Formatere eller tilpasse en innholdsfortegnelse

Formatere eller tilpasse en innholdsfortegnelse

Når du har opprettet en innholdsfortegnelse i Word, kan du tilpasse hvordan den vises. Du kan for eksempel endre oppsett og tekstformatering, velge hvor mange overskriftsnivåer som skal vises, og velge om du vil vise prikkede linjer mellom oppføringene og sidetallene.

Hvis du vil ha grunnleggende instruksjoner om hvordan du tilpasser en innholdsfortegnelse, kan du se Endre oppsettet til innholdsfortegnelsen nedenfor.

Her er noen måter du kan redigere innholdsfortegnelsen på.

Formatere teksten:

Viser før og etter-visninger av tekstformateringsstiler i en Innholdsfortegnelse

Endre nivå for en oppføring:

Viser hvordan du endrer en oppføring på nivå 3 til en oppføring på nivå 4

Legge til prikkede fylltegn:

Viser hvordan du legger til prikkede fylltegn i en innholdsfortegnelse

Endre antall viste nivåer:

Viser hvordan du endrer antall nivåer, slik at nivå 3 ikke lenger vises.

Endre oppsettet til innholdsfortegnelsen

 1. Klikk på Innholdsfortegnelse > Egendefinert innholdsfortegnelseReferanser-fanen på båndet.

  Egendefinert innholdsfortegnelse
 2. Foreta endringer i dialogboksen Innholdsfortegnelse. Du kan se hvordan endringene vil se ut, i områdene Forhåndsvisning og Forhåndsvisning av webside.

  • Hvis du vil legge til en prikket linje som fylltegn mellom hver oppføring og det tilhørende sidetallet, klikker du på Fylltegn-listen, og deretter klikker du på den prikkede linjen. Du kan også velge en stiplet linje eller fjerne fylltegn, slik at det bare er et tomt område.

   Endre fylltegn i innholdsfortegnelsen til streker eller prikker.
  • Hvis du vil endre det generelle utseendet til innholdsfortegnelsen, klikker du Formater-listen, og deretter klikker du formatet du vil bruke.

  • Hvis du vil endre antall nivåer i innholdsfortegnelsen, klikker du Vis nivåer, og deretter klikker du nivåantallet du vil ha.

  Dialogboksen for innholdsfortegnelse

  Tips!: «Nivåer» refererer til overskriftsnivåene i denne sammenhengen. Du kan bruke overskrift 1 for de viktigste overskriftene, og deretter overskrift 2 for titlene på avsnittene under disse overskriftene. Hvis du vil, kan innholdsfortegnelsen inneholde enda flere sekundære nivåer.

 3. Klikk OK.

Hva annet vil du gjøre?

Hvis du vil endre hvordan teksten i innholdsfortegnelsen ser ut, endrer du stilen for hvert nivå i innholdsfortegnelsen.

 1. Klikk på Innholdsfortegnelse > Egendefinert innholdsfortegnelseReferanser-fanen på båndet.

 2. Klikk på Endre i dialogboksen Innholdsfortegnelse. Hvis Endre-knappen er nedtonet, endrer du Formater til Fra mal.

  Bruk dialogboksen for innholdsfortegnelse til å tilpasse utseendet på innholdsfortegnelsen.
 3. Klikk på nivået du vil endre, i Stiler-listen, og klikk deretter på Endre.

  Du kan oppdatere hvordan teksten i innholdsfortegnelsen vil se ut, i dialogboksen Endre stil.
 4. Gjør formateringsendringene du ønsker i dialogboksen Endre stil, og klikk deretter OK.

 5. Gjenta trinn tre og fire for alle nivåene du vil vise i innholdsfortegnelsen.

Word bruker disse egendefinerte innstillingene hver gang du oppdaterer innholdsfortegnelsen i dette dokumentet.

Hvis du vil endre nivå for en oppføring i innholdsfortegnelsen, endrer du bare overskriftsnivået for denne teksten i brødteksten i dokumentet.

