Flytte, rotere eller gruppere et bilde, en tekstboks eller et annet objekt i Office for Mac

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Office for Mac kan du flytte en tekst boks, figur, WordArt eller et bilde ved å dra, og du kan endre plasseringen av et objekt ved å rotere eller vende det.

 1. Klikk objekt du vil flytte.

 2. Dra objektet dit du vil ha det.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, holder du nede SKIFT mens du merker objektene.

  • Hvis du vil flytte et objekt opp eller ned, eller sidelengs i små intervaller, klikker du objektet, holder nede Kommando og trykker deretter en pil tast. Vær oppmerksom på at du bare kan bruke dette til å flytte opp eller ned i Word.

  • Hvis du vil begrense et objekt slik at det bare flytter vannrett eller loddrett, holder du nede SKIFT mens du drar objektet.

 1. Klikk objektet som du vil rotere.

 2. Klikk rotasjonshåndtaket øverst på objektet, og dra deretter i den retningen du ønsker.

  Figur med rotasjonshåndtak

  • Hvis du vil begrense rotasjonen til 15-graders vinkler, trykker og holder du nede SKIFT mens du drar i rotasjons håndtaket.

  • Når du roterer flere figurer, roteres de ikke som en gruppe, men i stedet roteres hver figur rundt sitt eget sentrum.

  • Du kan også merke objektet, holde nede-alternativet og trykke pil venstre eller pil høyre for å rotere.

 1. Klikk objektet du vil rotere.

 2. Klikk Roteri Ordne -gruppen på fanen figur format eller kategorien bilde format .

  Roter-knappen på format-fanen

  • Hvis du ikke ser fanene figur format eller bilde format , må du kontrollere at du har merket en tekst boks, figur, WordArt eller et bilde.

  • Roter -knappen kan være skjult hvis skjerm størrelsen er redusert. Hvis du ikke ser Roter -knappen, klikker du Ordne for å se skjulte knapper i Ordne -gruppen.

   Roter-knappen på Ordne-menyen Roter-knappen på Ordne-menyen

 3. Klikk flere rotasjons alternativer.

  Menyen Roter figur i Office for Mac
 4. Skriv inn hvor mye du vil rotere objektet i rotasjon -boksen, i dialog boksen eller ruten som åpnes. Du kan også bruker pilene for å rotere objektet nøyaktig der du vil ha det.

 1. Klikk objektet du vil rotere.

 2. Klikk Roteri Ordne -gruppen på fanen figur format eller kategorien bilde format .

  Roter-knappen på format-fanen

  • Hvis du ikke ser fanene figur format eller bilde format , må du kontrollere at du har merket en tekst boks, figur, WordArt eller et bilde.

  • Roter -knappen kan være skjult hvis skjerm størrelsen er redusert. Hvis du ikke ser Roter -knappen, klikker du Ordne for å se skjulte knapper i Ordne -gruppen.

   Roter-knappen på Ordne-menyen Roter-knappen på Ordne-menyen

 3. Hvis du vil rotere objektet 90 grader mot høyre, klikker du Roter høyre 90°. Hvis du vil rotere objektet 90 grader mot venstre, klikker du Roter venstre 90°.

  Menyen Roter figur i Office for Mac

Du kan oppnå effekten av et speilbilde eller vende et objekt opp-ned (invertere det) ved hjelp av vendeverktøyene.

 1. Klikk objektet som du vil rotere.

 2. Klikk Roteri Ordne -gruppen på fanen figur format eller kategorien bilde format .

  Roter-knappen på format-fanen

  • Hvis du ikke ser fanene figur format eller bilde format , må du kontrollere at du har merket en tekst boks, figur, WordArt eller et bilde.

  • Roter -knappen kan være skjult hvis skjerm størrelsen er redusert. Hvis du ikke ser Roter -knappen, klikker du Ordne for å se skjulte knapper i Ordne -gruppen.

   Roter-knappen på Ordne-menyen Roter-knappen på Ordne-menyen

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil vende et objekt opp-ned, klikker du Vend loddrett.

  • Klikk Vend vannrett for å lage et speilvendt bilde av objektet.

   Menyen Roter figur i Office for Mac

Når du grupperer objekter, setter du objekter sammen slik at du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Hold nede SKIFT, klikk objektene du vil gruppere sammen, og avhengig av hvilken type objekt du klikket, klikker du fanen figur format eller kategorien bilde format .

 2. Hvis du bruker Word, klikker du Ordne > Group > Group.

  Gruppere objekter

  Hvis du bruker PowerPoint eller Excel, klikker du gruppe -ikonet og deretter grupper.

  Gruppere objekter

Tips!: Hvis gruppen vises som nedtonet eller utilgjengelig, er det vanligvis fordi du ikke allerede har valgt to eller flere objekter som kan grupperes sammen.

Se også

Sette inn bilder i Office for Mac

Beskjære et bilde

Kontrollere tekst bryting rundt objekter i Word 2016 for Mac

Gruppere eller dele opp grupper med figurer, bilder eller andre objekter i Word 2016 for Mac

Word

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk objekt du vil flytte.

 3. Dra objektet dit du vil ha det.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, holder du nede SKIFT mens du merker objektene.

  • Hvis du vil flytte et objekt opp, ned eller sidelengs i små intervaller, klikker du objektet, holder nede alternativet og trykker deretter en pil tast.

  • Hvis du ikke kan flytte eller gruppere bilder, endrer du bryt tekst-innstillingen til en innstilling som ikke er På linje med teksten. Dette gjør du ved å klikke Formater bilde-fanen, deretter klikker du Bryt tekst under Ordne og til slutt klikker du alternativet du vil bruke.

