Formatere en dato og klokkeslett-feltet

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Datatypen Dato/klokkeslett har en rekke formater for å dekke dine unike situasjoner. Du har tre valg med dato/klokkeslett formatering: beholde standardformatene, bruke et forhåndsdefinert format eller opprette et egendefinert format.  Når du bruker et format for et tabellfelt, brukes det samme formatet automatisk til en kontroll for skjemaet eller rapporten som du binder senere i denne tabellfelt.  Formateringsendringer bare hvordan dataene vises og påvirker ikke hvordan dataene lagres, eller hvordan brukere kan skrive inn data.

I denne artikkelen

Oversikt over dato- og klokkeslettformater

Bruke et forhåndsdefinert format

Eksempler på forhåndsdefinerte formater

Bruke et egendefinert format

Eksempler på egendefinerte formater

Egendefinert format tegn

Angi et dato/klokkeslett-format i en Access Web App

Oversikt over dato- og klokkeslettformater

Access viser automatisk datoen og klokkeslettet i dato og langt klokkeslett. Datoer vises som mm/dd/åååå i USA og som mm/dd/åååå utenfor USA der mm er måneden, dd er dagen og åååå er året. Klokkeslettet vises som tt: mm: ss AM/PM, der tt er timen, mm er minutter, og ss er sekunder.

Disse automatisk formater for datoer og klokkeslett, varierer avhengig av den geografiske plasseringen som er angitt i Microsoft Windows region og språk innstillingen på datamaskinen. Hvis du for eksempel i Europa og mange deler av Asia, avhengig av plasseringen din, du kan se datoen og klokkeslettet som 28.11.2018 12:07:12 PM eller 28/11/2018 12:07:12 PM. I USA, vil du se 11/28/2018 12:07:12 PM.

Det er mulig å endre disse forhåndsdefinerte formater ved hjelp av egendefinerte visningsformater. Du kan for eksempel angi en dato i et europeisk format for eksempel 28.11.2018 og har tabellen, skjemaet eller rapporten vise verdien som 11/28/2018. Det egendefinerte formatet du velger, påvirker ikke hvordan dataene registreres eller hvordan Access lagrer disse dataene.

Access tilbyr automatisk et visst antall datavalidering som er relatert til dato og klokkeslett formatering. Hvis du for eksempel hvis du angir en ugyldig dato, for eksempel 32.11.2018, vises en melding, og du vil ha muligheten til å skrive inn en ny verdi eller konvertere feltet fra datatypen Dato/klokkeslett type til datatypen tekst. Gyldige datoverdier strekker seg fra-657 434 (januar 1, 100 e.kr.) til 2 958 465 (desember 31 desember 9999 e.kr.). Gyldige klokkeslettverdier strekker seg fra.0 til.9999, eller 23:59:59.

Når du vil begrense angivelse av dato og klokkeslett i et bestemt format, kan du bruke en inndatamaske. Hvis du for eksempel hvis du har brukt en inndatamaske for å angi datoer i europeisk format, vil noen registrering av data i databasen ikke kunne angi datoer i andre formater. Inndatamasker kan brukes til felter i tabeller, spørringsresultatsett, og kontroller i skjemaer og rapporter. For mer informasjon, kan du se kontrollere dataregistreringsformater med inndatamasker.

Til toppen av siden

Bruke et forhåndsdefinert format

Access tilbyr flere forhåndsdefinerte formater for dato og klokkeslett data.

I en tabell

 1. Åpne tabellen i Utformingsvisning.

 2. I den øvre delen av utformingsrutenettet velger du dato/klokkeslett-feltet som du vil formatere.

 3. Klikk pilen i egenskapsboksen Format i Feltegenskaper -delen, og velg et format fra fra rullegardinlisten.

  Et bilde av egenskapsarket med rullegardinlisten listen vises.

 4. Når du velger et format, vises knappen Alternativer for oppdatering av egenskap og lar deg for å bruke det nye formatet i andre tabellfelt og skjemakontroller som logisk vil arve det.. Hvis du vil bruke endringene i hele databasen, klikker du smartflagget, og klikk deretter Oppdater formatere overalt <Field Name> brukes. I dette tilfellet er feltnavnet navnet på dato/klokkeslett-felt.

