Gjør dine Word-dokumenter tilgjengelige

Gjør dine Word-dokumenter tilgjengelige

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet gir deg trinnvise instruksjoner for å gjøre Word-dokumenter som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hendelsesflygeblad annonserer undersøkelsesteam på eksternt sted den 9. juni. Bildet inneholder et fotografi og adressen til konferanselokalet.

Word har mange innebygde funksjoner som kan hjelpe personer med ulike evner til å lese og redigere dokumenter. Word tilbyr også tilgjengelighetskontroll som finner elementer som kan føre til problemer for personer med funksjonshemninger.

Hvis du vil lære mer om hvordan Tilgjengelighetskontroll fungerer, kan du se Regler for Tilgjengelighetskontroll.

Windows: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Word-dokumenter tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette Word-dokumenter som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Slik finner du det

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Visuelt innhold omfatter bilder, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, diagrammer, innebygde objekter, håndskrift og videoer.

Hvis du vil finne manglende alternativ tekst, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365

Legge til alternativ tekst i bilder i Office 2019

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016

Legge til meningsfull hyperkoblingstekst og skjermtips.

Hvis du skanner arbeidsboken visuelt, kan du avgjøre om en hyperkoblingstekst gir mening som frittstående informasjon og om den gir leserne nøyaktig informasjon om det endelige målet.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Tips!: Du kan også legge til skjermtips som vises når du holder musepekeren over en tekst eller et bilde som inneholder en hyperkobling.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Du kan visuelt skanne dokumentet for å finne forekomster av fargekoding.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Hvis du vil finne utilstrekkelig fargekontrasten, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Du kan også søke etter tekst i dokumentet som er vanskelig å lese eller til å skille fra bakgrunnen.

Hvis dokumentet har et høyt nivå av kontrast mellom teksten og bakgrunnen, kan flere personer se og bruke innholdet.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Hvis du vil finne overskrifter som ikke er i en logisk rekkefølge, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i Word for å bevare rekkefølgen på faner og gjøre det enklere for skjermlesere å lese dokumentene.

Overskrifter bør for eksempel organiseres i foreskrevet, logisk rekkefølge. Bruk Overskrift 1, Overskrift 2 og deretter Overskrift 3, i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og deretter Overskrift 2. Informasjonen i dokumentene bør også organiseres i små inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruke punktmerkede lister

Bruke ordnede lister

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Hvis du vil sikre at tabeller ikke inneholder oppdelte celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller, eller helt tomme rader eller kolonner, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelltopptekster

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst med visuelle objekter i Word-dokumenter i Office 365:

Obs!: I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Tips!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, må du passe på å formidle innholdet og formålet med bildet på en konsis og utvetydige måte. Den alternative teksten bør ikke være på mer enn én eller to korte setninger. I de fleste tilfeller vil det holde med noen få velvalgte ord. Ikke gjenta det omkringliggende tekstinnholdet som alternativ tekst, eller bruk uttrykk som refererer til bilder, for eksempel «en grafikk av» eller «et bilde av».

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder, for eksempel bilder, skjermbilder, ikoner, videoer og 3D-modeller, slik at skjermlesere kan lese tekst som beskriver bildet til brukere som ikke kan se bildet.

 1. Høyreklikk et bilde og velg Rediger alternativ tekst, eller velg et bilde og trykker knappen Alternativ tekst i kategorien Format båndet enten.

  Menyen for Word Win32 redigere alternativ tekst for bilder

  Alternativ tekst-ruten åpnes til høyre i dokumentteksten.

 2. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive bildet og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Rute for Word Win32 alternativ tekst for bilder

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

  Tips!: Du kan også velge Generer en beskrivelse for meg å få Microsoft skyen-drevet intelligent tjenester oppretter en beskrivelse for deg. Dette tar litt, hvoretter resultat vises i tekstfeltet posten. Husk å slette alle kommentarer som Word legges det, for eksempel "beskrivelse generert med høy KONFIDENS."

Legge til alternativ tekst for figurer eller SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk en figur eller SmartArt-grafikk og velg Rediger alternativ tekst eller merker du den og trykker knappen Alternativ tekst i kategorien Format båndet enten.

  Meny for Word Win32 redigere alternativ tekst for figurer

  Alternativ tekst-ruten åpnes til høyre i dokumentteksten.

  Tips!: Du må høyreklikke på et tomt sted inne i rammen som omgir hele figuren eller SmartArt-grafikken, ikke på en av delene inne i rammen.

 2. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive figuren eller SmartArt-grafikken og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Rute for Word Win32 alternativ tekst for figurer

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Høyreklikk et diagram og velg Rediger alternativ tekst eller merker et diagram og trykker knappen Alternativ tekst i kategorien Format båndet enten.

  Word Win32 redigere alternativ tekst-menyen for diagrammer

  Alternativ tekst-ruten åpnes til høyre i dokumentteksten.

  Tips!: Du må høyreklikke på et tomt sted inne i rammen som omgir hele diagrammet, ikke på en av delene inne i rammen.

 2. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive diagrammet og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Word Win32 alternativ tekst-ruten for diagrammer

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Gjøre skjermeffekter dekorative

Dekorativ objekter legge til visuell interesse, men ikke informativ (for eksempel stilistiske kantlinjer). Personer som bruker skjermlesere vil høre dette er dekorative slik at de vet de ikke går glipp av all viktig informasjon.

 1. Høyreklikk et visuelt.

 2. Velg Rediger alternativ tekst. Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av dokumentteksten.

 3. Velg avmerkingsboksen Dekorativ. Tekstoppføring-feltet nedtones.

  Alternativ tekst-rute for dekorative elementer i Word Win32

Tips!: Hvis du eksporterer dokumentet som en PDF-fil, beholdes eventuelle visuelle effekter du har merket som dekorative ved å merke dem som artefakter.

Legge til alternativ tekst i bilder i Office 2019

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst med visuelle objekter i Word-dokumenter i Office 2019:

Obs!: I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Tips!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, må du passe på å formidle innholdet og formålet med bildet på en konsis og utvetydige måte. Den alternative teksten bør ikke være på mer enn én eller to korte setninger. I de fleste tilfeller vil det holde med noen få velvalgte ord. Ikke gjenta det omkringliggende tekstinnholdet som alternativ tekst, eller bruk uttrykk som refererer til bilder, for eksempel «en grafikk av» eller «et bilde av».

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder, for eksempel bilder, skjermbilder, ikoner, videoer og 3D-modeller, slik at skjermlesere kan lese tekst som beskriver bildet til brukere som ikke kan se bildet.

 1. Høyreklikk et bilde og velg Rediger alternativ tekst, eller velg et bilde og trykker knappen Alternativ tekst i kategorien Format båndet enten.

