Gjør Outlook e-post tilgjengelig

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet gir deg en trinnvis fremgangsmåte for å gjøre e-postmeldingene dine mer tilgjengelige for personer med funksjonshemming.

Bilde av en e-postmelding om undersøkelsesteamet på et eksternt sted den 9. juni. E-postmeldingen inneholder flygeblad om arrangementet, og inkluderer et bilde og adressen til møtestedet.

Personer som er blinde eller svaksynte kan lettere forstå e-postmeldingene dine hvis du tar enkelte grep for å øke tilgjengeligheten når du oppretter dem.

Windows: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette Outlook-e-post som er tilgjengelig for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Visuelt innhold omfatter bilder, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, diagrammer, innebygde objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016

Legg til illustrerende tekst for hyperkoblinger og skjermtips.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger bør formidle tydelig og nøyaktig informasjon om målet. Du kan f.eks. inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten med Klikk her.

Tips!: Du kan også legge til skjermtips som vises når du holder musepekeren over en tekst eller et bilde som inneholder en hyperkobling.

Legg til hyperkoblingstekst og skjermtips

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Bruke tilgjengelig skriftformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i e-posten din skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel lyse farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer som er fargeblinde å skille mellom tekst og figurer.

Bruk tilgjengelige skriftfarge

Bruk en større skriftstørrelse (11 punkter eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (sammentrekking av én linje med tekst til linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreking. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke tilgjengelig skriftformat

Juster avstanden mellom setninger og avsnitt

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i Outlook for å bevare rekkefølgen på faner og gjøre det enklere for skjermlesere å lese e-posten.

Overskrifter bør f.eks. organiseres i foreskrevet, logisk rekkefølge. Bruk Overskrift 1, Overskrift 2 og deretter Overskrift 3, i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og deretter Overskrift 2. Informasjonen i e-post bør også organiseres i små inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke tilgjengelig skriftformat

Bruk punktmerket liste

Bruk ordnede lister

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruk tabelloverskrifter

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365

Følgende fremgangsmåter beskriver hvordan du legger til alternativ tekst for visualobjekter i Outlook-e-posten i Office 365:

Obs!: I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legg til alternativ tekst for bilder

Legg til alternativ tekst for bilder, skjermbilder, ikoner, videoer og 3D-modeller, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet for brukere som ikke kan se det.

 1. Høyreklikk på et bilde.

 2. Velg Rediger alternativ tekst. Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av dokumentteksten.

  Hurtigmeny på valgt bilde
 3. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive bildet og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Alternativ tekst-rute

Legge til alternativ tekst for figurer eller SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk på en figur, eller SmartArt-grafikk

  Tips!: Du må høyreklikke på et tomt sted inne i rammen som omgir hele figuren eller SmartArt-grafikken, ikke på en av delene inne i rammen.

 2. Velg Rediger alternativ tekst. Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av dokumentteksten.

  Hurtigmeny for figur
 3. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive figuren eller SmartArt-grafikken og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Ruten Alternativ tekst for figur

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Høyreklikk et diagram.

  Tips!: Du må høyreklikke på et tomt sted inne i rammen som omgir hele diagrammet, ikke på en av delene inne i rammen.

 2. Velg Rediger alternativ tekst. Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av dokumentteksten.

  Hurtigmeny for diagram
 3. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive diagrammet og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Ruten Alternativ tekst for diagram

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016

Følgende fremgangsmåter beskriver hvordan du legger til alternativ tekst for visualobjekter i Outlook-e-posten:

Obs!: Vi anbefaler å plassere teksten kun i beskrivelsesfeltet og la tittelen stå tom. Dette gir den beste opplevelsen med de fleste viktige skjermlesere, inkludert Narrator. I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst for bilder, for eksempel illustrasjoner

og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet for brukere som ikke kan se det.

