Gjør SharePoint Online-bloggen tilgjengelig for personer med funksjonshemninger

Gjør SharePoint Online-bloggen tilgjengelig for personer med funksjonshemninger

Du kan gjøre bloggen i SharePoint Online tilgjengelig for lesere med nedsatt syn, bevegelighet eller hørsel.

Du kan for eksempel bruke en mal som inneholder skrifter og farger som forbedrer lesbarheten. I individuelle blogginnlegg, og på andre sider, kan du legge til meningsfulle beskrivelser for bloggelementene, tydelig alternativ tekst på bilder og annet multimedieinnhold, avskrifter av lydelementer og mer.

Obs!: 

I denne artikkelen

Slik kan brukere med funksjonshemninger bruke bloggen din

Hvis du forstår hvordan lesere med funksjonshemninger kan bruke bloggen, kan det hjelpe deg med å gjøre bloggen mer tilgjengelig.

 • Brukere kan bruke hurtigtastene til å navigere gjennom bloggen. Det er viktig å holde elementer på skjermen på standardplasseringen, slik at standard tabulatorrekkefølge for navigasjon med tastaturet forblir intakt. Lær mer om Hurtigtaster i SharePoint Online.

 • Brukere kan bruke en skjermleser til å lese opp innholdet i bloggen. Hold skrifter, skriftstiler og bruk av store forbokstaver ren og logisk, for å sikre at skjermlesere tolker sidene på riktig måte og effektivt. Lær mer i Bruke en skjermleser med en blogg opprettet i SharePoint Online.

Bruke en tilgjengelig bloggmal

Du kan forbedre bloggnettstedets tilgjengelighet for alle brukere ved å velge riktig visuelt tema for nettstedet. «Office»-malen er standardmalen for alle nye SharePoint Online-nettsteder, og er et tema som er tilgjengelig.

Office-malen optimaliserer fargebalansen og kontrasten mellom teksten og bakgrunnen. Brukere med nedsatt syn, for eksempel svaksynte eller fargeblinde, syns nettsteder som bruker denne malen, er enklere å lese.

Du kan når som helst bruke Office-malen på bloggen. Du kan også endre oppsettet eller fargene som brukes for koblinger, overskrifter og annen tekst.

 1. Logg deg på SharePoint Online-nettstedet, og gå til bloggsiden din.

 2. Hvis du vil åpne galleriet med stilmaler, går du til menyen Innstillinger (tannhjulikonet i øvre høyre hjørne) og velger kommandoen Endre utseendet

 3. Velg malen du vil bruke. «Office»-malen er utformet for maksimal tilgjengelighet.

 4. Se gjennom detaljene for malen på neste side. Hvis du ønsker, kan du endre bakgrunnsbilde, fargevalg, oppsett for nettstedet (med eller uten venstre navigasjonsfelt) og overskrifts- og brødtekstskrifter. Disse endringene påvirker bruken av malen, og de brukes på alle sidene på bloggen.

 5. Hvis du vil forhåndsvise malen på bloggnettstedet, velger du koblingen Prøv det.

 6. Se hvordan malen fungerer med bloggen på siden Forhåndsvisning av utforming.

 7. Hvis du vil bruke malen, velger du koblingen Ja, behold den. Hvis du vil utføre ytterligere endringer på den valgte malen, velger du koblingen Nei, ikke helt ferdig for å gå tilbake til forrige side.

  Hvis du vil gå tilbake til malgalleriet og velge en annen mal, velger du koblingen Start på nytt.

Tilpasse logoen og legge til alternativ tekst

Alle nye SharePoint Online-nettsteder, inkludert bloggnettsteder, har en standard plassholderlogo. Du kan når som helst bytte ut logoen og legge til alternativ tekst i den.

