Forbedre dataene med datasymboler

Du kan vise informasjon om dataene som finnes i en figur ved å bruke data symboler. I Microsoft Visio 2010 kan du lage dine egne data symboler som inneholder tekst, data stolper, ikoner eller unike fyll farger.

Obs!: 

Nettleseren støtter ikke video. Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I denne artikkelen

Hva er et data symbol?

Opprette et data symbol

Bruke et eksisterende data symbol på en figur

Endre et eksisterende data symbol

Fjerne et data symbol fra en figur

Hva er et data symbol?

Et data symbol er en visuell forbedring som du kan bruke på figurer for å vise data som figurene inneholder. Data symboler viser dataene som en kombinasjon av tekst og visuelle elementer, for eksempel tall, flagg og frem drifts indikatorer.

Anta for eksempel at du har en figur som representerer en prosess, som inneholder data om kostnader, prosess nummer, eier, funksjon, start dato, slutt dato og status for prosessen:

En prosessfigur uten datasymboler

1. en prosess figur uten data symboler

2. oppgave ruten figur data som inneholder dataene i prosess figuren

La oss si at du vil uttrykke dataene som ligger i figuren visuelt:

En prosessfigur med datasymboler

1. funksjonen for prosessen (test) vises som en unik fyll farge.

2. prosess kostnaden ("$50 000,00") vises som en data stolpe.

3. statusen for prosessen («ikke startet») vises som et spørsmåls tegn ikon.

4. eieren ("Jenny Harris") og slutt dato ("9/30/2009") for prosessen vises som tekst bilde forklaringer.

Ved å bruke et data symbol på figuren, kan du enkelt vise dataene som finnes i figuren uten å måtte velge figuren og vise oppgave ruten figur data . I tillegg kan du raskt vise bestemte data fra flere figurer samtidig ved å observere figurenes data grafikk.

Når du har opprettet et data symbol, kan du bruke den på andre figurer med de samme dataene. Som standard brukes endringen automatisk på alle figurene som data symbolet gjelder for, når du endrer data symbolet.

Du kan opprette så mange data symboler du trenger for figurene. Du kan for eksempel opprette en for å vise prosess data og bruke den på alle figurer for ansatte. Du kan opprette et annet data symbol for å vise utstyrs data og bruke den på alle utstyrs figurene.

Hvor kommer dataene fra?     Dataene du kan vise ved hjelp av data symboler, er oppført i figur dataenefor hver figur. Du kan enten skrive inn data i oppgave ruten figur data for hver figur enkeltvis, eller du kan bruke vei viseren koble data til figurer. Hvis du importerer dataene ved hjelp av vei viseren koble data til figurer, kan du velge hvordan du vil at Visio skal vise dataene for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om vei viseren, kan du se importere data til figurer i tegningen.

Obs!: Hvis du vil vise oppgave ruten figur data , velger du avmerkings boksen figur data vindu i Vis/Skjul -gruppen på data -fanen.

Til toppen av siden

Opprette et data symbol

Du kan legge til fire typer elementer i data grafikken: tekst, data stolper, ikoner og farge koding. Følgende avsnitt beskriver hvordan du legger til hver element type.

Obs!: Disse Fremgangs måtene fungerer best hvis figuren allerede inneholder data. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker data til figurer, kan du se importere data til figurer i tegningen.

Legge til en tekst grafikk i en figur

Du kan velge blant enten tekst bilde forklaringer eller tekst overskrifter. Tekst forklaringer inneholder både navnet på kolonnen og verdien. Overskrifter viser bare data verdien.

 1. Merk figuren du vil opprette et data symbol for.

 2. Klikk data symboli Vis data -gruppen på data -fanen, og velg deretter Opprett nytt data symbol.

  Vis data-gruppen i kategorien Data på Visio 2010-båndet.

 3. Klikk nytt elementi dialog boksen nytt data symbol .

  Dialogboksen Nytt datasymbol.

 4. Velg data feltet du vil representere, i data felt -listen under Visi dialog boksen nytt element .

  Dialogboksen Nytt element med Tekst valgt

 5. Velg teksti vist som -listen.

 6. Velg tekst grafikk stilen du vil bruke, i stil -listen.

 7. Under plasseringvelger du posisjonen for tekst grafikken på en av følgende måter:

  • Hvis du vil bruke standard posisjonen oppført, merker du av for Bruk standard plassering .

