Formler og funksjoner

Formler og funksjoner

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dato- og klokkeslettfunksjoner

Beregne den gjeldende datoen med IDAG-funksjonen

Opprette en dato med DATO-funksjonen

Formatere en dato slik du vil

Identifisere dagen i uken med UKEDAG

Telle antall arbeidsdager med NETT.ARBEIDSDAGER

Finne en fullføringsdato med ARBEIDSDAG

Tabulere dato/klokkeslett forskjellene med DATODIFF

Sette inn gjeldende dato og klokkeslett i en celle

Legge til eller trekke fra datoer

Legge til eller trekke fra tid

Beregne forskjellen mellom to datoer

Beregne forskjellen mellom to tidspunkt

Konvertere klokkeslett

Alle dato- og tidsfunksjoner

Tekstfunksjoner

Opprette en tekststreng og formatere den med TEKST-funksjonen

Returnere tegnene lengst til venstre i en tekstverdi med VENSTRE og VENSTREB

Returnere tegnene lengst til høyre i en tekstverdi med HØYRE- og HØYREB-funksjonene

Fjerne overflødig plass med TRIMME

Bruke KJEDE.SAMMEN med funksjoner

Slå sammen tekst fra flere områder og/eller strenger med SETT.SAMMEN (Excel 2016)

Finne en tekststreng (skiller mellom store og små bokstaver) i en annen streng med FINN-, FINNB-funksjoner

Finne en tekststreng inni en annen streng med SØK-, SØKB-funksjoner

Telle tegn i celler

Kombinerer tekst og tall

Alle tekstfunksjoner

Statistiske funksjoner

Finne den midterste verdien med MEDIANEN

Rangere data uten å sortere med RANGERING

Returnere den største verdien i et datasett med N.STØRST

Returnere den minste verdien i et datasett med N.MINST

Tabulat tomme celler med TELLBLANKE

Fastslå frekvensfordelinger med FREKVENS

Bygge analyse via regresjonsteknikker med TREND

VEKST (funksjon)

Alle statistiske funksjoner

Matematiske funksjoner

Runde av et tall til ønsket antall desimaler

Finne restverdien med REST

Bygge tilfeldige tallgeneratorer med TILFELDIG

Generere tilfeldig tall mellom tall du angir med TILFELDIGMELLOM

Konvertere en verdi mellom målingsystemer med KONVERTER

DELSUM (funksjon)

AVRUND (funksjon)

Tallavrunding

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×