i arbeidsboken, og kontroller at hvert ark har innhold.

Skjermlesere leser arknavn, som gir informasjon om hva regnearket inneholder, slik at det blir enklere å forstå innholdet i en arbeidsbok og navigere gjennom den.

Gi arbeidsboken et illustrerende navn

Gi nytt navn til arkfaner

Slette arkfaner

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Hvis du vil sikre at tabeller ikke inneholder oppdelte celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller, eller helt tomme rader eller kolonner, kan du bruke tilgjengelighetskontrollen i Excel Online.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle er nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme rader og kolonner i en tabell kan også villede den som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke topptekster i en tabell

Legge til alternativ tekst i bilder og diagrammer

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst for bilder og diagrammer i Excel Online regneark. Hvis du vil legge til alternativ tekst i tabeller, kan du bruke skrivebordsversjonen av Excel.

Obs!: Vi anbefaler å plassere teksten bare i beskrivelsesfeltet, og la tittelen være tom. Dette gir den beste opplevelsen med de fleste viktige skjermlesere, inkludert Narrator.

Legge til alternativ tekst til bilder

 1. Høyreklikk bildet og velg Alt tekst for å åpne Alternativ tekst-dialogboksen.

 2. Endre teksten i Beskrivelse-tekstboksen.

 3. Velg OK.

Skjermbilde av dialogboksen for Alternativ tekst med feltene Tittel og Beskrivelse.

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Høyreklikk diagrammet og velg Alt tekst for å åpne Alternativ tekst-dialogboksen.

 2. Legg til tekst i Beskrivelse-tekstboksen.

 3. Velg OK.

Gjøre hyperkoblinger, tabeller og arkfaner tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tabeller og arkfaner i Excel Online regneark tilgjengelig.

Legg til tekst for hyperkobling

 1. Høyreklikk en celle

 2. Velg Hyperkobling.

 3. I Visningstekst, skriver du inn teksten som personer klikker du. Deretter, avhengig av hvilken type kobling du vil bruke, gjør du ett av følgende:

  • I Nettadresse skriver du inn eller limer inn adressen.

  • I Plass i dette dokumentet skriver du inn plasseringen av cellen du vil koble til. For eksempel A6.

  • I E-postadresse skriver du inn e-postadressen i formatet someone@example.com

 4. Klikk på OK.

Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Skjermbilde av dialogboksen Sett inn hyperkobling-boksen. Der kan du angi informasjon for å vise tekst og en URL-adresse, angi et sted i dokumentet eller en e-postadresse.

Bruke topptekster i en tabell

 1. Merk cellene du vil ta med i tabellen.

 2. Gå til Tabeller-gruppen og velg TabellSett inn-fanen.

 3. Merk av for Tabellen har overskrifter.

 4. Velg OK.
  Excel Online oppretter du en overskriftsrad med standardnavnene Kolonne1, Column2 og så videre.

 5. Skriv inn nye, beskrivende navn for hver kolonne i tabellen.

Obs!: Bruk de samme trinnene for å legge til en topptekst for celler i en eksisterende tabell.

Skjermbilde av Opprett tabelldialog, der avmerkingsboksen for alternativet «Tabellen har topptekster» er valgt.

Gi arbeidsboken et illustrerende navn

 1. Velg Fil > Lagre som.

 2. Velg Lagre som, og skriv deretter inn et navn på filen. Lag et navn som gir en indikasjon om hvilken type data filen inneholder. Om det er mulig, inkluderer du datoen som en del av navnet.

 3. (Valgfritt) Merk av for Erstatt eksisterende fil.

 4. Velg OK.

Obs!: Hvis du ønsker å gi filen nytt navn, velger du Gi nytt navn, skriver inn navnet for filen og velger OK.

Skjermbilde av dialogboksen Lagre som. Der kan du angi et navn på filen, og du har muligheten til å erstatte den eksisterende filen.

Gi nytt navn til arkfaner

 1. Høyreklikk en arkfane, og velg Gi nytt navn til.

 2. Skriv inn et kort, unikt navn for fanen som er beskrivende for innholdet.

 3. Velg OK.

Skjermbilde av menyen som vises etter at du høyreklikker en arkfane med alternativer for å sette inn, slette, gi nytt navn til, endre rekkefølgen på, skjule eller vise arket.

Slette arkfaner

 1. Høyreklikk en arkfane.

 2. Velg Slett.

 3. Velg OK.

Bruke Tilgjengelighetskontroll i Excel Online

 1. Velg Se gjennom-fanen.

 2. Velg Tilgjengelighetskontroll.

 3. Se gjennom resultatene i Tilgjengelighetskontroll. Resultatet er kategorisert basert på Alvorlighet av problemet blir funnet, på følgende måte:

  • Feil. Inkluderer innhold som er svært vanskelig eller umulig å forstå for personer med funksjonshemninger.

  • Advarsler. Inneholder er utfordrende å forstå for personer med funksjonshemninger.

  • Tips. Tips forteller deg at selv om personer med funksjonshemminger kan forstå innholdet, kan det organiseres eller presenteres på en bedre måte for å forbedre opplevelsen deres.

 4. Løse problemene.

Obs!: Tilgjengelighetskontrollen inspiserer dokumentet for alle problemer som kan løses i nettleseren. Åpne dokumentet i skrivebordsprogrammet for en fullstendig inspeksjon, og bruk tilgjengelighetskontrollen på skrivebordet for Windows eller Mac.

Skjermbilde av Se gjennom-fanen med markøren som peker til alternativet Tilgjengelighetskontroll.

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre PowerPoint-presentasjoner som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Gjøre OneNote-notatblokkene tilgjengelige

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×