Office
Logg på

Fullstendig overføring til Office 365

Som en del av Office 365-distribusjonen kan du overføre innholdet i brukerpostbokser fra et kilde-e-postsystem til Office 365. Når du overfører alle på én gang, kalles det fullstendig overføring. En fullstendig overføring anbefales i følgende tilfeller:

 • Den gjeldende lokale Exchange-organisasjonen er Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010 eller Microsoft Exchange Server 2013.

 • Den lokale Exchange-organisasjonen har færre enn 2 000 postbokser.

  Obs!: Selv om fullstendig overføring støtter flytting av opptil 2000 postbokser, er det mer fornuftig å overføre 150 brukere eller færre på grunn av tiden det tar å opprette og overføre 2000 brukere.

Plan for overføring   

Konfigurasjon av en fullstendig e-postoverføring til Office 365 krever planlegging. Før du starter, er det en del ting du bør tenke på.

 • Du kan flytte hele e-postorganisasjonen til Office 365 i løpet av noen få dager og administrere brukerkontoene i Office 365.

 • Maksimalt 2 000 postbokser kan overføres til Office 365 ved hjelp av en fullstendig Exchange-overføring. Vi anbefaler imidlertid at du bare overfører 150 postbokser.

 • Det primære domenenavnet som brukes for den lokale Exchange-organisasjonen, må være godkjent som et domene som eies av deg, i Office 365-organisasjonen.

 • Når overføringen er fullført, vil hver bruker som har en lokal Exchange-postboks, også være ny bruker i Office 365. Men du må fortsatt tilordne lisenser til brukere som har fått postboksen overført.

Når de lokale organisasjonene og Office 365-organisasjonene er konfigurert for en fullstendig overføring, kan oppgaver som skal utføres etter konfigurasjonen, påvirke brukerne.

 • Administratorer eller brukere må konfigurere stasjonære datamaskiner         Sørg for at stasjonære datamaskiner er oppdatert og konfigurert for bruk med Office 365. Disse handlingene gjør at brukerne kan bruke lokal brukerlegitimasjon for å logge på Office 365 fra skrivebordsprogrammer. Brukere med tillatelse til å installere programmer kan oppdatere og konfigurere sine egne stasjonære datamaskiner. Eller oppdateringer kan installeres for dem. Når oppdateringene er gjort, kan brukere sende e-post fra Outlook 2013, Outlook 2010 eller Outlook 2007.

 • Mulige forsinkelse i ruting av e-post        E-post som sendes til lokale brukere som har fått postboksen overført til Office 365, rutes til de lokale Exchange-postboksene til MX-posten er endret.

Hvordan fungerer fullstendig overføring?

Illustrasjonen nedenfor viser hovedtrinnene du må utføre i en fullstendig overføring.

Prosess for å utføre en fullstendig e-postoverføring til Office 365
 1. Administratoren formidler kommende endringer til brukere og bekrefter domeneeierskap hos domeneregistratoren.

 2. Administratoren klargjør serverne for en fullstendig overføring og oppretter tomme, e-postaktiverte sikkerhetsgrupper i Office 365.

 3. Administratoren kobler Office 365 til det lokale e-postsystemet (dette kalles å opprette et overføringsendepunkt).

 4. Administratoren overfører postboksene og kontrollerer overføringen.

 5. Gi Office 365-lisenser til brukerne.

 6. Administratoren konfigurerer domenet for å starte ruting av e-post direkte til Office 365.

 7. Administratoren kontrollerer at ruting er endret og sletter deretter jobben for fullstendig overføring.

 8. Administratoren fullfører oppgaver som må utføres etter overføringen, i Office 365 (tilordner lisenser til brukere og oppretter en DNS-post for autosøk og tar eventuelt lokale Exchange-servere ut av drift).

 9. Administratoren sender et velkomstbrev til brukerne for å fortelle dem om Office 365 og hvordan de logger på de nye postboksene.

Er du klar til å kjøre en fullstendig overføring?

Utvid delene nedenfor, og følg fremgangsmåten.

Før du overfører postbokser til Office 365 ved hjelp av en fullstendig overføring, må du først utføre noen endringer i Exchange Server-miljøet.

