Forskjeller mellom å bruke en arbeidsbok i Excel og i Excel-tjenester

Forskjeller mellom å bruke en arbeidsbok i Excel og i Excel-tjenester

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Excel Services er hovedsakelig utformet som en nettbasert, data-utforsking og rapportering system for Excel-arbeidsbøker og støtter et delsett av funksjoner i Microsoft Office Excel 2007. Avsnittene nedenfor gir et sammendrag hvilke Office Excel 2007-funksjoner som støttes, og som ikke støttes i Excel Services.

I denne artikkelen

Funksjoner som støttes og ikke støttes når du laster inn en arbeidsbok

Regnearkfunksjoner som støttes og ikke støttes

Funksjoner som støttes og ikke støttes når du viser en arbeidsbok

Funksjoner som støttes og ikke støttes når du bruker en arbeidsbok

Funksjoner som støttes og ikke støttes når du laster inn en arbeidsbok

Du kan laste inn en arbeidsbok i Excel-tjenester som er i Office Excel 2007 arbeidsbok (XLSX) eller (XLSB) binærarbeidsbok som en skrivebeskyttet arbeidsbok på tre måter:

 • Angi en URL- eller UNC-bane i den egenskapen webdelen for Excel Web Access- arbeidsbok.

 • Koble en webdel for listevisning av et dokumentbibliotek til en webdel for Excel Web Access, og deretter sende URL-adressen til arbeidsboken som er lagret i dokumentbiblioteket for å vise den i Microsoft Office Excel Web Access.

 • Vise en arbeidsbok som er lagret i et dokumentbibliotek i nettleseren. (Pek på elementet, klikker du pilen ved siden av den og klikk deretter Vis i nettleser.)

Alle andre Microsoft Office Excel-filformater som ikke støttes, inkludert Office Excel 2007 makroaktivert arbeidsbok (XLSM) og Office Excel 2007 97-2003-arbeidsbok (XLS).

Obs!: Med riktig tillatelse, kan du også åpne en arbeidsbok i Office Excel 2007 på klientdatamaskinen fra Åpne-menyen på verktøylinjen for Office Excel Web Access som en arbeidsbok eller som et øyeblikksbilde. For mer informasjon, kan du se Åpne en arbeidsbok eller et statisk utvalg i Excel fra Excel-tjenester.

Funksjoner som støttes

Følgende funksjoner støttes når du laster inn en arbeidsbok:

Funksjon

Merknader

Funksjoner   

Alle Excel-regnearkfunksjoner som støttes, med noen få unntak. For mer informasjon, kan du se delen støttede og regnearkfunksjoner.

Datoer   

Datosystemene i Windows og på Macintosh.

Excel-tabeller   

Data i Excel-tabeller, kolonneoverskrifter, beregnede kolonner, totalrader, strukturerte referanser og stiler.

Celler   

Celleverdier, inkludert sammenslåtte celler og overflyt av celleinnhold.

Navn   

Definerte navn og navngitte områder.

Beregning   

Beregning og omberegning, inkludert innstillingene automatisk, automatisk unntatt tabeller, manuell og iterativ beregningsinnstillinger for områder eller hele regneark. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se beregne og omberegne data i Excel Services.

Diagrammer   

Diagrammer, diagramområde og pivotdiagramrapporter. For mer informasjon, kan du se bruke diagrammer og pivotdiagramrapporter i en arbeidsbok i nettleseren.

Formatering   

Celle og formatering celleområder, betinget formatering (unntatt ved hjelp av datastolper og ikoner) i arbeidsbøker og tallformater.

Tilkoblinger   

Tilkoblinger til eksterne datakilder, inkludert OLAP-pivottabeller.

Hva hvis-analyse   

Resultatene av verktøy for hva-hvis-analyse, inkludert Målsøking, datatabeller, scenarier, Problemløser og serie.

Konsolidering   

Konsoliderte data fra områder.

Datakilder   

SQL Server, OLAP-leverandører, OLEDB-leverandører og ODBC-drivere.

Funksjoner som ikke støttes

Arbeidsbøker som inneholder følgende funksjoner som ikke støttes ikke laste inn eller vise i Excel Services. De beste resultatene alltid lagre en arbeidsbok fra Office Excel 2007 ved hjelp av Excel Services -kommandoen. (Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikker du pilen ved siden av Publiser, og klikk deretter Excel-tjenester under Distribuer dokumentet til andre personer.) Du kan kontrollere om en funksjon støttes ved å merke av for Åpne arbeidsboken i nettleseren etter lagring i dialogboksen Lagre for Excel Services til å prøve å vise den i nettleseren. Hvis en funksjon ikke støttes, vises det et varsel i Excel Services.

