Formatere eller tilpasse en innholdsfortegnelse i Word 2016 for Mac

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du oppretter en innholdsfortegnelse, kan du tilpasse det nye utseendet. Eksempelvis kan du velge hvor mange overskriftsnivåer som skal inkludere, og om det skal vises linjer mellom oppføringene og sidetallene. Du kan også endre formatet på teksten, og Word beholder formatet uansett hvor mange ganger du oppdaterer innholdsfortegnelsen.

Formatere en innholdsfortegnelse

 1. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse > Egendefinert innholdsfortegnelse.

  Klikk Egendefinert innholdsfortegnelse nederst på listen over stiler for innholdsfortegnelser

 2. Foreta ønskede endringer i dialogboksen Innholdsfortegnelse. Det vises en forhåndsvisning av endringene i boksen til høyre.

  Dialogboksen Innholdsfortegnelse

  • Hvis du vil sette inn linjer mellom oppføringene og sidetallene, velger du en linjestil i Fylltegn-listen. Hvis du vil fjerne alle linjene, klikker du (ingen).

  • Hvis du vil endre det generelle utseendet til innholdsfortegnelsen, klikker du formatet du vil bruke, i Formater-listen.

 3. Klikk OK.

Formatere teksten i en innholdsfortegnelse

Du kan endre hvordan teksten ser ut på hvert nivå i en innholdsfortegnelse.

 1. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse > Egendefinert innholdsfortegnelse.

  Klikk Egendefinert innholdsfortegnelse nederst på listen over stiler for innholdsfortegnelser

 2. Klikk Fra mal under Formater i dialogboksen Innholdsfortegnelse.

 3. Klikk Endre nederst i dialogboksen.

 4. Klikk nivået du vil endre, i Stiler-listen i dialogboksen Stil, og klikk deretter Endre.

 5. Gjør formateringsendringene du ønsker, i dialogboksen Endre stil, og klikk deretter OK.

 6. Gjenta trinn 4 og 5 for alle nivåene du vil vise i innholdsfortegnelsen.

Endre eller legge til nivåer i en innholdsfortegnelse

Den mest vanlige måten å endre antall nivåer i en innholdsfortegnelse på, er å erstatte den eksisterende innholdsfortegnelsen med en som inneholder ønsket antall nivåer. En raskere, men mer teknisk måte å gjøre det på, er å redigere informasjonen i feltkoden.

Tips!: Hvis du vil endre nivå for én enkelt oppføring i en innholdsfortegnelse, endrer du overskriftsnivået for denne teksten i brødteksten i dokumentet.

Erstatte innholdsfortegnelsen

 1. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse > Egendefinert innholdsfortegnelse.

  Klikk Innholdsfortegnelse på Referanser-fanen for å vise menyen, og klikk deretter Egendefinert innholdsfortegnelse.
 2. Velg hvor mange nivåer du vil ha, i Vis nivåer-listen i Innholdsfortegnelse, og klikk deretter OK.

  Velg innstillinger for dokumentets innholdsfortegnelse i dialogboksen Innholdsfortegnelse på Innholdsfortegnelse-fanen.

  Hvis du for eksempel klikker 2, vil all tekst der stilen Overskrift 1 eller Overskrift 2 er brukt, vises i innholdsfortegnelsen.

 3. Når du blir spurt om du vil erstatte den eksisterende innholdsfortegnelsen, klikker du Ja.

Redigere informasjonen i feltkoden

Word setter inn feltkoder automatisk når du bruker bestemte kommandoer. Hvis du for eksempel når du legge til sidetall, Word setter inn Page-feltet. Når du oppretter en innholdsfortegnelse, Word setter inn TOC-feltet. Hvis du vil lære mer om feltkoder, kan du se feltkoder i Word.

Du kan redigere feltkodeinformasjonen for innholdsfortegnelsen for å raskt endre antallet overskriftsnivåer den inneholder.

 1. Klikk i innholdsfortegnelsen i den første posisjonen på den første linjen etter tittelen, trykk CTRL + klikk, og klikk deretter Vis feltkoder.

  Tips!: Hvis du Ctrl + klikk i en linje i tabellen innholdsfortegnelse og Vis feltkoder, vises bare feltkoden for linjen. Hvis du vil vise feltkoden for hele tabellen, må du Ctrl + klikk på begynnelsen eller slutten av en linje.

  Feltkodeinformasjon vises mellom klammeparenteser, og den tar plassen til overskriftene som vanligvis vises i innholdsfortegnelsen.

  Hvis du veksler mellom visningen av feltkoder, kan du redigere innstillingene direkte.
 2. Endre tallene som står i anførselstegn. Hvis du for eksempel bare vil ha to nivåer, endrer du tallene fra 1-3 til 1-2.

 3. Ctrl + klikk i feltkoden, og klikk deretter Vis feltkoder Hvis du vil gjenopprette visningen av innholdsfortegnelsen.

 4. Hvis du vil oppdatere innholdsfortegnelsen for å se endringene, klikker du Referanser > Oppdater tabell.

  Klikk Oppdater tabell på Referanser-fanen for å oppdatere innholdsfortegnelsen i et dokument.

Se også

Opprette en innholdsfortegnelse

Oppdatere en innholdsfortegnelse

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×