Office
Logg på

Forbedre dataene med datasymboler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan formidle informasjon effektivt og presist ved å legge til datasymboler i diagrammer. Microsoft Office Visio Professional 2007 inneholder et sett med datasymboler som du kan velge fra eller endre. Du kan også opprette ditt eget datasymbol.

I denne artikkelen

Hva er et datasymbol?

Vise data i figurer

Endre et datasymbol

Opprette et nytt datasymbol

Forbedre et datasymbol

Hva er et datasymbol?

Et datasymbol er et sett med forbedringer du kan bruke på figurer for å vise dataene som figurene innholder. Et datasymbol viser dataene som en kombinasjon av tekstelementer og visuelle elementer, for eksempel flagg og fremdriftsindikatorer.

La oss for eksempel si at du har en figur som inneholder salgsinformasjon, og at du vil vise denne informasjonen som følger:

 • Region skal vises som tekst, men bare med verdien (Vest) i stedet for etiketten (Salgsregion).

 • Salg skal vises som tekst med både etiketten og verdien.

 • Salg skal vises en gang til, men denne gangen som en fremdriftsindikator som viser gjeldende salg i forhold til planlagt salg for hele året.

 • Sammenligning med i fjor som viser både etiketten og verdien.

 • Nok en sammenligning med i fjor, men denne gangen vises et ikon med et flagg som angir statusen.

Datasymbolet nedenfor formidler denne informasjonen på en tydelig måte.

Figur med salgsdata

Når du har opprettet et datasymbol, kan du:

 • Bruke den på andre figurer som har de samme dataene.

 • Redigere datasymbolet slik at alle figurer datasymbolet brukes på, automatisk endres.

Hvis du har brukt et datasymbol på flere figurer og endrer datasymbolet, brukes endringene du gjør, på alle figurene datasymbolet er brukt på også.

Du kan opprette så mange datasymboler som du trenger til figurene. Du kan for eksempel opprette et som viser ansattinformasjon, og bruke det på alle figurer for ansatte. Du kan opprette et annet datasymbol som viser utstyrsinformasjon, og bruke det på alle figurer for utstyr.

Hvor kommer dataene fra?

Dataene som du kan vise ved hjelp av datagrafikk er oppført i dialogboksen for hver enkelt figur Figurdata. (I tidligere versjoner av Microsoft Office Visio disse dataene ble vist i listen over egendefinerte egenskaper for hver figur.) Enten du kan skrive inn data i dialogboksen Figurdata for hver figur enkeltvis, eller du kan bruke koble Data til figurer veiviseren. Hvis du importerer data ved hjelp av kobling av Data til figurer veiviseren, kan du velge hvordan du vil at Visio til å vise dataene for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om veiviseren, kan du se importere data fra Excel, SQL Server, SharePoint-områder, og andre eksterne kilder.

Til toppen av siden

Vise data i figurer

 1. Høyreklikk figuren, pek på Data, og klikk deretter Rediger datasymbol.

 2. Velg elementene som du vil bruke i datagrafikken i dialogboksen Rediger datasymbol. Se forbedre et datasymbol for informasjon om de ulike forbedringene du kan velge blant, inkludert tekst, datastolper, ikoner og fargekoding.

Til toppen av siden

Endre et datasymbol

Hvis eksisterende datasymboler ikke innholder det du trenger, kan du tilpasse dem i stedet for å opprette nye. Endringene brukes på alle figurer som datasymbolet er brukt på.

 1. Høyreklikk en figur med datasymbolet du vil endre, pek på Data, og klikk deretter Rediger datasymbol.

 2. Bruke dialogboksene Editcallout type og Rediger datasymbol til å tilpasse datasymbolet. Se forbedre et datasymbol for informasjon om forbedringene du kan velge mellom.

Når du klikker OK i dialogboksen Rediger datasymbol, brukes endringene på selve datasymbolet i tillegg til alle figurene som datasymbolet er brukt på.

Til toppen av siden

Opprette et nytt datasymbol

 1. Klikk Data, og klikk deretter Vis data på figurer.

 2. Klikk Nytt datasymbol under Opprett et nytt datasymbol i Datasymbol-oppgaveruten.

 3. Bruke dialogboksene Newcallout type og Ny datagrafikk til å tilpasse datasymbolet. Se forbedre et datasymbol for informasjon om de ulike forbedringene du kan velge fra.

Til toppen av siden

Forbedre et datasymbol

Du kan legge til fire typer elementer for å forbedre datasymbolet – tekst, datastolper, ikoner og fargekoder. Avsnittene nedenfor innholder informasjon om hvordan du legger til hver enkelt elementtype.

Legge til tekst i et datasymbol

Legge til en datastolpe i et datasymbol

Legge til et ikon som er satt til et datasymbol

Legge til farge etter verdi

Legge til tekst i et datasymbol

Du kan velge blant flere tekstfeltstiler. Enkelte stiler er bildeforklaringer med tekst som inneholder både navnet på kolonnen og verdien i kolonnen. De andre stilene er overskrifter som bare viser dataverdien.

Figuren nedenfor inneholder både overskrifter, tekstforklaringer og verdier.

Del av tekstelement i et datasymbol.

1. Overskrifter viser bare verdier.

2. sammenlignet med fjor er etiketten for boblen.

3. + 13% er verdien for bildeteksten.

 1. Klikk Vis data på figurerData-menyen.

 2. Høyreklikk datasymbolet du vil legge til tekst for, i Datasymbol-oppgaveruten, og klikk deretter Rediger.

 3. Klikk Nytt element i dialogboksen Rediger datasymbol, og klikk deretter Tekst.

 4. Klikk Datafelt i dialogboksen Ny tekst, og velg et element fra listen.

 5. Klikk Bildeforklaring, og velg en ikonsettstil fra listen.

 6. Gjør ett av følgende for å angi plasseringen av bildeforklaringen:

  • Merk av i avmerkingsboksen Bruk standardplassering under Plassering av bildeforklaring.

