Funksjoner og egenskaper i Access som er blokkert av sandkassemodus

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen inneholder referanseinformasjon om funksjonene og egenskapene som sandkasse modus tillater og blokkerer i Access. Legg merke til at Access lar flere nyere funksjoner til å kjøre i sandkassemodus, inkludert månedsnavn og StrReverse, og nå blokkeres flere flere funksjoner, inkludert Hjelp, ExportNavigationPaneog LoadCustomUI. Når du fortsetter, må du huske at du må stoler (aktiverer innholdet i) databasen eller sted databasen på en klarert plassering for informasjonen i denne artikkelen for å kunne brukes.

I denne artikkelen

Angi sandkassemodus å kjøre usikre uttrykk

Funksjoner som du kan bruke i sandkassemodus

Funksjoner som kan forårsake feil i sandkassemodus

Funksjoner som er blokkert av sandkassemodus

Egenskaper som er blokkert av sandkassemodus

Angi sandkassemodus å kjøre usikre uttrykk

Når du legger til et uttrykk i en database, kjører Access dette uttrykket i et operativmiljø kalt sandkassemodus. Access gjør dette for databaser som ble opprettet i enten Access 2007, 2010, 2013, 2016 eller i tidligere Access-filformater. Access aktiverer sandkassemodus som standard, og i sin tur sandkasse modus deaktiverer alltid usikre uttrykk, selv om du vil klarere en database.

Hvis du vil klarere en database og du vil kjøre et uttrykk som sandkassemodus, kan du kjøre dette uttrykket ved å endre en registernøkkel som deaktiverer sandkassemodus. Husk at du først må klarere en database for å følge trinnene i denne delen.

Denne illustrasjonen viser prosessen du må følge når du skal bestemme om du vil kjøre usikre uttrykk.

Beslutningsprosess for sandkassemodus

Forsiktig!      Feil redigering av registret kan føre til alvorlig skade på operativsystemet slik at det må installeres på nytt. Microsoft kan ikke garantere at problemer som oppstår på grunn av feil redigering av registret, kan løses. Før du redigerer registret, bør du ta sikkerhetskopi av eventuelle verdifulle data. Hvis du vil ha den nyeste informasjonen om hvordan du bruker og beskytter datamaskinens register, kan du se Hjelp for Microsoft Windows.

Hvis du ikke er kjent med registret, eller du ikke er fortrolig med å endre registernøkler deg selv, kan du kontakte noen som er eller vurdere å konvertere databasen fra en tidligere versjon av Access til Access-filformatet. Du må også ha administratorrettigheter på datamaskinen for å endre registret verdiene.

Endre registernøkkelen

Viktig!: Følg denne fremgangsmåten for å tillate at usikre uttrykk kjører på alle forekomster av Access for alle brukere på datamaskinen.

Gjør ett av følgende:

 • I Microsoft Windows 7 eller Microsoft Windows 10   

  1. Klikk Start på oppgavelinjen, og klikk deretter Kjør.

  2. Skriv inn regedit i Åpne-boksen, og trykk deretter ENTER.

   Registerredigering starter.

  3. Utvid mappen HKEY_LOCAL_MACHINE og gå til følgende registernøkkel:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access connectivity Engine\Engines

   Obs!: Notat 12.0 angir Access 2007, 14.0 angir Access 2010, 15.0 angir Access 2013 og 16,0 angir Access 2016.

  4. Dobbeltklikk SandboxMode i den høyre ruten i Registerredigering, under navn.

   Dialogboksen Rediger DWORD-verdi vises.

  5. Endre verdien i Verdidata-feltet fra 3 til 2, og klikk deretter OK.

  6. Lukk Registerredigering.

 • I Windows Vista   

  1. Klikk Start, pek på Alle programmer, klikk Tilbehør, og klikk deretter Kjør.

  2. Skriv inn regedit i Åpne-boksen, og trykk deretter ENTER.

   Registerredigering starter.

  3. Utvid mappen HKEY_LOCAL_MACHINE og gå til følgende registernøkkel:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access connectivity Engine\Engines

   Obs!: Notat 12.0 angir Access 2007, 14.0 angir Access 2010, 15.0 angir Access 2013 og 16,0 angir Access 2016.

  4. Dobbeltklikk SandboxMode i den høyre ruten i Registerredigering, under navn.

   Dialogboksen Rediger DWORD-verdi vises.

  5. Endre verdien i Verdidata-feltet fra 3 til 2, og klikk deretter OK.

  6. Lukk Registerredigering.

Viktig!    Husk at dersom du ikke først klarerer innholdet i databasen, deaktiveres eventuelle usikre uttrykk uavhengig om du endrer denne registerinnstillingen eller ikke.

Du kan sette registerverdien til verdiene nedenfor, med 0 (null) som verdien som gir størst tillatelse og 3 som gir minst tillatelse.