  Menyen for Word Win32 redigere alternativ tekst for bilder

  Alternativ tekst-ruten åpnes til høyre i dokumentteksten.

 2. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive bildet og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Rute for Word Win32 alternativ tekst for bilder

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

  Tips!: Du kan også velge Generer en beskrivelse for meg å få Microsoft skyen-drevet intelligent tjenester oppretter en beskrivelse for deg. Dette tar litt, hvoretter resultat vises i tekstfeltet posten. Husk å slette alle kommentarer som Word legges det, for eksempel "beskrivelse generert med høy KONFIDENS."

Legge til alternativ tekst for figurer eller SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk en figur eller SmartArt-grafikk og velg Rediger alternativ tekst eller merker du den og trykker knappen Alternativ tekst i kategorien Format båndet enten.

  Meny for Word Win32 redigere alternativ tekst for figurer

  Alternativ tekst-ruten åpnes til høyre i dokumentteksten.

  Tips!: Du må høyreklikke på et tomt sted inne i rammen som omgir hele figuren eller SmartArt-grafikken, ikke på en av delene inne i rammen.

 2. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive figuren eller SmartArt-grafikken og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Rute for Word Win32 alternativ tekst for figurer

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Høyreklikk et diagram og velg Rediger alternativ tekst eller merker et diagram og trykker knappen Alternativ tekst i kategorien Format båndet enten.

  Word Win32 redigere alternativ tekst-menyen for diagrammer

  Alternativ tekst-ruten åpnes til høyre i dokumentteksten.

  Tips!: Du må høyreklikke på et tomt sted inne i rammen som omgir hele diagrammet, ikke på en av delene inne i rammen.

 2. Skriv inn én eller to setninger for å beskrive diagrammet og konteksten for noen som ikke kan se det.

  Word Win32 alternativ tekst-ruten for diagrammer

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Gjøre skjermeffekter dekorative

Dekorativ objekter legge til visuell interesse, men ikke informativ (for eksempel stilistiske kantlinjer). Personer som bruker skjermlesere vil høre dette er dekorative slik at de vet de ikke går glipp av all viktig informasjon.

 1. Høyreklikk et visuelt.

 2. Velg Rediger alternativ tekst. Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av dokumentteksten.

 3. Velg avmerkingsboksen Dekorativ. Tekstoppføring-feltet nedtones.

  Alternativ tekst-rute for dekorative elementer i Word Win32

Tips!: Hvis du eksporterer dokumentet som en PDF-fil, beholdes eventuelle visuelle effekter du har merket som dekorative ved å merke dem som artefakter.

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst med visuelle objekter i Word-dokumenter i Office 2016:

Obs!: Vi anbefaler å plassere teksten kun i beskrivelsesfeltet og la tittelen stå tom. Dette gir den beste opplevelsen med de fleste viktige skjermlesere, inkludert Narrator. I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst til bilder, for eksempel skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet til brukere som ikke kan se det.

 1. Høyreklikk et bilde.

 2. Velg Formater bilde > Oppsett og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater bilde-ruten, som beskriver det valgte bildet

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk en SmartArt-grafikk

 2. Velg Formater objekt > Alternativer for figur > Oppsett og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-område i Formater figur-ruten, som beskriver den valgte SmartArt-grafikken

Legge til alternativ tekst i figurer

Legg til alternativ tekst i figurer, inkludert figurer i SmartArt-grafikk.

 1. Høyreklikk en figur, og merk deretter Formater figur.

 2. I ruten til høyre velger du Utforming og egenskaper, og deretter velger du Alternativ tekst.

 3. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater figur-ruten, som beskriver den valgte figuren

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Høyreklikk et diagram.

 2. Velg Formater diagramområde > Alternativer for diagram > Oppsett og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater diagramområde-ruten, som beskriver det valgte diagrammet

Gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller i Word-dokumentene tilgjengelige.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

 1. Merk teksten som du vil legge til en hyperkobling for, og høyreklikk.

 2. Velg Hyperkobling. Teksten du merket vises i boksen Tekst som skal vises. Dette er hyperkoblingsteksten.

 3. Endre hyperkoblingsteksten om nødvendig.

 4. I Adresse-boksen skriver du inn adressen til hyperkoblingen.

 5. Velg Skjermtips-knappen og skriv inn et skjermtips i Skjermtipstekst-boksen.

  Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Skjermbilde av dialogboksene Sett inn hyperkobling og Skjermtips for tekst.

Bruke innebygde overskriftsstiler

 1. Merke overskriftsteksten.

 2. Velg en overskriftstil, for eksempel Overskrift 1 eller Overskrift 2 i Stiler-gruppen på Hjem-fanen.

Skjermbilde av alternativene for overskriftsstil

Bruke punktmerkede lister

 1. Plasser markøren hvor som helst i dokumentet.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Velg Punktmerking-knappen i Avsnitt-gruppen.

 4. Skriv inn hvert punktelement i punktlisten.

Skjermbilde av punktstilalternativene

Bruk ordnede lister

 1. Plasser markøren hvor som helst i dokumentet.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Velg Nummerering-knappen i Avsnitt-gruppen.

 4. Skriv inn de sekvensielle trinnene.

Skjermbilde av alternativene for nummereringsstil

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Her er noen ideer du kan overveie:

 • Bruke innstillingen Automatisk for skriftfarge for å sikre at teksten vises tydelig. Merk teksten, og velg deretter Hjem > Skriftfarge > Automatisk.

  Skjermbilde av Automatisk farge-innstillingen for skrifter
 • Bruk Tilgjengelighetskontroll til å analysere dokumentet og finne utilstrekkelig fargekontrast. Verktøyet kontrollerer nå dokumentene for tekstfarge mot sidefarge, cellebakgrunner i tabeller, uthevninger, fyllfarger i tekstbokser, avsnittsskyggelegging, fyll i figurer og SmartArt, topptekster og bunntekster, og koblinger.

 • Bruk Fargekontrastanalyse, en gratis app som analyserer farger og kontrast, og viser resultatene nesten umiddelbart.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Her er noen ideer du kan overveie:

 • Legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst. Det kan hjelpe fargeblinde personer å forstå at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen.

 • Legge til figurer hvis farge brukes til å angi status. Du kan for eksempel legge til et hakesymbol Grønn hake i Excel hvis grønn brukes til å angi «godkjent», og en stor X Skjermbilde av en rød boks med stor bokstav X inni boksen. hvis rød angir «mislykkes».

Obs!: Disse ressursene gir andre forslag: usability.gov og Nettilgjengelighet for brukere med fargeblindhet.