Følgende funksjoner støttes ikke og hindre deg i å laste inn en arbeidsbok:

Funksjon

Merknader

VBA   

Visual Basic for Applications (VBA)-kode, makroer, COM-tillegg og brukerdefinerte funksjoner (UDF-er).

Obs!: En programmer kan tilpasse Excel-tjenester på mange måter, inkludert oppretting av en brukerdefinert funksjon (UDF). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Eldre makrospråk   

Makrofunksjoner i Microsoft Excel 4.0 og dialogark i Microsoft 5.0.

Kontroller   

Skjemaverktøylinjekontroller, verktøykassekontroller og alle ActiveX-kontroller.

XML   

XML-tilordninger og innbygde smartflagg.

Sikkerhet og personvern   

Arbeidsbøker, regneark eller områder med beskyttelse, og arbeidsbøker med IRM (Information Rights Management).

Obs!: For å beskytte arbeidsbøker i Excel-tjenester, kan du bruke Microsoft Windows SharePoint Services rettigheter og tillatelser.

Bilder og objekter   

Koblede eller innebygde objekter eller bilder, innsatte bilder, autofigurer, WordArt og diagrammer, for eksempel organisasjonskart.

Håndskrift   

Alle håndskriftfunksjoner, inkludert tegning, skriving og merknader.

OLE og DDE   

OLE-objekter (kobling og innebygging av objekter) og DDE-koblinger (dynamisk datautveksling).

Formler som vises   

Arbeidsbøker lagret med formler som vises.

Datavalidering   

Hindre ugyldig datainnsetting og lage rullegardinlister.

Datakilder   

Datahentingstjenester for Microsoft Business Solutions, Windows SharePoint Services-lister, Microsoft SQL Server, eksterne dataområder (også kalt spørringstabeller) og tabeller koblet til Windows SharePoint Services-lister.

Spørringer   

Webspørringer og tekstspørringer.

Eksterne referanser til koblede arbeidsbøker   

Opprette eksterne referanser (også kalt koblinger) til et bestemt celleområde, til et definert navn for det bestemte celleområdet, eller som en del av en definisjon i navnet.

Kommentarer   

Visning og justering av merknader.

Konsolidering   

Konsoliderte data fra pivottabellrapporter.

Del arbeidsbok-knappen (kategorien se gjennom)   

Deling av arbeidsbøker og løse motstridende endringer.

Digitale signaturer   

Synlige og usynlige digitale signaturer i en arbeidsbok.

Tilknyttede verktøylinjer   

Egendefinerte verktøylinjer knyttet til arbeidsboken ved å bruke Office Excel 2003 før arbeidsboken ble konvertert til Excel 2007.

Til toppen av siden

Regnearkfunksjoner som støttes og ikke støttes

Alle funksjoner støttes fullt ut når du laster inn og omberegning av en arbeidsbok med følgende unntak, hyperkobling, RTD og SQL. Forespørsel som har begrenset støtte.

Hvis funksjonen er:

Returnerer Excel:

Og Excel Services returnerer:

HYPERKOBLING   

En aktiv hyperkobling du kan klikke og følge.

Ett av følgende:

 • En aktiv hyperkobling som du kan klikke og følge Hvis egenskapene Office Excel Web Access All arbeidsbokinteraktivitet og Arbeidsboknavigering er riktig.

 • En aktiv hyperkobling til en annen nettside eller dokumentet som du kan klikke og følge, men ikke til et sted i arbeidsboken, hvis settes egenskapen Office Excel Web Access All arbeidsbokinteraktivitet og Arbeidsboknavigering er ikke angitt.

 • En inaktiv hyperkobling-tekststreng som du ikke kan følge Hvis egenskapene Office Excel Web Access All arbeidsbokinteraktivitet og Arbeidsboknavigering ikke er angitt.

RTD   

Sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering.

Følgende:

 • Alle verdier som returneres fra RTD-funksjonen som er lagret i arbeidsboken vises.

 • Hvis det er ingen verdier returneres, returneres en # i/t-feil.

