FREKVENS (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen FREKVENS i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner hvor ofte verdier forekommer i et område med verdier, og returnerer en loddrett matrise med tall. Bruk for eksempel FREKVENS til å beregne testresultatene som faller innenfor et områder med resultater. Siden FREKVENS returnerer en matrise, må den skrives inn som en matriseformel.

Syntaks

FREKVENS(datamatrise; intervallmatrise)

Syntaksen for funksjonen FREKVENS har følgende argumenter:

  • Datamatrise    Obligatorisk. En matrise av eller referanse til et sett verdier du vil beregne frekvensene i. Hvis datamatrisen ikke inneholder noen verdier, returnerer FREKVENS en matrise med null.

  • Intervallmatrise    Obligatorisk En matrise av eller referanse til intervaller du vil gruppere verdiene i datamatrisen i. Hvis intervallmatrisen ikke inneholder noen verdier, returnerer FREKVENS antall elementer i datamatrisen.

Merknader

  • FREKVENS skrives inn som en matriseformel etter at du har merket et område med tilstøtende celler der du vil vise den returnerte distribusjonen.

  • Den returnerte matrisen inneholder ett element mer enn intervallmatrise. Det ekstra elementet i den returnerte matrisen returnerer antallet verdier over det høyeste intervallet. Når du for eksempel beregner tre områder med verdier (intervaller) som er skrevet inn i tre celler, må du passe på at angir FREKVENS i fire celler for resultatene. Den ekstra cellen returnerer antall verdier i datamatrisen som er større enn den tredje intervallverdien.

  • FREKVENS ignorerer tomme celler og tekst.

  • Formler som returnerer matriser, må angis som matriseformler.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Resultater

Intervaller

79

70

85

79

78

89

85

50

81

95

88

97

Formel

Beskrivelse

Resultat

=FREKVENS(A2:A10;B2:B4)

Antall resultater mindre enn eller lik 70

1

Antall resultater i intervallet 71-79

2

Antall resultater i intervallet 80-89

4

Antall resultater større enn eller lik 90

2

Obs! Formelen i celle C12 er en matriseformel. Hvis denne formelen skal kunne returnere verdier i cellene C12,C13,C14 og C15, må du åpne denne arbeidsboken i skrivebordsprogrammet Excel (ikke nettleseren). Merk C12, C13, C14 og C15 i Excel, trykk F2, og trykk deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis du ikke gjør det, vil bare en verdi i celle C12 bli returnert.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×