 1. Høyreklikk et bilde.

 2. Velg Formater bilde > Oppsett og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater bilde-ruten, som beskriver det valgte bildet

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk en SmartArt-grafikk

 2. Velg Formater objekt > Alternativer for figur > Oppsett og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater figur-ruten, som beskriver den valgte SmartArt-grafikken

Legge til alternativ tekst i figurer

Legg til alternativ tekst i figurer, inkludert figurer i SmartArt-grafikk.

 1. Høyreklikk en figur.

 2. Velg Formater figur > Oppsett og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater figur-ruten, som beskriver den valgte figuren

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Høyreklikk et diagram.

 2. Velg Formater diagramområde > Alternativer for diagram > Oppsett og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater diagramområde-ruten, som beskriver det valgte diagrammet

Gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller i Outlook-e-post tilgjengelig.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

 1. Merk teksten som du vil legge til en hyperkobling for, og høyreklikk.

 2. Velg Hyperkobling. Teksten du merket vises i boksen Tekst som skal vises. Dette er hyperkoblingsteksten.

 3. Om nødvendig endrer du hyperkoblingsteksten. I Adresse-boksen skriver du inn URL-adressemålet.

 4. Velg Skjermtips-knappen og skriv inn et skjermtips i Skjermtipstekst-boksen.

Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Skjermbilde av dialogboksen Sett inn hyperkobling

Bruk tilgjengelig skriftformat

 1. Velg teksten.

 2. Velg Formater tekst-fanen.

 3. I Skrift-gruppen, som gir alternativer for skrifttype, størrelse, stil og farge, velger du ønsket formatering.

Skjermbilde av Automatisk farge-innstillingen for skrifter

Bruk tilgjengelige skriftfarge

For å sikre at teksten vises tydelig også i høykontrastmodus, bruker du den automatiske innstillingen for skriftfarger.

 1. Velg teksten.

 2. Velg Melding > Skriftfarge.

 3. Velg Automatisk.

Skjermbilde av Automatisk farge-innstillingen for skrifter

Bruk punktmerket liste

Opprett punktlister ved hjelp av Punktmerking-knappen.

 1. Plasser markøren hvor som helst i e-posten.

 2. Velg Formater tekst-fanen.

 3. I Avsnitt-gruppen velger du Punktmerking-knappen.

 4. Skriv inn hvert punktelement i punktlisten.

Skjermbilde av punktstilalternativene

Bruk ordnede lister

Opprett sekvensielle trinn ved bruk av Nummerering-knappen.

 1. Plasser markøren hvor som helst i e-posten.

 2. Velg Formater tekst-fanen.

 3. I Avsnitt-gruppen velger du Nummerering-knappen.

 4. Skriv inn de sekvensielle trinnene.

Skjermbilde av alternativene for nummereringsstil

Juster avstanden mellom setninger og avsnitt

Øk eller reduser mellomrom mellom setninger og avsnitt.

 1. Velg teksten.

 2. Velg Formater tekst-fanen.

 3. Velg Dialogboksvelger nede i høyre hjørne i Avsnitt-gruppen.
  Avsnitt-dialogboksen åpnes og viser Innrykk og avstand-fanen.

 4. Velg ønskede avstandsalternativ under Avstand

Skjermbilde av Avsnitt-dialogboksen

Bruk tabelloverskrifter

Angi en overskriftsrad i en tabell.

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Velg avmerkingsboksen Overskriftsrad i gruppen Alternativer for tabellstil på fanen Verktøy for tabellutforming.

 3. Skriv inn kolonneoverskrifter

Skjermbilde av avmerkingsboksen Overskriftsrad

Be om tilgjengelig e-post

Gi avsenderen beskjed om at du foretrekker å motta tilgjengelig innhold.

 • Hvis du ønsker å gå til kontoen på nettet i Outlook, velger du Fil > Informasjon. Deretter klikker du på koblingen under Få tilgang til kontoen på weben i Kontoinnstillinger

 • Hvis du vil gå til Tilgjengelighetsinnstillinger i Outlook på nettet, velger du Ikon for innstillinger > E-post > Generelt > Tilgjengelighetsinnstillinger.

