Formler for beregning av trendlinjer

Lineær

Beregner en linje ved hjelp av minste kvadraters metode, som gitt ved denne formelen:

ligning

hvor m er stigningstallet og b er skjæringspunktet.

Polynom

Beregner en linje gjennom to eller flere punkt ved hjelp av minste kvadraters metode, som gitt ved denne formelen:

ligning

hvor b og Variabel er konstanter.

Logaritmisk

Beregner en linje gjennom to eller flere punkt ved hjelp av minste kvadraters metode, som gitt ved denne formelen:

ligning

hvor c og b er konstanter, og ln er den naturlige logaritmefunksjonen.

Eksponentiell

Beregner en linje gjennom to eller flere punkt ved hjelp av minste kvadraters metode, som gitt ved denne formelen:

ligning

hvor c og b er konstanter, og e er basen for den naturlige logaritmen.

Geometrisk

Beregner en linje gjennom to eller flere punkt ved hjelp av minste kvadraters metode, som gitt ved denne formelen:

ligning

hvor c og b er konstanter.

R-kvadrert verdi

ligning

Obs!: Den R-kvadrerte verdien du kan vise med en trendlinje, er ikke en justert R-kvadrert verdi. For logaritmiske, geometriske og eksponentielle trendlinjer brukes en transformert regresjonsmodell.

Glidende gjennomsnitt

ligning

Obs!: Antall punkt i en glidende gjennomsnitts trendlinje er lik det totale antall punkt i seriene som er mindre enn tallet du oppgir for perioden.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×