Obs!: Hvis du har aktivert katalogsynkronisering, må du deaktivere det før du kan utføre en fullstendig overføring. Du kan gjøre dette ved hjelp av PowerShell. Du finner instruksjoner i Deaktivere katalogsynkronisering for Office 365.

 1. Konfigurer Outlook overalt    på lokal Exchange Server E-postoverføringstjenesten bruker Outlook overalt (også kalt RPC over HTTP) til å koble seg til den lokale Exchange Server. Outlook overalt konfigureres automatisk for Exchange 2013. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer Outlook overalt for Exchange 2010, Exchange 2007 og Exchange 2003, kan du se følgende:

 2. Du må bruke et sertifikat utstedt av en klarert sertifiseringsinstans (CA) sammen med Outlook overalt-konfigurasjonen din for å gjøre en fullstendig overføring med Office 365. For fullstendig overføring legger du til Outlook overalt og autosøktjenester til sertifikatet. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du konfigurerer sertifikater, kan du se:

 3. Valgfritt: Kontroller at du kan koble til Exchange-organisasjonen ved å bruke Outlook overalt    Prøv én av følgende metoder når du skal teste tilkoblingsinnstillingene.

  • Bruk Outlook utenfor bedriftsnettverket for å koble deg til den lokale Exchange-postboksen.

  • Bruk Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer til å teste tilkoblingsinnstillingene. Bruk Outlook overalt (RPC over HTTP) eller autosøktestene for Outlook.

  • Vent til tilkoblingen automatisk blir testet når du kobler Office 365 til e-postsystemet senere i denne prosedyren.

 4. Angi tillatelser    Den lokale brukerkontoen som du bruker til å koble deg til din lokale Exchange-organisasjon (også kalt overføringsadministrator), må ha de nødvendige tillatelsene for å få tilgang til de lokale postboksene som du vil overføre til Office 365. Denne brukerkontoen brukes når du kobler Office 365 til e-postsystemet senere i denne prosedyren.

 5. Administratoren må ha én av følgende tillatelser for å kunne overføre postbokser:

  • Overføringsadministratoren må være tildelt FullAccess-tillatelsen for hver lokale postboks.

   eller

  • Overføringsadministratoren må være tildelt Receive As-tillatelsen for den lokale postboksdatabasen som lagrer brukerpostbokser.

  Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du angir disse tillatelsene, kan du se Tilordne Exchange-tillatelser til å overføre postbokser til Office 365

 6. Deaktiver Unified Messaging (UM)    Hvis UM er aktivert for de lokale postboksene du skal overføre, må du slå av UM før overføringen. Slå på UM eller postboksene når overføringen er fullført. For trinnvis veiledning kan du se Deaktivere Unified Messaging for brukere for Exchange 2007.

 7. Opprett sikkerhetsgrupper og rydd opp representanter    Fordi e-postoverføringstjenesten ikke kan oppdage om lokale Active Directory-grupper er sikkerhetsgrupper, kan den ikke klargjøre noen overførte grupper som sikkerhetsgrupper i Office 365. Hvis du vil ha sikkerhetsgrupper i Office 365, må du først klargjøre en tom e-postaktivert sikkerhetsgruppe i Office 365 før du starter den fullstendige overføringen.

  Denne overføringsmetoden flytter bare postbokser, e-postbrukere, e-postkontakter og e-postaktiverte grupper. Hvis noen andre Active Directory-objekter, for eksempel brukerpostboks som ikke er overført til Office 365, er tilordnet som en leder eller representant til et objekt som skal overføres, må du fjerne dem fra objektet før overføring.

Under overføringen blir SMTP-adressen (Simple Mail Transfer Protocol) for hver lokale postboks brukt til å opprette e-postadressen for en ny Office 365-postkasse. Det lokale domenet må være et bekreftet domene i Office 365-organisasjonen for å kunne kjøre en fullstendig overføring.

 1. Logg på Office 365 med jobbkonto eller skolekonto.

 2. velg Konfigurer > Domener.

 3. Klikk Legg til domene på siden Domener for å starte domeneveiviseren.

  Velg Legg til domene
 4. Skriv inn domenenavnet (for eksempel Contoso.com) du bruker for den lokale Exchange-organisasjonen, og velg deretter Neste på siden Legg til et domene.

 5. Velg enten Logg deg på GoDaddy (hvis DNS-postene administreres av GoDaddy) eller legge til en TXT-post i stedet for eventuelle andre registratorer > Neste på siden Bekreft domenet.