 • Hvis du ønsker å be om tilgjengelig innhold, merker du av for Be avsendere om å sende innhold som er tilgjengelig

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre Excel-regneark tilgjengelig

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

Mac: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette e-post i Outlook som er tilgjengelig for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Visuelt innhold omfatter bilder, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, diagrammer, innebygde objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I den alternative teksten gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365 for Mac

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016 for Mac

Legg til illustrerende tekst for hyperkoblinger og skjermtips.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger bør formidle tydelig og nøyaktig informasjon om målet. Du kan f.eks. inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten med Klikk her.

Tips!: Du kan også legge til skjermtips som vises når du holder musepekeren over en tekst eller et bilde som inneholder en hyperkobling.

Legg til hyperkoblingstekst og skjermtips

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan f.eks. legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst, slik at personer som er fargeblinde vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Bruk tilgjengelig skriftfarge

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i e-posten din skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk f.eks. lyse farger eller fargevalg med høy kontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema kan hjelpe personer som er fargeblinde til å skille mellom fargene.

Bruk tilgjengelig skriftformat

Bruk en større skriftstørrelse (11 punkter eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (for eksempel at én linje med tekst slås sammen med linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreker. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruk tilgjengelig skriftformat

Juster avstanden mellom setninger og avsnitt

Bruk overskrifter og innebygde stiler.

Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i Outlook for å bevare rekkefølgen på faner og gjøre det enklere for skjermlesere å lese e-postmeldingen.

Du kan for eksempel organisere informasjonen i e-posten din i korte inndelinger og legge til overskrifter over hver av dem. Ideelt sett bør hver inndeling bare omfatte noen få avsnitt.

Bruk tilgjengelig skriftformat

Bruk stiler for punktlister

Bruk ordnede lister

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruk tabelloverskrifter

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365 for Mac

Den følgende fremgangsmåten beskriver hvordan du legger til alternativ tekst for visualobjekter i Outlook-e-posten i Office 365 for Mac.

Obs!: 

 • I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

 • Hvis du vil aktivere høyreklikk på Mac-en, må du huske å merke av alternativet for Sekundærklikk i Systemvalg.

Tips!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, må du passe på å formidle innholdet og formålet med bildet på en konsis og utvetydige måte. Den alternative teksten bør ikke være på mer enn én eller to korte setninger. I de fleste tilfeller vil det holde med noen få velvalgte ord. Ikke gjenta det omkringliggende tekstinnholdet som alternativ tekst, eller bruk uttrykk som refererer til bilder, for eksempel «en grafikk av» eller «et bilde av».

Legge til alternativ tekst for bilder

 1. Høyreklikk på bildet i e-postmeldingen.

 2. Velg Rediger... alternativ tekst.

  Redigere hurtigmeny for alternativ tekst for Outlook for Mac

  Alternativ tekst-ruten åpnes til høyre.

 3. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive bildet og konteksten.

  Alternativ tekst-rute for å legge til alternativ tekst for et bilde i Outlook

Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016 for Mac

Legge til alternativ tekst for bilder, for eksempel fotoer og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet for brukere som ikke kan se det.

Tips!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, må du passe på å formidle innholdet og formålet med bildet på en konsis og utvetydige måte. Den alternative teksten bør ikke være på mer enn én eller to korte setninger. I de fleste tilfeller vil det holde med noen få velvalgte ord. Ikke gjenta det omkringliggende tekstinnholdet som alternativ tekst, eller bruk uttrykk som refererer til bilder, for eksempel «en grafikk av» eller «et bilde av».

Obs!: I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

 1. Høyreklikk et bilde.

 2. Velg Formater bilde > Oppsett og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater bilde-ruten, som beskriver det valgte bildet

Gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller i Outlook-e-post tilgjengelig.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

 1. Merk teksten du vil legge til en hyperkobling for, og velg deretter Legg til en hyperkobling.
  Teksten du merket, vises i boksen Tekst som skal vises. Dette er hyperkoblingsteksten.

