Forstå dialogboksen Formater avsnitt i Publisher

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil tilpasse justering, innrykk, linjeavstand, tabulatorposisjoner og fylltegn og linje- og avsnittsskift i merkede avsnitt, kan du bruke dialogboksen Formater avsnitt i Publisher.

Innrykk og avstand

I kategorien Innrykk og avstand kan du tilpasse justering, innrykk og linjeavstand for de merkede avsnittene.

Standard

Her kan du angi justering for avsnittene:

Venstre  Tegnet lengst til venstre på hver linje er justert til venstre og høyre kant av hver linje er ujevn. Dette er standardjustering for avsnitt med tekstretning fra venstre mot høyre.

Center  Midten av hver linje med teksten er justert etter midtpunktet i de høyre og venstre tekstboksmargene, og venstre og høyre kant av hver linje er ujevne.

Høyre  Tegnet lengst til høyre på hver linje er justert til høyre marg, og den venstre kanten av hver linje er ujevn. Dette er standardjustering for avsnitt med tekstretning fra høyre mot venstre.

Blokkjustert De første og siste tegnene i hver linje (unntatt sist) er justert til venstre og høyre marg, og linjene fylles ved å legge til eller redusere avstanden mellom og inne i ordene. Den siste linjen i avsnittet er justert til venstre marg hvis tekstretning venstre mot høyre eller høyre marg hvis tekstretning høyre mot venstre.

Fordelt  Dette er den samme som blokkjustering bortsett fra at linjene fylles ved å legge til eller trekke den samme mengden fra hvert tegn i stedet for mellom og inne i ord..

Distribuer alle linjer  Dette er den samme som distribuert justering, bortsett fra den siste linjen i avsnittet også justeres med både venstre og høyre marg..

Innrykk

Innrykk bestemmer avstanden mellom avsnittet og venstre eller høyre marg i tekstboksen. Innenfor margene kan du øke eller minske innrykket for et avsnitt eller en gruppe med avsnitt. Du kan også ha en negativt innrykk (kalles også redusert innrykk) som drar ut avsnittet mot venstre marg hvis tekstretningen går fra venstre mot høyre, eller mot høyre marg hvis tekstretningen går fra høyre til venstre.

Forhåndsinnstilling Dette alternativet gir fem forhåndsinnstilte innrykksalternativer, og du kan opprette et tilpasset innrykk.

  • Opprinnelige Dette alternativet bruker justeringsalternativene som er angitt i Justering-delen.

  • Helt til venstre Dette alternativet bruker venstre-justering.

  • innrykk 1st linje Dette alternativet gir den første linjen i avsnittet en. 25" innrykk.

  • Hengende innrykk Dette alternativet gir den første linjen a-. 25" redusere innrykk og de resterende linjene i avsnittet en. 25" innrykk.

  • Anførselstegn Dette alternativet angir både venstre og høyre innrykk til. 5".

  • Egendefinert Hvis du foretar endringer i noen av forhåndsinnstillingene, blir de egendefinerte innrykk.

Linjeavstand

Linjeavstanden bestemmer den loddrette avstanden mellom tekstlinjer i et avsnitt. Linjeavstanden er som standard 1,19, det vil si at avstanden tar hensyn til den største skriften på linjen pluss litt ekstra plass. Avsnittsavstand bestemmer avstanden over eller under et avsnitt. Når du trykker ENTER for å starte et nytt avsnitt, overføres avstanden til neste avsnitt, men du kan endre innstillingene for hvert avsnitt.

Til toppen av siden

Faner

Med tabulatorstopp, kan du justere tekst mot venstre, høyre, midten eller til et desimaltegn. Du kan også sette inn spesialtegn før tabulatoren, for eksempel streker, prikker eller linjer. Du kan opprette ulike tabulatorer for alle tekstboksene i en publikasjon. Når du setter inn et tabulatorstopp i en tekstboks i Publisher, vises tabulatorstoppmerket på linjalen øverst i arbeidsområdet.

Tabulatorstoppmerke

Standard tabulatorstopp

I denne boksen kan du angi standardverdien for hver gang du trykker TAB. Standard er 1,27.

Tabulatorstopposisjon

I denne boksen kan du angi tabulatorstopp utover standardene.

  • For hvert tabulatorstopp du vil sette inn, under Tabulatorposisjon, skriver du inn plassering, for eksempel .2, til å angi tabulatorstoppet.2 tommer, og klikk deretter Angi.

  • Velg alternativene du vil bruke, under Justering og Fylltegn, og klikk deretter OK.

Justering

Med dette alternativet kan du angi typen tabulatorstopp du vil opprette.

Venstre Dette angir startposisjonen til venstre for teksten. Når du skriver, flyttes teksten til høyre.

Center Dette angir posisjonen midt i teksten. Teksten midtstilles på denne posisjonen mens du skriver.

Høyre Dette angir høyre side av teksten. Når du skriver, flyttes teksten til venstre.

Desimaler Desimaltabulator justerer tall rundt et desimaltegn. Uavhengig av hvor mange sifre, desimaltegnet beholdes i den samme plasseringen. (Du kan justere tall rundt et desimaltegn bare. Du kan ikke bruke desimaltabulatoren til å justere tall rundt et annet tegn, for eksempel en bindestrek eller ampersand symbol.)

Fylltegn

Fylltegn er prikker, stiplede linjer, streker eller punkt som vises når du trykker TAB, for eksempel etter titler på kapitler eller deler i en innholdsfortegnelse, og som justerer disse titlene til sidetall.

Ingen Ingen fylltegn når du trykker Tab.

Prikk Bruk en serie med prikker som fylltegn.

Tankestrek Bruk en stiplet linje som fylltegn.

Linje Bruk en heltrukket linje som fylltegn.

Punkt Bruk en serie med punkt som fylltegn.

Fjerne tabulatorstopp

Slik fjerner du ett egendefinert tabulatorstopp:

  1. Velg tabulatorstoppet som skal fjernes, i vinduet Tabulatorposisjon.

  2. Klikk Fjern-knappen.

Hvis du vil fjerne alle egendefinerte tabulatorstopp, klikker du Fjern alle.

Til toppen av siden

Linje- og avsnittsskift

I denne kategorien kan du styre hvordan linjene i et avsnitt formateres på tvers av koblede tekstbokser eller mellom kolonner.

Kontroll med løse linjer Dette er ord eller korte linjer med tekst på begynnelsen eller slutten av et avsnitt. Du kan velge å ikke skille disse linjene fra resten av avsnittet.

Hold sammen med neste Dette, holdes ett eller flere merkede avsnitt sammen i en tekstboks eller spalte.

Hold linjene samlet Dette beholder linjer i et avsnitt sammen i en tekstboks eller spalte.

Start i neste tekstboks Dette vil flytte avsnittet tekstoverflyt slik at du kan flytte den til en ny tekstboks.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×