Obs!: Før du roterer tekst i Word for Mac, må du plassere teksten i en tekstboks, og deretter rotere tekstboksen.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk objekt du vil rotere eller vende, og deretter, avhengig av hvilken type objekt du klikket, klikker du Format-fanen eller Formater bilde-fanen.

 3. Klikk Roter under Ordne.

  Ordne-gruppen i Word

  Hvis du vil rotere et objekt til en hvilken som helst grad, drar du objektets rotasjonshåndtak Rotasjonshåndtak .

 4. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Rotere et objekt til høyre

  Klikk Roter høyre 90

  Rotere et objekt til venstre

  Klikk Roter venstre 90

  Vende et objekt opp eller ned

  Klikk Vend loddrett

  Vende et objekt mot venstre eller høyre

  Klikk Vend vannrett

Når du grupperer objekter, setter du objekter sammen slik at du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Hold nede SKIFT, klikk objekt som du vil gruppere sammen, og klikk deretter Format -fanen eller Formater bilde -fanen, avhengig av hvilken type objekt du klikket.

 3. Deretter klikker du Grupper under Ordne, og klikker Grupper.

  Ordne-gruppen i Word

  Obs!: Hvis du ikke kan flytte eller gruppere bilder, endrer du bryt tekst-innstillingen til en innstilling som ikke er På linje med teksten. Dette gjør du ved å klikke Formater bilde-fanen, deretter klikker du Bryt tekst under Ordne og til slutt klikker du alternativet du vil bruke.

Tips!: Hvis gruppen vises som nedtonet eller utilgjengelig, er det vanligvis fordi du ikke allerede har valgt to eller flere objekter som kan grupperes sammen.

PowerPoint

 1. Klikk objekt du vil flytte.

  Hvis du vil merke flere objekter, holder du nede SKIFT, og deretter klikker du objektene du vil bruke.

 2. Dra objektet dit du vil ha det.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, holder du nede SKIFT mens du merker objektene.

  • Klikk objektet og hold nede en piltast hvis du vil flytte et objekt opp, ned eller sideveis i små intervaller.

  • Hvis du vil begrense et objekt slik at det bare flytter vannrett eller loddrett, holder du nede SKIFT mens du drar objektet.

Obs!: Før du roterer tekst i PowerPoint for Mac, må du plassere teksten i en tekstboks, og deretter rotere tekstboksen.

 1. Klikk objekt du vil rotere eller vende, og deretter, avhengig av hvilken type objekt du klikket, klikker du Formater-fanen eller Formater bilde-fanen.

  Hvis du vil merke flere objekter, holder du nede SKIFT, og deretter klikker du objektene du vil bruke.

 2. Klikk Roter under Ordne.

  Organiser gruppe

  Hvis du vil rotere et objekt til en hvilken som helst grad, drar du objektets rotasjonshåndtak Rotasjonshåndtak .

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Rotere et objekt til høyre

  Klikk Roter høyre 90

  Rotere et objekt til venstre

  Klikk Roter venstre 90

  Vende et objekt opp eller ned

  Klikk Vend loddrett

  Vende et objekt mot venstre eller høyre

  Klikk Vend vannrett

Når du grupperer objekter, setter du objekter sammen slik at du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Hold nede SKIFT, klikk objekt som du vil gruppere sammen, og klikk deretter Format -fanen eller Formater bilde -fanen, avhengig av hvilken type objekt du klikket.

 2. Deretter klikker du Grupper under Ordne, og klikker Grupper.

  Organiser gruppe

Tips!: Hvis gruppen vises som nedtonet eller utilgjengelig, er det vanligvis fordi du ikke allerede har valgt to eller flere objekter som kan grupperes sammen.

Excel

 1. Klikk objekt du vil flytte.

  Hvis du vil merke flere objekter, holder du nede SKIFT, og deretter klikker du objektene du vil bruke.

 2. Dra objektet dit du vil ha det.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, holder du nede SKIFT mens du merker objektene.

  • Klikk objektet og hold nede en piltast hvis du vil flytte et objekt opp, ned eller sideveis i små intervaller.

  • Hvis du vil begrense et objekt slik at det bare flytter vannrett eller loddrett, holder du nede SKIFT mens du drar objektet.

Obs!: Før du roterer tekst i PowerPoint for Mac, må du plassere teksten i en tekstboks, og deretter rotere tekstboksen.

 1. Klikk objekt du vil rotere eller vende, og deretter, avhengig av hvilken type objekt du klikket, klikker du Formater-fanen eller Formater bilde-fanen.

  Hvis du vil merke flere objekter, holder du nede SKIFT, og deretter klikker du objektene du vil bruke.

 2. Klikk Roter under Ordne.

  Organiser gruppe

  Hvis du vil rotere et objekt til en hvilken som helst grad, drar du objektets rotasjonshåndtak Rotasjonshåndtak .

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Rotere et objekt til høyre

  Klikk Roter høyre 90

  Rotere et objekt til venstre

  Klikk Roter venstre 90

  Vende et objekt opp eller ned

  Klikk Vend loddrett

  Vende et objekt mot venstre eller høyre

  Klikk Vend vannrett

Når du grupperer objekter, setter du objekter sammen slik at du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Hold nede SKIFT, klikk objekt som du vil gruppere sammen, og klikk deretter Format -fanen eller Formater bilde -fanen, avhengig av hvilken type objekt du klikket.

 2. Deretter klikker du Grupper under Ordne, og klikker Grupper.

  Organiser gruppe

Tips!: Hvis gruppen vises som nedtonet eller utilgjengelig, er det vanligvis fordi du ikke allerede har valgt to eller flere objekter som kan grupperes sammen.

Se også

Justere objekter

Endre størrelse på objekt

Sette inn en tekstboks

Ordne objekter i lag

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×