 2. Om nødvendig endrer du hyperkoblingsteksten.

 3. I Adresse-boksen skriver du inn URL-adressemålet.

 4. Velg Skjermtips-knappen og skriv inn et skjermtips i Skjermtipstekst-boksen.

Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Skjermbilde av dialogboksen Sett inn hyperkobling

Bruk tilgjengelig skriftformat

 1. Velg teksten.

 2. Velg Meldinger-fanen.

 3. I Skrift-gruppen, som gir alternativer for skrifttype, størrelse, stil og farge, velger du ønsket formatering.

Skjermbilde av Formater tekst-fanen

Bruk tilgjengelige skriftfarge

For å sikre at teksten vises tydelig også i høykontrastmodus, bruker du den automatiske innstillingen for skriftfarger.

 1. Velg teksten.

 2. Velg Melding > Skriftfarge.

 3. Velg Automatisk.

Skjermbilde av Automatisk farge-innstillingen for skrifter

Bruk stiler for punktlister

Opprett punktlister ved hjelp av Punktmerking-knappen.

 1. Plasser markøren hvor som helst i e-posten.

 2. Velg Meldinger-fanen.

 3. I Avsnitt-gruppen velger du Punktmerking-knappen.

 4. Skriv inn hvert punktelement i punktlisten.

Skjermbilde av tilgjengelige punktstilalternativer

Bruk ordnede lister

Opprett sekvensielle trinn ved bruk av Nummerering-knappen.

 1. Plasser markøren hvor som helst i e-posten.

 2. Velg Meldinger-fanen.

 3. I Avsnitt-gruppen velger du Nummerering-knappen.

 4. Skriv inn de sekvensielle trinnene.

Skjermbilde av tilgjengelige alternativer for nummereringsstil

Juster avstanden mellom setninger og avsnitt

Øk eller reduser mellomrom mellom setninger og avsnitt.

 1. Merk teksten, høyreklikk på den, og velg deretter Avsnitt.

  Avsnitt-dialogboksen åpnes og viser Innrykk og avstand-fanen.

 2. Velg ønskede avstandsalternativ under Avstand

Skjermbilde av Avsnitt-dialogboksen

Bruk tabelloverskrifter

Angi en overskriftsrad i en tabell.

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Tabellutformingfanen velger du avmerkingsboksen for Overskriftsrad.

 3. Skriv inn kolonneoverskriftene.

Skjermbilde av avmerkingsboksen Overskriftsrad

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

iOS-app: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette en Outlook for iOS-e-postmelding som er tilgjengelig for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med bilder.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt teksten har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legg til illustrerende tekster for hyperkoblinger.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Legge til tekst for hyperkobling

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst til bilder, for eksempel bilder og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet til brukere som ikke kan se det.

 1. I e-postmeldingen du skriver, dobbelttrykker du på et bilde for å åpne hurtigmenyen.

 2. Trykk på alternativ tekst i hurtigmenyen.

 3. Skriv inn en beskrivelse.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

 4. Trykk på OK hvis du vil legge til teksten og lukke dialogboksen.

Alternativ tekst for bildemenyen i Outlook for iOS

Legg til tekst for hyperkobling

Legg til en meningsfull hyperkoblingstekst for å hjelpe brukere av skjermleseren med å enkelt skanne e-postmeldingen for koblinger.

 1. I e-postmeldingen du skriver, merker du teksten der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Hvis du vil åpne hurtigmenyen, trykker du på den merkede teksten.

 3. Trykk på Mer-knappen nederst på menyen til Legg til kobling-knappen vises, om nødvendig. Trykk på Legg til kobling-knappen.