 5. Hvis du vil bruke endringene på hele databasen, arver når dialogboksen Oppdateringsegenskaper åpnes og viser skjemaene og andre objekter som det nye formatet. Klikk Ja.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se verfør en feltegenskap.

 6. Lagre endringene, og Bytt til dataarkvisning for å se om formatet innfrir dine behov.

Obs!    Nye skjemaer, rapporter eller visninger du oppretter basert på denne tabellen kan du få tabellens formatering, men du kan overstyre dette i skjema, rapport eller visning uten å endre tabellens formatering.

I et skjema eller rapport

 1. Åpne skjemaet eller rapporten Oppsettvisning eller Utformingsvisning.

 2. Plasser markøren i tekstboksen med datoen og klokkeslettet.

 3. Trykk F4 for å vise egenskapsarket.

 4. Angi Format -egenskapen til en av de forhåndsdefinerte datoformatene.

I en spørring

 1. Åpne spørringen i Utformingsvisning.

 2. Høyreklikk date-feltet, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Velg ønsket format fra listen Format -egenskapen i egenskapsarket.

I et uttrykk

 • Bruke FormatDateTime, funksjon for å formatere en datoverdi til ett av flere forhåndsdefinerte formater.

  Dette kan være nyttig hvis du arbeider i et område som krever et uttrykk, for eksempel en makro eller en spørring.

Til toppen av siden

Eksempler på forhåndsdefinerte formater

Format

Beskrivelse

Eksempel

Dato

(Standard) Viser datoen verdier som tall og klokkeslettverdier som timer, minutter og sekunder etterfulgt av AM eller PM. For begge typer verdier bruker Access skilletegn for dato og tid som er angitt i de regionale innstillingene i Windows. Hvis verdien ikke har en tidskomponent, viser Access bare datoen. Hvis verdien har ingen datokomponent, viser Access bare klokkeslett.

06/30/2018 10:10:42 AM

Lang dato

Viser bare datoverdier, som angitt i langt datoformat i de regionale innstillingene i Windows.

Mandag 27 August 2018

Middels dato

Viser datoen som dd/mmm/åå, men bruker datoskilletegnet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

27/Aug/18
27-Aug-18

Kort dato

Viser datoverdier slik det er angitt i kort datoformat i de regionale innstillingene i Windows.

27/8/2018
8-27-2018

Langt klokkeslett

Viser timer, minutter og sekunder etterfulgt av AM eller PM. Access bruker skilletegnet som er angitt i tid-innstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10:42 AM

Middels klokkeslett

Viser timer og minutter etterfulgt av AM eller PM. Access bruker skilletegnet som er angitt i tid-innstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10:00

Kort klokkeslett

Viser bare timer og minutter. Access bruker skilletegnet som er angitt i tid-innstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10

Til toppen av siden

Bruke et egendefinert format

Format -egenskapen rullegardinlisten i egenskapsarket inneholder noen ganger kan ikke nøyaktig datoformatet du vil bruke. Du kan opprette et egendefinert format ved hjelp av en type kode som gjenkjenner Access for dato formatering.

Når du bruker et egendefinert format til dato/klokkeslett-felt, kan du kombinere ulike formater ved å ha to deler, én for dato og en annen gang. I for eksempel en forekomst, vil du skiller inndelingene med et mellomrom. For eksempel du kan kombinere dato og langt klokkeslett-formater på følgende måte: m/dd/åååå: mm: ss.

 1. Åpne tabellen i Utformingsvisning.

 2. I den øvre delen av utformingsrutenettet velger du dato/klokkeslett-feltet du vil formatere.

 3. Velg kategorien Generelt i under Feltegenskaper , klikker du cellen ved siden av Format -boksen, og Skriv inn spesialtegnene basert på formateringen du ønsker.

 4. Når du angir et format, vises knappen Alternativer for oppdatering av egenskap , og lar deg legge på formatet i andre tabellfelt og skjemakontroller som logisk vil arve den. Hvis du vil bruke endringene i hele databasen, klikker du smartflagget, og klikk deretter Oppdater Format overalt der feltnavn er brukt. I dette tilfellet er feltnavnet navnet på dato/klokkeslett-felt.

