Fylle ut et skjema raskere

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Den faktiske prosessen med å registrere data i et skjema er ukomplisert, men det finnes noen funksjoner som kan hjelpe deg med å gjøre det mer effektivt.

Hva vil du gjøre?

Bruke Autofullfør til å øke hastigheten på dataregistrering

Flytte raskere mellom felt

Legge til rader eller kolonner raskere

Se gjennom feil raskere

Bruke Autofullfør til å gjøre dataregistrering raskere

Du kan bruke Autofullfør-funksjonen til å lagre tidligere oppføringer du har skrevet inn i felt for et hvilket som helst skjema du har fylt ut på datamaskinen. Når du skriver inn de første tegnene i et felt i et InfoPath-skjema, viser Autofullfør mulige samsvar med oppføringer du har skrevet inn tidligere. Du kan deretter velge ønsket oppføring, eller du kan fortsette å skrive i feltet hvis ingen av forslagene samsvarer med det du skriver.

I illustrasjonen nedenfor viser Autofullfør forrige registrerte verdi, 8:00, som mulig samsvar når 8 skrives inn.

Autofullfør-eksempel

Hvis Autofullfør ikke fungerer i feltene i skjemaet, skjemautformeren har deaktivert eller innstillingen for Autofullfør kan være slått av i Windows Internet Explorer.

Aktiver Autofullfør

 1. Klikk Alternativer, på Verktøy-menyen.

 2. Klikk kategorien Generelt.

 3. Klikk Alternativer for Internett under System.

 4. Velg kategorien Innhold.

 5. Klikk Autofullfør under Personlige opplysninger.

 6. Merk av for Skjemaer under Bruk Autofullfør for, i dialogboksen Innstillinger for Autofullfør.

Obs!: Skjemautformeren kan velge å deaktivere Autofullfør for noen av eller alle feltene i et skjema. Hvis dette er tilfellet, kan du ikke bruke Autofullfør når du fyller ut disse feltene, uansett om du aktiverer funksjonen i Microsoft Internet Explorer.

Av og til kan det hende at du vil slette listen over foreslåtte Autofullfør-oppføringer. Dette er nyttig for å hindre andre brukere i å se privat informasjon som du tidligere har angitt.

Slette listen over foreslåtte Autofullfør-oppføringer

 1. Klikk Alternativer, på Verktøy-menyen.

 2. Klikk kategorien Generelt.

 3. Klikk Alternativer for Internett under System.

 4. Velg kategorien Innhold.

 5. Klikk Autofullfør under Personlige opplysninger.

 6. Hvis du vil slette listen over oppføringer du har gjort i felt i et skjema, klikk Tilbakestill skjemaer under Slett Autofullfør-logg, og klikk deretter OK.

  Tips!: Når du fyller ut et skjema, kan du slette én enkelt oppføring fra listen over foreslåtte Autofullfør-oppføringer. Når listen vises, peker du på oppføringen du vil slette, og deretter trykker du DEL.

Toppen av siden

Flytte raskere mellom felt

Selv om det går raskt å bruke musepekeren til å flytte mellom ulike felt i et skjema, er det noen ganger enda raskere å flytte mellom felt ved hjelp av tastaturet. Når du skal flytte mellom felt i skjemaets fanerekkefølge, gjør du ett av følgende:

 • Når du skal flytte fremover til neste felt, trykker du TAB.

 • Hvis du vil flytte bakover til forrige felt, trykker du SKIFT+TAB.

 • Hvis du vil flytte innsettingspunktet opp eller ned mellom rader i en tabell, trykker du henholdsvis PIL OPP eller PIL NED.

Toppen av siden

Legge til rader eller kolonner raskere

Når du fyller ut et skjema, kan du legge til rader i tabeller som er del av skjemamalen, eller legge til rader og kolonner i tabeller som du har satt inn i felt for rik tekst. Gjør ett av følgende for å spare tid når du utfører disse oppgavene.

 • Trykk CTRL+ENTER for å legge til en rad i en tabell som er en del av skjemamalen.

 • Høyreklikk tabellen, velg Sett inn på hurtigmenyen og klikk deretter alternativet du vil bruke, for å legge til en rad eller kolonne i en tabell som er satt inn i et felt for rik tekst.

  Tips!: Hvis du raskt vil legge til en rad i en tabell som er satt inn i et felt for rik tekst, flytter du innsettingspunktet til den siste cellen i tabellen, og deretter trykker du TAB.

Toppen av siden

Se gjennom feil raskere

Når du fyller ut et skjema, kontrolleres automatisk informasjonen du angir, for feil i InfoPath. Hvis det blir funnet et problem i informasjonen du skrev inn, vil du se et dialogboksvarsel eller et linjebundet varsel. Et innebygd varsel vises vanligvis som en stiplet, rød kantlinje rundt et felt i skjemaet. I tilfeller der et felt er obligatorisk, vises en rød stjerne i kontrollen. Hvis du vil lære mer om et bestemt innebygd varsel, kan du holde musepekeren over feltet eller høyreklikke det. Skjemaets utformer kan også angi at en dialogboks skal vises med en forklarende melding. Bildet nedenfor viser både et innebygd varsel og en dialogboksmelding.

Eksempel på et dialogboksvarsel og et linjebundet varsel

Hvis du raskt vil se gjennom datafeil og beskrivelser av feilene, gjør du ett av følgende:

 • Hvis du vil flytte til feltet som inneholder datafeilen, trykker du CTRL+SKIFT+E.

 • Hvis du vil lese en beskrivelse av problemet, merker du feltet som inneholder feilen, og deretter trykker du CTRL+SKIFT+S.

Toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×