Formatere stolpediagrammet i en Gantt-diagramvisning

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Gantt-stolper ser enkel nok, men de kan få forvirrende prosjekter få komplekse. Tilpasse stolper på en Gantt-diagramvisning er ofte det første prosjektleder betyr til å opprette klarhet i et prosjekt og til å oppdage problemområder raskt.

Oversikt over formatering visningen Gantt-diagram

Gantt-diagram med visninger kan du se, med et øyekast, aktivitetsinformasjon i en kolonner og rader med tilsvarende stolpene langs en tidslinje. Du kan tilpasse diagramdelen av disse visningene i Project slik at de passer dine behov. Du kan for eksempel endre hvordan fritid vises, eller du vil formatere en Gantt-diagramvisning for å raskt identifisere bestemte aktiviteter eller kanskje du vil legge til tekst i spesifikke stolper som gjør det enklere å identifisere dem.

Husk at eventuelle endringer du gjør i én Gantt-diagramvisning ikke endre utseendet på en annen Gantt-diagramvisning.

Hva vil du gjøre?

Endre farge, figuren eller mønster på Gantt-stolper

Endre Gantt-stolpene raskt ved hjelp av en stil

Opprette en ny type Gantt-stolpe

Legge til tekst i Gantt-stolper

Endre høyden på Gantt-stolper

Endre utseendet på koblingslinjer mellom Gantt-stolper

Endre farge, figuren eller mønster på Gantt-stolper

Hvis du vil rette oppmerksomheten mot aktivitetsstolpene på et Gantt-visning, for eksempel en milepæl eller aktivitetssammendrag, kan du endre deres farge, en figur eller et mønster til å skille dem fra andre stolpene av en bestemt type.

 1. Bruke en Gantt-diagramvisning.

 2. Dobbeltklikk hvor som helst i diagramdelen av visningen Gantt-diagram (men ikke på enkelte stolpene), og klikk Stolpestiler.

 3. Klikk typen Gantt-stolpe (for eksempel aktivitet eller fremdrift ) som du vil formatere i navn-feltet, og klikk deretter kategorien stolper.

  Hvis typen Gantt-stolpe ikke vises i tabellen, kan du opprette en ny Gantt-stolpe for aktivitetstypen du vil bruke.

 4. Klikk den figurer, typer eller mønstre og farger for stolpen under Start, midten og Slutt.

  Noen kategorier har bare en start-figur (for eksempel milepæl ), mens andre kategorier har en Startfigur, mellomnavn og Avslutt figur (for eksempel aktivitetssammendrag).

Tips!: Hvis du vil utheve en enkelt Gantt-stolpe ved å endre formateringen, høyreklikk på hurtigmenyen, og velg en fyllfarge.

Endre Gantt-stolpene raskt ved hjelp av en stil

Du kan bruke en forhåndsdefinert stil på alle stolper i Gantt-diagramvisning med ett enkelt klikk.

 1. Bruke en Gantt-diagramvisning. Kategorien Gantt-Diagramverktøy vises med kategorien Format under.

 2. Velg en stil i Gantt-diagramstiler-gruppen.

  Bilde av gruppen Gantt-diagramstiler

Stilen brukes umiddelbart til alle linjene i visningen.

Opprette en ny type Gantt-stolpe

Hvis du vil fremheve en bestemt oppgave kategori som ikke er representert med en egen Gantt-stolpe, kan du opprette en ny stil for Gantt-stolpe. Du kan for eksempel opprette en type Gantt-stolpe for å vise tilgjengelig slakk eller rette oppmerksomheten mot forsinkede aktiviteter.

Tips!: En stjerne (*) før du oppgavenavnet, betyr det at stolpen stil vises ikke i forklaringen når du skriver ut prosjektet ved hjelp av denne visningen.

 1. Bruke en Gantt-diagramvisning.

 2. Dobbeltklikk hvor som helst i diagramdelen av visningen Gantt-diagram (men ikke på enkelte stolpene), og klikk Stolpestiler.