 1. Klikk overskriften du vil endre.

 2. Klikk på overskriftsnivået du vil ha, i Stiler-gruppen på Hjem-fanen.
  Overskrift 1 i stilgalleriet

 3. Klikk på Oppdater tabell i Referanser-fanen.
  Oppdatere innholdsfortegnelse

 4. Klikk på Oppdater hele tabellen, og klikk deretter på OK.

Hvis du allerede har lagt til en innholdsfortegnelse i dokumentet, vil følgende fremgangsmåte erstatte denne med en ny innholdsfortegnelse som inneholder samme informasjon og har prikkede fylltegn, eller prikkede linjer, mellom oppføringene og sidetallene.

 1. Klikk på Referanser > Innholdsfortegnelse > Egendefinert innholdsfortegnelse.

  Egendefinert innholdsfortegnelse

 2. Klikk på alternativet for prikket linje i Fylltegn-listen i dialogboksen Innholdsfortegnelse

  Alternativet prikkede fylltegn i dialogboksen Innholdsfortegnelse

Du endrer antall nivåer som vises i en innholdsfortegnelse, ved å erstatte den eksisterende innholdsfortegnelsen med en som inneholder ønsket antall nivåer. En raskere, men mer teknisk måte å gjøre det på, er å redigere informasjonen i feltkoden.

 1. Klikk på Referanser > Innholdsfortegnelse > Egendefinert innholdsfortegnelse.

  Egendefinert innholdsfortegnelse

 2. Velg hvor mange nivåer du vil ha, i Vis nivåer-listen i dialogboksen Innholdsfortegnelse, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen for innholdsfortegnelse

  Hvis du for eksempel klikker 2, vil all tekst der stilen Overskrift 1 eller Overskrift 2 er brukt, vises i innholdsfortegnelsen.

 3. Når du blir spurt om du vil erstatte den eksisterende innholdsfortegnelsen, klikker du Ja.

Feltene settes inn automatisk når du bruker bestemte kommandoer i Word. Når du for eksempel legger til sidetall, setter Word inn sidefeltet. Når du oppretter en innholdsfortegnelse, setter Word inn TOC-feltet.

Du kan redigere informasjonen i feltkoden for å endre antall nivåer i en innholdsfortegnelse raskt.

 1. Klikk i innholdsfortegnelsen, og trykk ALT+F9. Informasjonen i feltkoden vises mellom klammeparenteser og ser slik ut:

  TOC-feltkode

 2. Endre tallene som står i anførselstegn. Hvis du for eksempel bare vil ha to nivåer, endrer du tallene fra 1-3 til 1-2.

 3. Trykk ALT+F9 for å vise innholdsfortegnelsen igjen.

 4. Oppdater innholdsfortegnelsen for å vise endringene (Referanser > Oppdater tabell).

Hvis du vil finne ut mer om feltkoder, kan du lese Feltkoder i Word.

Hvis du vil ha grunnleggende instruksjoner om hvordan du endrer en innholdsfortegnelse, kan du se Sette inn en egendefinert innholdsfortegnelse nedenfor.

Her er noen måter du kan redigere innholdsfortegnelsen på.

Formatere teksten:

Viser før og etter-visninger av tekstformateringsstiler i en Innholdsfortegnelse

Endre nivå for en oppføring:

Viser hvordan du endrer en oppføring på nivå 3 til en oppføring på nivå 4

Legge til prikkede fylltegn:

Viser hvordan du legger til prikkede fylltegn i en innholdsfortegnelse

Endre antall viste nivåer:

Viser hvordan du endrer antall nivåer, slik at nivå 3 ikke lenger vises.

Sette inn en egendefinert innholdsfortegnelse

Hvis dokumentet allerede inneholder en innholdsfortegnelse, erstattes den med den egendefinerte innholdsfortegnelsen når du bruker denne fremgangsmåten.

 1. Klikk på Innholdsfortegnelse i Innholdsfortegnelse-gruppen på Referanser-fanen, og klikk deretter på Sett inn innholdsfortegnelse.

  Sette inn innholdsfortegnelse

  Dialogboksen Innholdsfortegnelse åpnes.

  Dialogboksen Innholdsfortegnelse

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil legge til et prikket fylltegn, eller en prikket linje, mellom hver oppføring og det tilsvarende sidetallet, klikker du Fylltegn-listen, og deretter klikker du den prikkede linjen.