Bruke tekstavstand

Øk eller reduser mellomrom mellom setninger og avsnitt.

 1. Velg teksten.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Velg mer-knappen i avsnitt-gruppen i det nedre høyre hjørnet av gruppen.
  Dialogboksen avsnitt åpnes og viser kategorien innrykk og avstand.

 4. Velg ønskede avstandsalternativ under Avstand

Alternativene for avsnittsavstand er uthevet i dialogboksen Avsnitt.

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Gå til Alternativer for tabellstil-gruppen og velg avmerkingsboksen OverskriftsradUtforming av tabellverktøy-fanen.

 3. Skriv inn kolonneoverskrifter

Skjermbilde av avmerkingsboksen Overskriftsrad

Se også

Mac: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Word-dokumenter tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder viktige anbefalte fremgangsmåter for å Word dokumenter som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Slik finner du det

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle visuelle effekter.

Visuelt innhold omfatter bilder, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, diagrammer, innebygde objekter, håndskrift og videoer.

Bruk Tilgjengelighetskontroll for å finne manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016

Legge til meningsfull hyperkoblingstekst og skjermtips.

Hvis du skanner arbeidsboken visuelt, kan du avgjøre om en hyperkoblingstekst gir mening som frittstående informasjon og om den gir leserne nøyaktig informasjon om det endelige målet.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Tips!: Du kan også legge til skjermtips som vises når du holder musepekeren over en tekst eller et bilde som inneholder en hyperkobling.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Du kan visuelt skanne dokumentet for å finne forekomster av fargekoding.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Hvis du vil finne utilstrekkelig fargekontrasten, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Du kan også søke etter tekst i dokumentet som er vanskelig å lese eller til å skille fra bakgrunnen.

Hvis dokumentet har et høyt nivå av kontrast mellom teksten og bakgrunnen, kan flere personer se og bruke innholdet.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Hvis du vil finne overskrifter som ikke er i en logisk rekkefølge, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i Word for å bevare rekkefølgen på faner og gjøre det enklere for skjermlesere å lese dokumentene.

For eksempel ordne overskrifter i fastsatt logisk rekkefølge. Bruke Overskrift 1, overskrift 2, og deretter overskrift 3, i stedet for Overskrift 3, overskrift 1, og deretter overskrift 2. Og organisere informasjonen i dokumentene dine i små biter. Alle overskrifter er ideelt, etterfulgt av bare noen få avsnitt.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruke punktmerkede lister

Bruke ordnede lister

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Hvis du vil sikre at tabeller ikke inneholder oppdelte celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller, eller helt tomme rader eller kolonner, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelltopptekster

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 365

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter i dokumentene dine Word i Office 365:

Obs!: 

 • I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

 • Hvis du vil aktivere høyreklikk på Mac-en, må du huske å merke av alternativet for Sekundærklikk i Systemvalg.

Tips!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, må du passe på å formidle innholdet og formålet med bildet på en konsis og utvetydige måte. Den alternative teksten bør ikke være på mer enn én eller to korte setninger. I de fleste tilfeller vil det holde med noen få velvalgte ord. Ikke gjenta det omkringliggende tekstinnholdet som alternativ tekst, eller bruk uttrykk som refererer til bilder, for eksempel «en grafikk av» eller «et bilde av».

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder, for eksempel bilder, skjermbilder, ikoner, videoer og 3D-modeller, slik at skjermlesere kan lese beskrivelsen for brukere som ikke kan se bildet.

 1. Høyreklikk et bilde og velg Rediger alternativ tekst, eller velg et bilde og trykker knappen Alternativ tekst i kategorien Format båndet enten.

  Alternativ tekst-alternativet i hurtigmenyen i Word

  Alternativ tekst-ruten åpnes til høyre i dokumentteksten.

 2. Skriv inn 1-2-setninger for å beskrive bildeinnhold og kontekst.

  Alternativ tekst-ruten i Word

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Legge til alternativ tekst for figurer eller SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk en figur eller SmartArt-grafikk og velg Rediger alternativ tekst eller merker du den og trykker knappen Alternativ tekst i kategorien Format båndet enten.

  Alternativet for alternativ tekst i en hurtigmeny for å legge til en alternativ tekst i en figur

  Alternativ tekst-ruten åpnes til høyre i dokumentteksten.

 2. Skriv inn 1-2-setninger for å beskrive innholdet og konteksten til figuren eller SmartArt-grafikken.

  Alternativ tekst-ruten i Word

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Høyreklikk et diagram og velg Rediger alternativ tekst eller merker et diagram og trykker knappen Alternativ tekst i kategorien Format båndet enten.

  Tips!: For å åpne menyen riktig, høyreklikker du i Diagramområdet, det vil si, et sted i rammen som omgir hele diagrammet, ikke i en av delene.

 2. Skriv inn 1-2-setninger for å beskrive innholdet og konteksten for diagrammet.

  Alternativ tekst-ruten i Word

  Tips!: Hvis du vil kjøre stavekontroll og korrigere et ord du skrev inn, høyreklikker du på ordet og velger fra de foreslåtte alternativene.

Gjøre skjermeffekter dekorative

Dekorativ objekter legge til visuell interesse, men ikke informativ (for eksempel stilistiske kantlinjer). Personer som bruker skjermlesere vil høre dette er dekorative slik at de vet de ikke går glipp av all viktig informasjon.

 1. Høyreklikk et visuelt.

 2. Velg Rediger alternativ tekst. Alternativ tekst-ruten åpnes på høyre side av dokumentteksten.

 3. Merk av for Merk som dekorative. Posten tekstfeltet er nedtonet.

  Dekorativ merket i ruten alternativ tekst

Tips!: Hvis du eksporterer dokumentet som en PDF-fil, beholdes eventuelle visuelle effekter du har merket som dekorative ved å merke dem som artefakter.

Legge til alternativ tekst for visualobjekter i Office 2016

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter i dokumentene dine Word.

Obs!: I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst til bilder, for eksempel skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet til brukere som ikke kan se det.

 1. Høyreklikk et bilde.

 2. Velg Formater bilde > Oppsett og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater bilde-ruten, som beskriver det valgte bildet

Legge til alternativ tekst i SmartArt-grafikk

 1. Høyreklikk en SmartArt-grafikk

 2. Velg Formater SmartArt > Alternativer for figur> Utforming og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater figur-ruten, som beskriver den valgte SmartArt-grafikken

Legge til alternativ tekst i figurer

Legg til alternativ tekst i figurer, inkludert figurer i SmartArt-grafikk.

