Flytte en Outlook-datafil

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen forklarer hvordan du flytter en Outlook-datafil. Det forutsetter at du vet hvordan du sikkerhetskopierer Outlook-datafiler og at du har gjort dette før du følger disse prosedyrene. Se de relaterte koblingene nederst på siden for å lese mer om datafiler for Outlook.

Når du bruker en Microsoft Exchange Server-konto-konto (nødvendig) og aktiverer støtte for frakoblet modus eller bruker bufret Exchange-modus, lagres en synkronisert kopi av Outlook-elementene i frakoblet Outlook-datafil (OST) i en skjult mappe på datamaskinen.

Hvor er frakoblet Outlook-datafil (OST)?

Du finner frakoblet Outlook-datafil (OST)-filen via Outlook-kontoen.

Viktig!: Ikke bruk disse trinnene for å flytte en frakoblet Outlook-datafil (OST) til en annen datamaskin. Når du legger til en Exchange-konto i Outlook på en annen datamaskin og deretter jobber frakoblet eller bruker bufret Exchange-modus, opprettes en frakoblet Outlook-datafil (OST) automatisk og Outlook-dataene lastes ned.

 1. Åpne Outlook, og velg Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger > DatafilerFil-fanen.

 2. Du kan se plasseringen av OST-filen og gjøre ett av følgende på Datafiler-fanen:

  Datafilfanen for kontoinnstillinger i Outlook som viser plasseringen av Outlook-datafiler for en navngitt bruker

  • Godta frakoblet Outlook-datafil (OST)-plasseringen som vises i Plassering-kolonnen for Exchange-kontoen.

   eller

  • Endre plassering for hvorfrakoblet Outlook-datafil (OST)-filen skal lagres. Du kan for eksempel velge en annen mappe.

   Obs!: 

   • Når du angir en ny mappeplassering, opprettes en ny frakoblet Outlook-datafil (OST)-fil automatisk. Selv om det ikke er nødvendig, kan du manuelt flytte den eksisterende filen til den nye mappen for å unngå nedlastingstiden som kreves for å opprette filen på nytt.

   • En frakoblet Outlook-datafil (OST) brukes også for Outlook Connector. Kan ikke flytte disse filene.

Flytte eller opprette en frakoblet Outlook-datafil (OST)

Nå som du har oppdaget plasseringen, den fullstendige banen, til frakoblet Outlook-datafil (OST), kan du flytte den eller opprette en ny fil.

 1. Åpne dialogboksen Kontoinnstillinger, og velg Datafiler-fanen.

 2. Velg Exchange-kontoen, og velg deretter Innstillinger.

  Endre datafilinnstillingene for en Exchange-konto i Kontoinnstillinger

 3. Fjern merket i avmerkingsboksen Bruk bufret Exchange-modusAvansert-fanen, og velg OK.

 4. Velg OK når du blir bedt om det, og velg deretter Innstillinger.

 5. Velg Innstillinger for Outlook-datafiler > Deaktivere frakoblet bruk > JaAvansert-fanen.

  Obs!: Hvis Deaktiver frakoblet bruk-knappen er utilgjengelig, kan du gå tilbake til trinn 3 og fjerne merket i avmerkingsboksen Bruk bufret Exchange-modus.

 6. Velg Innstillinger for Outlook-datafiler, og gjør deretter ett av følgende:

  • Jeg vil opprette en fil (standard)   
   Velg Bla gjennom, Velg mappen der du vil lagre frakoblet Outlook-datafil (OST), og velg deretter Åpne.

  • Jeg ønsker å flytte den gamle filen   
   Velg Bla gjennom, velg frakoblet Outlook-datafil (OST) du flyttet til en ny mappeplassering, og velg deretter Åpne.

 7. Velg OK.

 8. Merk av i avmerkingsboksen Bruk bufret Exchange-modus, og velg OKAvansert -fanen. Velg deretter OK når du blir bedt om å starte på nytt Outlook.

 9. Lukk dialogboksene forKontoinnstillinger og Oppsett av e-post.

 10. Velg OK i E-post-dialogboksen.

Obs!: Den gamle filen blir ikke slettet når en ny frakoblet Outlook-datafil (OST) opprettes. Du kan slette den gamle filen.