   Du kan også velge et stiplet fylltegn.

  • Hvis du vil endre det generelle utseendet til innholdsfortegnelsen, klikker du Formater-listen, og deretter klikker du formatet du vil bruke.

   Du kan se hvordan de ulike formatene ser ut, i Forhåndsvisning-boksen.

  • Hvis du vil endre antall nivåer som vises i innholdsfortegnelsen, kan du klikke på Vis nivåer, og deretter klikker du på antallet nivåer du vil vise.

Hva annet vil du gjøre?

Her er flere måter du kan redigere innholdsfortegnelsen på. Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner, kan du velge et alternativ fra listen nedenfor.

Hvis du vil endre formateringen i innholdsfortegnelsen som Word genererer, må du endre stilen for hvert nivå i innholdsfortegnelsen. Dette er atskilt fra stilene som du har brukt på overskriftene i dokumentet.

Når du har gjort de endringene du ønsker, på stilen, brukes denne stilen hver gang du oppdaterer innholdsfortegnelsen i Word.

 1. Klikk Innholdsfortegnelse i Innholdsfortegnelse-gruppen i kategorien Referanser, og klikk deretter Sett inn innholdsfortegnelse.

 2. Klikk Endre i dialogboksen Innholdsfortegnelse.

  Dialogboksen Innholdsfortegnelse

 3. Klikk nivået du vil endre, i Stiler-listen, og klikk deretter Endre.

  Endre-knappen

 4. Gjør formateringsendringene du ønsker i dialogboksen Endre stil, og klikk deretter OK.

 5. Gjenta trinn tre og fire for alle nivåene du vil vise i innholdsfortegnelsen.

Hvis du vil endre nivå for en oppføring i innholdsfortegnelsen, må du endre overskriftsnivået for denne teksten i brødteksten i dokumentet.

 1. Klikk på overskriften du vil endre.

 2. Hjem-fanen i Stiler-gruppen klikker du på overskriftsstilen som svarer til ønsket nivå.

  Alternativ tekst

 3. Klikk på Oppdater tabell i Innholdsfortegnelse-gruppen på fanen Referanser.

  Alternativ tekst

 4. Klikk på Oppdater hele tabellen, og klikk deretter på OK.

Hvis du allerede har lagt til en innholdsfortegnelse i dokumentet, vil følgende fremgangsmåte erstatte denne med en ny innholdsfortegnelse som inneholder samme informasjon og har prikkede fylltegn, eller prikkede linjer, mellom oppføringene og sidetallene.

 1. Klikk på Innholdsfortegnelse i Innholdsfortegnelse-gruppen på Referanser-fanen, og klikk deretter på Sett inn innholdsfortegnelse.

  Alternativ tekst

 2. Klikk på alternativet for prikket linje i Fylltegn-listen i dialogboksen Innholdsfortegnelse

  Alternativet prikkede fylltegn i dialogboksen Innholdsfortegnelse

 1. Klikk på Innholdsfortegnelse i Innholdsfortegnelse-gruppen på fanen Referanser.

  Alternativ tekst

 2. Klikk på Egendefinert innholdsfortegnelse.

 3. I innholdsfortegnelse-boksen i Vis nivåer-listen klikker du på hvor mange nivåer du vil bruke i innholdsfortegnelsen.

  Vise nivåer i dialogboksen Innholdsfortegnelse

  Hvis du for eksempel klikker 2, vil all tekst der stilen Overskrift 1 eller Overskrift 2 er brukt, vises i innholdsfortegnelsen.

 4. Når du blir spurt om du vil erstatte den eksisterende innholdsfortegnelsen, klikker du Ja.

Har du spørsmål om Word som vi ikke har svart på her?

Still et spørsmål i Word Answers-forumet.

Hjelp oss med å forbedre Word

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre innholdsfortegnelser (eller andre funksjoner) i Word? Isåfall kan du gå til Word User Voice og gi oss beskjed.

Se også

Oppdatere en innholdsfortegnelse

Formatere eller tilpasse en innholdsfortegnelse i Word 2016 for Mac

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×