Formatere en SmartArt-grafikk i Mac Office

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

I Word, PowerPoint eller Excel kan du endre utforming, oppsett, størrelse, figurer eller farger for en SmartArt-grafikk.

Hvis du vil ha mer informasjon om SmartArt-grafikk, kan du se lære mer om SmartArt-grafikk.

Endre typen SmartArt-grafikk

Når du har satt inn SmartArt-grafikk, trenger du ikke å beholde den eksisterende utformingen. Hvis en annen utforming presenterer informasjonen din mer effektivt, kan du endre den selv om du allerede har lagt til tekst, figurer og stiler i SmartArt-grafikken.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet, regne arket eller presentasjonen.

 2. På fanen SmartArt-utforming klikker du den nye SmartArt-grafikk typen du vil bruke.

  Klikk en SmartArt-utformings type

  Obs!: 

  • Du kan enkelt endre oppsettet for utformingen ved å klikke på Legg til figureller ved å klikke en figur og deretter velge blant de ulike alternativene for å heve, senke mellom, flytte høyre og venstre og flytte opp og ned.

  • Hvis du endrer oppsettet for en SmartArt-grafikk, kan den hende at visse tilpasninger ikke overføres til det nye oppsettet. Hvis du imidlertid bytter tilbake til det opprinnelige oppsettet før du lagrer og lukker dokumentet, får du tilbake alle tilpasninger.

  • Hvis du endrer oppsettet for en SmartArt-grafikk, kan den hende at deler av teksten er skjult. Bytt tilbake til det opprinnelige oppsettet hvis du vil se teksten.

 3. Velg et farge tema og stil type fra alternativene som presenteres for den nye utformingen.

  Velge et farge tema og en stil for SmartArt-en

  Tips!: Alternativene for farge temaer og stil endres for hver utformings type.

Endre størrelsen på hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur

 1. Klikk hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur, og klikk deretter Format -fanen.

 2. Angi nye høyde -og bredde verdier.

  Angi høyde-og bredde verdier

  Obs!: Hvis du vil beholde proporsjonene ved endring av størrelsen på objektet, merker du avmerkingsboksen.

Endre figuren

 1. Klikk figuren du vil endre, i SmartArt-grafikken.

 2. Klikk endre figurFormat -fanen, og klikk deretter figuren du vil bruke.

  Klikk Endre figur

Legge til en effekt eller endre fargen på en figur

Du kan endre stilen og oppsettet for en hel SmartArt-grafikk på fanen SmartArt-utforming . Hvis du vil endre stilen på bare én figur, kan du gjøre dette på Format -fanen.

 1. Klikk figuren du vil endre, i SmartArt-grafikken, og klikk deretter Format -fanen.

 2. Klikk figur fyll, figur omrisseller figur effekter for å endre stilen og utseendet på figuren.

  Klikk figur fyll, figur omriss og figur effekter

  Hvis du vil se flere stiler, kan du også peke på en stil, og deretter klikke Mer-nedoverpil .

Endre tekst stilen for hele SmartArt-grafikken eller i en enkelt figur

 1. Klikk hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur, og klikk deretter Format -fanen.

 2. Klikk tekst fyll, tekst omrisseller tekst effekter for å endre stilene og utseendet på teksten i hele SmartArt-grafikken eller bare én figur.

  Klikk tekst fyll, tekst omriss og tekst effekter

  Hvis du vil se flere stiler, kan du også peke på en stil, og deretter klikke Mer-nedoverpil .

Tilbakestill SmartArt-grafikken for å fjerne formatering

Du kan tilbakestille SmartArt-grafikken til standard utseende. Dette fjerner endringer du har gjort i fargen, stilen, figuren og tekst stilen for en SmartArt-grafikk.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet, regne arket eller presentasjonen.

 2. Klikk Tilbakestill grafikkpå fanen SmartArt-utforming .

  Klikk Tilbakestill grafikk

Gjør ett av følgende:

Endre oppsett for en SmartArt-grafikk

Når du setter inn en SmartArt-grafikk, er det ikke nødvendig å beholde eksisterende oppsett. Hvis et annet oppsett presenterer informasjonen mer effektivt, kan du endre den selv om du allerede lagt til tekst, figurer og stiler til SmartArt-grafikken.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre i dokumentet.