Se også

Opprette en Outlook-datafil (PST) for å lagre informasjon

Importere e-post, kontakter og kalender fra en Outlook .pst-fil

Innføring i datafiler (.PST og .OST) for Outlook 2010

Om flytting av datafiler i Outlook 2007

Hvis du flytter til en ny datamaskin eller skal installere all programvaren på nytt på en ny harddisk eller en harddisk som er formatert på nytt, må du installere Outlook 2007 på nytt. Denne artikkelen forklarer hvordan du kan se de gamle e-postmeldingene i den nye installasjonen.

Viktig!: Ikke bruk fremgangsmåten i denne artikkelen til å flytte en frakoblet Outlook-datafil (.OST) fra én datamaskin til en annen. Disse instruksjonene er bare for filer i Personlige mapper (.PST). Hvis du vil ha mer informasjon om disse to typene Outlook-filer, kan du se Innføring i Outlook-datafiler. Kopiering av annen konfigurasjonsinformasjon, som for eksempel regler, sende/motta grupper, kontoinnstillinger og autofullføre forslag dekkes ikke i denne artikkelen.

Advarsel!: Det forutsettes at du vet hvordan du sikkerhetskopierer Outlook-datafilene, og at du har gjort dette allerede. Ikke formater en harddisk som inneholder Outlook-datafilene dine, før du først har sikkerhetskopiert dataene til en annen harddisk, nettverksstasjon eller et annet flyttbart media. Dataene på harddisken slettes permanent ved formatering av harddisken. I tillegg til datafilene finnes det gjerne andre konfigurasjonsfiler du kanskje vil sikkerhetskopiere.

Hvor er e-postmeldingene dine lagret?

Hvor er e-postmeldingene dine lagret? Beholdes meldingene på e-postserveren eller lokalt på datamaskinen i en Outlook-datafil? Svaret avhenger av hvilken type e-postkonto du har og hvordan du har konfigurert kontoen i Outlook. Stedet der nye meldinger lagres, defineres som standard leveringsplassering.

 • Microsoft Exchange-konto   

  Hvis du bruker en Exchange-konto, blir e-postmeldinger, kalendere, kontakter og andre elementer vanligvis levert til og lagret i postboks på serveren som kjører Exchange. Når du installerer Outlook på en ny datamaskin og konfigurerer en Exchange-konto, er alle elementene på serveren som kjører Exchange, tilgjengelige igjen. Resten av informasjonen i denne artikkelen gjelder ikke for deg, med mindre du har opprettet et arkiv eller lokale datafiler eller har angitt at Exchange-meldingene skal leveres til en lokal datafil.

  Exchange-kontoer lar deg også arbeide i frakoblet modus og bruke bufret Exchange-modus. Hvis du bruker én av disse funksjonene, beholdes lokale kopier av elementene på datamaskinen i mappen Frakoblede filer (.OST). .OST-filen er synkronisert med elementene på serveren som kjører Exchange med jevne mellomrom. Siden dataene beholdes på serveren som kjører Exchange, kan du gjenopprette denne .OST-filen på den nye datamaskinen uten å sikkerhetskopiere den.

  • Finn ut om bufret Exchange-modus er aktivert    

   1. Klikk på E-postkontoer Verktøy -menyen.

   2. Velg Exchange-kontoen, og klikk deretter påEndre.

   3. Hvis avmerkingsboksen Bruk bufret Exchange-modus er merket av under Microsoft Exchange Server, er bufret Exchange-modus aktivert.

    Alternativt kan du flytte eller arkivere Exchange-kontoelementer til en PST-fil. Du kan også konfigurere Outlook til å levere nye elementer til en .PST-fil i stedet for å beholde elementene på serveren. Du må sikkerhetskopiere disse .PST-filene i tillegg til å koble dem til den nye Outlook-installasjonen på nytt.

  • Finn ut om standard leveringsplassering er en .PST-fil    

   1. Klikk på E-postkontoer Verktøy -menyen.

   2. Bekreft standard leveringsplassering som er oppført under Valgte e-postkontoer leverer nye e-postmeldinger til følgende sted.