 4. Endre hyperkoblingsteksten i Tekst-feltet om nødvendig.

 5. Skriv inn nettadressemålet i Kobling-feltet.

 6. Trykk på Ferdig-knapp hvis du vil sette inn hyperkoblingen.

Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Legge til bilde for koblingsmenyen

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre Excel-regneark tilgjengelig

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

Android-app: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Tabellen nedenfor inneholder de viktigste anbefalte fremgangsmåtene for å opprette en e-post i Outlook for Android som er tilgjengelig for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Legg til illustrerende tekster for hyperkoblinger.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Legge til tekst for hyperkobling

Legg til tekst for hyperkobling

Legg til en meningsfull hyperkoblingstekst for å hjelpe brukere av skjermleseren med å enkelt skanne e-postmeldingen for koblinger.

 1. I e-postmeldingen du skriver, merker du teksten der du vil legge til hyperkoblingen. Hurtigmenyen åpnes.

 2. Trykk på Legg til kobling-knappen.

 3. Endre hyperkoblingsteksten i feltet Tekst som skal vises om nødvendig.

 4. Skriv inn nettadressemålet i Kobling-feltet.

 5. Hvis du vil sette inn hyperkoblingen, trykker du på LAGRE-knappen.

Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Legge til bilde for koblingsmenyen.

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

Windows 10-app: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette en Outlook-e-postmelding som er tilgjengelig for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med bilder og tabeller.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt teksten har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst i tabeller

Legg til illustrerende tekster for hyperkoblinger.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Legge til tekst for hyperkobling

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Bruke tilgjengelig skriftformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i e-postmeldingen din skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel lyse farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer som er fargeblinde å skille mellom tekst og figurer.

Bruke tilgjengelig skriftfarge

Bruk en større skriftstørrelse (11 punkter eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (sammentrekking av én linje med tekst til linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreking. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke tilgjengelig skriftformat

Justere avstanden mellom setninger og avsnitt

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i Outlook for å bevare rekkefølgen på faner og gjøre det enklere for skjermlesere å lese e-postmeldingen.

Overskrifter bør f.eks. organiseres i foreskrevet, logisk rekkefølge. Bruk Overskrift 1, Overskrift 2 og deretter Overskrift 3, i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og deretter Overskrift 2. Informasjonen i e-post bør også organiseres i små inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke innebygde overskrifter og stiler.

Bruke tilgjengelig skriftformat

Bruke punktmerkede lister

Bruke ordnede lister

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruk tabelloverskrifter

Legge til alternativ tekst til visuelle effekter og tabeller

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst til visuelle effekter og tabeller i Outlook-e-post.

Obs!: Vi anbefaler å plassere teksten kun i beskrivelsesfeltet og la tittelen stå tom. Dette gir den beste opplevelsen med de fleste skjermleserne, inkludert Skjermleser. I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst til bilder, for eksempel bilder og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet til brukere som ikke kan se det.

 1. Velg et bilde i e-postmeldingen du skriver.

 2. Hvis du vil åpne båndet for redigeringsalternativer nederst på skjermen, trykker du på (flere alternativer)-knappen.

 3. Rull ned til og trykk på Bilde-knappen.

 4. Rull ned til og trykk på Alternativ tekst-knappen.

 5. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

 6. Hvis du vil legge til teksten og lukke dialogboksen, trykker du på Ferdig.

Legge til alternativ tekst i et bilde.

Legge til alternativ tekst i tabeller

Når du legger til alternativ tekst i tabeller, hjelper dette lesere som ikke kan se med å identifisere hva tabellen handler om.

 1. Velg en tabell i e-postmeldingen du skriver.

 2. Hvis du vil åpne båndet for redigeringsalternativer nederst på skjermen, trykker du på (flere alternativer)-knappen.

 3. Rull ned til og trykk på Tabell-knappen.

 4. Rull ned til og trykk på Alternativ tekst-knappen.

 5. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

 6. Hvis du vil legge til teksten og lukke dialogboksen, trykker du på Ferdig.

Legge til alternativ tekst for en tabell.

Gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller i Outlook-e-post tilgjengelig.

Legg til tekst for hyperkobling

Legg til en meningsfull hyperkoblingstekst for å hjelpe brukere av skjermleseren med å enkelt skanne e-postmeldingen for koblinger.

