Formater og tilpass en innholdsfortegnelse i Word for Mac

Etter at du haropprettet en innholdsfortegnelse, kan du tilpasse hvordan den skal se ut. Du kan for eksempel velge hvormange overskriftsnivåer som skal tas med, og om det skal vises linjer mellom oppføringen og sidetallene. Du kan også endre formatet på teksten, og formatet beholdes i Word uansett hvor mange ganger du oppdaterer innholdsfortegnelsen.

Formatere en innholdsfortegnelse

 1. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse > Egendefinert innholdsfortegnelse.

  Klikk på Egendefinert innholdsfortegnelse nederst på listen over stiler for innholdsfortegnelser

 2. Foreta ønskede endringer i dialogboksen Innholdsfortegnelse. Det vises en forhåndsvisning av endringene i boksen til høyre.

  Dialogboksen for innholdsfortegnelse

  • Hvis du vil sette inn linjer mellom oppføringene og sidetallene, velger du en linjestil i Fylltegn-listen. Hvis du vil fjerne alle linjene, klikker du (ingen).

  • Hvis du vil endre det generelle utseendet til innholdsfortegnelsen, klikker du formatet du vil bruke, i Formater-listen.

 3. Klikk OK.

Formatere teksten i en innholdsfortegnelse

Du kan endre hvordan teksten ser ut på hvert nivå i en innholdsfortegnelse.

 1. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse > Egendefinert innholdsfortegnelse.

  Klikk på Egendefinert innholdsfortegnelse nederst på listen over stiler for innholdsfortegnelser

 2. Klikk Fra mal under Formater i dialogboksen Innholdsfortegnelse.

 3. Klikk Endre nederst i dialogboksen.

 4. Klikk nivået du vil endre, i Stiler-listen i dialogboksen Stil, og klikk deretter Endre.

 5. Gjør formateringsendringene du ønsker, i dialogboksen Endre stil, og klikk deretter OK.

 6. Gjenta trinn 4 og 5 for alle nivåene du vil vise i innholdsfortegnelsen.

Endre eller legge til nivåer i en innholdsfortegnelse

Den mest vanlige måten å endre antall nivåer i en innholdsfortegnelse på, er å erstatte den eksisterende innholdsfortegnelsen med en som inneholder ønsket antall nivåer. En raskere, men mer teknisk måte å gjøre det på, er å redigere informasjonen i feltkoden.

Tips!: Hvis du vil endre nivå for én enkelt oppføring i en innholdsfortegnelse, endrer du overskriftsnivået for denne teksten i brødteksten i dokumentet.

Erstatte innholdsfortegnelsen

 1. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse > Egendefinert innholdsfortegnelse.

  Klikk på Innholdsfortegnelse på Referanser-fanen for å vise menyen, og klikk på deretter Egendefinert innholdsfortegnelse.
 2. Velg hvor mange nivåer du vil ha, i Vis nivåer-listen i Innholdsfortegnelse, og klikk deretter OK.

  Velg innstillinger for dokumentets innholdsfortegnelse i dialogboksen Innholdsfortegnelse på Innholdsfortegnelse-fanen.

  Hvis du for eksempel klikker 2, vil all tekst der stilen Overskrift 1 eller Overskrift 2 er brukt, vises i innholdsfortegnelsen.

 3. Når du blir spurt om du vil erstatte den eksisterende innholdsfortegnelsen, klikker du Ja.

Redigere informasjonen i feltkoden

Word setter inn feltkoder automatisk når du bruker bestemte kommandoer. Når du for eksempel legger til sidetall, setter Word inn sidefeltet. Når du oppretter en innholdsfortegnelse, setter Word inn TOC-feltet. Hvis du vil finne ut mer om feltkoder, kan du seFeltkoder i Word.

Du kan redigere feltkodeinformasjonen for innholdsfortegnelsen for å raskt endre antallet overskriftsnivåer den inneholder.

 1. Klikk i innholdsfortegnelsen i den første posisjonen på den første linjen etter tittelen, trykk på CTRL+klikk, og klikk deretter på Aktiver/deaktiver feltkoder.

  Tips!: Hvis du trykker på CTRL+klikk i en linje i innholdsfortegnelsen og aktiverer/deaktiverer feltkoder, vises Word bare i feltkoden for denne linjen. Hvis du vil vise feltkoden for hele innholdsfortegnelsen, må du trykke på CTRL+klikk ved begynnelsen eller slutten av en linje.

  Feltkodeinformasjon vises mellom klammeparenteser, og den tar plassen til overskriftene som vanligvis vises i innholdsfortegnelsen.

  Hvis du veksler mellom visningen av feltkoder, kan du redigere innstillingene direkte.
 2. Endre tallene som står i anførselstegn. Hvis du for eksempel bare vil ha to nivåer, endrer du tallene fra 1-3 til 1-2.

 3. CTRL+klikk i feltkoden, og klikk deretter på Aktiver/deaktiver feltkoder for å gjenopprette visningen av innholdsfortegnelsen.

 4. Hvis du vil oppdatere innholdsfortegnelsen for å se endringene, klikker du Referanser > Oppdater tabell.

  Klikk på Oppdater tabell på Referanser-fanen for å oppdatere innholdsfortegnelsen i et dokument.

Se også

Opprette en innholdsfortegnelse

Oppdatere en innholdsfortegnelse

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×