 1. Logg deg på SharePoint Online-nettstedet, og gå til bloggsiden din.

 2. Gå til menyen Innstillinger (tannhjulikonet i øvre høyre hjørne), og velg kommandoen Områdeinnstillinger.

 3. Under Utseende og funksjonalitet velger du koblingen Tittel, beskrivelse og logo.

 4. Under Sett inn logo velger du koblingen Fra datamaskin.

 5. I dialogboksen Legg til et dokument velger du Velg fil-knappen.

 6. Hvis du vil finne logobildet du vil bruke på bloggen, blar du gjennom datamaskinens filer, velger bildet og trykker deretter Enter.

 7. Hvis du vil laste opp det valgte bildet som blogglogo, trykker du Alt + O.

 8. Gå til feltet Skriv inn en beskrivelse, og skriv inn en alternativ tekst som beskriver logobildet.

 9. Hvis du vil lagre bildet og den alternative tekstbeskrivelsen, trykker du Alt + O.

  Obs!: Logoen kobler automatisk til startsiden for bloggen på SharePoint Online-nettstedet. Du kan ikke endre denne koblingen.

Legge til kategorier i bloggelementene

SharePoint Online-bloggen er et nettsted som inneholder lister og biblioteker, som du kan kategorisere som du selv ønsker. Kategorier bidrar til å organisere innlegg og annet innhold i lister og biblioteker på hele bloggnettstedet. Et viktig punkt på bloggen er listen over blogginnleggene. Bloggnettstedet kan inneholde flere andre lister, for eksempel en liste over koblinger til andre blogger. Bloggen kan også inneholde et bibliotek for bilder eller referansedokumenter.

Kategorier er særlig nyttige hvis du oppretter blogginnlegg om forskjellige emner eller for ulike formål. Når innlegg er organisert etter kategorier, kan personer enklere finne innleggene som passer til deres interesser, ved å velge det aktuelle elementet i kategorilisten.

Tydelige beskrivelser av lister, biblioteker og kategorier hjelper leserne til å forstå hvilke formål de tjener. Dette gjør bloggen mer tilgjengelig.

 1. Logg deg på SharePoint Online-nettstedet, og gå til bloggsiden din.

 2. Gå til menyen Innstillinger (tannhjulikonet i øvre høyre hjørne), og velg kommandoen Områdeinnstillinger.

 3. . Under Områdeadministrasjon velger du koblingen Områdebiblioteker og -lister.

 4. På siden Områdebiblioteker og -lister:

  • Hvis du vil legge til en beskrivelse for listen over innlegg, velger du koblingen Tilpass «Innlegg» .

  • Hvis du vil legge til en beskrivelse for et bildebibliotek, velger du koblingen Tilpass «Bilder» .

  • Hvis du vil legge til en beskrivelse for et bibliotek med andre objekter, velger du koblingen Tilpass «Nettstedsobjekter» .

  • Hvis du vil legge til en beskrivelse for kategorier, velger du koblingen Tilpass «Kategorier» .

 5. Under Generelle innstillinger velger du lenken Listenavn, beskrivelse og navigasjon.

 6. Erstatt plassholderteksten i tekstboksen Beskrivelse med innhold som best beskriver elementet for leserne.

 7. Velg Lagre-knappen, og trykk Enter.

Tips for mer tilgjengelig innhold

Når du legger til tekst på en blogg, kan du bruke skrifter, overskrifter og hyperkoblinger for å gjøre innholdet mer tilgjengelig

Bruke skriftstiler som forbedrer lesbarheten

Vær oppmerksom på hvordan du bruker skrifttyper, punktstørrelser, variasjoner og store bokstaver i teksten. Vurder lesbarheten for brukere som har nedsatt syn og de som bruker en skjermleser.

 • Bruk enkle skrifter, og bruk ikke mer enn to eller tre forskjellige skrifttyper på hele bloggnettstedet.