 1. I e-postmeldingen du skriver, merker du teksten der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Hvis du vil åpne båndet for redigeringsalternativer nederst på skjermen, trykker du på (flere alternativer)-knappen.

 3. Rull ned til og trykk på Sett inn-knappen.

 4. Rull ned til og trykk på Kobling-knappen.

 5. Endre hyperkoblingsteksten i feltet Tekst som skal vises om nødvendig.

 6. I Adresse-teksfeltet skriver du inn nettadressemålet.

 7. Trykk på Sett inn for å sette inn hyperkoblingen.

Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Legge til en hyperkoblingstekst.

Bruk tilgjengelig skriftformat

Du kan hjelpe personer som har dysleksi eller dårlig syn ved å bruke en kjent skrifttype og stor nok skriftstørrelse slik at det er enklere for dem å lese e-post.

 1. Velg teksten i e-postmeldingen du skriver.

 2. Hvis du vil åpne båndet for redigeringsalternativer nederst på skjermen, trykker du på (flere alternativer)-knappen.

 3. Rull ned til og trykk på Format-knappen.

 4. Velg skrifttype, -størrelse og -formatering du vil bruke, i Format-menyen.

Endre skriftinnstillinger.

Bruk tilgjengelige skriftfarge

For å sikre at teksten vises tydelig også i høykontrastmodus, bruker du Automatisk-innstillingen for skriftfarger.

 1. Velg teksten i e-postmeldingen du skriver.

 2. Hvis du vil åpne båndet for redigeringsalternativer nederst på skjermen, trykker du på (flere alternativer)-knappen.

 3. Rull ned til og trykk på Format-knappen.

 4. Gå til Format-menyen, rull ned til Skriftfarge-knappen, og trykk deretter på >-knappen for å åpne undermenyen.

 5. Rull ned til og trykk på Automatisk i Skriftfarge-menyen.

Endre innstillinger for skriftfarge automatisk.

Bruke innebygde overskrifter og stiler

De forhåndsutformede overskriftene og stilene gjør det enklere for skjermlesere å lese e-post.

 1. Plasser markøren hvor som helst i e-postmeldingen du skriver.

 2. Hvis du vil åpne båndet for redigeringsalternativer nederst på skjermen, trykker du på (flere alternativer)-knappen.

 3. Rull ned til og trykk på Format-knappen.

 4. Rull ned til og trykk på Stiler-knappen på Format-menyen.

 5. Rull ned til og trykk på Overskrift 1 eller Overskrift 2 i Stiler-menyen.

Bruke stiler og overskrifter.

Bruke punktmerkede lister

Opprette punktlister for å legge til struktur i teksten.

 1. Plasser markøren hvor som helst i e-postmeldingen du skriver.

 2. Hvis du vil åpne båndet for redigeringsalternativer nederst på skjermen, trykker du på (flere alternativer)-knappen.

 3. Rull ned til og trykk på Format-knappen.

 4. Rull ned til og trykk på Punktmerking-knappen på Format-menyen.

 5. Velg punkttypen du vil bruke i Punktmerking-menyen.

 6. Skriv inn teksten for det punktmerkede elementet. Hvis du vil legge til en ny linje i punktlisten, trykker du på ENTER på skjermtastaturet. Trykk på ENTER to ganger for å avslutte listen.

Legge til punktliste.

Bruk ordnede lister

Opprette ordnede lister for å organisere teksten i sammenhengende trinn.

 1. Plasser markøren hvor som helst i e-postmeldingen du skriver.

 2. Hvis du vil åpne båndet for redigeringsalternativer nederst på skjermen, trykker du på (flere alternativer)-knappen.

 3. Rull ned til og trykk på Format-knappen.

 4. Rull ned til og trykk på Nummerering-knappen på Format-menyen.

 5. Velg hvilken type ordnet liste du vil bruke, i Nummerering-menyen.

 6. Skriv inn teksten for det nummererte elementet. Hvis du vil legge til en ny linje i den nummererte listen, trykker du på ENTER på skjermtastaturet. Trykk på ENTER to ganger for å avslutte listen.

