Gi tilgang til portalområdet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som områdeeier, kan du gi brukere tilgang til en Microsoft Office SharePoint Server 2007 og kontrollere hva brukere kan gjøre det. Denne artikkelen forklarer grunnleggende om Områdetillatelser og hvordan du kan bruke dem til å legge til brukere i et område.

Hva vil du gjøre?

Lær mer om grupper og tillatelsesnivåer

Opprette og konfigurere grupper

Legge til brukere i grupper

Prøv det på Internett med teste den

Lær mer om grupper og tillatelsesnivåer

En av de viktigste ansvarsområdene for områdeeier er til å kontrollere hvem som har tilgang til området, som kan arbeide med innholdet på området, og hvem som kan gjøre endringer i sider og funksjonalitet på området. Som områdeeier, kan du gi noen ansatte tillatelse til å lese og endre innhold, og deretter gi andre ansatte bare tillatelse til å lese innholdet på området.

Hvis du for eksempel på et område som beskriver fordeler for ansatte, vil områdeeieren gi personer i avdelingen personaladministrasjon legge til eller oppdatere informasjon på området. Imidlertid skal alle i organisasjonen kunne vise informasjonen. Gi bestemte tillatelser til grupper av personer kan områdeeieren til å kontrollere hvem som kan vise data, som kan legge til eller endre informasjon og hvem som kan behandle innhold på området.

Gi brukere tilgang til et område krever følgende trinn:

 1. Finne ut hvem som trenger tilgang til området og innholdet, og hva de skal kunne gjøre med den.

 2. Opprette eller tilpasse SharePoint-grupper for området og tilordner tillatelsesnivåer til dem, eller ved hjelp av standard SharePoint-grupper.

 3. Legge til Windows-sikkerhetsgrupper og brukerkontoer på SharePoint-grupper for området.

Hvis du vil styre effektivt områdetilgang, områdeeiere må finne ut hvem som trenger tilgang til området, hvilket tilgangsnivå de trenger, og hva deler til området som skal inkluderes i tillatelsene. De tre core standard SharePoint-grupper og deres standard tillatelsesnivåer er som følger:

 • Eiere     Denne gruppen har tillatelsesnivået Full kontroll, slik at gruppemedlemmer gjøre endringer i områdeinnhold, sider og funksjonalitet. Full kontroll-tilgang bør være begrenset til bare områdeeiere.

 • Medlemmer     Denne gruppen har tillatelsesnivået Bidra, som tillater medlemmer av gruppen kan vise sider, redigere elementer, sende endringer til godkjenning og slette elementer fra en liste.

 • Besøkende     Denne gruppen har tillatelsesnivået Les, som gjør at medlemmer av gruppen kan vise sider, listeelementer og dokumenter.

Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om standard SharePoint-grupper og tillatelsesnivåer, kan du se Behandle tillatelsesnivåer.

I tillegg til tre core standard SharePoint-grupper, kan en områdeeier opprette nye grupper, endre tillatelsesnivået for gruppene eller bruke en kombinasjon av følgende grupper til å opprette mer nøyaktige tilgangsnivåer for området:

 • Godkjennere     Medlemmer av denne gruppen har tillatelse til å publisere en hovedversjon av et listeelement (for eksempel en side) fra kladd til endelig versjon og gjøre den tilgjengelig for anonyme og begrensede brukere.

 • Designere     Denne gruppen har tillatelser som ligner på de områdeeiere. Designere kan endre ytelsen, endre utseendet på området og legge til kode i galleriet for hoveddokumenter. Spørringsutforming ressursnivå er vanligvis begrenset til et lite sett med webutviklere, webutviklere eller begge deler.

 • Hierarki manager     Medlemmer av denne gruppen har tillatelse til å gi nytt navn til områder eller flytte områder i en områdesamling for å endre hierarkiet i områdesamlingen. Dette hierarkiet påvirker navigasjonsstruktur på området, og alle sidene på området som bruker områdenavigasjonen gjenspeiler endringene. Denne gruppen er ment å erstatte Channel Manager-gruppen i Microsoft Content Management Server (CMS) 2000. Hvis du oppgraderer fra CMS 2000, overføres kanal ledere til Hierarkioverordnede.