 1. Høyreklikk en figur.

 2. Velg Formater figur > Alternativer for figur > Oppsett og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater figur-ruten, som beskriver den valgte figuren

Legge til alternativ tekst i diagrammer

 1. Høyreklikk et diagram.

 2. Velg Formater diagramområde > Alternativer for diagram > Oppsett og egenskaper.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av Alternativ tekst-området i Formater diagramområde-ruten, som beskriver det valgte diagrammet

Gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller i Word-dokumentene tilgjengelige.

Legge til hyperkoblingstekst og skjermtips

 1. Merk teksten som du vil legge til en hyperkobling for, og høyreklikk.

 2. Velg Hyperkobling.

  Teksten du merket vises i boksen tekst som skal vises. Dette er hyperkoblingstekst.

 3. Om nødvendig endrer du hyperkoblingsteksten.

 4. I Adresse-boksen skriver du inn URL-adressemålet.

 5. Velg Skjermtips-knappen og skriv inn et skjermtips i Skjermtipstekst-boksen.

  Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Skjermbilde av dialogboksene Sett inn hyperkobling og Skjermtips for tekst.

Bruke innebygde overskriftsstiler

 1. Merke overskriftsteksten.

 2. Velg en overskriftsstil, for eksempel Overskrift 1 eller Overskrift 2Hjem-fanen.

Skjermbilde av alternativene for overskriftsstil

Bruke punktmerkede lister

 1. Plasser markøren hvor som helst i dokumentet.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Velg Punktmerking-knappen i Avsnitt-gruppen.

 4. Skriv inn hvert punktelement i punktlisten.

Skjermbilde av punktstilalternativene

Bruk ordnede lister

 1. Plasser markøren hvor som helst i dokumentet.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Velg Nummerering-knappen.

 4. Skriv inn de sekvensielle trinnene.

Skjermbilde av alternativene for nummereringsstil

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Her er noen ideer du kan overveie:

 • Bruke innstillingen Automatisk for skriftfarge for å sikre at teksten vises tydelig. Merk teksten, og velg deretter Hjem > Skriftfarge > Automatisk.

  Skjermbilde av Automatisk farge-innstillingen for skrifter
 • Bruk Tilgjengelighetskontroll til å analysere dokumentet og finne utilstrekkelig fargekontrast. Verktøyet kontrollerer nå dokumentene for tekstfarge mot sidefarge, cellebakgrunner i tabeller, uthevninger, fyllfarger i tekstbokser, avsnittsskyggelegging, fyll i figurer og SmartArt, topptekster og bunntekster, og koblinger.

 • Bruk Fargekontrastanalyse, en gratis app som analyserer farger og kontrast, og viser resultatene nesten umiddelbart.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Her er noen ideer du kan overveie:

 • Legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst. Det kan hjelpe fargeblinde personer å forstå at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen.

 • Legge til figurer hvis farge brukes til å angi status. Du kan for eksempel legge til et hakesymbol Grønn hake i Excel hvis grønn brukes til å angi «godkjent», og en stor X Skjermbilde av en rød boks med stor bokstav X inni boksen. hvis rød angir «mislykkes».

Obs!: Disse ressursene gir andre forslag: usability.gov og Nettilgjengelighet for brukere med fargeblindhet.

Bruke tekstavstand

Øk eller reduser mellomrom mellom setninger og avsnitt.

 1. Velg teksten.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Velg linje- og avsnittsavstand > Alternativer for linjeavstand.
  Dialogboksen avsnitt åpnes og viser kategorien innrykk og avstand.

 4. Velg ønskede avstandsalternativ under Avstand

Skjermbilde av Avsnitt-dialogboksen

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Merk av for Overskriftsrad på fanen Tabellutforming .

 3. Skriv inn kolonneoverskrifter

Skjermbilde av avmerkingsboksen Overskriftsrad

Se også

iOS: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Word-dokumenter tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette Word-dokumenter som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Legg til illustrerende tekster for hyperkoblinger.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Legge til tekst for hyperkobling

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Hvis dokumentet har et høyt nivå av kontrast mellom teksten og bakgrunnen, kan flere personer se og bruke innholdet.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk en større skriftstørrelse (11 punkter eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (for eksempel at én linje med tekst slås sammen med linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreking. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke tekstavstand

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i Word for å bevare rekkefølgen på faner og gjøre det enklere for skjermlesere å lese dokumentene.

Overskrifter bør for eksempel organiseres i foreskrevet, logisk rekkefølge. Bruk Overskrift 1, Overskrift 2 og deretter Overskrift 3, i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og deretter Overskrift 2. Informasjonen i dokumentene bør også organiseres i små inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruke punktmerkede lister

Bruk ordnede lister

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelltopptekster

Gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller i Word-dokumentene tilgjengelige.

Legg til tekst for hyperkobling

 1. Merk teksten der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Trykk Mer-ikonet på slutten av verktøylinjen nederst på skjermen for å åpne Hjem-fanen.

 3. Trykk Hjem > Sett inn.

 4. Rull ned til og trykk Kobling-kommandoen.

 5. Teksten du merket vises i Vis-boksen. Dette er hyperkoblingsteksten. Du kan endre den om nødvendig.

 6. Skriv inn URL-adressen i Adresse-boksen for å legge til en hyperkobling.

 7. Trykk Ferdig på toppen av skjermen.

Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Kobling-kommando som viser URL-adressen og teksten som skal vises

Bruke innebygde overskriftsstiler

 • Merk teksten.

 • Trykk Mer-ikonet på slutten av verktøylinjen nederst på skjermen for å åpne Hjem-fanen.

 • Trykk pilen til høyre på Stiler-kommandoen.

 • Trykk en overskriftsstil, for eksempel Overskrift 1.

Stiler-kommandoen med Overskrift 1 merket

Bruke punktmerkede lister

 1. Plasser markøren hvor som helst i dokumentet.

 2. Trykk Mer-ikonet på slutten av verktøylinjen nederst på skjermen for å åpne Hjem-fanen.

 3. Trykk pilen til høyre på Punklister-kommandoen.

 4. Trykk det punktalternativet du vil bruke.

 5. Skriv inn hvert punktelement i punktlisten.

Punkt-kommando som viser formateringsalternativer

Bruk ordnede lister

 1. Plasser markøren hvor som helst i dokumentet.

 2. Trykk Mer-ikonet på slutten av verktøylinjen nederst på skjermen for å åpne Hjem-fanen.

 3. Trykk pilen til høyre på Nummerering-kommandoen.

 4. Trykk nummereringsalternativet du vil bruke.

 5. Skriv inn de sekvensielle trinnene.

Nummerering-kommando som viser formateringsalternativer

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Her er noen ideer du kan overveie:

 • Bruke innstillingen Automatisk for skriftfarge for å sikre at teksten vises tydelig. Merk teksten, og velg deretter Hjem > Skriftfarge > Automatisk.