 6. Følg instruksjonene for leverandøren av DNS-vertstjenestene. TXT-posten blir vanligvis valgt for å bekrefte eierskap.

  Du kan også finne instruksjoner i Opprette DNS-poster for Office 365 når du administrerer DNS-postene.

  Når du har lagt til en TXT- eller MX-post, bør du vente i omtrent 15 minutter før du fortsetter til neste trinn.

 7. I domeneveiviseren for Office 365 velger du ferdig, bekreft nå, og deretter vil du se en bekreftelsesside. Velg Fullfør.

  Hvis bekreftelsen mislykkes første gang, venter du litt, og så kan du prøve på nytt.

  Du må ikke fortsette til neste trinn i domeneveiviseren. Du har nå bekreftet at du eier det lokale Exchange-organisasjonsdomenet og er klar til å fortsette med en e-postoverføring.

Et overføringsendepunkt inneholder innstillingene og legitimasjonen som kreves for å koble den lokale serveren som er vert for postbokser du skal overføre, til Office 365. Overføringsendepunktet definerer også antallet postbokser som skal overføres samtidig. For en fullstendig overføring oppretter du et Outlook overalt-overføringsendepunkt.

 1. Gå til Administrasjonssenter for Exchange.

 2. Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange.

 3. Velg Mer Mer-ikonet > Overføringsendepunkter.

  Velg Overføringsendepunkt.
 4. Velg Ny Ny-ikon på siden Overføringsendepunkter.

 5. Velg Outlook overalt > Neste på siden Velg type overføringsendepunkt.

 6. På siden Angi lokal kontolegitimasjon skriver du inn informasjon i følgende bokser:

  • E-postadresse     Skriv inn e-postadressen til en bruker i den lokale Exchange-organisasjonen som skal overføres. Office 365 tester tilkoblingen til denne brukerens postboks.

  • Konto med privilegier     Skriv inn brukernavnet (domene\brukernavnformat eller en e-postadresse) for en konto som har de nødvendige administrative tillatelsene i den lokale organisasjonen. Office 365 bruker denne kontoen til å oppdage overføringsendepunktet og til å teste tillatelsene som er tilordnet til denne kontoen, ved å forsøke å få tilgang til postboksen ved hjelp av den angitte e-postadressen.

  • Passord for konto med privilegier     Skriv inn passordet for kontoen med privilegier som er administratorkontoen.

 7. Velg Neste, og gjør ett av følgende:

  • Hvis Office 365 kobles til kildeserveren, vises tilkoblingsinnstillingene. Velg Neste.

   Bekreftet tilkobling for Outlook overalt-endepunkt.
  • Hvis testtilkoblingen til kildeserveren ikke lykkes, må du angi følgende informasjon:

   • Exchange-server     Skriv inn fullstendig domenenavn (FQDN) for den lokale Exchange Server. Dette er vertsnavnet for postboksserveren. For eksempel EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC-proxy-server     Skriv inn det fullstendige domenenavnet for RPC-proxy-serveren for Outlook overalt. Vanligvis er proxy-serveren den samme som nettadressen for Outlook Web App. For eksempel mail.contoso.com, som også er nettadressen til proxy-serveren som Outlook bruker for å koble seg til en Exchange Server

 8. På siden Angi generell informasjon skriver du inn et navn for overføringsendepunktet, for eksempel Test5-endepunkt. La de andre to boksene stå tomme for å bruke standardverdiene.

  Navn for overføringsendepunkt.
 9. Velg Ny for å opprette overføringsendepunktet.

  Kjør kommandoen i eksempel 4 i Test-MigrationServerAvailability for å bekrefte at Exchange Online er koblet til den lokale serveren.

I en fullstendig overføring blir lokale postbokser overført til Office 365 i én enkelt overføringsgruppe.

 1. Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange.

 2. Velg Ny Ny-ikon > Overfør til Exchange Online.

  Velg Overfør til Exchange Online
 3. På siden Velg en overføringstype velger du Fullstendig overføring > neste.

 4. På siden Bekreft overføringsendepunktet er informasjon om overføringsendepunktet oppført. Kontroller informasjonen, og velg deretter neste.