 • Ikke angi en fast skriftstørrelse, for eksempel 14 punkter. Bruk i stedet stiler, for eksempel Normal. En fast skriftstørrelse kan forstyrre andre elementer på skjermen, spesielt hvis brukere gjør skjermen større eller mindre. For eksempel kan faste skriftstørrelser føre til at tekstlinjer overlapper kolonner, eller tekst kan forsvinne.

 • I stedet for å bruke fete (CTRL+B) eller kursive (CTRL+I) skriftvarianter, kan du velge alternativene Utheving eller Uthevingsfarge på båndfanen Formater tekst i gruppen Stiler. Stilene inneholder informasjon om hvordan skriften ser ut og betydningen. Stilen Utheving, for eksempel, bruker kursiv på merket tekst, og skjermlesere leser opp ordet «uthevet».

 • Bruk kun stor forbokstav etter punktum. Lange strenger med store bokstaver kan være vanskelig å lese. I tillegg leser ikke skjermlesere store bokstaver annerledes, derfor legger ikke brukeren merke til poenget du prøver å få frem.

Legge til overskrifter for å gjøre det enkelt å søke gjennom innholdet

Mange brukere foretrekker å skumme gjennom nettinnhold og bare finlese innholdet de finner spesielt relevant. I tillegg leser skjermlesere opp overskrifter for å hjelpe brukere med å lete og raskt finne nødvendig informasjon.

 1. I Redigering-modus for blogginnlegget eller -siden går du til boksen Brødtekst og velger teksten du vil bruke som overskrift.

 2. Formater tekst-fanen, i Stiler-gruppen, velger du overskriftsnivået du vil bruke.

  Obs!: Overskrifter er hierarkiske. Stilen Overskrift 1 er vanligvis øverste overskrift. Overskrift 2 er andre nivå. Overskrift 3 kan brukes for underoverskrifter, og vises alltid etter Overskrift 2 i dokumenter som inneholder slike.

Opprette meningsfulle hyperkoblinger

Skjermlesere leser opp visningsteksten for en hyperkobling. Det er viktig å gjøre denne teksten meningsfull. Visningsteksten skal gi lytteren god informasjon om målet for koblingen.

 1. I Redigering-modus for blogginnlegget eller -siden går du til boksen Brødtekst og plasserer fokus der du vil at hyperkoblingen skal vises.

 2. Åpne dialogboksen Sett inn hyperkobling på fanen Sett inn, velg Kobling, og velg deretter Fra adresse.

 3. Skriv inn koblingsteksten i boksen Tekst som skal vises. De mest nyttige og relevante koblingstekstene er ofte navnet på nettstedet, sidetittelen eller emnet. Unngå koblingstekst som gir lite eller ingen informasjon, for eksempel «Klikk her».

 4. I boksen Koblingsadresse skriver du eller limer inn nettadressen til målnettstedet

  Obs!: Hvis du vil sikre at koblingen fungerer som den skal, kan du velge Test kobling.

 5. Når du er ferdig, velger du OK.

Legge til tekstalternativ for bilder og medier

Når du legger til visuelle objekter, som bilder, på bloggen, kan du bruke alternativ tekst som forklarer bildet. Formater tabeller slik at de kan tolkes på riktig måte av skjermlesere. Legg til teksting for hørselshemmede i videoer, og avskrifter for video- og lydobjekter. Hvis du vil lære hvordan du gjør det, kan du se Legge til tilgjengelige bilder og medier på et nettsted.

Gjøre det enklere å navigere i tabeller

Hvis du vil gjøre det enklere å navigere i tabeller, bør du holde dem enkle (ingen sammenslåtte eller delte celler). I tillegg er det viktig å formatere en overskriftsrad og legge til kolonneoverskrifter.

 1. I Redigering-modus for blogginnlegget eller -siden går du til boksen Brødtekst og plasserer fokus der du vil legge til en tabell.

 2. På fanen Sett inn, i gruppen Tabeller, velger du Tabell og deretter Sett inn tabell.

 3. I dialogboksen Sett inn tabell angir du antall kolonner og antall rader i de to tekstboksene. Tabuler til OK-knappen, og trykk Enter. Tabellen vises i Brødtekst-boksen.

