FontBold-egenskap

Gjelder for

ComboBox-objektet

Report-objektet

CommandButton-objektet

TabControl-samlingen

FormatCondition-objektet

TextBox-objektet

Label-objektet

ToggleButton-objektet

ListBox-objektet

Du kan bruke egenskapen FontBold til å angi om en skrift skal vises i fet skrift i følgende situasjoner:

  • Ved visning eller utskrift av kontroller i skjemaer og rapporter.

  • Ved bruk av metoden Skriv ut i en rapport.

Merknader

Egenskapen Fet bruker følgende innstillinger.

Innstilling

Beskrivelse

True

Teksten er i fet skrift.

False

(Standard) Teksten er ikke fet skrift.


Obs!: Du kan bare angi egenskapen FontBold ved hjelp av makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-koden.

Hvis du vil bruke egenskapen FontBold i en rapport, oppretter du først en Skriv ut hendelsesprosedyre som skriver ut ønsket tekst.

En skrifts utseende på skjermen og i en utskrift kan variere avhengig av datamaskinen og skriveren.

Egenskapen FontWeight, som er tilgjengelig i egenskapsarket for kontroller, kan også brukes til å angi linjebredden for teksten i en kontroll. Egenskapen FontBold gir deg en rask måte å gjøre teksten fet på. FontWeight gir deg større kontroll over linjebreddeinnstillingen for tekst. Tabellen nedenfor viser relasjonene mellom innstillingene for egenskapene:

Hvis

FontBold = False

FontWeight = Normal (400)

FontBold = True

FontWeight = Bold (700)

FontWeight < 700

FontBold = False

FontWeight > = 700

FontBold = True


Eksempel

Den følgende hendelsesprosedyren Print skriver ut en rapporttittel og gjeldende dato i fet skrift i en rapport med koordinatene som er angitt i egenskapsinnstillingene CurrentX og CurrentY.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×