  Ny overføringsgruppe med bekreftet endepunkt.
 5. Flytt konfigurasjon-siden skriver du inn navnet (kan ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn) på overføringsgruppen og velger deretter neste. Navnet på overføringsgruppen vises i listen over overføringsgrupper på Overføring-siden når du har opprettet overføringsgruppen.

 6. Velg ett av følgende alternativer på Start partiet-siden:

  • Start jobben automatisk     Overføringsgruppen startes så snart du lagrer den nye overføringsgruppen med statusen Synkroniserer.

  • Start bunken manuelt senere     Overføringsgruppen opprettes, men startes ikke. Statusen for overføringsgruppen settes til Opprettet. Når du skal starte en overføringsgruppe, velger du den på instrumentbordet for overføring, og velger deretter Start.

 7. Velg ny for å opprette overføringsgruppen.

  Den nye overføringsgruppen vises på instrumentbordet for overføring.

Hvis du opprettet en overføringsgruppe og konfigurerte den til å bli startet manuelt, kan du starte den ved hjelp av Administrasjonssenter for Exchange.

 1. Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange.

 2. Velg overføringsgruppen på overføringsinstrumentbordet, og velg deretter Start.

 3. Hvis en overføringsgruppe blir startet, endres statusen på overføringsinstrumentbordet til Synkroniserer.

  Overføringsgruppe synkroniseres

Bekreft at synkroniseringen fungerte

 • Du kan følge synkroniseringsstatusen på overføringsinstrumentbordet. Hvis det oppstår feil, kan du vise en loggfil som gir deg mer informasjon om dem.

 • Du kan også kontrollere at brukere blir opprettet i Administrasjonssenter for Office 365 mens overføringen blir utført.

  Når overføringen er ferdig, er synkroniseringsstatusen Synkronisert.

Selv om denne oppgaven er valgfri, kan du unngå forsinkelser i e-postmottak i de nye Office 365-postboksene hvis du fullfører den.

Når noen utenfor organisasjonen sender deg e-post, dobbeltsjekker ikke e-postsystemene deres hvor de skal sende e-posten hver gang. I stedet lagrer de plasseringen til e-postsystemet ditt basert på en innstilling i DNS-serveren som kalles TTL (Time To Live). Hvis du endrer plasseringen til e-postsystemet før TTL utløper, forsøker avsenderens e-postsystem å sende e-post til den gamle plasseringen før det forstår at plasseringen har blitt endret. Denne plasseringsendringen kan resultere i forsinkelse ved levering av e-post. En måte å unngå dette på er å senke TTL-verdien som DNS-serveren gir til servere utenfor organisasjonen. Dette fører til at de andre organisasjonene oppdaterer plasseringen til e-postsystemet ditt oftere.

De fleste e-postsystemer ber om oppdatering hver time hvis det er angitt et kort intervall, for eksempel 3 600 sekunder (en time). Vi anbefaler at du setter intervallet minst like lavt før du starter e-postoverføringen. Denne innstillingen gjør at alle systemene som sender deg e-post, får nok tid til å behandle endringen. Deretter, når du har foretatt den endelige overgangen til Office 365, kan du endre TTL-verdien tilbake til et lengre intervall.

Du endrer TTL-innstillingen i e-postsystemets MX-post. Denne finnes i det offentlige DNS-systemet. Hvis du har mer enn én MX-post, må du endre verdien i hver post til 3 600 sekunder eller mindre.

Hvis du trenger hjelp med å konfigurere DNS-innstillingene, kan du se Opprette DNS-poster for Office 365 når du administrerer DNS-postene.

E-postsystemer bruker en DNS-post som kalles MX-post, til å finne ut hvor e-posten skal leveres. Under e-postoverføringen pekte MX-posten din til kilde-e-postsystemet. Nå som e-postoverføringen til Office 365 er fullført, må du sette MX-posten til å peke til Office 365. Dette sikrer at e-post blir levert til Office 365-postboksene. Når du flytter MX-posten, får du også muligheten til å slå av det gamle e-postsystemet.

For mange DNS-leverandører finnes det spesifikke instruksjoner for å endre MX-posten. Hvis DNS-leverandøren din ikke er inkludert, eller hvis du vil ha en oversikt over de generelle instruksjonene, er generelle instruksjoner for MX-poster også tilgjengelige.

