Formater objekt (Fyll-ruten)

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Fyll refererer til det innvendige i en figur eller linje.

Hvis du vil legge til en bakgrunn i SmartArt-grafikken, kan du se Formatere bakgrunnen på SmartArt-grafikken. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til Fylleffekter i figurer i SmartArt-grafikken, kan du se endre fargen på en figur, kantlinjen for figuren, eller hele SmartArt-grafikken.

Obs!: 

  • Når du endrer alternativene i denne dialogboksen, vil umiddelbart endringene gjelde for figuren, noe som gjør det enkelt å se effekten av endringene i SmartArt-grafikken eller figuren uten å lukke dialogboksen. Ettersom endringene brukes umiddelbart, er det imidlertid ikke mulig å klikke Avbryt i denne dialogboksen. Hvis du vil fjerne endringer, må du klikke Angre Angre-knappenVerktøylinjen for hurtigtilgang for hver endring du vil fjerne.

  • Du kan angre flere endringer som du har utført med ett dialogboksalternativ samtidig, så lenge du ikke har foretatt endringer med et annet dialogboksalternativ i mellomtiden.

  • Det kan være nyttig å flytte dialogboksen slik at du kan se figuren og dialogboksen samtidig.

Uten fyll     Hvis du vil gjøre en figur gjennomsiktig eller fargeløs, eller hvis du vil fjerne fyll fra en figur, klikker du dette alternativet.

Heldekkende fyll     Hvis du vil legge til farge og gjennomsiktighet i en figur, klikker du dette alternativet.

Gradert fyll     Hvis du vil legge til gradering fyll i en figur, klikker du dette alternativet.

Bilde eller tekstur     Hvis du vil bruke et bilde som fyll for en figur eller legge til tekstur i en figur, klikker du dette alternativet.

Gjelder bare for Microsoft Office PowerPoint 2007

Bakgrunnsfyll for lysbilde     Hvis du vil bruke bakgrunnen for presentasjonen som fyll for en figur, velger linje eller tegn, denne avmerkingsboksen.

Heldekkende fyll

Farge     Hvis du vil velge en farge for figuren, klikker du Farge Fargevelger , og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

Gjennomsiktighet     Hvis du vil angi hvor mye du kan se gjennom en figur, beveger du glidebryteren for gjennomsiktighet eller skriver inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0 (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

Gradert fyll

Forhåndsinnstilte farger     Hvis du vil velge et innebygd gradert fyll, klikker du Forhåndsinnstilte farger Forhåndsinnstillinger-knappen , og deretter klikker du det ønskede alternativet.

Type     Hvis du vil angi retningen som skal brukes når du tegner det graderte fyllet, velger du et alternativ fra listen. Typen som du velger, bestemmer den tilgjengelige retningen.

Retning     Hvis du vil velge en annen progresjon for farger og skygger, klikker du Retning, og deretter klikker du det ønskede alternativet. Retningene som er tilgjengelige, avhenger av typen gradering som du velger.

Vinkel     Hvis du vil angi vinkelen som det graderte fyllet roteres etter i figuren, skriver du inn den ønskede gradeverdien. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger Lineær som Type.

Graderingsstopp

Graderingsstopp består av en posisjon, en farge og en gjennomsiktighetsverdi. Gjennomsiktighetsverdien gjelder for graderingsstoppet, ikke det generelle fyllet. Graderingsstopp brukes til å lage ikke-lineære graderinger. Hvis du for eksempel vil lage en gradering som går fra rødt til grønt til blått, må du legge til tre graderingsstopp – én for hver farge. Hvis du vil lage en gradering som bare vises i hjørnet på en figur, mår du bruke graderingsstopp til å gjøre graderingen ikke-lineær.

Stoppliste     Det graderte fyllet består av flere graderingsstopp, men du kan bare endre ett graderingsstopp om gangen. Når du klikker graderingsstoppet som du vil redigere i listen, gjenspeiler valgene for plasseringen, fargen og og gjennomsiktigheten de gjeldende innstillingene for dette graderingsstoppet.

Legg til     Hvis du vil legge til et graderingsstopp, klikker du Legg til, og deretter angir du det ønskede valget for Plassering av stopp, Farge og Gjennomsiktighet.

Fjern     Hvis du vil slette et graderingsstopp, klikker du det aktuelle stoppnummeret i listen og klikker Fjern.