Legge til en nummerert liste.

Juster avstanden mellom setninger og avsnitt

Øk eller reduser mellomrom mellom setninger og avsnitt.

 1. Velg teksten i e-postmeldingen du skriver.

 2. Hvis du vil åpne båndet for redigeringsalternativer nederst på skjermen, trykker du på (flere alternativer)-knappen.

 3. Rull ned til og trykk på Format-knappen.

 4. Rull ned til og trykk på Linje- og avsnittsavstand-knappen på Format-menyen.

 5. Velg alternativene for linje- og avsnittsavstand du vil bruke, i Linje- og avsnittsavstand-menyen.

Endre innstillinger for avstand.

Bruk tabelloverskrifter

Angi en overskriftsrad i en tabell.

 1. Plasser markøren hvor som helst i tabellen i e-postmeldingen du skriver.

 2. Hvis du vil åpne båndet for redigeringsalternativer nederst på skjermen, trykker du på (flere alternativer)-knappen.

 3. Rull ned til og trykk på Tabell-knappen.

 4. Rull ned til og trykk på Stilalternativer-knappen på Tabell-menyen.

 5. Velg Overskriftsrad-alternativet i Stilalternativer-menyen.

 6. Skriv inn kolonneoverskrifter

Angi en overskriftsrad i en tabell.

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige

Internett: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Outlook-e-post tilgjengelig

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette Outlook-e-post som er tilgjengelig for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legg til illustrerende tekster for hyperkoblinger.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Gjøre hyperkoblinger og tekst tilgjengelige

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Du kan for eksempel legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst slik at personer som er fargeblinde, vet at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen. Vurder å legge til fet eller større skrift for overskrifter.

Bruke tilgjengelig skriftformat

Bruke tilgjengelig skriftfarge

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i e-postmeldingen din skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel lyse farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer som er fargeblinde å skille mellom tekst og figurer.

Bruke tilgjengelig skriftformat

Bruk en større skriftstørrelse (11 punkter eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (sammentrekking av én linje med tekst til linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreking. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke tilgjengelig skriftformat

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i Outlook for å bevare rekkefølgen på faner og gjøre det enklere for skjermlesere å lese e-postmeldingen.

Overskrifter bør f.eks. organiseres i foreskrevet, logisk rekkefølge. Bruk Overskrift 1, Overskrift 2 og deretter Overskrift 3, i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og deretter Overskrift 2. Informasjonen i e-post bør også organiseres i små inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke tilgjengelig skriftformat

Bruke punktmerkede lister

Bruke ordnede lister

Bruk en enkel tabellstruktur.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Sette inn en enkel tabell

Sjekke e-postmeldingen for tilgjengelighetsproblemer.

Når du skriver en e-postmelding til en kontakt som foretrekker tilgjengelig innhold, mottar du en påminnelse om dette og en kobling til Tilgjengelighetskontroll. Du kan raskt sjekke e-postmeldingen for mulige tilgjengelighetsproblemer, løse dem og sørge for at kontakten din kan lese e-postmeldingen enkelt med en skjermleser.

Sjekke e-postmeldingen for tilgjengelighetsproblemer

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst til bilder, for eksempel skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet til brukere som ikke kan se det.

Obs!: Vi anbefaler å plassere teksten bare i beskrivelsesfeltet og la tittelen være tom. Dette gir den beste opplevelsen med de fleste skjermlesere, inkludert Skjermleser.

 1. Høyreklikk på et bilde når du skriver en e-postmelding. En hurtigmeny åpnes.

 2. Velg Sette inn alternativ tekst i menyen.

 3. Skrive inn en beskrivelse (og en tittel).

Legge til alternativ tekst for bilder i Outlook på nettet.

Gjøre hyperkoblinger og tekst tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller i Outlook-e-post tilgjengelig.

Legge til en meningsfull hyperkoblingstekst

I stedet for å vise nettadressen som koblingstekst skriver du inn en meningsfull hyperkoblingstekst.

