Funksjoner (ordnet etter kategori)

Funksjoner (ordnet etter kategori)

Denne artikkelen inneholder koblinger til artikler som inneholder informasjon om vanlige funksjoner som brukes i uttrykk i Microsoft Access. De ordnes først etter gruppe og ordnes deretter alfabetisk på slutten av denne artikkelen.

Tips!: Fra og med Access 2010 har uttrykks verktøyet IntelliSense, slik at du kan se hvilke argumenter uttrykket krever.

ActiveX-

CreateObject, funksjon
GetObject-funksjonen

Til toppen av siden

Program


Skall funksjon for kommando funksjon

Til toppen av siden

Dataene

Matrise funksjon
filter funksjon
bli med funksjon
LBound

funksjonsfunksjonUBound (funksjon)

Til toppen av siden

Konvertering

Funksjonen
stigende funksjon for funksjonen EUROKONVERTERING FormatCurrency funksjon FormatDateTime, funksjon FormatNumber funksjon
FormatPercent-funksjonen
GUIDFromString
hex

Function funksjonenOct
funksjonstr, funksjon
StringFromGUID funksjons
type for konvertering funksjoner
Val (funksjon )

Til toppen av siden

Database

DDE-funksjonen
DDEInitiate
DDERequest
-funksjonenDDESend

funksjons funksjonpartisjons funksjon

Til toppen av siden

Dato/klokkeslett

Funksjonen dato funksjon

funksjonen
DateAdd, funksjonDatePart
, funksjon @funksjon
DateValue
funksjondag (funksjon )

Funksjonen time minute, funksjon måneds navn Function Now Function Second Function

Tidtaker funksjon
TimeSerial
, funksjontids verdi funksjon
ukedag, funksjon
WeekdayName,
År (funksjon )

Til toppen av siden

Domain Aggregate

DAvg-funksjonen
DCount-funksjonen
DFirst; DLast
harDLookup-funksjonen
DMin, DMax-funksjoner
DStDev, DStDevP-funksjoner
,DSum Funksjonen
DVar, DVarP, funksjoner

Til toppen av siden

Feil behandling

Funksjonsfeil funksjon for CVErr

Til toppen av siden

Fil inn data/utdata

EOF, funksjon
FreeFile funksjon
inn data funksjon
loc
, funksjonLoF funksjon
Søk (funksjon)

Til toppen av siden

Fil behandling

CurDir, funksjon
dir
, funksjonFileAttr funksjon
FileDateTime funksjon
FileLen funksjon
GetAttr (funksjon)

Til toppen av siden

Authenticode

Funksjonen AVRUND

(funksjon) funksjonenIPmt

funksjon funksjonen
IRR, funksjon for
funksjonenperioderPPmt, funksjon PV
, funksjon funksjonen LINAVS, funksjonen ÅRSAVS

Til toppen av siden

Undersøkelser

Environ (funksjon
)GetAllSettings funksjon
GetSetting funksjon
IsArray Function
IsDate

, funksjonenERFEIL Funksjonen
IsMissing, funksjon IsNull, funksjon IsNumeric, funksjon TypeName, funksjon
VarType (funksjon )

Til toppen av siden

Matematikk

Funksjonen ABSFunctionAtn

, funksjonEKSP
, funksjon int, Fix
functionslog funksjon
Rnd
, AVRUND
Funksjonen
Sgn-funksjonen
sin
-funksjonenSqr funksjon
Tan (funksjon)

Til toppen av siden

Meldinger

InputBox, funksjon
MsgBox (funksjon)

Til toppen av siden

Diverse

CallByName-funksjonen
IMEStatus funksjonen
MacID, funksjon
MacScript funksjon
QBColor, funksjon
RGB funksjon
SPC (funksjon)
Tab (funksjon )

Til toppen av siden

Programflyt

Velg funksjon
DoEvents
, funksjonenIIf
, funksjonenbryter

Til toppen av siden

SQL aggregat

Gjennomsnitt, funksjon
Antall-funksjonen
First, Last
-funksjonenmin, maks antall funksjoner
STDAVVIK, STDAVP-funksjoner
Summer-funksjon
var, VARIANSP-funksjoner