 • Hvis Excel-tjenester blir omberegnet arbeidsboken og prøver å kjøre RTD-funksjonen eller SQL. Be om funksjonen, returneres en # i/t-feil.

Hvis du vil, kan du bruke funksjonene ERFEIL eller HVISFEIL til å teste for returverdien.

SQL. Be om   

Resultatene av en spørring som er koblet til en ekstern datakilde.

Følgende:

 • Alle verdier som returneres av SQL. Request-funksjonen som er lagret i arbeidsboken vises.

 • Hvis det er ingen verdier returneres, returneres en # i/t-feil.

 • Hvis Excel-tjenester blir omberegnet arbeidsboken og prøver å kjøre RTD-funksjonen eller SQL. Be om funksjonen, returneres en # i/t-feil.

Hvis du vil, kan du bruke funksjonene ERFEIL eller HVISFEIL til å teste for returverdien.

TEGNKODE   

Et tegn angitt ved et tall, og et blokktegn for et tegn som ikke kan skrives ut.

Et tegn angitt ved et tall, og en tom verdi for et tegn som ikke kan skrives ut.

CELLE   

Informasjon om formateringen, plasseringen eller innholdet i cellen øverst til venstre i en referanse.

Informasjon om formateringen, plasseringen eller innholdet i cellen øverst til venstre i en referanse.

Obs!: Følgende typer celleinformasjon som ikke støttes, og returnerer en #VALUE! Feil: farge, filnavn, formater, parentes prefix, beskytte, og bredde.

INFO   

Banen til gjeldende katalog eller mappe på klientdatamaskinen.

En #VERDI!-feil.

Følgende flyktige funksjoner kan returnere forskjellige verdier når de beregnes i Excel-tjenester på serverdatamaskinen enn når de beregnes i Excel på en klientdatamaskin.

Hvis funksjonen er:

Returnerer Excel:

Og Excel Services returnerer:

   

Dato og klokkeslett på klientdatamaskinen.

Dato og klokkeslett på serverdatamaskinen.

I DAG   

Datoen på klientdatamaskinen.

Datoen på serverdatamaskinen.

TILFELDIG, TILFELDIGMELLOM   

Et tall som er tilfeldig og derfor forskjellig hver gang det kjøres.

Et tall som er tilfeldig og derfor forskjellig hver gang det kjøres.

Til toppen av siden

Funksjoner som støttes og ikke støttes når du viser en arbeidsbok

Vise en arbeidsbok i Excel Services på en server er svært lik viser en arbeidsbok i Excel på en klientdatamaskin, men det er forskjeller. Legg merke til at om disse funksjonene støttes eller ikke, hindrer de ikke arbeidsboken fra å laste inn og disse funksjonene er bevart i arbeidsboken, slik at de fortsatt fungerer som forventet i Excel.

Funksjoner som støttes

Følgende funksjoner som støttes, men kan vises ulikt på en server:

Funksjon

Merknader

Hyperkoblinger   

Støttes, men styres av Office Excel Web Access-egenskaper på følgende måte:

 • En aktiv hyperkobling som du kan klikke og følge Hvis egenskapene Office Excel Web Access All arbeidsbokinteraktivitet og Arbeidsboknavigering er riktig.

 • En aktiv hyperkobling til en annen nettside eller et dokument som du kan klikke og følge, men ikke til et sted i arbeidsboken, hvis settes egenskapen Office Excel Web Access All arbeidsbokinteraktivitet og Arbeidsboknavigering ikke er angitt.

 • En inaktiv hyperkobling-tekststreng som du ikke kan følge Hvis egenskapene Office Excel Web Access All arbeidsbokinteraktivitet og Arbeidsboknavigering ikke er angitt.

Skrifter   

Skrifter har vanligvis samme stil, størrelse på serveren som de er på klienten, men hvis en bestemt skrift er ikke tilgjengelig på serveren, og en erstatningsskrift kan brukes. En bruker kan også ignorere skriftstiler og skriftstørrelser i en leser, for eksempel Internet Explorer.

Diagrammer og pivotdiagramrapporter   

Diagrammer og pivotdiagramrapporter er statiske bilder og oppdatere og vise på nytt Hvis du samhandler (filtrering, sortering og så videre) med dataene som diagrammet er basert på, eller med dataene i den tilknyttede pivottabellrapporten. For mer informasjon, kan du se bruke diagrammer og pivotdiagramrapporter i en arbeidsbok i nettleseren.