 4. Formater tabellen for å forbedre tilgjengeligheten.

  • Angi en overskriftsrad.

   På fanen Utforming, i gruppen Alternativer for tabellstil, merker du av i avmerkingsboksen Overskriftsrad og, hvis det er aktuelt, avmerkingsboksen Første kolonne.

  • Legge til etiketter for hver kolonneoverskrift

  • Legg til en kort beskrivelse av tabellen som en bildetekst.

   På fanen Tabelloppsett, i gruppen Egenskaper, skriver du inn en beskrivelse i Sammendrag-tekstboksen.

 5. Når du skalerer kolonnebredder og radhøyder, kan du bruke prosentvis proporsjonal skalering i stedet for piksel- eller punktverdier. Dette sikrer at tabellen skalerer riktig, uavhengig av brukerens enhet eller zoomnivå.

  • På fanen Tabelloppsett, i gruppen Bredde og høyde, angir du prosentverdier i boksene Kolonnebredde og Radhøyde. Skriv inn prosenttegnet (%) etter hver verdi.

  • Hvis du vil, kan du også legge til prosentverdier i boksene Tabellbredde og Tabellhøyde.

Legge til bildetekster for lyd og video

Videoer du legger til på bloggen, bør inneholde teksting for hørselshemmede. Teksting er viktig for hørselshemmede brukere Teksting kan hjelpe fremmedspråklige brukere med ulike audiovisuelle læringsstiler for å behandle muntlig informasjon. Lydklipp du legger til på bloggen, bør inneholde en avskrift for hørselshemmede brukere. Både video- og lydklippene bør identifiseres med alternativ tekst.

 • I Redigering-modus for blogginnlegget eller -siden går du til boksen Brødtekst og plasserer fokus der du vil legge til en video.

 • På fanen Sett inn, i gruppen Medier, velger du Video og lyd, og deretter velger du Fra datamaskin, Bygg inn, Fra SharePoint eller Fra adresse.

 • Følg instruksjonene for å finne, merke og sette inn video eller lyd på bloggen.

Du kan gjøre SharePoint-bloggen din tilgjengelig for lesere med nedsatt syn, bevegelighet eller hørsel.

Du kan for eksempel bruke en mal som inneholder skrifter og farger som forbedrer lesbarheten. I individuelle blogginnlegg, og på andre sider, kan du legge til meningsfulle beskrivelser for bloggelementene, tydelig alternativ tekst på bilder og annet multimedieinnhold, avskrifter av lydelementer og mer.

Obs!: 

 • SharePoint-bloggen må være på et SharePoint-område. Hvis du vil lære mer, se Gjøre SharePoint-området ditt tilgjengelig for personer med funksjonshemninger.

 • Når du bruker SharePoint, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden SharePoint kjører i nettleseren, er hurtigtastene annerledes enn hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du må for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Dessuten fungerer vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) bare for nettleseren, ikke for SharePoint.

I dette emnet

Slik kan brukere med funksjonshemninger bruke bloggen din

Hvis du forstår hvordan lesere med funksjonshemninger kan bruke bloggen din, kan du gjøre den mer tilgjengelig:

 • Brukerne bruker kanskje hurtigtastene til å navigere gjennom bloggen. Det er viktig å holde elementer på skjermen på standardplasseringene, slik at standard fanerekkefølge for navigasjon med tastaturet forblir intakt. Finn ut mer i Hurtigtaster i SharePoint.

 • Brukerne kan bruke en skjermleser til å lese opp innholdet i bloggen. Hold skrifter, skriftstiler og bruk av store forbokstaver rene og konvensjonelle for å sikre at skjermlesere tolker sidene riktig og effektivt. Finn ut mer i Bruke en skjermleser med en blogg opprettet i SharePoint.