Innstilling

Beskrivelse

0

Sandkassemodus er deaktivert til enhver tid.

1

Sandkassemodus brukes i Access, men ikke i andre programmer.

2

Sandkassemodus brukes i andre programmer, men ikke i Access.

3

Sandkassemodus brukes til enhver tid. Dette er standardverdien, angi når du installerer Access.

Til toppen av siden

Funksjoner som du kan bruke i sandkassemodus

Tabellen nedenfor viser funksjoner som du kan bruke i Access database engine spørringer når sandkassemodus er aktivert. Funksjoner som ikke vises i listen er ikke tilgjengelige i sandkassemodus.

Abs

Matrise

Asc

AscB

AscW

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

Velg

Chr

Chr$

ChrB

ChrB$

ChrW

ChrW$

CInt

CLng

Cos

CSng

CStr

CVar

CVDate

CVErr

Dato

Date$

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

Dag

DEGRAVS

Feil

Feil$

Exp

Fix

Formatere

Formater$

FormatCurrency

FormatDateTime

FormatNumber

FormatPercent

SLUTTVERDI

Hex

Sekskantet$

Time

IIf

IMEStatus

InStr

InStrb

Int

IPmt

IR

IsDate

IsEmpty

IsError

IsNull

IsNumeric

IsObject

LCase

LCase$

Venstre

Venstre$

VENSTREB

VENSTREB$

Len

LENGDEB

Log

LTrim

LTrim$

Mid

DELTEKST$

DELTEKSTB

DELTEKSTB$

Minutt

MODIR

Måned

MonthName

Perioder

Npm

Oct

Oct$

Partition

Innbetaling

AMORT

NÅVERDI

QBColor, funksjon

Rente

erstatte

RGB

Høyre

Høyre$

HØYREB

HØYREB$

Rnd

Avrund

RTrim

RTrim$

Sekund

Sgn

Sgr

Sin

LINAVS

Space

Mellomrom$

Str

Str$

StrComp

StrConv

Streng

Streng$

StrReverse

Bytt

ÅRSAVS

Tan

Klokkeslett

Tid$

Timer

TimeSerial

TimeValue

Trim

Trimme$

TypeName

UCase

UCase$

Val

VarType

Ukedag

År

Til toppen av siden

Funksjoner som kan forårsake feil i sandkassemodus

Visual Basic for Applications (VBA)-funksjoner, forårsaker en feil når funksjonene kalles fra et uttrykk i en Access-database engine-spørring, eller når kalles fra en Access-egenskap.

AppActivate

Lydsignal

Kalender

CallByName

ChDir

ChDrive

Kommando

Kommandoen$

CreateObject

CurDir

CurDir$

DeleteSetting

DoEvents

Environ

Environ$

EOF

Feil

FileAttr

FileCopy

FileDateTime

FileLen

FreeFile

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

Inndata

Inndata$

InputB

InputB$

Fjern

Last inn

LOC

LOF

Tilfeldig

Tilbakestill

SaveSetting

Søke

SendTastetrykk

SetAttr

Shell

Spc

TAB

Fjerning

UserForm-skjemaer

Bredde

Til toppen av siden

Funksjoner som er blokkert av sandkassemodus

Sandkassemodus blokkerer følgende tilgangsfunksjoner når funksjonene kalles fra et uttrykk i en spørring eller fra en Access-egenskap. En stjerne (*) når funksjonsnavnet angir en funksjon som er nytt starter i Office Access 2007.

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

Program

Assistant

Få hjelp *

Autokorrektur

AutomationSecurity *

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

CodeDb

COMAddIns

CommandBars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

CreateForm

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

CreateReport

DataAccessPages

DBEngine

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

Echo

ExportCustomFixedFormat *

ExportNavigationPane *

ExportXML

FeatureInstall

FileDialog

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane *

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI *

LoadFromText

LoadPicture

Moduler

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

Overordnet

ProductCode

Quit

Kilder

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

Kjør

KjørKommando

Funksjonene SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

Til toppen av siden

Egenskaper som er blokkert av sandkassemodus

I tillegg til funksjonene som er oppført i forrige del, blokkerer sandkassemodus også en rekke objektegenskaper. Tabellen nedenfor viser objekter og blokkerte egenskapen eller egenskapene for hvert objekt.

Objekt

Blokkerte egenskapen eller egenskaper

BoundObjectFrame

Object

Kombinasjonsboks

Recordset

Kontroll

Object

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection, tilkobling, OpenConnection

CustomControl

Object

Skjema

Utvalg

Hyperkobling

Skjermbilde av Legg til i favoritter

Listeboks

Recordset

ObjectFrame

Object

Rapport

Recordset

SmartTagAction

Kjør

Skjerm

ActiveDataAccessPage

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×