  • Hvis du vil angi en annen plassering, fjerner du merket for Bruk standard plassering , klikker vannrett eller Loddrett, og deretter velger du posisjonene du vil bruke.

 8. Under detaljervelger du alternativene for å velge hvordan du vil at bilde forklaringen eller overskriften skal se ut.

 9. Når du er ferdig med å opprette et nytt data symbol element, klikker du OK.

 10. Hvis du vil legge til flere elementer i data grafikken, gjentar du trinn 3 til 9.

 11. Når du er ferdig med å legge til elementer i data grafikken, klikker du Bruki dialog boksen nytt data symbol , og deretter klikker du OK.

Til toppen av siden

Legge til en data stolpe i en figur

Data stolper viser dataene dynamisk i små diagrammer og grafer, for eksempel frem drifts indikatorer, stjerne klassifiseringer, termometer og speedometre.

 1. Merk figuren du vil opprette et data symbol for.

 2. Klikk data symboli Vis data -gruppen på data -fanen, og velg deretter Opprett nytt data symbol.

  Vis data-gruppen i kategorien Data på Visio 2010-båndet.

 3. Klikk nytt elementi dialog boksen nytt data symbol .

  Dialogboksen Nytt datasymbol.

 4. Velg data feltet du vil representere, i data felt -listen under Visi dialog boksen nytt element .

  Dialogboksen Nytt element med Datastolpe valgt

 5. Velg data stolpei vist som -listen.

 6. Velg stilen til data stolpen du vil bruke, i stil -listen.

 7. Under plasseringvelger du plasseringen for data stolpen på en av følgende måter:

  • Hvis du vil bruke standard posisjonen oppført, merker du av for Bruk standard plassering .

  • Hvis du vil angi en annen plassering, fjerner du merket for Bruk standard plassering , klikker vannrett eller Loddrett, og deretter velger du posisjonene du vil bruke.

 8. Under detaljervelger du alternativene for å velge hvordan du vil at data stolpen skal se ut.

 9. Når du er ferdig med å opprette et nytt data symbol element, klikker du OK.

 10. Hvis du vil legge til flere elementer i data grafikken, gjentar du trinn 3 til 9.

 11. Når du er ferdig med å legge til elementer i data grafikken, klikker du Bruki dialog boksen nytt data symbol , og deretter klikker du OK.

Til toppen av siden

Legge til et ikon sett i en figur

Du kan vise dataene ved å bruke sett med ikoner, for eksempel flagg, trafikk signaler og trend piler. Du kan angi at ikonene skal vises basert på bestemte verdier, datoer, uttrykk eller til og med andre data felt i samme figur.

Du kan for eksempel bruke flagg til å angi hvordan gjeldende salg skal sammenlignes med de i fjor året. Som vist i følgende eksempel kan du angi flagg verdiene slik at et blått flagg betyr at salget er betydelig, et gult flagg betyr at salget er moderat og et rødt flagg betyr at salget var nede for året.

 1. Merk figuren du vil opprette et data symbol for.

 2. Klikk data symboli Vis data -gruppen på data -fanen, og velg deretter Opprett nytt data symbol.

  Vis data-gruppen i kategorien Data på Visio 2010-båndet.

 3. Klikk nytt elementi dialog boksen nytt data symbol .

  Dialogboksen Nytt datasymbol.

 4. Velg data feltet du vil representere, i data felt -listen under Visi dialog boksen nytt element .

  Dialogboksen Nytt element med Ikonsett valgt

 5. Velg ikon setti listen som vises .

 6. Velg ikon settet du vil bruke, i stil -listen.

 7. Under plasseringvelger du ikon plasseringen på en av følgende måter:

  • Hvis du vil bruke standard posisjonen oppført, merker du av for Bruk standard plassering under plassering.

  • Hvis du vil angi en annen plassering, fjerner du merket for Bruk standard plassering , klikker vannrett eller Loddrett og velger deretter plasseringene du vil bruke.

 8. Velg verdiene som hvert ikon skal representere, under regler for å vise hvert ikon.

 9. Når du er ferdig med å opprette et nytt data symbol element, klikker du OK.

 10. Hvis du vil legge til flere elementer i data grafikken, gjentar du trinn 3 til 9.

 11. Når du er ferdig med å legge til elementer i data grafikken, klikker du Bruki dialog boksen nytt data symbol , og deretter klikker du OK.

Til toppen av siden

Bruke en fyll farge etter data verdi

Hvis du bruker alternativet angi farge verdier, kan du bruke fyll farge til å angi unike verdier eller verdi områder.