  Skjermbilde av Automatisk farge-innstillingen for skrifter
 • Bruk Fargekontrastanalyse, en gratis app som analyserer farger og kontrast, og viser resultatene nesten umiddelbart.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Her er noen ideer du kan overveie:

 • Legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst. Det kan hjelpe fargeblinde personer å forstå at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen.

 • Legge til figurer hvis farge brukes til å angi status. Du kan for eksempel legge til et hakesymbol Grønn hake i Excel hvis grønn brukes til å angi «godkjent», og en stor X Skjermbilde av en rød boks med stor bokstav X inni boksen. hvis rød angir «mislykkes».

Obs!: Disse ressursene gir andre forslag: usability.gov og Nettilgjengelighet for brukere med fargeblindhet.

Bruke tekstavstand

Øk eller reduser mellomrom mellom setninger og avsnitt.

 1. Velg teksten.

 2. Trykk Mer-ikonet på slutten av verktøylinjen nederst på skjermen for å åpne Hjem-fanen.

 3. Trykk pilen til høyre på Linjeavstand-kommandoen.

 4. Velg linjeavstanden du vil bruke:

Linjeavstand-kommando som viser formateringsalternativer med 1,15 merket

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Trykk Hjem > Sett inn > Tabell.

 3. Trykk PIL HØYRE på kommandoen Stilalternativer.

 4. Trykk Overskriftsraden for å velge den.

 5. I tabellen skriver du inn kolonneoverskrifter.

Stilalternativer-kommandoen, med valgt overskriftsrad

Se også

Android: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Word-dokumenter tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette Word-dokumenter som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkluder alternativ tekst med alle visuelle effekter og tabeller.

Visuelt innhold omfatter bilder, SmartArt-grafikk, figurer, grupper, diagrammer, innebygde objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst i figurer

Legge til alternativ tekst i tabeller

Legg til illustrerende tekster for hyperkoblinger.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Legg til tekst for hyperkobling

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Hvis dokumentet har et høyt nivå av kontrast mellom teksten og bakgrunnen, kan flere personer se og bruke innholdet.

Bruke en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi beskriver ofte lesing som å se teksten «flyte sammen» på en side (for eksempel at én linje med tekst slås sammen med linjen nedenfor). De ser ofte teksten sammenflettet eller fordreid.

Reduser lesebelastningen for personer som har dysleksi eller er svaksynte. De kan for eksempel dra nytte av kjente sans serif-skrifter, som Arial eller Calibri. Unngå å bruke bare store bokstaver, overflødig kursiv eller understreking. Ha tilstrekkelig mellomrom mellom setninger og avsnitt.

Bruke tekstavstand

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i Word for å bevare rekkefølgen på faner og gjøre det enklere for skjermlesere å lese dokumentene.

Overskrifter bør for eksempel organiseres i foreskrevet, logisk rekkefølge. Bruk Overskrift 1, Overskrift 2 og deretter Overskrift 3, i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og deretter Overskrift 2. Informasjonen i dokumentene bør også organiseres i små inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruke punktmerkede lister

Bruke ordnede lister

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelloverskrifter

Legge til alternativ tekst til visuelle effekter og tabeller

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter og tabeller i Word-dokumentene.

Obs!:  I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder for eksempel bilder og skjermbilder slik at skjermlesere kan lese tekst som beskriver bildet til brukere som ikke kan se bildet

 1. Velg et bilde.

 2. Hvis du vil åpne Bilde-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Rull ned og trykk Alternativ tekst-kommandoen.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel. Endringene dine lagres automatisk.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-kommandoen på Bilde-fanen

Legge til alternativ tekst i figurer

Legg til alternativ tekst i figurer, inkludert figurer i SmartArt-grafikk.

 1. Velg en figur.

 2. Hvis du vil åpne Figur-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Rull ned og trykk Alternativ tekst-kommandoen.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel. Endringene dine lagres automatisk.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-kommandoen på Figur-fanen

Legge til alternativ tekst i tabeller

 1. Trykk hvor som helst i en tabell.

 2. Hvis du vil åpne Tabell-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Rull ned og trykk Alternativ tekst-kommandoen.

 4. Skriv inn en beskrivelse og en tittel. Endringene dine lagres automatisk.

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Alternativ tekst-kommandoen på Tabell-fanen

Gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller i Word-dokumentene tilgjengelige.

Legg til tekst for hyperkobling

 1. Merk teksten der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Hvis du vil åpne Hjem-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Trykk Hjem > Sett inn.

 4. Rull ned til og trykk Kobling-kommandoen.

 5. Teksten du merket vises i Vis tekst-boksen. Dette er hyperkoblingsteksten. Du kan endre den om nødvendig.

 6. Skriv inn URL-adressen i Adresse-boksen for å legge til en hyperkobling.

 7. Trykk Sett inn på toppen av skjermen.

Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Kobling-kommando som viser teksten som skal vises og adresse

Bruke innebygde overskriftsstiler

 • Merk teksten.

 • Hvis du vil åpne Hjem-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 • Trykk pilen til høyre på Stiler-kommandoen.

 • Trykk en overskriftsstil, for eksempel Overskrift 1.

Stiler-kommandoen med Overskrift 1 merket

Bruke punktmerkede lister

 1. Plasser markøren hvor som helst i dokumentet.

 2. Hvis du vil åpne Hjem-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker pil opp. Deretter trykker du pilen til høyre på Punktmerking-kommandoen.

 3. Trykk det punktalternativet du vil bruke.

 4. Skriv inn hvert punktelement i punktlisten.

Punkt-kommando som viser formateringsalternativer

Bruk ordnede lister

 1. Plasser markøren hvor som helst i dokumentet.

 2. Hvis du vil åpne Hjem-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker pil opp. Deretter trykker du pilen til høyre på Nummerering-kommandoen.

 3. Trykk nummereringsalternativet du vil bruke.

 4. Skriv inn de sekvensielle trinnene.

Nummerering-kommando som viser formateringsalternativer

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Her er noen ideer du kan overveie:

 • Bruke innstillingen Automatisk for skriftfarge for å sikre at teksten vises tydelig. Merk teksten, og velg deretter Hjem > Skriftfarge > Automatisk.

  Skjermbilde av Automatisk farge-innstillingen for skrifter
 • Bruk Fargekontrastanalyse, en gratis app som analyserer farger og kontrast, og viser resultatene nesten umiddelbart.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Her er noen ideer du kan overveie:

 • Legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst. Det kan hjelpe fargeblinde personer å forstå at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen.

