Format-egenskapen for datatypen Dato/klokkeslett

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan angi egenskapen Format til forhåndsdefinerte dato- og klokkeslettformater eller bruke egendefinerte formater for datatypen Dato/klokkeslett.

Innstilling

Avsnittene nedenfor illustrerer forhåndsdefinerte og egendefinerte formater.

Forhåndsdefinerte formater

Tabellen nedenfor viser de forhåndsdefinerte egenskapsinnstillingene for Format for datatypen Dato/klokkeslett.

Format

Beskrivelse

Eksempel

Dato

(Standard) Viser datoen verdier som tall og klokkeslettverdier som timer, minutter og sekunder etterfulgt av AM eller PM. For begge typer verdier bruker Access skilletegn for dato og tid som er angitt i de regionale innstillingene i Windows. Hvis verdien ikke har en tidskomponent, viser Access bare datoen. Hvis verdien har ingen datokomponent, viser Access bare klokkeslett.

06/30/2018 10:10:42 AM

Lang dato

Viser bare datoverdier, som angitt i langt datoformat i de regionale innstillingene i Windows.

Mandag 27 August 2018

Middels dato

Viser datoen som dd/mmm/åå, men bruker datoskilletegnet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

27/Aug/18
27-Aug-18

Kort dato

Viser datoverdier slik det er angitt i kort datoformat i de regionale innstillingene i Windows.

27/8/2018
8-27-2018

Langt klokkeslett

Viser timer, minutter og sekunder etterfulgt av AM eller PM. Access bruker skilletegnet som er angitt i tid-innstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10:42 AM

Middels klokkeslett

Viser timer og minutter etterfulgt av AM eller PM. Access bruker skilletegnet som er angitt i tid-innstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10:00

Kort klokkeslett

Viser bare timer og minutter. Access bruker skilletegnet som er angitt i tid-innstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10

Egendefinerte formater

Hvis du vil opprette et egendefinert format, kan du bruke følgende tegn som plassholdere og skilletegn. Egendefinerte formater som ikke samsvarer med innstillingene for dato/klokkeslett i de regionale innstillingene i Windows, ignoreres. For mer informasjon, kan du se endre de regionale innstillingene i Windows for å endre utseendet på enkelte datatyper.

Tegn

Beskrivelse

Datoskilletegn

Kontroller hvor skilletegnene for dager, måneder og år. Bruk skilletegnet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows. For eksempel bruke i engelsk (USA), en skråstrek (/).

Skilletegn i klokkeslett

Kontroller hvor Access plasserer skilletegnene for timer, minutter og sekunder. Bruk skilletegnet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows. For eksempel bruke i engelsk (USA), et kolon (:).

c

Viser generell dato-formatet.

d eller dd

Viser dagen i måneden som én eller to sifre. For ett siffer, kan du bruke én enkelt plassholder. bruke to plassholdere for to sifre.

ddd

Forkorter ukedagen til tre bokstaver.

dddd

Staver alle ukedagene.

ddddd

Viser kort datoformat.

dddddd

Viser langt datoformat.

w

Viser et tall som svarer til dag i uken. (1 til 7)

ww

Viser et tall som svarer til uke i året (1 til 53).

m eller mm

Viser måneden som et ensifret eller tosifret nummer.

mmm

Forkorter navnet på måneden til tre bokstaver. Hvis du for eksempel vises januar som Jan.

mmmm

Viser alle månedsnavn.

q

Viser nummeret på gjeldende kvartal (1-4). Hvis du for eksempel hvis du leie en arbeider i mai, vises 2 som kvartalsverdien.

y

Viser dagen i året, 1-366.

yy

Viser de to siste sifrene i året.

Obs!: Vi anbefaler at du angir og viser alle fire sifre for et gitt år.

yyyy

Viser alle sifrene i et år i området 0100-9999.

t eller tt

Viser timen som ett eller to sifre.

n eller nn

Viser minutter som ett eller to sifre.

s eller ss

Viser sekunder som ett eller to sifre.

TTTT

Viser langt klokkeslett-formatet.

AM/PM

12-timers klokke med AM eller PM med store bokstaver etter behov.

am/pm

12-timers klokke med am eller pm med små bokstaver etter behov.

A/P

12-timers klokke med A eller P med store bokstaver etter behov.

a/p

12-timers klokke med a eller p med små bokstaver etter behov.

AMPM

12-timers klokke oppgitt med AM/PM slik det er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

Mellomrom, + -$)

Bruk mellomrom, matematiske tegn (+ -), og økonomiske symboler ($ ¥ £) etter behov hvor som helst i din formatstrenger. Hvis du vil bruke andre vanlige matematiske symboler, for eksempel skråstrek (\ eller /) og stjerne (*), må du omslutte dem i doble anførselstegn.

"Litteral tekst"

Omgi all tekst du vil at brukerne skal se i doble anførselstegn.

\

Tvinger Access til å vise tegnet det umiddelbart følger. Dette er den samme som omgir et tegn i doble anførselstegn.

*

Når den brukes, blir tegnet umiddelbart etter stjernen til et fylltegn – et tegn som brukes til å fylle ut mellomrom. Access viser vanligvis tekst som venstrejustert, og området til høyre for verdien fylles ut med mellomrom. Du kan legge til fylltegn hvor som helst i en Formatstrengen, og Access skal oppfylle eventuelle mellomrom med det angitte tegnet.

[farge]

Bruker en farge på alle verdiene i en inndeling i formatet. Må du omslutte navnet i hakeparenteser og bruke en av følgende navn: svart, blå, cyan, grønn, magenta, rød, 

Eksempler

Følgende er eksempler på egendefinerte formater for dato og klokkeslett.

Til å formatere datoen som …

Skriv inn denne koden i egenskapsboksen Format :

2012-01-13

åååå-mm-dd

2012

yyyy

13 Jan 2012

dd mmm åååå

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (Access legger til omvendt skråstrek automatisk)

Fre 1/13

ddd d/m

2/6

ww/w

13 jan 2012

MMM d","yyyy

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×