 3. Merk raden nedenfor der du vil sette inn en ny stil for Gantt-stolpe i Gantt-stolpe-listen, og klikk deretter Sett inn rad.

 4. Skriv inn et navn for den nye stolpestil i navn-kolonnen for den nye raden.

 5. Skriv inn eller velg aktivitetstypen du vil at stolpen skal representere i kolonnen Vis For aktiviteter i den nye raden.

  Hvis du vil utelate aktiviteter med en bestemt liggende type, skriver du inn ikke før aktivitetstypen. Du kan for eksempel definere en stolpe type som ikke milepæl for å vise bare aktiviteter som ikke er milepæl oppgaver.

  Hvis du vil vise en Gantt-stolpe for aktiviteter av flere typer (for eksempel aktiviteter som har milepæler og kritiske aktiviteter), skriver du inn et komma (,) etter aktivitetskategorien i tekstboksen, og Skriv inn eller velg en ny Oppgavekategori i feltet Vis For aktiviteter.

 6. Skriv inn eller Velg feltene du vil bruke til å plassere start- og sluttpunktet for den nye Gantt-stolpen i kolonnene fra og til.

  Hvis du vil opprette et symbol som representerer en bestemt dato, skriver du inn eller velger det samme feltet i kolonnene fra og til.

 7. Klikk kategorien stolper, og velg deretter figurer, mønstre eller typer og farger for stolpen under Start, midten og Slutt.

Tips!: Hvis du vil spare tid, kan du kopiere en eksisterende Gantt-stolpestil som har mange av egenskapene du vil bruke, og lim den inn der du vil ha den. I dialogboksen Stolpestiler, merker du raden du vil kopiere, og klikk deretter Klipp ut rad. Klikk Lim inn rad for å gjenopprette den utklippede raden, merker du raden ovenfor der du vil sette inn den kopierte raden, klikk Lim inn rad på nytt og endre kopien.

Til toppen av siden

Legge til tekst i Gantt-stolper

Du kan legge til bestemt prosjektinformasjon, for eksempel aktivitetsnavn, ressursnavn, prosent fullført og startdatoer, i stolper i Gantt-visning.

I de fleste tilfeller vil du vil legge til tekst i visse typer Gantt-stolper.

 1. Bruke en Gantt-diagramvisning.

 2. Dobbeltklikk hvor som helst i diagramdelen av visningen Gantt-diagram (men ikke på enkelte stolpene), og klikk Stolpestiler.

 3. Klikk typen Gantt-stolpe (for eksempel aktivitet eller fremdrift ) du vil legge til tekst i tabellen, og klikk deretter kategorien tekst.

 4. Skriv inn eller Velg feltet som inneholder dataene du vil vise på Gantt-stolpe i dialogboksene venstre, høyre, toppen, bunnen, og i.

  Hvis du vil legge til tekst som er unike for hver aktivitet, Skriv inn eller velg et egendefinert tekstfelt, for eksempel tekst 1, 2 eller tekst 3. Tekst som du angir i disse feltene fra andre visninger legges automatisk til i Gantt-stolpene.

Du kan også legge til tekst til en bestemt Gantt-stolpe.

 1. Dobbeltklikk en enkelt linje i diagramdelen av en Gantt-diagram, men ikke i området mellom stolpene.

 2. Klikk kategorien Tekst i dialogboksen Formater stolpe.

 3. Skriv inn eller Velg feltet som inneholder dataene du vil vise på Gantt-stolpe i dialogboksene venstre, høyre, toppen, bunnen, og i.

  Hvis du vil legge til tekst som er unike for hver aktivitet, Skriv inn eller velg et egendefinert tekstfelt, for eksempel tekst 1, 2 eller tekst 3. Tekst som du angir i disse feltene fra andre visninger, legges automatisk til i Gantt-stolpene. Du kan ikke legge til individuell tekst i Gantt-stolper uten å skrive inn teksten i felt med egendefinert tekst.