Kantlinjer   

Følgende kantlinjer støttes fullt ut: Alle linjefarger; sammenhengende og dobbel linjestil; heldekkende, romben og stiplede linjer; og tynn, Middels og tykk linjetykkelser.

Obs!: Følgende kantlinjer støttes delvis: triple og dobbel linjestil; og heldekkende, rombe, firkantet prikket, strek-kort-strek langt kort tankestrek og strek-kort-strek-kort-strek linjer.

Fargegradering   

Vannrett og loddrett retning på fargegradering.

Fyllfarge i celler   

Alle fyllfarger.

Cellejustering   

All cellejustering støttes med følgende unntak: justert loddrett og Fordelt loddrett, som begge erstattes av midtstilt loddrett.

Tekstrotasjon   

Tekstrotasjon støttes sammen med cellen og overflyt av kolonnen innhold, vannrett eller loddrett justering til venstre for positiv rotasjon (+) og vannrett eller loddrett justering til høyre for negativ rotasjon (-).

Toveistekst   

Støttes fullt ut når et sett med tegn fra ett språk vises.

AS-betinget formatering   

Betinget formatering i Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) er begrenset til følgende: skriftfarge; fyllfarge; skriftflagg, for eksempel fet, kursiv, understreking og gjennomstreking; og formatstrenger, for eksempel tallformater.

Rulling i regneark   

Antall rader og kolonner du kan bla i et regneark er begrenset til maksimalt 500. Du kan bruke navigasjonsknappene til å vise det neste settet med rader og kolonner utover gjeldende. For mer informasjon, kan du se Navigere en arbeidsbok i Excel Services.

Funksjoner som ikke støttes

Følgende funksjoner støttes ikke:

Funksjon

Merknader

Hyperkoblinger i diagrammer   

Klikke og følge hyperkoblinger i diagrammer.

Tabeller   

Kolonneoverskrifter i regneark erstattes av Excel-tabelloverskrifter når overskrifter rulles ut av syne i et rulleområde.

Fyllmønstre i celle   

Alle fyllmønstre.

Fargegradering   

Fargegraderingsretningene diagonalt oppover, diagonalt nedover og fra hjørnet til midten.

Tekstrotasjon   

Cellefyllet eller -mønsteret roteres ikke med teksten, diagonale kantlinjer vises som om teksten ikke var rotert, og vannrett eller loddrett justering med unntak av venstrejustering for positiv rotasjon (+) og høyrejustering for negativ rotasjon (-).

Toveistekst   

Blanding av tegn som har forskjellige symbolretninger (eller tegnfigurretninger) for toveistekst fra høyre mot venstre og fra venstre mot høyre retning som ((venstreparentes) og) (høyreparentes), støttes ikke i loddrett tekst.

Kantlinjer   

Følgende kantlinjer støttes delvis: triple og dobbel linjestil; og heldekkende, rombe, firkantet prikket, strek-kort-strek langt kort tankestrek og strek-kort-strek-kort-strek linjer.

Diagrammer   

3D-grafikkeffekter i 2007 Office-utgivelse, for eksempel skygge, glød, vridning, skråkant, myke kanter, endre farger og gjenspeiling. Disse effektene fjernes eller konverteres til en alternativ effekt.

Følgende 3D-diagrammer støttes ikke:

 • 3D-overflatediagram

 • 3D overflatediagram (trådramme)

 • Overflatediagram med kontur

 • Overflatediagram (trådramme)

Rik tekst i et objekt, for eksempel punktmerking og varierende skrifter eller skriftstørrelser, som konverteres til ren tekst.

Justering av loddrett tekst.

Obs!: Selv om innebygde diagrammer i regneark og opprinnelige diagrammer i diagramark støttes for visning i Excel-tjenester, støttes ikke visning av et innebygd diagram som forfatteren av en arbeidsbok har kopiert eller flyttet fra et regneark i et diagramark.

Rad- og kolonneoverskrifter   

Følgende formatering i rad- og kolonneoverskrifter: dobbel regnskap, dobbel understreking, hevet og senket skrift.

Tegn   

Tekst med 7-biters ASCII-verdi (et delsett av ANSI-tegnsettet) på 0 til og med 32, og alle tegn som ikke støttes av Extensible Markup Language (XML) versjon 1.0.

Skriv ut   

Sideoppsett og topptekster og bunntekster.