 • Legge til figurer hvis farge brukes til å angi status. Du kan for eksempel legge til et hakesymbol Grønn hake i Excel hvis grønn brukes til å angi «godkjent», og en stor X Skjermbilde av en rød boks med stor bokstav X inni boksen. hvis rød angir «mislykkes».

Obs!: Disse ressursene gir andre forslag: usability.gov og Nettilgjengelighet for brukere med fargeblindhet.

Bruke tekstavstand

Øk eller reduser mellomrom mellom setninger og avsnitt.

 1. Velg teksten.

 2. Hvis du vil åpne Hjem-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL OPP.

 3. Trykk pilen til høyre på Avsnittsformatering-kommandoen.

 4. Velg linjeavstanden du vil bruke:

Avsnitt-kommando med formateringsalternativer

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Hvis du vil åpne Tabell-fanen, går du til slutten av verktøylinjen nederst på siden og trykker PIL NED.

 3. Trykk PIL HØYRE på kommandoen Stilalternativer.

 4. Trykk Overskriftsraden for å velge den.

  Tips!: Når alternativet er valgt, blir den grå.

 5. I tabellen skriver du inn kolonneoverskrifter.

Stilalternativer-kommando, med Overskriftsrad merket

Se også

Windows for mobilenheter Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Word-dokumenter tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette Word-dokumenter som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Legg til illustrerende tekster for hyperkoblinger.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Koblingen bør for eksempel inneholde hele tittelen på målsiden, i stedet for bare å bruke teksten «klikk her».

Legge til tekst for hyperkobling

Legge til alternative tekster til grafikk, tabeller, figurer og andre visuelle effekter.

Alternativ tekst hjelper personer som ikke kan se skjermbildet forstå det som er viktig i bilder og andre visuelle effekter, for eksempel SmartArt-grafikk, figurer, grupper, diagrammer, innebygde objekter, koblede bilder, frihåndstegninger og videoer.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, bør du gjenta teksten i dokumentet. I alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst i figurer

Legge til alternativ tekst i tabeller

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som har nedsatt syn, er blinde eller fargeblinde, går kanskje glipp av betydningen som formidles av bestemte farger. Pass på at du ikke bruker farge alene til å formidle budskapet. Opprett tekst som dupliserer betydningen av fargen eller andre sensoriske egenskaper.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i dokumentene dine skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemming, kan se den godt.

Se side 16 i Del 508 Grunnleggende redigerings- og testingsveiledning for detaljerte standarder og avanserte verktøy for å kontrollere kontrasten.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruke en større skriftstørrelse (18 punkter eller større), sans serif-skrift og tilstrekkelig mellomrom.

Personer med dysleksi kan oppleve at de oppfatter bevegelse av ordene på en side, eller tekst som flyter sammen (en linje med tekst som komprimeres inn i linjen under). Teksten kan også være slått sammen eller på annen måte forvrengt.

Hvis du vil redusere lesebelastningen, kan du for eksempel:

 • Bruke sans serif-skrifter, for eksempel Arial eller Calibri.

 • Unngå å bruke bare store bokstaver og overflødig bruk av kursiv eller understreking.

 • Inkludere tilstrekkelig mellomrom mellom linjer og avsnitt.

 • Venstrejustere avsnittene i stedet for å bruke blokkjustering. Dette bidrar til å unngå stort mellomrom mellom ordene. Store mellomrom kan skape en visuell effekt av en elv av mellomrom som flyter gjennom avsnittet.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruke riktig tekstavstand

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i Word for å bevare rekkefølgen på faner og gjøre det enklere for skjermlesere å lese dokumentene.

Overskrifter bør for eksempel organiseres i foreskrevet, logisk rekkefølge. Bruk Overskrift 1, Overskrift 2 og deretter Overskrift 3, i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og deretter Overskrift 2. Informasjonen i dokumentene bør også organiseres i små inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruke punktmerkede lister

Bruke ordnede lister

Bruk en enkel tabellstruktur, og spesifiser kolonnetoppteksten.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelltopptekster

Legge til alternativ tekst til visuelle effekter og tabeller

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i visuelle effekter og tabeller i Word-dokumentene.

Obs!: I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder, for eksempel bilder, grafikk og skjermbilder slik at skjermlesere kan lese en beskrivelse av bildet.

 1. Velg et bilde i dokumentet.

 2. Rull ned til og trykk Alternativ tekstBilde-menyen.

 3. Skriv inn en tittel og en beskrivelse i feltene. Hold det kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle bildets innhold og funksjon. Når du er klar, trykk Ferdig.

  Tips!: Fyll ut både Tittel- og Beskrivelse-feltet, da det kan variere hvordan denne informasjonen leses av ulike skjermlesere.

Skjermbilde av dialogboksen for alternativ tekst i Word Mobile som inneholder Tittel- og Beskrivelse-felt.

Legge til alternativ tekst i figurer

Innebygde figurer, figurer i SmartArt og andre figurer kan brukes til å formidle visuell informasjon som ikke kan leses av skjermlesere med mindre du legger til en alternativ tekst.

 1. Velg figuren i dokumentet.

 2. Rull ned til og trykk Alternativ tekstFigur-menyen.

 3. Skriv inn en tittel og en beskrivelse i feltene. Hold det kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle innholdet og funksjonaliteten til figuren. Når du er klar, trykk Ferdig.

  Tips!: Fyll ut både Tittel- og Beskrivelse-feltet, da det kan variere hvordan denne informasjonen leses av ulike skjermlesere.

Skjermbilde av dialogboksen for alternativ tekst i Word Mobile som inneholder Tittel- og Beskrivelse-felt.

Legge til alternativ tekst i tabeller

Legge til alternativ tekst i tabeller for å gi et kort sammendrag av innholdet i tabellen til brukere med skjermlesere.

 1. Trykk hvor som helst i tabellen.

 2. Rull ned til og trykk Alternativ tekstTabell-menyen.

 3. Skriv inn en tittel og en beskrivelse i feltene. Hold det kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle tabellens innhold og funksjon. Når du er klar, trykk Ferdig.

  Tips!: Fyll ut både Tittel- og Beskrivelse-feltet, da det kan variere hvordan denne informasjonen leses av ulike skjermlesere.

Gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller i Word-dokumentene mer tilgjengelige.

Legg til tekst for hyperkobling

Legge til en beskrivende hyperkobling på teksten for å fortelle brukeren hva som er bak koblingen.