 • Hvis du vil endre formatet på datoer i Gantt-stolper, klikk OppsettFormat-gruppen, og klikk deretter datoformatet du vil bruke, i boksen datoformat.

 • Klikk de andre stolpene for å legge til prosjektinformasjon i dem, pass på at du peker på stolpene og ikke mellomrommet rundt dem. Hvis mer enn én stolpe vises for hver aktivitet, kan bare informasjonen for den øverste stolpen vises ved å klikke stolpeStolpestiler-gruppen.

Til toppen av siden

Endre høyden på Gantt-stolper

Hvis du vil gjøre stolpene i diagram-delen av visningen Gantt-diagram enklere å se gjennom, kan du vil justere høyden på Gantt-stolper.

 1. Bruke en Gantt-diagramvisning. Kategorien Gantt-Diagramverktøy vises med kategorien Format under.

 2. Klikk Oppsett i Format-gruppen.

  Bilde av Format-gruppen

  Tips!: Du kan også dobbeltklikke i diagramdelen av en Gantt-diagram, men ikke på enkelte stolpene.

 3. Klikk punktstørrelsen du vil ha i Liggende høyde-boksen.

Endre utseendet på koblingslinjer mellom Gantt-stolper

Når du kobler aktiviteter, vises koblingslinjer på et Gantt-diagramvisning som viser aktivitetsavhengigheter koblede aktiviteter i Project. Du kan endre måten koblingslinjer vises eller skjule koblingslinjene.

 1. Bruke en Gantt-diagramvisning. Kategorien Gantt-Diagramverktøy vises med kategorien Format under.

 2. Klikk Oppsett i Format-gruppen.

  Bilde av Format-gruppen

  Tips!: Du kan også dobbeltklikke koblingslinjen mellom aktiviteter i diagramdelen av en Gantt-diagram, men ikke på enkelte stolpene.

 3. Klikk typen koblingslinjer som du vil bruke, under koblinger. Hvis du velger den første typen kobling, vises ikke koblingslinjene.

Obs!: Hvis du vil endre relasjonen mellom oppgaver (for eksempel endre aktivitetsavhengighet avslutning-til-start til start-til-start aktivitetsavhengighet) må du endre avhengighetstype.

Til toppen av siden

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Hva du vil gjøre?

Endre farge, figuren eller mønster på Gantt-stolper

Opprette en ny type Gantt-stolpe

Legge til tekst i Gantt-stolper

Vise aktivitetsnavn for individuelle Gantt-stolper på en stolpen for aktivitetssammendrag (fremheving)

Endre høyden på Gantt-stolper

Endre utseendet på koblingslinjer mellom Gantt-stolper

Tips!: Du kan formatere Gantt-visningene automatisk ved hjelp av en veiviser. Du kan raskt endre formateringen av elementer som den kritisk linje, vise koblingslinjer mellom koblede aktiviteter, eller velge ulike farger eller mønstre for Gantt-stolper som representerer aktivitetssammendrag, delaktiviteter eller milepæler. Klikk Gantt-veiviseren for å starte veiviseren for, på Format-menyen.

Husk at eventuelle endringer du gjør i én Gantt-visning ikke endre utseendet på en annen Gantt-visning.

Endre farge, figuren eller mønster på Gantt-stolper

Hvis du vil rette oppmerksomheten mot aktivitetsstolpene i et Gantt-visning, for eksempel en milepæl eller aktivitetssammendrag, kan du endre deres farge, en figur eller et mønster til å skille dem fra andre stolpene av en bestemt type.

 1. Bruke en Gantt-visning.

 2. Klikk StolpestilerFormat-menyen.

  Du kan også dobbeltklikke i diagramdelen av en Gantt-visning, men ikke på enkelte stolpene.