Det kan ta opptil 72 timer før e-postsystemene til kundene og partnerne dine registrerer den endrede MX-posten. Vent minst 72 timer før du fortsetter til neste oppgave: Slette jobben for fullstendig overføring.

Når du har endret MX-posten og kontrollert at all e-post blir rutet til Office 365-postbokser, må du varsle brukerne om at e-posten deres sendes til Office 365. Etter dette kan du slette jobben for fullstendig overføring. Kontroller følgende før du sletter overføringsgruppen.

 • Alle brukere bruker Office 365-postbokser. Etter at overføringsgruppen er slettet, blir e-post som sendes til postbokser på den lokale Exchange Server, ikke kopiert til tilsvarende Office 365-postbokser.

 • Office 365-postbokser ble synkronisert minst én gang etter at systemet begynte å sende e-post direkte til dem. Hvis du vil gjøre dette, må du kontrollere at verdien i boksen Sist synkronisert, tidspunkt for overføringsgruppen er nyere enn når systemet begynte å rute e-post direkte til Office 365-postbokser.

Når du sletter en jobb for fullstendig overføring, rydder overføringstjenesten opp alle poster relatert til overføringsgruppen og sletter deretter overføringsgruppen. Overføringsgruppen fjernes fra listen over overføringsgrupper på overføringsinstrumentbordet.

 1. Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange.

 2. Velg overføringsgruppen på overføringsinstrumentbordet, og velg deretter Slett.

  Obs!: Det kan ta noen minutter å fjerne overføringsgruppen.

 3. Gå til Mottakere > Overføring i Administrasjonssenter for Exchange.

 4. Kontroller at overføringsgruppen ikke lenger er oppført på overføringsinstrumentbordet.

Aktiver Office 365-brukerkontoer for de overførte kontoene ved å tilordne lisenser.    Hvis du ikke tilordner en lisens, blir postboksen deaktivert når løpeperioden (30 dager) avsluttes. Hvis du vil tilordne en lisens i Administrasjonssenter for Office 365, kan du se Tilordne lisenser for Office 365 for bedrifter.

Når postboksene har blitt overført til Office 365, finnes det overføringsoppgaver som må fullføres etterpå.

 1. Opprett en DNS-post for autosøk, slik at brukere enkelt kan få tilgang til postboksene sine.    Når alle lokale postbokser er overført til Office 365, kan du konfigurere en DNS-post for autosøk for Office 365-organisasjonen for å gjøre det mulig for brukere å koble til de nye Office 365-postboksene på en enkel måte med Outlook og mobile klienter. Denne nye DNS-posten for autosøk må bruke samme navneområde som du bruker for Office 365-organisasjonen. Hvis for eksempel det skybaserte navneområdet er cloud.contoso.com, er DNS-posten for autosøk som du trenger å opprette: autodiscover.cloud.contoso.com.

  Hvis du beholder Exchange Server, bør du også sørge for at posten for autosøk DNS i CNAME-posten må peke til Office 365 i både interne og eksterne DNS etter overføringen, slik at Outlook-klienten kobler til riktig postboks.

  Obs!: I Exchange 2007, Exchange 2010 og Exchange 2013 bør du også angi Set-ClientAccessServer AutodiscoverInternalConnectionURI som Null.

  Office 365 bruker en CNAME-post til å implementere autosøktjenesten for Outlook og mobile klienter. CNAME-posten for autosøk må inneholde følgende informasjon:

  • Alias:    autodiscover

  • Target:    autodiscover.outlook.com

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette DNS-poster for Office 365 når du administrerer DNS-postene.

 2. Ta lokale Exchange Servere ut av drift.    Når du har bekreftet at all e-post blir rutet direkte til Office 365-postboksene, og du ikke lenger trenger å beholde den lokale e-postorganisasjonen eller ikke har tenkt å implementere en løsning med enkel pålogging, kan du avinstallere Exchange fra serverne dine og fjerne den lokale Exchange-organisasjonen.

  Du finner mer informasjon i følgende artikler:

  Obs!: Hvis Exchange tas ut av drift, kan det ha utilsiktede konsekvenser. Før du tar den lokale Exchange-organisasjonen ut av drift, anbefaler vi at du kontakter Microsoft Kundestøtte.

Se også

Måter å overføre e-post til Office 365 på

Bestem deg for en overføringsbane

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×