 1. Merk delen av teksten du vil legge hyperkoblingen til.

 2. Trykk Mer (... )-ikonet for å åpne Hjem-menyen.

 3. Trykk Hjem > Sett inn.

 4. Rull ned til og trykk Kobling.

 5. Teksten du merket vises i Tekst som skal vises-feltet. Dette er hyperkoblingsteksten. Du kan endre den om nødvendig.

  Tips!: Unngå å bruke «klikk her» eller lignende ikke-beskrivende uttrykk. Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

 6. Skriv inn URL-adressen i Adresse-boksen for å legge til en hyperkobling.

 7. Trykk Sett inn på toppen av skjermen.

Skjermbilde av dialogboksen Word Mobile-kobling med teksten som skal vises og adressefelt.

Bruke tilgjengelig tekstformat

For å forbedre tekstformateringen, bør du velge en vanlig sans serif-skrift, bruke en større skriftstørrelse, venstrejustere teksten, og unngå overdreven bruk av store bokstaver og kursiv.

 1. Merk den delen av teksten du vil formatere.

 2. Trykk Mer (... )-ikonet for å åpne Hjem-menyen.

 3. I Hjem-menyen kan du for eksempel velge en større skriftstørrelse og en sans serif skrifttype. Du kan også bruke andre formateringsalternativer, for eksempel fet skrift for å fremheve noe.

Skjermbilde av Tekstformatering-menyen i Word Mobile.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk Automatisk-innstillingen for skriftfarger for å sikre at teksten vises tydelig også i høykontrastmodus, .

 1. Velg teksten.

 2. Trykk Mer (... )-ikonet for å åpne Hjem-menyen.

 3. Trykk pilen til høyre på Skriftfarge-alternativet.

 4. Trykk Automatisk.

Skjermbilde av Skriftfarge-menyen med alternativet Automatisk merket.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruk de innebygde overskriftsstilene for å lage en disposisjon av dokumentet for skjermleserne. Skjermlesere tolker ikke en tekstdel med stor og fet skrift til å være en overskrift, med mindre de innebygde stilene brukes.

 1. Merk teksten for overskriften.

 2. Trykk Mer (... )-ikonet for å åpne Hjem-menyen.

 3. Rull ned til og trykk Stiler.

 4. Trykk en overskriftsstil, for eksempel Overskrift 1.

Skjermbilde av Stiler-menyen i Word Mobile med Overskrift 1-alternativet merket.

Bruke punktmerkede lister

Når det er gjennomførbart, kan du bryte teksten til punkter for å forbedre lesbarhet og tilgjengelighet.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i dokumentet, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Trykk Mer (... )-ikonet for å åpne Hjem-menyen.

 3. Rull ned til og trykk Punktlister.

 4. Velg punktstilen du vil bruke.

 5. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

  Tips!: Bruke punktum eller komma på slutten av hvert element i listen for å få skjermlesere til å stanse.

Skjermbilde av Punkt-menyen for å velge punktstilen i Word Mobile.

Bruk ordnede lister

Når det er gjennomførbart, bruk nummererte lister da de er lettere å følge enn en sammenhengende tekstblokk.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i dokumentet, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Trykk Mer (... )-ikonet for å åpne Hjem-menyen.

 3. Rull ned til og trykk Nummerering.

 4. Velg nummereringsstilen du vil bruke.

 5. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

  Tips!: Bruke punktum eller komma på slutten av hvert element i listen for å få skjermlesere til å stanse.

Skjermbilde av Nummerering-menyen i Word Mobile med en merket nummereringsstil.

Bruke riktig tekstavstand

Øk eller reduser mellomrommet mellom setninger og avsnitt for å forbedre lesbarheten.

 1. Velg tekstdelen.

 2. Trykk Mer (... )-ikonet for å åpne Hjem-menyen.

 3. Rull ned til og trykk Avsnittsformatering.

 4. Trykk Linjeavstand, og velg avstandsalternativet du vil bruke.

Skjermbilde av Word Mobile-menyen for å merke linjeavstandsverdien.

Bruk tabelloverskrifter

Legg til topptekster i tabellen for hjelpe skjermlesere å holde oversikt over kolonnene og radene .

 1. I tabellen plasserer du markøren et vilkårlig sted i den første raden.

 2. Trykk Sett inn i Tabell-menyen nedenfor.

 3. Trykk Sett inn over

 4. Hvis du vil gå tilbake til forrige meny, trykk pilen til venstre i Sett inn-menytoppteksten.

 5. Rull ned til og trykk StilalternativerTabell-menyen.

 6. Merk Topptekstrad.

 7. Gå tilbake til tabellen og skriv inn kolonneoverskriftene.

Skjermbilde av Stilalternativer-menyen med alternativet Overskriftsrad merket.

Se også

Office Online: Anbefalte fremgangsmåter for å gjøre Word Online-dokumenter tilgjengelige

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette Word Online-dokumenter som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Slik finner du det

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Ta med alternativ tekst med bilder og tabeller.

Bruke Tilgjengelighetskontroll i Word Online til å finne manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gjør det enklere for personer som ikke kan se skjermen, å forstå hva som er viktig i bilder og andre visuelle effekter.

Unngå å bruke tekst i bilder som eneste metode for å formidle viktig informasjon. Hvis du må bruke et bilde med tekst i, gjentar du teksten i dokumentet. I Alternativ tekst gir du en kort beskrivelse av bildet og nevner at det har tekst og hvilken hensikt den har.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst i tabeller

Legg til illustrerende tekster for hyperkoblinger.

Hvis du skanner arbeidsboken visuelt, kan du avgjøre om en hyperkoblingstekst gir mening som frittstående informasjon og om den gir leserne nøyaktig informasjon om det endelige målet.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen på målsiden, i stedet for å koble til teksten Klikk her

Legge til hyperkoblingstekst

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Du kan visuelt skanne dokumentet for å finne forekomster av fargekoding.

Personer som er blinde, har dårlig syn eller er fargeblinde, kan kanskje gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Hvis du vil finne utilstrekkelig fargekontrasten, kan du se etter teksten i dokumentet som er vanskelig å lese eller til å skille fra bakgrunnen.

Hvis dokumentet har et høyt nivå av kontrast mellom teksten og bakgrunnen, kan flere personer se og bruke innholdet.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Hvis du vil finne overskrifter som ikke bruker innebygde stiler, kan du visuelt skanne dokumentet for tekst som er formatert til å se ut som en overskrift. Merk denne teksten, og søk deretter i Hjem-fanen på båndet for å kontrollere om det er brukt en overskriftsstil.

Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i Word Online for å bevare rekkefølgen på faner og gjøre det enklere for skjermlesere å lese dokumentene.

Overskrifter bør for eksempel organiseres i foreskrevet, logisk rekkefølge. Bruk Overskrift 1, Overskrift 2 og deretter Overskrift 3, i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og deretter Overskrift 2. Informasjonen i dokumentene bør også organiseres i små inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruke punktmerkede lister

Bruke ordnede lister

Bruk en enkel tabellstruktur, og angi informasjonen i kolonneoverskriften.

