Fremhev mønstre og trender med betinget formatering i Excel for Mac

Betinget formatering gjør det enkelt å fremheve bestemte verdier eller gjøre bestemte celler lette å identifisere. Dette endrer utseendet på et celleområde basert på en betingelse (eller et vilkår). Du kan bruke betinget formatering til å utheve celler som inneholder verdier som oppfyller en bestemt betingelse. Eller du kan formatere et helt celleområde og variere det konkrete formatet på samme måte som verdien av hver celle varierer.

Følgende eksempel viser temperaturinformasjon som har betinget formatering for de øverste 20 % og de nederste 20 % av verdiene:

Temperaturer der de øverste 20 % er skyggelagt, nederste 20 % fargede

Og her er et eksempel på betinget formatering med en trefargers skala:

Høyere temperaturer er skyggelagt som varme, middels temperaturer mindre varme, kalde temperaturer blå

Bruke betinget formatering

 1. Merk celleområdet, tabellen eller arket du vil bruke betinget formatering på.

 2. Klikk Betinget formateringHjem-fanen.

 3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil utheve dette:

Gjør du dette

Verdier i bestemte celler. Noen eksempler er datoer etter denne uken, tall mellom 50 og 100 eller de nederste 10 % av resultater.

Pek på Merk celler-regler eller Øverste/nederste-regler, og klikk deretter det aktuelle alternativet.

Forholdet mellom verdiene i et celleområde. Utvider et fargebånd på tvers av cellen. Eksempler på dette er prissammenligning eller folketall i store byer.

Pek på Datastolper, og klikk deretter ønsket fyll.

Forholdet mellom verdiene i et celleområde. Bruker en fargeskala der intensiteten på cellens farge gjenspeiler verdiens plassering mot toppen eller bunnen av verdiområdet. Et eksempel på dette er salgsfordelinger på tvers av regioner.

Pek på Fargeskalaer, og klikk deretter ønsket skala.

Et celleområde som inneholder tre til fem verdigrupper, der hver gruppe har sin egen terskel. Du kan for eksempel tilordne et sett med tre ikoner for å utheve celler som gjenspeiler salg på under kr 80 000, under kr 60 000 og under kr 40 000. Eller du kan tilordne et fempunkts rangeringssystem for biler og bruke et sett med fem ikoner.

Pek på Ikonsett, og klikk deretter et sett.

Bruke betinget formatering på tekst

 1. Merk celleområdet, tabellen eller arket du vil bruke betinget formatering på.

 2. Velg Hjem > Betinget formatering > Merk celler-regler > Tekst som inneholder.

 3. Skriv inn teksten du vil utheve, i boksen ved siden av inneholder, og klikk deretter OK.

Opprette en regel for betinget formatering

 1. Merk celleområdet, tabellen eller arket du vil bruke betinget formatering på.

 2. Klikk Betinget formateringHjem-fanen, og klikk deretter Ny regel.

 3. Velg en stil, for eksempel en trefargers skala, velg betingelsene du vil bruke, og klikk deretter OK.

Bare formatere unike eller duplikate celler

 1. Merk celleområdet, tabellen eller arket du vil bruke betinget formatering på.

 2. Klikk Hjem > Betinget formatering > Merk celler-regler > Duplikatverdier.

 3. Klikk unike eller dupliserte i hurtigmenyen verdier i det merkede området.

Kopiere betinget formatering til flere celler

 1. Velg cellen som har den betingede formateringen du vil kopiere.

 2. Klikk Format  Kopier format-knappen , på Hjem-fanen, og velg deretter cellene du vil kopiere den betingede formateringen til.

Søke etter celler med betinget formatering

Hvis bare en del av arket har betinget formatering, kan du raskt finne cellene som er formatert, slik at du kan kopiere, endre eller slette formateringen til disse cellene.

 1. Klikk en hvilket som helst celle.

  Hvis du bare vil finne celler med en bestemt betinget formatering, begynner du ved å klikke en celle som har dette formatet.

 2. Klikk SøkRediger-menyen, og klikk deretter Gå til.

 3. Klikk Spesielt, og klikk deretter Betingede formater.

 4. Hvis du bare vil finne celler med en bestemt betinget formatering av cellen som du valgte i trinn 1, klikker du Samme under Alternativer.

Fjerne betinget formatering fra et utvalg

 1. Velg cellene som har den betingede formateringen du vil fjerne.

 2. Klikk Betinget formateringHjem-fanen, pek på Fjern regler, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Tips!: Hvis du vil fjerne alle betingede formater og alle andre celleformater for merkede celler, peker du på FjernRediger-menyen og klikker deretter Formater.

Endre en regel for betinget formatering

Du kan tilpasse standard regler for betinget formatering etter behovene dine. Du kan endre sammenligningsoperatorer, terskler, farger og ikoner.

 1. Klikk i området som inneholder regelen for betinget formatering som du vil endre.

 2. Klikk Betinget formateringHjem-fanen, og klikk deretter Behandle regler.

 3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel.

 4. Gjør ønskede endringer, klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

Slette en regel for betinget formatering

Du kan slette betingede formater som du ikke trenger lenger.

 1. Klikk i området som inneholder regelen for betinget formatering som du vil endre.

 2. Klikk Betinget formateringHjem-fanen, og klikk deretter Behandle regler.

 3. Velg regelen, og klikk deretter Klikk for å slette valgt regel nederst til venstre.

 4. Klikk OK.

Se også

Bruke en formel for betinget formatering i Excel for Mac

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×