Office
Logg på

Formater elementene i et diagram

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan endre formatet på individuelle diagramelementer, for eksempel diagramområde, tegneområde, dataserie, akser, titler, dataetiketter eller forklaring.

To sett med verktøy som er tilgjengelige for formatering av diagramelementer: oppgaveruten formater og Diagrammet bibliotekverktøy-båndet. Bruk alternativene i oppgaveruten Formater for de fleste kontrollen.

Formatere diagrammet ved hjelp av oppgaveruten Format

Velg diagramelementet (for eksempel dataserier, akser eller titler), høyreklikker du den, og klikk Formater < diagramelement >. Ruten Formater vises med alternativer som er skreddersydd for det valgte diagramelementet.

Oppgaveruten Formater akse

Klikke små ikoner øverst i ruten, går du til andre deler av ruten med flere alternativer. Hvis du klikker på et annet diagramelement, ser du at oppgaveruten oppdateres automatisk til det nye diagramelementet.

Hvis du for eksempel til en akse-format:

 1. Høyreklikk diagramaksen, og klikk Formater akse.

  Høyreklikkmenyen Formater akse

 2. Gjør endringene du ønsker i oppgaveruten Formater akse.

  Du kan flytte eller endre størrelsen på oppgaveruten for å gjøre arbeidet lettere. Klikk vinkeltegnet øverst til høyre.

  Øverste del av ruten Formater akse, med vinkel uthevet

  • Velg Flytt, og dra deretter ruten til en ny plassering.

  • Velg Størrelse, og dra kanten av ruten for å endre størrelse på den.

Formatere diagrammet ved hjelp av båndet

 1. I diagrammet, klikk deretter diagramelementet du vil formatere.

 2. Kategorien Format under Diagramverktøy, gjør du ett av følgende:

  • Klikk Figurfyll for å bruke en annen fyllfarge eller en gradering, bilde eller tekstur til diagramelementet.

   Figurfyll-knappen

  • Klikk Figuromriss Hvis du vil endre farge, tykkelse eller stil for diagramelementet.

   Figuromriss-knappen

  • Klikk Figureffekter Hvis du vil bruke spesielle visuelle effekter diagramelementet, for eksempel skygger, skråkanter eller 3D-rotasjon.

   Knappen Figureffekter

  • Hvis du vil bruke en forhåndsdefinert figur-stil på Format-fanen i Figurstiler-gruppen klikker du stilen du vil bruke. Hvis du vil se alle tilgjengelige stiler, klikker du mer-knappen Knapp .

   Figurstiler-gruppen

  • Hvis du vil endre formatet på teksten i diagrammet, merker du teksten, og velg deretter et alternativ på miniverktøylinjen som vises. Eller, i kategorien Hjem i Skrift-gruppen, Velg formateringen du vil bruke.

  • Hvis du vil bruke WordArt-stiler til å formatere teksten, merker du teksten, og velg deretter en WordArt-stil som skal brukes i kategorien Format i gruppen WordArt-stiler. Hvis du vil se alle tilgjengelige stiler, klikker du mer-knappen Knapp .

   Gruppen WordArt-stiler

Du kan bruke dialogboksen Formater < diagramelement > til å endre formateringen, eller du kan bruke forhåndsdefinerte eller egendefinerte stiler. Du kan også formatere teksten i et diagramelement.

Hva du vil gjøre?

Endre formatet på et merket diagramelement

Endre Figurstil av et merket diagramelement

Endre formatet på tekst i et merket diagramelement

Bruke tekstformatering til å formatere tekst i diagramelementer

Bruke WordArt-stiler til å formatere teksten i diagramelementer

Endre formatet på et valgt diagramelement

 1. Klikk diagramelementet du vil endre, i et diagram, eller gjør følgende for å velge diagramelementet fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.
   Dermed vises Diagramverktøy, slik at kategoriene Utforming, Oppsett og Format vises.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer under Merket område i kategorien Format, og velg deretter diagramelementet du vil formatere.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

   Tips!: I stedet for å bruke kommandoene på båndet, kan du også høyreklikke et diagramelement, klikker du Format < diagramelement > på hurtigmenyen, og deretter fortsetter du med trinn 3.

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

 3. Klikk en kategori i dialogboksen Formater <diagramelement>, og velg deretter ønskede formateringsalternativer.

  Viktig!: Avhengig av det valgte diagramelementet er forskjellige formateringsalternativer tilgjengelige i denne dialogboksen.

 4. Når du velger ulike alternativer i denne dialogboksen, brukes endringene umiddelbart til det valgte diagramelementet, noe som gjør det enkelt å se effekten av endringene i diagrammet du uten å lukke dialogboksen. Fordi endringene brukes umiddelbart, er det imidlertid ikke mulig å klikke Avbryt i denne dialogboksen. Hvis du vil fjerne endringer, må du klikke Angre på verktøylinjen for hurtigtilgang.

 5. Du kan angre flere endringer du har gjort alternativ i en dialogboks, så lenge du ikke har endret til en annen dialogboks i mellom.

 6. Det kan være praktisk å flytte dialogboksen slik at du kan se diagrammet og dialogboksen samtidig.

Til toppen av siden

Endre figurstilen på et valgt diagramelement

Klikk diagramelementet du vil endre, i et diagram, eller gjør følgende for å velge diagramelementet fra en liste over diagramelementer:

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet.
  Dermed vises Diagramverktøy, slik at kategoriene Utforming, Oppsett og Format vises.

 2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer under Merket område i kategorien Format, og velg deretter diagramelementet du vil formatere.

  Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

Klikk ønsket stil i Figurstiler-gruppen i kategorien Format for å bruke en forhåndsdefinert figurstil.

Båndet i Excel

Tips!: Hvis du vil se alle tilgjengelige stiler, klikker du mer-knappen Mer-knappen .

Hvis du vil bruke et annet figurfyll, klikker du Figurfyll, og deretter gjør du ett av følgende:

 • Hvis du vil bruke en annen farge, klikker du ønsket farge under Temafarger eller Standardfarger.

  Tips!: Før du bruker en annen farge, kan du raskt forhåndsvise hvordan denne fargen påvirker diagrammet. Når du peker på farger du vurderer å bruke, vises det valgte diagramelementet med denne fargen i diagrammet.

 • Hvis du vil fjerne fargen fra det valgte diagramelementet, klikker du Uten fyll.

 • Hvis du vil bruke en fyllfarge som ikke er tilgjengelig under Temafarger eller Standardfarger, klikker du Flere fyllfarger. Angi fargen du vil bruke, i kategorien Standard eller Egendefinert i dialogboksen Farger, og klikk deretter OK.
  Egendefinerte fyllfarger du lager, legges til under Nylig brukte farger, slik at du kan bruke dem på nytt.

 • Hvis du vil fylle figuren med et bilde, klikker du Bilde. Klikk bildet du vil bruke, i dialogboksen Sett inn bilde, og klikk deretter Sett inn.

 • Hvis du vil bruke en graderingseffekt for den valgte fyllfargen, klikker du Gradering, og deretter klikker du ønsket graderingsstil under Variasjoner.
  Hvis du vil velge mellom flere graderingsstiler, klikker du Flere graderinger, og deretter klikker du graderingsalternativene du vil bruke, i kategorien Fyll.

 • Hvis du vil bruke et teksturfyll, klikker du Tekstur, og deretter klikker du ønsket tekstur.

Hvis du vil bruke et annet figuromriss, klikker du Figuromriss, og deretter gjør du ett av følgende:

 • Hvis du vil bruke en annen omrissfarge, klikker du ønsket farge under Temafarger eller Standardfarger.

 • Hvis du vil fjerne omrissfargen fra det valgte diagramelementet, klikker du Uten omriss.

  Obs!: Hvis det valgte elementet er en linje, vises det ikke lenger i diagrammet.

 • Hvis du vil bruke en omrissfarge som ikke er tilgjengelig under Temafarger eller Standardfarger, klikker du Flere disposisjonsfarger. Angi fargen du vil bruke, i kategorien Standard eller Egendefinert i dialogboksen Farger, og klikk deretter OK.
  Egendefinerte omrissfarger du lager, legges til under Nylig brukte farger, slik at du kan bruke dem på nytt.

 • Hvis du vil endre tykkelsen på en linje eller kantlinje, klikker du Tykkelse, og deretter klikker du ønsket linjetykkelse.
  Hvis du vil vise flere alternativer for linjestil eller kantlinjestil, klikker du Flere linjer, og deretter klikker du alternativene for linjestil eller kantlinjestil du vil bruke.

 • Hvis du vil bruke en stiplet linje eller kantlinje, klikker du Stiplet, og deretter klikker du ønsket strektype.
  Hvis du vil vise flere alternativer for strektype, klikker du Flere linjer, og deretter klikker du strektypen du vil bruke.

 • Hvis du vil legge til piler på linjene, klikker du Piler, og deretter klikker du ønsket pilstil. Du kan ikke bruke pilstiler for kantlinjer.
  Hvis du vil vise flere alternativer for pilstil eller kantlinjestil, klikker du Flere piler, og deretter klikker du ønsket pilinnstilling.

Hvis du vil bruke en annen figureffekt, klikker du Figureffekter og en tilgjengelig effekt, og deretter velger du ønsket type effekt.

Obs!: Hvilke figureffekter som er tilgjengelige, er avhengig av diagramelementet du valgte. Forhåndsinnstillings-, gjenspeilings- og skråkanteffektene er ikke tilgjengelige for alle diagramelementene.

Til toppen av siden

Endre formatet på tekst i et valgt diagramelement

Du kan formatere tekst i diagramelementer ved å bruke vanlige alternativer for tekstformatering, eller du kan bruke et WordArt-format.

Bruke tekstformatering til å formatere tekst i diagramelementer

 1. Klikk diagramelementet som inneholder teksten du vil formatere.

 2. Høyreklikk teksten, eller merk teksten du vil formatere, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk de ønskede formateringsalternativene på Miniverktøylinje.

   Bilde av båndet i Excel

  • Klikk formateringsknappene du vil bruke, i Skrift-gruppen i kategorien Hjem.

   Båndet i Excel

Til toppen av siden

Bruke WordArt-stiler til å formatere tekst i diagramelementer

 1. Klikk diagramelementet som inneholder teksten du vil endre, i et diagram, eller gjør følgende for å velge diagramelementet fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.
   Dermed vises Diagramverktøy, slik at kategoriene Utforming, Oppsett og Format vises.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer under Merket område i kategorien Format, og velg deretter diagramelementet du vil formatere.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Gjør ett av følgende i WordArt-stiler-gruppen i kategorien Format:

  Bilde av båndet i Excel

  • Hvis du vil bruke en forhåndsdefinert WordArt-stil, klikker du ønsket stil.

   Tips!: Hvis du vil se alle tilgjengelige WordArt-stiler, klikker du mer-knappen Mer-knappen .

  • Hvis du vil bruke en egendefinert WordArt-stil, klikker du Tekstfyll, Tekstomriss eller Teksteffekter, og deretter velger du de ønskede formateringsalternativene.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×