Bruke en tilgjengelig bloggmal

Du kan gjøre bloggen din mer tilgjengelig for alle brukere ved å velge det visuelle temaet med omhu. Office-malen er standardmalen for alle nye SharePoint-nettsteder og er et lett tilgjengelig tema.

Office-malen optimaliserer fargebalansen og kontrasten mellom tekst og bakgrunn. Brukere med nedsatt syn, som svaksynte eller fargeblinde, synes at nettsteder med denne malen, er enklere å lese.

Du kan ta bruke Office-malen på bloggen din når som helst. Du kan også endre oppsettet eller fargene som brukes til koblinger, overskrifter og annen tekst.

 1. Logg deg på SharePoint-nettstedet ditt, og gå til bloggsiden.

 2. Du kan åpne galleriet med stilmaler ved å gå til Innstillinger-menyen (tannhjulikonet i øverste høyre hjørne) og velge Endre utseendet.

 3. Velg malen du vil bruke. Office-malen er utformet for maksimal tilgjengelighet.

 4. Les informasjonen om malen. Hvis du ønsker, kan du endre bakgrunnsbilde, fargevalg, nettstedsoppsett og overskrift- og brødtekstskrifter. Disse endringene påvirker bruken av malen, og de skjer på alle sidene av bloggen.

 5. Du kan forhåndsvise malen på bloggnettstedet ditt ved å velge Prøv det.

 6. Se hvordan malen fungerer med bloggen på siden Forhåndsvisning av utformingen.

 7. Hvis du vil bruke malen, velger du Ja, behold den. Hvis du vil utføre ytterligere endringer på den valgte malen, velger du Nei, ikke helt ferdig for å gå tilbake til forrige side.

Hvis du vil gå tilbake til malgalleriet og velge en annen mal, velger du Start på nytt.

Tilpasse logoen og legge til alternativ tekst

Alle nye SharePoint-nettsteder, inkludert blogger, har en standard plassholderlogo. Du kan bytte ut logoen og legge til alternativ tekst når som helst.

 1. Logg deg på SharePoint-nettstedet ditt, og gå til bloggsiden.

 2. Gå til Innstillinger-menyen (tannhjulikonet i øverste høyre hjørne), og velg Nettstedsinnstillinger.

 3. Velg Tittel, beskrivelse og logo under Utseende og funksjonalitet.

 4. Velg Fra datamaskin under Sett inn logo.

 5. Velg Velg fil i dialogboksen Legg til et dokument.

 6. Finn et logobilde til bloggen ved å bla gjennom filene i datamaskinen din. Velg et bilde og trykk på ENTER.

 7. Last opp bildet du har valgt som blogglogo ved å trykke på ALT+O.

 8. Gå til feltet Skriv inn en beskrivelse, og skriv en alternativ tekst som beskriver logobildet.

 9. Trykk på ALT+O for å lagre bildet og den alternative tekstbeskrivelsen.

Obs!: Logoen kobler til startsiden i SharePoint-bloggen din automatisk. Du kan ikke endre denne koblingen.

Legge til kategorier i bloggelementene

SharePoint-bloggen inneholder lister og biblioteker som du kan kategorisere som du selv ønsker. Du kan organisere innlegg og annet innhold i lister og biblioteker gjennom hele bloggen ved hjelp av kategorier. En viktig del av bloggen er listen over blogginnleggene. Bloggen kan inneholde flere andre lister, for eksempel en liste over koblinger til andre blogger. Bloggen kan også inneholde et bibliotek med bilder eller referansedokumenter.

Kategorier er særlig nyttige hvis du oppretter blogginnlegg om forskjellige emner eller for ulike formål. Når innlegg er organisert etter kategori, kan leserne lettere finne de innleggene som interesserer dem ved å velge det aktuelle elementet i kategorilisten.

Klare beskrivelser av lister, biblioteker og kategorier hjelper leserne med å forstå hvilke formål de tjener. Dette gjør bloggen mer tilgjengelig.