 2. Klikk en SmartArt-grafikktype, og klikk deretter den du vil bruke på SmartArt-fanen under Endre SmartArt-grafikk.

  SmartArt-fanen, gruppen Endre SmartArt-grafikk

  Obs!: 

  • Hvis du endrer oppsettet for en SmartArt-grafikk, kan den hende at visse tilpasninger ikke overføres til det nye oppsettet. Hvis du imidlertid bytter tilbake til det opprinnelige oppsettet før du lagrer og lukker dokumentet, får du tilbake alle tilpasninger.

  • Hvis du endrer oppsettet for en SmartArt-grafikk, kan den hende at deler av teksten er skjult. Bytt tilbake til det opprinnelige oppsettet hvis du vil se teksten.

Endre størrelsen på hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur

 1. Klikk hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Skriv inn Høyde og Bredde under Størrelse.

  Størrelse-gruppe

  Obs!: Hvis du vil beholde proporsjonene ved endring av størrelsen på objektet, merker du avmerkingsboksen.

Endre figuren

 1. Klikk figuren du vil endre.

 2. Klikk Figur, pek på en figurtype og klikk deretter figuren du vil bruke på SmartArt-fanen under Rediger SmartArt.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

Endre stilen til en figur

Du kan endre stilen til hele SmartArt-grafikken på SmartArt-fanen. Hvis du derimot vil endre stilen til bare én figur, kan du gjøre dette på Format-fanen.

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk ønsket stil under Figurstiler.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker på Mer-nedoverpil .

Endre fargen på en figur

Du kan endre fargen på hele SmartArt-grafikken på SmartArt-fanen. Hvis du vil endre fargen på bare én figur eller node, kan du gjøre dette på Format-fanen.

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk pilen ved siden av fyll Fyllfarge-knappen under figur stiler, og klikk deretter fargen du vil bruke.

Endre tekststilen til hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur

 1. Klikk hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk ønsket stil under Tekststiler.

  Format-fanen, Tekststiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker på Mer-nedoverpil .

Tilbakestill SmartArt-grafikken for å fjerne formatering

Du kan tilbakestille SmartArt-grafikken til standard utseende. Dette fjerner endringer som er blitt gjort på farge, stil, figur, og tekststil på en SmartArt-grafikk.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. Klikk Tilbakestill grafikkSmartArt-fanen under Tilbakestill.

  SmartArt-fanen i Word, Tilbakestill-gruppen

Gjør et av følgende:

Endre oppsett for en SmartArt-grafikk

Når du setter inn en SmartArt-grafikk, er det ikke nødvendig å beholde eksisterende oppsett. Hvis et annet oppsett presenterer informasjonen mer effektivt, kan du endre den selv om du allerede lagt til tekst, figurer og stiler til SmartArt-grafikken.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre i dokumentet.

 2. Klikk en SmartArt-grafikktype, og klikk deretter den du vil bruke på SmartArt-fanen under Endre SmartArt-grafikk.

  SmartArt-fanen, gruppen Endre SmartArt-grafikk

  Obs!: 

  • Hvis du endrer oppsettet for en SmartArt-grafikk, kan den hende at visse tilpasninger ikke overføres til det nye oppsettet. Hvis du imidlertid bytter tilbake til det opprinnelige oppsettet før du lagrer og lukker dokumentet, får du tilbake alle tilpasninger.

  • Hvis du endrer oppsettet for en SmartArt-grafikk, kan den hende at deler av teksten er skjult. Bytt tilbake til det opprinnelige oppsettet hvis du vil se teksten.

Endre størrelsen på hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur

 1. Klikk hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Skriv inn Høyde og Bredde under Størrelse.

  Størrelse-gruppe

  Obs!: Hvis du vil beholde proporsjonene ved endring av størrelsen på objektet, merker du avmerkingsboksen.

Endre figuren

 1. Klikk figuren du vil endre.

 2. Klikk Figur, pek på en figurtype og klikk deretter figuren du vil bruke på SmartArt-fanen under Rediger SmartArt.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

Endre stilen til en figur

Du kan endre stilen til hele SmartArt-grafikken på SmartArt-fanen. Hvis du derimot vil endre stilen til bare én figur, kan du gjøre dette på Format-fanen.

