Fylle ut skjema på en tavle-PC

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du åpner Microsoft Office InfoPath på en tavle-PC, starter InfoPath automatisk i modus for håndskriftregistrering. Denne modusen kan du skrive direkte i skjemaet ved hjelp av en tavlepenn. Du kan bruke alternativene på verktøylinjen håndskrift til å endre alternativer for håndskrift, sette inn håndskrift og tegninger inndelinger og bytte mellom å bruke en penn og et tastatur.

Avhengig av utformingen av skjemaet kan du også skrive eller tegne i visse kontroller og deretter lagre håndskriften sammen med skjemaet.

I denne artikkelen

Bruke en tavlepenn til å fylle ut et skjema

Hindre at InfoPath automatisk starter i modus for håndskriftregistrering

Bruke en tavlepenn til å fylle ut et skjema

Når du fyller ut et skjema ved hjelp av en tavlepenn, trenger ikke håndskriften å passe i tekstboksene eller de andre feltene i skjemaet.

 1. Bruk tavlepennen til å skrive i et hvert felt i skjemaet.

  Når du begynner å skrive i et felt, vises en gjennomsiktig hjelpelinje for håndskrift oppå feltet. Denne hjelpelinjen påminner deg om at skriften kan være både høyere og bredere enn selve feltet.

 2. Bruk utviskingsbevegelsen Utviskingsbevegelsen til å løse en feil raskt.

  Obs!: Du kan også bruke skjermtastaturet på tavle-PC-ens inndatapanel til å gjøre rettelser. Utviskingsbevegelsen er imidlertid oftest raskere. Du kan ikke bruke utviskingsbevegelsen til å viske ut blekk i inndelinger for frihåndstegning og håndskrift eller frihåndstegningskontroller.

 3. Du kan konvertere blekk til tekst ved å klikke hakemerkeikonet nederst til høyre i hjelpelinjen for håndskrift.

  Tips!: Hvis du vil fylle ut skjemaet ved å taste i stedet i stedet for å skrive, tapp Stopp håndskriftregistrering, på håndskriftsverktøylinjen.

Til toppen av siden

Legge håndskrevet eller håndtegnet innhold til et felt i et skjema

Hvis skjemaet inneholder visse typer felt, kalt felt med rik tekst, kan du bruke kommandoen Sett inn frihåndstegning og håndskrift på verktøylinjen håndskrift til å sette inn en frihåndstegning og håndskrift inndeling i disse feltene. En frihåndstegning og håndskrift delen er et område der du kan legge til håndskrevet eller håndtegnet innhold. Du kan for eksempel bruke denne funksjonen til raskt å skissere en idé eller skrive ned en tanke. Hvis du angir noe annet, lagres tegningen eller håndskriften som håndskrift når du lagrer skjemaet.

 1. Tapp i feltet der du vil skrive eller tegne med tavlepennen.

  Tips!: Hvis knappen Sett inn frihåndstegning og håndskrift er nedtonet, tillater ikke feltet frihåndstegning og håndskrift.

 2. Trykk Sett inn frihåndstegning og håndskrift Knappesymbol på verktøylinjen for håndskrift.

 3. Bruk tavlepennen til å skrive eller tegne under Frihåndstegning og håndskrift.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Konverter håndskrift til tekst, på Verktøy-menyen for å bytte ut inndelingen for frihåndstegning og håndskrift med maskinskrevet tekst.

  • Klikk Kopier håndskrift som tekst, på Rediger-menyen for å kopiere håndskriften til utklippstavlen som maskinskrevet tekst.

  • Hvis du vil slette håndskriften, trykk Stopp håndskriftregistrering på verktøylinjen for håndskrift. Trykk Slett Knappesymbol , og deretter dra viskelæret over håndskriften.

Obs!: Avhengig av utformingen av skjemaet kan du muligens også skrive eller tegne direkte over bilder i skjemaet. Dersom du jobber med taksering av bilskader og denne funksjonen er aktivert, kan du for eksempel sirkle inn skadede områder på en tegning av en bil på et takseringsskjema.

Til toppen av siden

Hindre InfoPath fra automatisk å starte i modus for håndskriftregistrering

Hvis du bruker en tavle-PC, starter InfoPath automatisk i modus for håndskriftregistrering hver gang du åpner et skjema. Du kan forhindre dette fra å skje, slik at standardinnstillingen er at du kan skrive inn tekst i skjemaet.

 1. Klikk Alternativer, på Verktøy-menyen.

 2. Tapp kategorien Håndskrift.

 3. Fjern merket for Start alltid InfoPath i modus for håndskriftregistrering.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×