 1. Logg deg på SharePoint-nettstedet ditt, og gå til bloggsiden.

 2. Gå til Innstillinger-menyen (tannhjulikonet i øverste høyre hjørne), og velg Nettstedsinnstillinger.

 3. Velg koblingen Nettstedsbibliotek og -lister under Nettstedsadministrasjon.

 4. På siden Nettstedsbiblioteker og -lister:

  • Du kan legge til en beskrivelse av listen over innlegg ved å velge Tilpass «Innlegg».

  • Legg til en beskrivelse av et bildebibliotek ved å velge Tilpass «Bilder».

  • Hvis du vil legge til en beskrivelse av et bibliotek med andre ressurser, velger du Tilpass «Nettstedsressurser».

  • Hvis du vil legge til en beskrivelse av kategoriene dine, velger du Tilpass «Kategorier» .

 5. Velg Listenavn, beskrivelse og navigasjon under Generelle innstillinger.

 6. Bytt ut plassholderteksten i tekstboksen Beskrivelse med innhold som best beskriver elementet for leserne.

 7. Velg Lagre, og trykk på ENTER.

Tips for mer tilgjengelig innhold

Når du legger til tekst på en blogg, bør du bruke skrifter, overskrifter og hyperkoblinger for å gjøre innholdet mer tilgjengelig.

Skriftstil for klarhet

Vær oppmerksom på hvordan du bruker skrifttyper, punktstørrelser, variasjoner og store bokstaver i teksten. Vurder lesbarheten for brukere med nedsatt syn og brukere som bruker en skjermleser.

 • Bruk enkle skrifter og ikke mer enn to eller tre forskjellige skrifttyper gjennom hele bloggen.

 • Ikke angi en fast skriftstørrelse, som 14 punkter. Bruk stiler i stedet, for eksempel Normal. En fast skriftstørrelse kan forstyrre andre elementer på skjermen, spesielt hvis brukere gjør skjermen større eller mindre. Faste skriftstørrelser kan for eksempel føre til at tekstlinjer overlapper kolonner eller at tekst forsvinner.

 • I stedet for å bruke fete (CTRL+B) eller kursive (CTRL+I) skriftvariasjoner, kan du velge alternativene Utheving eller Uthevingsfarge på båndfanen Formater tekst gruppen Stiler. Stilene inneholder informasjon om hva stilen betyr i tillegg til hvordan skriften ser ut. Stilen Utheving bruker for eksempel kursiv på merket tekst, og skjermlesere leser opp ordet «uthevet».

 • Bruk kun stor forbokstav etter punktum. Lange strenger med store bokstaver kan være vanskelig å lese. I tillegg leser ikke skjermlesere store bokstaver annerledes, derfor legger ikke brukeren merke til poenget du prøver å få frem.

Legge til overskrifter for å gjøre innholdet lett å skanne

Mange brukere foretrekker å skumme gjennom nettinnhold og bare finlese innholdet de finner spesielt relevant. I tillegg leser skjermlesere opp overskrifter for å hjelpe brukere med å lete og raskt finne nødvendig informasjon.

 1. Når blogginnlegget eller -siden er i Redigering-modus, går du til Brødtekst-boksen og velger teksten du vil bruke som overskrift.

 2. Velg overskriftsnivået du vil ha i gruppen Stiler under Formater tekst-fanen.

Obs!: Overskrifter er hierarkiske. Stilen Overskrift 1 er vanligvis øverste overskrift. Overskrift 2 er andre nivå. Overskrift 3 kan brukes til underoverskrifter og må alltid komme etter minst én Overskrift 2.

Gi mening til hyperkoblinger

Skjermlesere leser opp visningsteksten for en hyperkobling. Det er viktig å gjøre denne teksten meningsfull. Visningsteksten skal gi lytteren god informasjon om målet for koblingen.