 • Hurtigdistribusjonsbrukere     Denne gruppen er ment for å gjøre det enklere med raske innholdsoppdateringer for områder som har separate redigerings- og distribusjonslag. Den gjør at medlemmer av gruppen enkelt kan planlegge og overføre data fra et redigeringslag til et produksjonslag.

 • Begrensede lesere     Medlemmer av denne gruppen har tilgang til området og alt innholdet med skrivebeskyttet tillatelse i hovedversjonene av hver liste eller hvert element. Dette tilgangsnivået blir vanligvis gitt til personer som bare trenger å vise og lese informasjon på et område, men ikke direkte bidra til det.

Individuelle brukere og SharePoint-grupper kan ha ulike tillatelsesnivåer for ulike objekter som kan sikres. Du kan for eksempel gi en brukertillatelse til å bare lese informasjonen som vises på området. Deretter kan du gi den samme brukeren tillatelsen til å redigere alle filene i et bibliotek eller en mappe i et bibliotek på området.

Obs!: Ta med objekter som kan sikres: områder, sider, lister, biblioteker, mapper i lister og biblioteker, listeelementer og filer fra biblioteket.

Til toppen av siden

Opprette og konfigurere grupper

Du er ikke begrenset til å bruke bare standard SharePoint-grupper. Hvis du har et bestemt krav som en standardgruppe ikke oppfyller, kan du opprette en gruppe eller endre en eksisterende gruppe.

Obs!: Hvis standard SharePoint-grupper oppfyller behovene til området ditt, kan du gå til legge til brukere i grupper.

Opprette en gruppe

 1. Klikk Områdehandlinger på hjemmesiden for området, velg Områdeinnstillinger, og klikk deretter personer og grupper.

  Obs!: Dette trinnet trinnet varierer avhengig av malen som ble brukt til å opprette webområdet og tilpasninger som er gjort til området.

 2. Klikk Ny gruppeNy-menyen.

 3. Skriv inn et navn for gruppen, og skriv deretter inn en kort beskrivelse av gruppeattributtene.

 4. Hvis du vil endre eieren av gruppen, skriver du inn navnet på en ny konto, eller klikk Bla gjennom for å finne navnet på en person kontoen.

 5. Klikk Alternativer for å angi hvem som kan se medlemmer av denne gruppen, og hvem som kan legge til eller fjerne medlemmer i Gruppeinnstillinger-delen.

 6. Klikk Alternativer for å angi om du vil godta forespørsler legges til eller fjernet fra denne gruppen, og legge til e-postadressen som brukere kan sende forespørsler til i delen Forespørsler om medlemskap. Hvis du velger Godta automatisk forespørsler, legges til eller fjernet når de sender en forespørsel om brukere automatisk.

  Viktig!: Utgående e-post må være aktivert for områdesamlingen av en SharePoint-administrator.

 7. Velg tillatelsesnivået du vil tillate for denne gruppen, under Gi gruppe tillatelse for dette området.

  Fjern merket for alle tillatelsesnivåer hvis du vil opprette en gruppe som er blokkert fra tilgang til området.

 8. Klikk Opprett.

  Obs!: Hvis du vil legge til brukere i gruppen som du nettopp opprettet, kan du se legge til brukere i grupper.

Til toppen av siden

Endre tillatelsesnivået for en gruppe

 1. På hjemmesiden for området, klikk Områdehandlinger-menyen, pek på Innstillinger for område, og klikk deretter personer og grupper. Dette trinnet varierer avhengig av malen som ble brukt til å opprette webområdet og tilpasninger som er gjort til området.