 1. Når du skriver en e-postmelding, skriver du inn en koblingsteksten i meldingsteksten.

 2. Merk koblingsteksten, og trykk deretter på CTRL+K. Dialogboksen Sett inn kobling åpnes.

 3. I Nettadresse-boksen skriver du inn nettadressemålet.

Bruk tilgjengelig skriftformat

Du kan hjelpe personer som har dysleksi eller dårlig syn ved å bruke en kjent skrifttype og stor nok skriftstørrelse slik at det er enklere for dem å lese e-post.

 1. Velg teksten.

 2. Hvis du vil endre skrifttype, trykker du på CTRL+SKIFT+F.

 3. Velg skrifttypen du vil bruke i Skrift-menyen.

  Endre skrifttype i Outlook på nettet.

 4. Hvis du vil endre skriftstørrelse, trykker du på CTRL+SKIFT+S.

 5. Velg størrelsen du vil bruke, i Skriftstørrelse-menyen.

  Endre skriftstørrelsen i Outlook på nettet.

Bruk tilgjengelige skriftfarge

Bruk den svarte skriftfargen for å sikre at teksten vises tydelig i høykontrastmodus.

 1. Velg teksten.

 2. Trykk på CTRL+SKIFT+C

 3. Velg fargen du vil bruke, i Skriftfarge-menyen.

Justere skriftfarge i Outlook på nettet.

Bruke punktmerkede lister

Opprette punktlister for å legge til struktur i teksten.

 1. Plasser markøren hvor som helst i e-postmeldingen.

 2. Klikk på Punktmerking-ikonet på verktøylinjen.

  Legge til en punktliste i Outlook på nettet.

 3. Skriv inn hvert punktelement i punktlisten.

Bruk ordnede lister

Opprette ordnede lister for å organisere teksten i sammenhengende trinn.

 1. Plasser markøren hvor som helst i e-postmeldingen.

 2. Klikk på Nummerering-ikonet på verktøylinjen.

  Legge til en nummerert liste i Outlook på nettet.

 3. Skriv inn hvert nummererte element i listen.

Sette inn en enkel tabell

Hvis du legger til tabeller i tabeller eller lar celler stå tomme, kan det bli vanskelig å lese e-postmeldingene med en skjermleser. Vurder å bruke enkle tabeller som gjør det lettere for skjermlesere å identifisere tabellen, radene og kolonnene.

 1. Plasser markøren hvor som helst i e-postmeldingen.

 2. Klikk på Sett inn tabell-ikonet på verktøylinjen.

 3. I Sett inn tabell-rutenettet uthever du området med rader og kolonner som skal legges til, og deretter klikker du i området for å velge og legge til.

Legge til en enkel tabell i Outlook på nettet.

Sjekke e-postmeldingen for tilgjengelighetsproblemer

Brukere kan forespørre om tilgjengelig innhold i Outlook Web App. Når du legger til en slik bruker som mottaker i en e-postmelding, mottar du et varsel om at de foretrekker tilgjengelig innhold og en kobling til tilgjengelighetskontroll. Hvis denne kontrollen finner noen tilgjengelighetsproblemer i e-postmeldingen, blir problemene oppført sammen med instruksjoner om hvordan du løser dem.

 1. Når du har skrevet e-postmeldingen, velger du koblingen Kontrollere for tilgjengelighetsproblemer over meldingstekstfeltet.

  Det kan hende du må klikke på Flere handlinger-ikonet før du kan få tilgang til Kontrollere for tilgjengelighetsproblemer-koblingen.

 2. Tilgjengelighetskontroll åpnes og viser en liste over problemer med tilgjengelighet (hvis aktuelt).

 3. Les gjennom listen, revider innholdet i e-postmeldingen, og klikk deretter på Kontroller på nytt-knappen i Tilgjengelighetskontroll.

 4. Gjenta trinnene til det ikke er flere problemer, og send deretter e-postmeldingen.

Se en e-postmelding for tilgjengelighetsproblemer i Outlook på nettet.

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelig

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×