Tekst

Funksjonen formater funksjon
InStr
InStrRev funksjon
LCase, funksjon
venstre funksjon
lengde funksjon
LTrim, RTrim og trim-funksjoner
Mid,
funksjon
(funksjon)String-funksjonen
StrReverse Function
UCase, (funksjon)

Til toppen av siden

Funksjoner (alfabetisk)

Abs-funksjon

Matrise, funksjon

Asc, funksjon

Atn-funksjon

Avg-funksjon

CallByName (funksjon)

Choose-funksjon

Chr-funksjon

Command, funksjon

Cos-funksjon

Antall-funksjon

CreateObject (funksjon)

CurDir, funksjon

CVErr, funksjon

Dato, funksjon

DateAdd- funksjon

DateDiff-funksjon

DatePart-funksjon

DateSerial-funksjon

Datoverdi-funksjon

DAvg (funksjon)

Day-funksjon

DCount, funksjon

DDB, funksjon

DDE, funksjon

DDEInitiate, funksjon

DDERequest, funksjon

DDESend, funksjon

DFirst- og DLast, funksjoner

Dir, funksjon

DLookup, funksjon

DMin, DMax, funksjoner

DoEvents, funksjon

DStDev, DStDevP, funksjoner

DSum, funksjon

DVar og DVarP, funksjoner

Environ, funksjon

EOF, funksjon

Error, funksjon

EuroConvert, funksjon

Eval, funksjon

Exp-funksjon

FileAttr, funksjon

FileDateTime (funksjon)

FileLen (funksjon)

Filter (funksjon)

First og Last, funksjoner

Format-funksjon

FormatCurrency, funksjon

FormatDateTime, funksjon

FormatNumber-funksjon

FormatPercent-funksjon

FreeFile, funksjon

FV, funksjon

GetAllSettings (funksjon)

GetAttr, funksjon

GetObject-funksjonen

GetSetting, funksjon

GUIDFromString, funksjon

Hex, funksjon

Hour-funksjon

IIf-funksjon

IMEStatus (funksjon)

Input, funksjon

InputBox, funksjon

InStr, funksjon

InStrRev, funksjon

Int- og Fix-funksjon

IPmt, funksjon

IR (funksjon)

IsArray, funksjon

IsDate, funksjon

IsEmpty, funksjon

ERFEIL (funksjon)

IsMissing, funksjon

IsNull, funksjon

IsNumeric, funksjon

IsObject (funksjon)

Join, funksjon

LBound (funksjon)

LCase-funksjon

Left-funksjon

Len-funksjon

Loc, funksjon

LOF, funksjon

Log-funksjon

LTrim-, RTrim- og Trim-funksjon

MacID, funksjon

MacScript, funksjon

Mid, funksjon

Min- og Max-funksjon

Minute-funksjon

MIRR, funksjon

Måned-funksjon

Måneds navn (funksjon)

MsgBox, funksjon

Nå-funksjon

NPer, funksjon

NPV, funksjon

Nz, funksjon

Oct, funksjon

Partition, funksjon

Pmt, funksjon

PPmt, funksjon

PV, funksjon

QBColor, funksjon

Rente (funksjon)

Replace-funksjon

RGB, funksjon

Right-funksjon

Rnd-funksjon

Rund-funksjon

Second-funksjon

Seek, funksjon

Sgn-funksjon

Shell, funksjon

Sin-funksjon

SLN, funksjon

Space, funksjon

Spc, funksjon

Split, funksjon

Sqr-funksjon

StDev- og StDevP-funksjon

Str-funksjon

StrComp, funksjon

StrConv, funksjon

Streng (funksjon)

StringFromGUID (funksjon)

StrReverse-funksjon

Sum-funksjon

Switch, funksjon

ÅRSAVS (funksjon)

Tab, funksjon

Tan, funksjon

Time-funksjon

Timer (funksjon)

TimeSerial-funksjon

TimeValue, funksjon

Type konverteringsfunksjoner

TypeName, funksjon

UBound, funksjon

UCase-funksjon

Val, funksjon

Var- og VarP-funksjon

VarType, funksjon

Ukedag-funksjon

WeekdayName, funksjon

Year-funksjon

Til toppen av siden

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×