 5. Hvis du velger å bruke endringene på hele databasen, vises dialogboksen Oppdateringsegenskaper , og viser skjemaene og andre objekter som arver det nye formatet. Klikk Ja Hvis du vil formatere.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se verfør en feltegenskap.

 6. Lagre endringene, og bytt deretter til dataarkvisning for å se om formatet innfrir dine behov.

Til toppen av siden

Eksempler på egendefinerte formater

Her er noen eksempler på forskjellige måter å formatere 13 januar 2012:

Til å formatere datoen som …

Skriv inn denne koden i egenskapsboksen Format :

2012-01-13

åååå-mm-dd

2012

yyyy

13 Jan 2012

dd mmm åååå

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (Access legger til omvendt skråstrek automatisk)

Fre 1/13

ddd d/m

2/6

ww/w

13 jan 2012

MMM d","yyyy

Til toppen av siden

Egendefinert format tegn

Hvis du vil opprette et egendefinert format, kan du bruke følgende tegn som plassholdere og skilletegn.  Egendefinerte formater som ikke samsvarer med innstillingene for dato/klokkeslett i de regionale innstillingene i Windows, ignoreres. For mer informasjon, kan du se endre de regionale innstillingene i Windows for å endre utseendet på enkelte datatyper.

Tegn

Beskrivelse

Datoskilletegn

Kontroller hvor skilletegnene for dager, måneder og år. Bruk skilletegnet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows. For eksempel bruke i engelsk (USA), en skråstrek (/).

Skilletegn i klokkeslett

Kontroller hvor Access plasserer skilletegnene for timer, minutter og sekunder. Bruk skilletegnet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows. For eksempel bruke i engelsk (USA), et kolon (:).

c

Viser generell dato-formatet.

d eller dd

Viser dagen i måneden som én eller to sifre. For ett siffer, kan du bruke én enkelt plassholder. bruke to plassholdere for to sifre.

ddd

Forkorter ukedagen til tre bokstaver.

dddd

Staver alle ukedagene.

ddddd

Viser kort datoformat.

dddddd

Viser langt datoformat.

w

Viser et tall som svarer til dag i uken. (1 til 7)

ww

Viser et tall som svarer til uke i året (1 til 53).

m eller mm

Viser måneden som et ensifret eller tosifret nummer.

mmm

Forkorter navnet på måneden til tre bokstaver. Hvis du for eksempel vises januar som Jan.

mmmm

Viser alle månedsnavn.

q

Viser nummeret på gjeldende kvartal (1-4). Hvis du for eksempel hvis du leie en arbeider i mai, vises 2 som kvartalsverdien.

y

Viser dagen i året, 1-366.

yy

Viser de to siste sifrene i året.

Obs!: Vi anbefaler at du angir og viser alle fire sifre for et gitt år.

yyyy

Viser alle sifrene i et år i området 0100-9999.

t eller tt

Viser timen som ett eller to sifre.

n eller nn

Viser minutter som ett eller to sifre.

s eller ss

Viser sekunder som ett eller to sifre.

TTTT

Viser langt klokkeslett-formatet.

AM/PM

12-timers klokke med AM eller PM med store bokstaver etter behov.

am/pm

12-timers klokke med am eller pm med små bokstaver etter behov.

A/P

12-timers klokke med A eller P med store bokstaver etter behov.

a/p

12-timers klokke med a eller p med små bokstaver etter behov.

AMPM

12-timers klokke oppgitt med AM/PM slik det er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

Til toppen av siden

Angi et dato/klokkeslett-format i en Access Web App

Access-Nettapper vise data i "visninger", som har tekstbokser på samme måte som skjemaer i skrivebordsdatabaser. I stedet for et egenskapsark angir du imidlertid formateringsalternativer ved å merke tekstboksen og deretter klikke Format -knappen som vises. Velg ønsket format fra listen .

Access-apper har ikke egendefinerte datoformater. Du kan opprette spørringer i Access-apper, men det er ikke alternativer for formatering av datokolonner i spørringen. Alle datoformatering kontrolleres på Vis-nivå. Funksjonen Formatdatoklokkeslett er gruppesamtalen ikke tilgjengelig i Access-apper.

Bilde av formateringsmenyen i en Access-app.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×