Hvis du vil sikre at tabeller ikke inneholder oppdelte celler, sammenslåtte celler, nestede tabeller, eller helt tomme rader eller kolonner, kan du bruke tilgjengelighetskontrollen i Word Online.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle er nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme rader og kolonner i en tabell kan også villede den som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Bruke tabelltopptekster

Legge til alternativ tekst i bilder og tabeller

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du legger til alternativ tekst i bilder og tabeller i Word Online-dokumentene.

Obs!: Vi anbefaler å plassere teksten kun i beskrivelsesfeltet og la tittelen stå tom. Dette gir den beste opplevelsen med de fleste viktige skjermlesere, inkludert Narrator. I tillegg til alternativ tekst kan du inkludere teksting av lyd- og videoinnhold for personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst til bilder, for eksempel skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese teksten for å beskrive bildet til brukere som ikke kan se det.

 1. Velg et bilde.

 2. Velg Bildeverktøy > Format.

 3. Velg Alternativ tekst.

 4. Skriv inn en beskrivelse i Alternativ tekst-dialogboksen

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Skjermbilde av dialogboksen for Alternativ tekst med feltene Tittel og Beskrivelse.

Legge til alternativ tekst i tabeller

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Velg Tabellverktøy > Oppsett.

 3. Velg Alternativ tekst-fanen.

 4. Skriv inn en beskrivelse i Alternativ tekst-dialogboksen

  Tips!: Ta med den viktigste informasjonen i den første linjen, og vær så konsis som mulig.

Gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger, tekst og tabeller i Word Online-dokumentene tilgjengelige.

Legg til tekst for hyperkobling

 1. Merk teksten som du vil legge til en hyperkobling for, og høyreklikk.

 2. Velg koblingen.
  Teksten du merket viser i visningstekst-boksen. Dette er hyperkoblingstekst.

 3. Endre hyperkoblingsteksten om nødvendig.

 4. I Adresse-boksen skriver du inn adressen til hyperkoblingen.

  Tips!: Hvis tittelen på hyperkoblingens målside gir et nøyaktig sammendrag av hva som vises på siden, kan du bruke den som hyperkoblingstekst. Denne hyperkoblingsteksten tilsvarer for eksempel tittelen på målsiden: Maler og temaer for Office Online.

Skjermbilde av dialogboksen Kobling med feltene Vis tekst og Adressefelt for informasjon for en hyperkobling.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Her er noen ideer du kan overveie:

 • Bruke innstillingen Automatisk for skriftfarge for å sikre at teksten vises tydelig. Merk teksten, og velg deretter Hjem > Skriftfarge > Automatisk.

  Skjermbilde av Automatisk farge-innstillingen for skrifter
 • Bruk Fargekontrastanalyse, en gratis app som analyserer farger og kontrast, og viser resultatene nesten umiddelbart.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Her er noen ideer du kan overveie:

 • Legge til understreking i fargekodet hyperkoblingstekst. Det kan hjelpe fargeblinde personer å forstå at teksten er koblet selv om de ikke ser fargen.

 • Legge til figurer hvis farge brukes til å angi status. Du kan for eksempel legge til et hakesymbol Grønn hake i Excel hvis grønn brukes til å angi «godkjent», og en stor X Skjermbilde av en rød boks med stor bokstav X inni boksen. hvis rød angir «mislykkes».

Obs!: Disse ressursene gir andre forslag: usability.gov og Nettilgjengelighet for brukere med fargeblindhet.

Bruke innebygde overskriftsstiler

 1. Merke overskriftsteksten.

 2. Velg en overskriftstil, for eksempel Overskrift 1 eller Overskrift 2 i Stiler-gruppen på Hjem-fanen.

Skjermbilde av Stiler-gruppen på Hjem-fanen viser stiler som Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3.

Bruke punktmerkede lister

 1. Plasser markøren hvor som helst i dokumentet.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. I Avsnitt-gruppen, merker du Punktmerking-knappen, og deretter velger du punktstilen du vil bruke.

 4. Skriv inn hvert punktelement i punktlisten.

Skjermbilde av Punkt-alternativ i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen, med alternativene Fylt punkt, Tomt punkt og Firkantet punkt.

Bruk ordnede lister

 1. Plasser markøren hvor som helst i dokumentet.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. I Avsnitt-gruppen merker du Nummerering-knappen, og deretter velger du listestilen du vil bruke.

 4. Skriv inn de sekvensielle trinnene.

Skjermbilde av Nummerering-alternativ i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen, med alternativer for sidetall og bokstaver for etterfølgende lister.

Bruke tekstavstand

Øk eller reduser mellomrom mellom setninger og avsnitt.

 1. Velg teksten.

 2. Velg Hjem-fanen.

 3. Velg mer-knappen i avsnitt-gruppen i det nedre høyre hjørnet av gruppen.
  Dialogboksen avsnitt åpnes og viser alternativene innrykk og Avstand.

 4. Velg ønskede avstandsalternativ under Avstand

Skjermbilde av Avsnitt-dialogboksen viser alternativene Generelt, Innrykk og Linjeavstand.

Bruk tabelloverskrifter

 1. Plasser markøren hvor som helst i en tabell.

 2. Velg Topptekstsrad i gruppen Alternativer for tabellstil på fanen Verktøy for tabellutforming.

 3. Skriv inn kolonneoverskrifter

Skjermbilde av gruppen Alternativer for tabellstiler på fanen Utforming av tabellverktøy, med alternativet Topptekst merket.

Bruke Tilgjengelighetskontroll i Word Online

 1. Velg Se gjennom-fanen.

 2. Velg Kontroller tilgjengelighet.

 3. Se gjennom resultatene i Tilgjengelighetskontroll. Resultatet er kategorisert basert på Alvorlighet av problemet blir funnet, på følgende måte:

  • Feil. Inkluderer innhold som er svært vanskelig eller umulig å forstå for personer med funksjonshemninger.

  • Advarsler. Inneholder er utfordrende å forstå for personer med funksjonshemninger.

  • Tips. Tips forteller deg at selv om personer med funksjonshemminger kan forstå innholdet, kan det organiseres eller presenteres på en bedre måte for å forbedre opplevelsen deres.

 4. Løse problemene.

Obs!: Tilgjengelighetskontrollen inspiserer dokumentet for alle problemer som kan løses i nettleseren. Åpne dokumentet i skrivebordsprogrammet for en fullstendig inspeksjon, og bruk tilgjengelighetskontrollen på skrivebordet for Windows eller Mac.

Se også

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×