Verktøytips   

Verktøytips for medlemsegenskaper for Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML   

XML-utvidelsespakker

Til toppen av siden

Funksjoner som støttes og ikke støttes når du bruker en arbeidsbok

Når du laster inn en arbeidsbok i Excel-tjenester, kan du samhandle med den i en rekke måter, men det finnes noen samhandlinger som ikke støttes.

Obs!: En annen måte å samhandle som er unike for Excel Services er å opprette og endre parametere, som midlertidig endrer celleverdier i arbeidsboken ved å bruke en oppgaverute for parametere eller ved å sende data til webdelen for Excel Web Access fra en tilkoblet webdel , for eksempel webdelen for filtrering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre arbeidsbokparametere i Excel Services.

Funksjoner som støttes

Følgende funksjoner støttes, men kan fungere annerledes.

Funksjon

Merknader

Pivottabellrapporter   

Rapportere Rapportfiltrering, medlemsvalg, vising (gå nedover) og skjuling (Gå oppover) av datanivåer, sortering, filtrering og viser og skjuler delsummer.

Finne    Knapp  

Søke etter tekst, tall og datoer med skille mellom store og små bokstaver i treff, og søke ut fra deler av innholdet i en celle.

Enkel merking   

Velge en enkelt celle, rad eller kolonne.

Filtrere og sortere   

Bruke filtermenyen, filtrere etter tekst, tall, datoer og klokkeslett, angi flere vilkår, og sortering. For mer informasjon, kan du se filtrere data i Excel Services og sortere data i Excel Services.

Disposisjon   

Lage disposisjon, inkludert viser og skjuler detaljer. For mer informasjon, kan du se lage disposisjon av data i Excel Services.

Scenarier   

Utføre et forhåndsdefinert scenario.

Oppdatere   

Oppdatere eksterne datakilder, inkludert alle datakilder i gjeldende arbeidsbok, en bestemt datakilde, periodisk oppdatering, manuell oppdatering og oppdatering ved innlasting av arbeidsboken. For mer informasjon, kan du se oppdatere eksterne data i Excel Services.

Beregning   

Automatisk og manuell beregning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se beregne og omberegne data i Excel Services.

Obs!: Selv om Excel Services støtter innlasting av en arbeidsbok som inneholder sirkelreferanser, fungerer forskjellig gjenkjenning av sirkelreferanser når den laster eller beregner en arbeidsbok på nytt. Hvis Excel-tjenester ikke kan løse en sirkelreferanse, under visse omstendigheter vises en advarsel om at det er en sirkelreferanse. Verdiene som beregnes, er den samme som verdiene som du ville fått hvis du avbryter operasjonen på Excel-klienten. I virkeligheten avslutter Excel-tjenester automatisk sirkelreferansen for å hindre at beregningen svekker ytelsen til serveren.

Funksjoner som ikke støttes

Følgende funksjoner støttes ikke.

Funksjon

Merknader

Pivottabellrapporter   

Alternativene Detaljgruppe og Vis detalj for OLAP-data, medlemssøk, Microsoft SQL Server Analysis Services-handlinger eller bruk av feltlisten til å legge til felt, ordne felt på nytt eller fjerne felt.

Pivotdiagramrapporter   

Samhandle direkte med et pivotdiagram (fordi det er et statisk bilde).

Asynkron evaluering av kubefunksjoner   

Asynkron henting av data når en kubefunksjon evalueres og visning av meldingen #HENTER_DATA før alle dataene hentes. Alle data hentes synkront før visningen vises eller vises på nytt.

Finne    Knapp  

Søk ved hjelp av underliggende data (i motsetning til formaterte data eller søk som skiller mellom store og små bokstaver).

Erstatt   

Erstatte tekst og verdier etter å ha brukt Søk etter Knapp .

Rad og kolonne skalering   

Rad- og justere bredde og høyde.

Avansert merking   

Merking av et sammenhengende eller usammenhengende celleområde eller hele regnearket.

Beregning   

Endre beregningsinnstillingen for av arbeidsboken når det lastes inn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se beregne og omberegne data i Excel Services.

Filtrere og sortere   

Sortere og filtrere etter farge og lagre et filter eller en sortering i arbeidsboken i Excel Services. For mer informasjon, kan du se filtrere data i Excel Services og sortere data i Excel Services.

gå til   

Alle Gå til-operasjoner.

Behandle ruter   

Del og Frys ruter.

Zoom   

Justere visningen av et regneark med en prosentandel av virkelig størrelse.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×