  • Fjern merket i avmerkingsboksen Bruk standardplassering, klikk deretter tekstboksene Vannrett og Loddrett, og velg ønskede plasseringer i listene.

 7. Velg alternativer for å angi hvordan bildeforklaringen og overskriften skal se ut, under Detaljer.

Legge til en datastolpe i et datasymbol

Datastolper viser dataene dynamisk i små diagrammer og grafer, som for eksempel fremdriftsindikatorer, stjerneklassifiseringer, termometere og speedometere.

 1. Klikk Vis data på figurerData-menyen.

 2. Høyreklikk datasymbolet du vil legge til en datastolpe for, i Datasymbol-oppgaveruten, og klikk deretter Rediger.

 3. Klikk Nytt element i dialogvinduet Rediger datasymbol, og klikk deretter Datastolpe.

 4. Klikk Ny datastolpe i dialogboksen Ny tekst, og velg et element fra listen.

 5. Klikk Bildeforklaring, og velg en ikonsettstil fra listen.

 6. Gjør ett av følgende for å angi plasseringen av bildeforklaringen:

  • Merk av i avmerkingsboksen Bruk standardplassering under Plassering av bildeforklaring.

  • Fjern merket i avmerkingsboksen Bruk standardplassering, klikk deretter tekstboksene Vannrett og Loddrett, og velg ønskede plasseringer i listene.

 7. Velg alternativer for å angi hvordan datastolpen skal se ut, under Detaljer.

Legge til et ikonsett i et datasymbol

Du kan vise dataene ved å bruke sett med ikoner, som flagg, trafikksignaler og trendpiler. Du kan for eksempel bruke flagg til å vise gjeldende salg i forhold til fjoråret. Som vist i neste eksempel, kan du angi flaggverdiene slik at et blått flagg angir at salget har økt betraktelig, et gult flagg angir en moderat økning i slaget, mens et rødt flagg angir at salget har gått ned.

Figurer viser ulike sett med data

 1. Klikk Vis data på figurerData-menyen.

 2. Høyreklikk datasymbolet du vil legge til et ikon for, og klikk deretter Rediger.

 3. Klikk Nytt element i dialogboksen Rediger datasymbol, og klikk deretter Ikonsett.

 4. Klikk Nytt ikonsett i dialogboksen Ny tekst, og velg et element fra listen.

 5. Klikk Bildeforklaring, og velg en ikonsettstil fra listen.

 6. Gjør ett av følgende for å angi plasseringen av bildeforklaringen:

  • Merk av i avmerkingsboksen Bruk standardplassering under Plassering av bildeforklaring.

  • Fjern merket i avmerkingsboksen Bruk standardplassering, klikk deretter tekstboksene Vannrett og Loddrett, og velg ønskede plasseringer i listene.

 7. Velg verdiene som hvert enkelt ikon skal representere, under Regler for å vise hvert ikon. Tar vi utgangspunkt i forrige eksempel, vil dialogboksen Rediger ikonsett se ut som i figuren nedenfor.

Dialogboksen Rediger ikonsett med regler for flaggikoner

Legge til fargeverdi

Du kan bruke alternativet Angi fargeverdier for å bruke farger til å angi unike verdier eller verdiområder.

Hver farge representerer en unik verdi      Du kan bruke samme farge på alle figurer som har samme verdi. Du kan for eksempel bruke gult for figurene for ansatte i salgsavdelingen og rødt for figurene for ansatte i regnskapsavdelingen.

Fargede ansattfigurer for å vise avdeling

Hver farge representerer et verdiområde      Du kan bruke et fargeområde som graderes fra sterke til dempede farger, til å angi et verdiområde. Du kan for eksempel bruke et fargeområde som graderes fra rødt til rosa, til å vise regioner med høy, medium eller lav salgsøkning.

Figurer som viser salg og er fargelagt i forhold til relativ fortjeneste

 1. Klikk Vis data på figurerData-menyen.

 2. Høyreklikk datasymbolet du vil fargekode, i Datasymbol-oppgaveruten, og klikk deretter Rediger.

 3. Klikk Nytt element i vinduet Rediger datasymbol, og klikk deretter Angi fargeverdi.

 4. Velg et element fra Datafelt-listen under Vis i dialogboksen Ny fargeverdi.

 5. Gjør ett av følgende under Fargemetode:

  • Velg Hver farge representerer en unik verdi for å bruke samme farge på alle figurer som har samme verdi.

   Listen Fargetilordninger inneholder alle tilgjengelige verdier og tilordner en fyllfarge og en tekstfarge til hver verdi. Hvis du vil angi en annen fyll- eller tekstfarge, klikker du Fyllfarge- eller Tekstfarge-pilen.

  • Velg Hver farge representer et verdiområde for å bruke et fargeområde som går fra skarpe til dempede farger, til å angi verdiområder.

   Listen Fargetilordninger inneholder en liste over mulige verdiområde og tilordner en fyllfarge og en tekstfarge for hvert område. Skriv inn andre verdier i boksene Verdi 1 og Verdi 2 for å opprette egendefinerte områder. Hvis du vil velge andre fyll- og tekstfarger for hver enkelt verdi, klikker du Fyllfarge- eller Tekstfarge-pilen. Hvis du vil beholde effekten med fargesett som går fra sterke til dempede farger, anbefaler vi imidlertid at du bare velger en annen farge for det første elementet i listen Fargetilordninger.

 6. Klikk OK først i dialogboksen Ny fargeverdi og deretter i dialogboksen Rediger datasymbol for å bruke innstillingene på figurene i tegningen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×