Plassering av stopp      Hvis du vil angi plasseringen for endringen av farge og gjennomsiktighet i det graderte fyllet, beveger du glidebryteren for plassering av stopp eller skriver inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren.

Farge     Hvis du vil velge en farge for figuren, klikker du Farge Fargevelger , og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

Gjennomsiktighet     Hvis du vil angi hvor mye du kan se gjennom figuren på den angitte plasseringen av stoppet, beveger du glidebryteren for gjennomsiktighet eller skriver inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0 (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

Roter med objekt     Hvis du vil rotere det graderte fyllet med rotasjonen for figuren, merker du av i denne avmerkingsboksen.

Bilde eller tekstur

Tekstur     Hvis du vil velge en innebygd tekstur, klikker du denne knappen, og deretter klikker du det ønskede alternativet.

Sett inn fra

Fil     Hvis du vil sette inn et bilde fra en fil, klikker du denne knappen, og deretter finner du bildet som du vil legge til. Dobbeltklikk bildet for å sette det inn.

Utklippstavle     Hvis du vil lime inn et bilde fra utklippstavlen eller et annet program, kopierer du bildet, og deretter klikker du denne knappen.

Utklipp     Hvis du vil sette inn utklipp, klikker du denne knappen, og deretter skriver du inn et ord som beskriver utklipp du vil sette inn, i søkeruten, eller du skriver inn hele eller deler av filnavnet for utklippet. Hvis du vil inkludere utklipp som er tilgjengelig på Office Online, i søket, merker du av for Inkluder innhold fra Office Online, klikker Søk, og klikker deretter utklippet for å sette det inn.

Mosaikkbilde som tekstur     Et bildefyll kan enten strekkes for å bli tilpasset på tvers av én eller flere valgte figurer eller legges side ved side (gjentas vannrett eller loddrett) for å fylle figuren. Hvis du vil bruke flere kopier av samme bilde som tekstur for figuren, merker du av i denne boksen.

Strekkealternativer

Forskyvninger

Forskyvninger bestemmer hvor mye et bilde skal skaleres for å bli tilpasset en figur i forhold til venstre side, høyre side, toppen og bunnen av figuren. Positive tall flytter bildekanten mot midten av figuren, og negative tall flytter bildekanten fra figuren.

Venstre     Hvis du vil angi en prosent for bildet eller teksturen fra venstre kantlinje på figuren, skriver du inn et tall i boksen.

Høyre     Hvis du vil angi en prosent for bildet eller teksturen fra høyre kantlinje på figuren, skriver du inn et tall i boksen.

Øverst     Hvis du vil angi en prosent for bildet eller teksturen fra øvre kantlinje på figuren, skriver du inn et tall i boksen.

Nederst     Hvis du vil angi en prosent for bildet eller mosaikken fra nedre kantlinje på figuren, skriver du inn et tall i boksen.

Mosaikkalternativer

Alternativene nedenfor bestemmer skaleringsfaktoren for teksturfyllet.

Forskyvning X     Hvis du vil forskyve hele mosaikkbildefyllet mot venstre (negative tall) eller mot høyre (positive tall), skriver du inn et tall i boksen.

Forskyvning Y     Hvis du vil forskyve hele mosaikkbildefyllet opp (negative tall) eller ned (positive tall), skriver du inn et tall i boksen.

Skaler X     Hvis du vil angi en prosent for den vannrette skaleringen for originalbildet, skriver du inn et tall i boksen.

Skaler Y     Hvis du vil angi en prosent for den loddrette skaleringen for originalbildet, skriver du inn et tall i boksen.

Justering     Justering beskriver ankerplasseringen der bildemosaikken begynner. Hvis du vil angi plasseringen av bildemosaikken eller teksturen, velger du et alternativ fra listen.

Speilingstype     Hvis du vil angi om den skiftende vannrette eller loddrette mosaikken skal vise et speilvendt bilde med annenhver mosaikk, velger du et alternativ fra listen.

Gjennomsiktighet     Hvis du vil angi hvor mye du kan se gjennom bildet eller teksturen, beveger du glidebryteren for gjennomsiktighet eller skriver inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0 (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

Roter med objekt     Hvis du vil rotere anvendelsen av bildet eller teksturen med rotasjonen av figuren, merker du av i denne boksen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×