Obs!: Hvis du oppretter mer enn én farge ved hjelp av verdi data grafikk elementer og begge er sanne for én enkelt figur, bruker Visio data symbol fyllet på den figuren som er oppført først i dialog boksen Rediger data symbol .

 1. Merk figuren du vil opprette et data symbol for.

 2. Klikk data symboli Vis data -gruppen på data -fanen, og velg deretter Opprett nytt data symbol.

  Vis data-gruppen i kategorien Data på Visio 2010-båndet.

 3. Klikk nytt elementi dialog boksen nytt data symbol .

  Dialogboksen Nytt datasymbol.

 4. I dialog boksen nytt element under Visi data felt listen velger du data feltet som du vil representere med et data symbol.

  Dialogboksen Nytt element med Angi fargeverdi valgt

 5. Velg farge etter verdii vist som -listen.

 6. Velg hvordan Visio bruker fyll i figuren basert på dette data feltet, i listen farge metode :

  • Hver farge representerer en unik verdi      Du kan bruke samme farge på alle figurene som har samme verdi. Du kan for eksempel fargelegge alle figurene for ansatte i salgs avdelingen gult og alle figurene for ansatte i regnskaps avdelingen rød.

  • Hver farge representerer et verdi område      Du kan bruke et farge område, fra skarp til dempet, til å angi et verdi område. Du kan for eksempel bruke en rekke farger som er bleket fra rødt til rosa, til å svare til områder med høyt, middels og lave økninger i salg.

 7. Under farge tilordningerskriver du inn data felt verdiene som skal brukes for hver av fyll fargene, og velger fyll-og tekst fargene du vil bruke.

 8. Hvis du trenger å opprette flere mulige fyll farger, klikker du Sett inn.

 9. Når du er ferdig med å opprette et nytt data symbol element, klikker du OK.

 10. Hvis du vil legge til flere elementer i data grafikken, gjentar du trinn 3 til 9.

 11. Når du er ferdig med å legge til elementer i data grafikken, klikker du Bruki dialog boksen nytt data symbol , og deretter klikker du OK.

Til toppen av siden

Bruke et eksisterende data symbol på en figur

Obs!: Figuren som du bruker det eksisterende data symbolet i, må inneholde data feltene som data symbolet refererer til.

 1. Merk figuren du vil bruke data symbolet på.

 2. Klikk data grafikki Vis data -gruppen på data -fanen, og velg deretter data symbolet du vil bruke, under tilgjengelige data symboler.

  Velg Ingen datagrafikk for å fjerne et datasymbol fra figuren.

Obs!: Du kan holde pekeren over et bilde for å se en forhånds visning av figuren med data symbolet brukt.

Til toppen av siden

Endre et eksisterende data symbol

 1. Merk en figur som har data symbolet du vil redigere.

 2. Klikk data symboli Vis data -gruppen på data -fanen, og velg Rediger data symbol.

  Dialogboksen Rediger datasymbol

 3. Gjør ett av følgende i dialog boksen Rediger data symbol :

  1. Hvis du vil endre data feltet som grafikken representerer, velger du et annet data felt for elementet i kolonnen data felt .

  2. Hvis du vil endre farge, innstillinger, skrift, format eller grafikk type som vises, velger du elementet du vil endre, i vist som -kolonnen, og deretter klikker du Rediger element. Velg hvilken type grafikk type du vil bruke, i vist som -listen under Visi dialog boksen Rediger element .

  3. Hvis du vil endre plasseringen av data symbol elementet i forhold til figuren, velger du elementet du vil endre, i vist som -kolonnen, og deretter klikker du Rediger element. Velg plasseringen du vil bruke, under plasseringi dialog boksen Rediger element .

 4. Hvis du vil bruke endringene på alle figurene som har samme data symbol, velger du alle figurer med dette data symbol alternativet under Bruk endringer på.

 5. Hvis du bare vil bruke endringene på de merkede figurene, velger du alternativet bare valgte figurer under Bruk endringer på.

Til toppen av siden

Fjerne et data symbol fra en figur

 1. Merk figuren (ene) du vil fjerne data symbolet fra.

 2. Klikk datasymbol i Vis data -gruppen på data -fanen, og velg deretter ikke datasymbol under ingen data symbol .

  Velg Ingen datagrafikk for å fjerne et datasymbol fra figuren.

Til toppen av siden

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×