 3. Klikk typen Gantt-stolpe (for eksempel aktivitet eller fremdrift ) som du vil formatere i navn-feltet, og klikk deretter kategorien stolper.

  Hvis typen Gantt-stolpe ikke vises i tabellen, kan du opprette en ny Gantt-stolpe for aktivitetstypen du vil bruke.

 4. Klikk den figurer, typer eller mønster og farger for stolpen under Start, midten og Slutt.

  Noen kategorier har bare en start-figur (for eksempel milepæl ), mens andre har en Startfigur, mellomnavn og avslutte figur (for eksempel aktivitetssammendrag).

Du kan også endre fargen, figuren eller mønsteret for én enkelt Gantt-stolpe, i stedet for en type liggende stolpe-, hvis du vil fremheve en bestemt aktivitet i planen.

 1. Bruke en Gantt-visning.

 2. Velg oppgaven som du vil endre Gantt-stolpe i Aktivitetsnavn-feltet.

  Du kan også dobbeltklikke en enkelt stolpe på høyre side av en Gantt-visning, men ikke i området mellom stolpene.

 3. Klikk stolpeFormat-menyen, og klikk deretter kategorien Liggende figuren.

 4. Velg figurer, typer eller mønster og farger for stolpen under Start, midten og Slutt.

Dobbeltklikk de andre stolpene for å formatere dem, og pass på at du peker på stolpene og ikke mellomrommet rundt dem. Hvis mer enn én stolpe vises for hver aktivitet, kan den øverste stolpen formateres ved å klikke stolpeFormat-menyen.

 • Enkelt stolpeformatering overstyrer Gantt-stolpe formatering for en bestemt kategori med oppgaver. Hvis du for eksempel hvis du klikker StolpestilerFormat-menyen og formatere Gantt-stolper for ikke-kritiske aktiviteter som svart, kan du fremdeles velge stolpeFormat-menyen og formatere en merket ikke-kritisk aktivitet som rød. Stolpe-kommandoen påvirker bare stolpen du merker.

 • Formateringen du bruker til en enkelt stolpe kan ikke kopieres og limes inn i andre prosjekter.

Opprette en ny type Gantt-stolpe

Hvis du vil fremheve en bestemt oppgave kategori som ikke er representert med en egen Gantt-stolpe, kan du opprette en ny Gantt-stolpe. Du kan for eksempel opprette en type Gantt-stolpe for å vise tilgjengelig slakk eller rette oppmerksomheten mot forsinkede aktiviteter.

 1. Bruke en Gantt-visning.

 2. Klikk StolpestilerFormat-menyen.

  Du kan også dobbeltklikke i diagramdelen av en Gantt-visning, men ikke på enkelte stolpene.

 3. Merk raden nedenfor der du vil sette inn en ny stil for Gantt-stolpe i Gantt-stolpe-listen, og klikk deretter Sett inn rad.

 4. Skriv inn et navn for den nye stolpestil i navn-kolonnen for den nye raden.

 5. Skriv inn eller velg aktivitetstypen du vil at stolpen skal representere i kolonnen Vis For aktiviteter i den nye raden.

  Hvis du vil utelate aktiviteter med en bestemt liggende type, skriver du inn ikke før aktivitetstypen. Du kan for eksempel definere en stolpe type som ikke milepæl for å vise bare aktiviteter som ikke er milepæl oppgaver.

  Hvis du vil vise en Gantt-stolpe for aktiviteter av flere typer (for eksempel aktiviteter som har milepæler og kritiske aktiviteter), skriver du inn et komma (,) etter aktivitetskategorien i tekstboksen, og Skriv inn eller velg en ny Oppgavekategori i feltet Vis For aktiviteter.

 6. Skriv inn eller Velg feltene du vil bruke til å plassere start- og sluttpunktet for den nye Gantt-stolpen i kolonnene fra og til.