 1. I Redigering-modus for blogginnlegget eller -siden går du til boksen Brødtekst og plasserer fokus der du vil at hyperkoblingen skal vises.

 2. Åpne dialogboksen Sett inn hyperkobling ved å velge KoblingSett inn-fanen, og velg Fra-adresse.

 3. Skriv inn koblingsteksten i boksen Tekst som skal vises. De mest nyttige og relevante koblingstekstene er ofte navnet på nettstedet, sidetittelen eller emnet. Unngå koblingstekst som gir lite eller ingen informasjon, for eksempel «Klikk her».

 4. Skriv eller lim inn nettadressen til målnettstedet i Koblingsadresse-boksen.

  Obs!: Hvis du vil sikre at koblingen fungerer som den skal, kan du velge Test kobling.

 5. Når du er ferdig, velger du OK.

Legge til alternativ tekst på bilder og medier

Når du legger til visuelle objekter i bloggen, som bilder, kan du bruke alternativ tekst som forklarer bildet. Formater tabeller slik at de kan tolkes på riktig måte av skjermlesere. Legg til teksting på videoer, og transkripsjoner for video- og lydobjekter. Du finner ut hvordan i Legge til tilgjengelige bilder og medier på et SharePoint-nettsted.

Gjøre tabeller lettere å navigere

Hvis du vil gjøre det lettere å navigere i tabeller, bør du holde dem enkle (ingen sammenslåtte eller delte celler). I tillegg er det viktig å bruke en overskriftsrad og legge til kolonneoverskrifter.

 1. I Redigering-modus for blogginnlegget eller -siden går du til boksen Brødtekst og plasserer fokus der du vil legge til en tabell.

 2. Velg Tabell i Tabeller-gruppen på Sett inn-fanen, og velg Sett inn tabell.

 3. Skriv inn antall kolonner og antall rader i de to tekstboksene i dialogboksen Sett inn tabell. Gå til OK-knappen og trykk på ENTER. Tabellen vises i Brødtekst-boksen.

 4. Merk av avmerkingsboksen for Overskrift i Tabellstiler-gruppen på Utforming-fanen og hvis det er aktuelt, avmerkingsboksen for Første kolonne for å angi en overskriftsrad.

 5. Legge til etiketter for hver kolonneoverskrift

 6. Legg til en kort beskrivelse av tabellen som tittel ved å skrive en beskrivelse i tekstboksen Sammendrag i gruppen Egenskaper under Tabelloppsett-fanen.

 7. Angi prosentverdier i boksene Kolonnebredde og Radhøyde i gruppen Bredde og høyde under Tabelloppsett-fanen. Skriv inn prosenttegnet (%) etter hver verdi.

  Obs!: Når du skalerer kolonnebredder og radhøyder, kan du bruke prosentvis proporsjonal skalering i stedet for piksel- eller punktverdier. Dette sikrer at tabellen skaleres riktig, uavhengig av brukerens enhet eller zoomenivå.

 8. Du kan også legge til prosentverdier i boksene Tabellbredde og Tabellhøyde.

Legge til tekster for lyd og video

Videoer du legger til på bloggen, bør inneholde teksting for hørselshemmede. Teksting er viktig for hørselshemmede brukere Teksting kan hjelpe fremmedspråklige brukere med ulike audiovisuelle læringsstiler for å behandle muntlig informasjon. Lydklipp du legger til på bloggen, bør inneholde en avskrift for hørselshemmede brukere. Både video- og lydklipp bør identifiseres med alternativ tekst.

 1. Når blogginnlegget eller -siden er i Redigering-modus, går du til Brødtekst-boksen og plasserer fokus der du vil legge til en video.

 2. Gå til Sett innfanen, og velg Video og lyd i gruppen Medier. Deretter velger du Fra datamaskin, Bygg inn, Fra SharePoint eller Fra adresse.

 3. Følg instruksjonene for å finne, merke og sette inn video eller lyd på bloggen.

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×