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk ønsket stil under Figurstiler.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker på Mer-nedoverpil .

Endre fargen på en figur

Du kan endre fargen på hele SmartArt-grafikken på SmartArt-fanen. Hvis du vil endre fargen på bare én figur eller node, kan du gjøre dette på Format-fanen.

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk pilen ved siden av fyll Fyllfarge-knappen under figur stiler, og klikk deretter fargen du vil bruke.

Endre tekststilen til hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur

 1. Klikk hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk ønsket stil under Tekststiler.

  Format-fanen, Tekststiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker på Mer-nedoverpil .

Tilbakestill SmartArt-grafikken for å fjerne formatering

Du kan tilbakestille SmartArt-grafikken til standard utseende. Dette fjerner endringer som er blitt gjort på farge, stil, figur, og tekststil på en SmartArt-grafikk.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. Klikk Tilbakestill grafikkSmartArt-fanen under Tilbakestill.

  SmartArt-fanen i PowerPoint Tilbakestill-gruppen

Gjør et av følgende:

Endre oppsett for en SmartArt-grafikk

Når du setter inn en SmartArt-grafikk, er det ikke nødvendig å beholde eksisterende oppsett. Hvis et annet oppsett presenterer informasjonen mer effektivt, kan du endre den selv om du allerede lagt til tekst, figurer og stiler til SmartArt-grafikken.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre i dokumentet.

 2. Klikk en SmartArt-grafikktype, og klikk deretter den du vil bruke på SmartArt-fanen under Endre SmartArt-grafikk.

  SmartArt-fanen, gruppen Endre SmartArt-grafikk

  Obs!: 

  • Hvis du endrer oppsettet for en SmartArt-grafikk, kan den hende at visse tilpasninger ikke overføres til det nye oppsettet. Hvis du imidlertid bytter tilbake til det opprinnelige oppsettet før du lagrer og lukker dokumentet, får du tilbake alle tilpasninger.

  • Hvis du endrer oppsettet for en SmartArt-grafikk, kan den hende at deler av teksten er skjult. Bytt tilbake til det opprinnelige oppsettet hvis du vil se teksten.

Endre størrelsen på hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur

 1. Klikk hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Skriv inn Høyde og Bredde under Størrelse.

  Størrelse-gruppe

  Obs!: Hvis du vil beholde proporsjonene ved endring av størrelsen på objektet, merker du avmerkingsboksen.

Endre figuren

 1. Klikk figuren du vil endre.

 2. Klikk Figur, pek på en figurtype og klikk deretter figuren du vil bruke på SmartArt-fanen under Rediger SmartArt.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

Endre stilen til en figur

Du kan endre stilen til hele SmartArt-grafikken på SmartArt-fanen. Hvis du derimot vil endre stilen til bare én figur, kan du gjøre dette på Format-fanen.

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk ønsket stil under Figurstiler.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker på Mer-nedoverpil .

Endre fargen på en figur

Du kan endre fargen på hele SmartArt-grafikken på SmartArt-fanen. Hvis du vil endre fargen på bare én figur eller node, kan du gjøre dette på Format-fanen.

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk pilen ved siden av fyll Fyllfarge-knappen under figur stiler, og klikk deretter fargen du vil bruke.

Endre tekststilen til hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur

 1. Klikk hele SmartArt-grafikken eller en enkelt figur, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk ønsket stil under Tekststiler.

  Format-fanen, Tekststiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker på Mer-nedoverpil .

Tilbakestill SmartArt-grafikken for å fjerne formatering

Du kan tilbakestille SmartArt-grafikken til standard utseende. Dette fjerner endringer som er blitt gjort på farge, stil, figur, og tekststil på en SmartArt-grafikk.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. Klikk Tilbakestill grafikkSmartArt-fanen under Tilbakestill.

  SmartArt-fanen i Excel, Tilbakestill-gruppen

Se også

Legge til eller redigere SmartArt-grafikk

Opprette et organisasjonskart.

Legge til figurer

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×