Formatere tabeller

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du legger til en tabell på en side, kan du merke, endre, formatere, justere og konvertere den for å endre hvordan den ser ut og virker.

 1. Åpne siden som inneholder tabellen du vil formatere.

 2. Klikk hvor som helst i tabellen for å vise den skjulte fanen Tabellverktøy på båndet.

 3. Gjør ett av følgende på fanen Tabellverktøy:

  • Hvis du vil merke en del av en tabell presist før du bruker formatering på utvalget, bruker du kommandoene i Velg-gruppen på båndet.

  • Hvis du vil slette unødvendige rader eller kolonner fra tabellen, bruker du kommandoene i Slett-gruppen på båndet.

  • Hvis du vil legge til flere rader eller kolonner i tabellen, bruker du kommandoene i Sett inn-gruppen på båndet.

  • Hvis du vil bruke tabellkantlinjer og cellebakgrunn på deler av tabellen, bruker du kommandoene i Format-gruppen på båndet.

  • Hvis du vil justere teksten i cellene i tabellen, bruker du kommandoene i Justering-gruppen på båndet.

  • Hvis du vil sortere informasjonen i cellene i tabellen eller legge til en overskriftsrad, bruker du kommandoene i Data-gruppen på båndet.

Du kan også konvertere en tabell til et Excel-regneark.

Tips!: De flest tilgjengelige tabellkommandoene er også tilgjengelige ved å høyreklikke en tabellcelle og deretter klikke Tabell-kommandoen.

Merke deler i en tabell

Du kan raskt merke celler, rader og kolonner i en tabell ved å dra pekeren over dem. Bruk følgende kommandoer til å merke deler i en tabell mer nøyaktig.

Gjør ett av følgende:

 • Klikk i en celle i tabellen for å merke en hel tabell, og klikk deretter Velg tabelltabell-menyen.

 • Klikk i en celle i kolonnen for å merke en kolonne, og klikk deretter Merk kolonnetabell-menyen.

 • Hvis du vil merke en rad, klikker du i en celle i raden, og klikk deretter Merk radtabell-menyen.

 • Hvis du vil merke en celle, klikk en celle, og klikk deretter Merk celletabell-menyen.

Legge til rader eller kolonner i en tabell

Legge til en rad over eller under

 1. Klikk i cellen over eller under der du vil den nye raden skal vises.

 2. Gjør ett av følgende på tabell-menyen:

  • Klikk Sett inn tabellrader over for å opprette en ny rad over den gjeldende cellen i tabellen.

  • Klikk Sett inn rader nedenfor for å opprette en ny rad under gjeldende tabellcelle.

   Tips!: I en tabell med flere rader, kan du raskt legge til flere rader ved å velge samme antall rader du vil opprette. For eksempel vil sette inn tre nye rader, merker du tre eksisterende rader først, og klikk deretter Sett inn tabellrader over eller Sett inn rader nedenfortabell-menyen.

Legge til en kolonne til venstre eller høyre

 1. Klikk i en celle til venstre eller høyre for der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Gjør ett av følgende på tabell-menyen:

  • Klikk Sett inn kolonner til venstre for å opprette en ny kolonne til venstre for gjeldende tabellcelle.

  • Klikk Sett inn kolonner til høyre for å opprette en ny kolonne til høyre for gjeldende tabellcelle.

   Tips!: I en tabell med flere kolonner, kan du raskt legge til flere kolonner ved å velge det samme antallet kolonner du vil opprette. Hvis du for eksempel for å sette inn tre nye kolonner først merke tre eksisterende kolonner, og klikk deretter Sett inn kolonner til venstre eller Sett inn kolonner til høyre tabell-menyen.

Slette rader, kolonner eller en hel tabell

Gjør ett av følgende:

 • Merk raden eller radene du vil slette, og klikk deretter Slett radertabell-menyen.

 • Merk kolonnen eller kolonnene du vil slette, og klikk deretter Slett kolonnertabell-menyen.

 • Klikk i en celle i tabellen du vil slette, og klikk deretter Slett tabelltabell-menyen.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×