  Hvis du vil opprette et symbol som representerer en bestemt dato, skriver du inn eller velger det samme feltet i kolonnene fra og til.

 7. Klikk kategorien stolper, og velg deretter figurer, mønstre eller typer og farger for stolpen under Start, midten og Slutt.

Tips!: Hvis du vil spare tid, kan du kopiere en eksisterende Gantt-stolpestil som har mange av egenskapene du vil bruke, og lim den inn der du vil ha den. I dialogboksen Stolpestiler, merker du raden du vil kopiere, og klikk deretter Klipp ut rad. Klikk Lim inn rad for å gjenopprette den utklippede raden, merker du raden under der du vil sette inn den kopierte raden, klikk Lim inn rad på nytt og endre kopien.

Til toppen av siden

Legge til tekst i Gantt-stolper

Du kan legge til bestemt prosjektinformasjon, for eksempel aktivitetsnavn, ressursnavn, prosent fullført og startdatoer, i stolper i Gantt-visning.

I de fleste tilfeller vil du vil legge til tekst i visse typer Gantt-stolper.

 1. Bruke en Gantt-visning.

 2. Klikk StolpestilerFormat-menyen.

  Du kan også dobbeltklikke i diagramdelen av en Gantt-visning, men ikke på enkelte stolpene.

 3. Klikk typen Gantt-stolpe (for eksempel aktivitet eller fremdrift ) du vil legge til tekst i tabellen, og klikk deretter kategorien tekst.

 4. Skriv inn eller Velg feltet som inneholder dataene du vil vise på Gantt-stolpe i dialogboksene venstre, høyre, toppen, bunnen, og i.

  Hvis du vil legge til tekst som er unike for hver aktivitet, Skriv inn eller velg et egendefinert tekstfelt, for eksempel tekst 1, 2 eller tekst 3. Tekst som du angir i disse feltene fra andre visninger legges automatisk til i Gantt-stolpene.

Du kan også legge til tekst i en enkelt Gantt-stolpe.

 1. Bruke en Gantt-visning.

 2. Velg oppgaven som du vil legge til merknader i Gantt-stolpe i Aktivitetsnavn-feltet.

 3. Klikk stolpeFormat-menyen, og klikk deretter kategorien Tekst.

  Du kan også dobbeltklikke en enkelt stolpe i diagramdelen av en Gantt-visning, men ikke i området mellom stolpene.

 4. Skriv inn eller Velg feltet som inneholder dataene du vil vise på Gantt-stolpe i dialogboksene venstre, høyre, toppen, bunnen, og i.

  Hvis du vil legge til tekst som er unike for hver aktivitet, Skriv inn eller velg et egendefinert tekstfelt, for eksempel tekst 1, 2 eller tekst 3. Tekst som du angir i disse feltene fra andre visninger, legges automatisk til i Gantt-stolpene. Du kan ikke legge til individuell tekst i Gantt-stolper uten å skrive inn teksten i felt med egendefinert tekst.

 • Hvis du vil endre formatet på datoer i Gantt-stolper, klikk OppsettFormat-menyen, og klikk deretter datoformatet du vil bruke, i boksen datoformat.

 • Klikk de andre stolpene for å legge til prosjektinformasjon i dem, pass på at du peker på stolpene og ikke mellomrommet rundt dem. Hvis mer enn én stolpe vises for hver aktivitet, kan bare informasjonen for den øverste stolpen vises ved å klikke stolpeFormat-menyen.

Til toppen av siden

Vise aktivitetsnavn for individuelle Gantt-stolper på en stolpen for aktivitetssammendrag (fremheving)

Hvis du vil vise aktivitetsnavn eller milepæler for viktige aktiviteter på en stolpen for aktivitetssammendrag, kan du fremhev bare aktivitetene som du angir. Fremhever aktiviteter på denne måten vises bare stolpene for aktivitetssammendrag med de fremhevede delaktivitetene. oppgaver som ikke er angitt som fremhevede vises ikke på stolpen for aktivitetssammendraget.