 2. Klikk Grupper på hurtigstartlinjen på siden Personer og grupper.

 3. Klikk navnet på gruppen du vil endre tillatelsesnivå for, på siden Personer og grupper: Alle grupper.

 4. På siden personer og grupper: gruppenavnet siden, klikk Innstillinger-menyen, og klikk deretter Gruppeinnstillinger.

 5. Merk av for tillatelsesnivået du vil gi gruppen, under Gi gruppe tillatelse for dette området på Endre gruppeinnstillinger-siden, og fjern merket for tillatelsesnivået som ikke lenger gjelder for gruppen.

 6. Klikk OK.

Til toppen av siden

Legge til brukere i grupper

Gi brukere tilgang til SharePoint-området og innholdet, må du legge til Windows sikkerhet grupper og brukere brukerkontoer i SharePoint-grupper for området. Vi anbefaler at du bruker Windows-sikkerhetsgrupper til å gi brukere tilgang til området ditt. Det er enklere å legge til og administrere noen Windows-sikkerhetsgrupper for en SharePoint-gruppe enn det er å legge til og administrere mange individuelle brukerkontoer for en SharePoint-gruppe.

For eksempel når sikkerhetsgruppen for markedsføring Windows-domenet er lagt til i standard SharePoint-gruppen medlemmer, alle brukere i markedsføring skal kunne lese og gjøre endringer i områdeinnhold. Når ansatte bli med i, og la markedsføringsgruppen, organisasjonen IT-avdelingen legger til og fjerner de ansattes brukerkontoer fra sikkerhetsgruppen for markedsføring Windows-domene. Områdeeieren trenger ikke å legge til og fjerne individuelle brukerkontoer fra medlemmer-gruppen for området.

Organisasjonens Windows-sikkerhetsgrupper kan ikke oppfyller behovene til området ditt, og du må kanskje legge til individuelle brukerkontoer for Windows-domene i SharePoint-grupper for området. Du kan legge til grupper og brukere i samme SharePoint-gruppen.

Legge til Windows-sikkerhetsgrupper for domenet og brukere kontoer i SharePoint-grupper:

 1. Klikk Områdehandlinger på hjemmesiden for området, velg Områdeinnstillinger, og klikk deretter personer og grupper.

 2. På siden Personer og grupper klikker du Grupper i hurtigstartdelen.

 3. Klikk navnet på SharePoint-gruppen du vil legge til grupper og brukere.

 4. Obs!: Hvis du vil legge til brukerkontoer på alle domener i gruppen, klikker du Legg til alle godkjente brukere. Du kan gjøre dette til standard besøkende SharePoint-gruppe for å gi alle domene brukeren kontoer tillatelse til å lese innholdet på området ditt.

 5. Kontroller at det er merket av for Legg til brukere i en SharePoint.gruppe, og at riktig gruppe er valgt, og klikk deretter OK. Vi anbefaler at du bruker SharePoint-grupper når det er mulig å gi brukere tilgang til området ditt. I enkelte tilfeller må du gi individuelle tillatelser til en bruker ved å klikke Gi brukere tillatelse direkte. Tilordne individuelle tillatelsesnivåer til mange brukere kan imidlertid raskt bli vanskelig og tidkrevende å behandle.

 6. Hvis du vil sende en e-postmelding til nye brukere, klikker du Send Velkommen e-post til nye brukere.

  Obs!: Utgående e-post må være aktivert for områdesamlingen av en SharePoint-administrator. Hvis Send Velkommen e-post til nye brukere er valgt og utgående e-post ikke er aktivert, gruppene og brukerne vil bli lagt til SharePoint-gruppen, og vises en feilmelding som indikerer at e-postmeldingen ikke kunne sendes.

 7. Klikk OK.

Til toppen av siden

Prøv det på Internett med teste den

Teste den inneholder en gratis elektroniske evalueringsmiljø med Microsoft Office-programmer, for eksempel SharePoint Server 2007.

Viktig!: Klikk Innholdsbehandling for virksomheter med Office SharePoint Server på webområdet teste den.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×