 1. Bruke en Gantt-visning.

 2. Velg oppgaven du vil fremheve til stolpen for aktivitetssammendrag i Aktivitetsnavn-feltet.

 3. Klikk Aktivitetsinformasjon Knapp , og klikk deretter kategorien Generelt.

 4. Merk av for Fremhev Gantt-stolpe i sammendrag, og klikk deretter OK.

  Du kan raskt se en oversikt over de planlagte sluttdatoer for merkede delaktiviteter. Fremhevede aktiviteter representeres av stolper på stolpen for aktivitetssammendrag og milepæler representeres av romber. Hvis du vil fremheve tilleggsinformasjon til aktivitetssammendraget, fortsetter du med denne prosedyren.

 5. Pek på MakroVerktøyer-menyen, og klikk deretter Makroer.

 6. Fremhevingsformatering i Makronavn-listen, og klikk deretter Kjør.

 7. I dialogboksen Samleoppdatering formatering, Klikk typen formateringen du vil ha.

  • Hvis du vil vise delaktiviteter som stolper øverst på stolper for aktivitetssammendrag, klikker du stolper.

  • Hvis du vil vise delaktiviteter som milepæler øverst på stolper for aktivitetssammendrag, klikker du milepæler.

   Makroen gjelder stolpefremhevingsvisning eller visningen Fremhevet milepæl med aktivitetssammendrag og delaktiviteter for fremhevede du valgte.

   Obs!: 

   • Hvis du vil at skal fremheves lenger aktivitetene slik at de ikke vises på stolpen for aktivitetssammendrag, fjerner du merket for Fremhev Gantt-stolpe i sammendrag.

   • Hvis du vil vise aktivitetsnavn samt startdatoene med stolpene for aktivitetssammendrag, kan du bruke visningen Fremhevet milepældato. Klikk Flere visningerVis-menyen, klikk Fremhevet milepældato i visninger-listen, og klikk deretter Bruk.

   • Hvis en stolpen for aktivitetssammendrag viser sluttdatoene for delaktiviteter og ser overfylt ut, kan du skjule stolpen for aktivitetssammendrag og viser bare fremhevede delaktivitetene. Merk aktivitetssammendraget, klikk Aktivitetsinformasjon Knapp , klikk kategorien Generelt, og velg deretter merket for Skjul oppgavelinjen.

   • Hvis du vil fremheve alle delaktivitetene i stolper for aktivitetssammendrag, klikker du UtformingFormat-menyen, og merk deretter av for Fremhev alltid Gantt-stolper.

Endre høyden på Gantt-stolper

Hvis du vil gjøre stolpene enklere å se gjennom i diagram-delen av visningen Gantt-diagram, kan du vil justere høyden på Gantt-stolper.

 1. Bruke en Gantt-visning.

 2. Klikk OppsettFormat-menyen.

 3. Klikk punktstørrelsen du vil ha i Liggende høyde-boksen.

Endre utseendet på koblingslinjer mellom Gantt-stolper

Når du kobler aktiviteter, vises koblingslinjer på Gantt-visning som viser aktivitetsavhengigheter koblede aktiviteter i Project. Du kan endre måten koblingslinjer vises eller skjule koblingslinjene.

Koblingslinjer mellom Gantt-stolper

 1. Bruke en Gantt-visning.

 2. Klikk OppsettFormat-menyen.

 3. Klikk typen koblingslinjer som du vil bruke, under koblinger. Hvis du velger den første typen kobling, vises ikke koblingslinjene.

Obs!: Hvis du vil endre relasjonen mellom oppgaver (for eksempel endre aktivitetsavhengighet avslutning-til-start til start-til-start aktivitetsavhengighet) må du endre avhengighetstype.

Til toppen av siden

Se også

Vise aktivitetsnavn ved siden av stolper i Gantt-diagrammer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×