    Obs!: Levering av ny e-post til en Exchange-postboks vises vanligvis som Postboks – < brukernavn > eller bare brukernavnet ditt. Levering av ny e-post til en .PST-fil vises som Personlige mapper eller et egendefinert visningsnavn som du har angitt for .PST-filen.

 • POP3, IMAP og HTTP-kontoer    

  Hvis du bruker en e-postkonto for POP3, som er én av de vanligste kontotypene for personlig e-post, blir e-postmeldingene lastet ned fra POP3-e-postserveren hos Internett-leverandøren (ISP) til datamaskinen og levert til og lagret lokalt i en fil kalt Personlige mapper (.PST) med navnet Outlook.PST. Outlook.PST er standard datafilnavn. Filen er lagret på følgende stasjon: \Dokumenter og innstillinger\<bruker>\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook-mappe

  IMAP- og HTTP-kontoer lagrer e-postmeldinger på en server på samme måte som en Exchange-konto. Som med alle typer Outlook e-postkontoer, kan du velge å arkivere eller flytte elementer fra serveren til en lokal PST-fil. Hvis du har arkivert eller flyttet elementer fra serveren til en lokal PST-fil, må du sikkerhetskopiere PST-filen og deretter koble til den på nytt i den nye installasjonen av Outlook. Hvis du har beholdt alt på serveren etter at du har brukt veiviseren for e-postkontoer til å konfigurere IMAP- eller HTTP-kontoen, vil alle elementene på e-postserveren være tilgjengelige i Outlook igjen.

Flytte en Outlook-datafil fra én datamaskin til en annen

Du har installert Outlook på en ny datamaskin eller en ny harddisk og er klar til å begynne å bruke de gamle dataene.

 • Bruke Windows Utforsker til å kopiere hver fil kalt Personlige mapper (.PST) fra sikkerhetskopien (nettverksstasjon eller flyttbart media, som for eksempel en CD, DVD eller bærbar harddisk) til følgende < stasjon >: \Dokumenter og innstillinger\ < bruker > \Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook-mappe.

Selv om du kan ha datafiler i hvilken som helst mappe, er dette standardplasseringen som Outlook bruker når du oppretter .PST-filer.

Obs!: Denne plasseringen er en skjult mappe. Hvis du vil bruke Windows Utforsker til å navigere til denne mappen, må du først slå på visningen av skjulte mapper. Klikk på Mappealternativer i Verktøy-menyen i Windows Utforsker. Velg Vis skjulte filer og mapperVis-fanen under Avanserte innstillinger under Filer og mapper under Skjulte filer og mapper. Hvis du vil se alle filtypene, fjerner du merket i avmerkingsboksen Skjul kjente filtyper. Skjulte mapper vises nedtonet for å angi at de ikke er vanlige mapper.

Du blir bedt om kontoinformasjonen for e-postkontoen første gang du starter Outlook. Avhengig av hvilken kontotype du bruker, kan det hende Outlook oppretter en ny datafil som i Outlook kalles en fil med Personlige mapper (.PST). Det er bra hvis du er en ny bruker, men sannsynligvis ikke det du ønsker hvis du allerede er en Outlook-bruker, fikk e-postmeldingene levert til en .PST-fil og vil fortsette å bruke den .PST-filen. Du kan fremdeles få tilgang til de opprinnelige dataene, men først må du fullføre konfigurasjonen av Outlook ved å svare på spørsmålene du blir bedt om å svare på. Så snart du er i Outlook, finnes det noen viktige trinn for å få tilbake gamle data og deretter passe på at nye meldinger leveres til samme .PST-fil som du brukte tidligere.

Hvis du bruker en POP3-konto eller du konfigurerer Exchange-kontoen til å levere til en lokal fil med Personlige mapper (.PST), må du konfigurere Outlook til å åpne filen.

 1. Pek på ÅpneFil-menyen, og klikk deretter på Outlook-datafil.

 2. Klikk på .PST-filen du vil åpne, og klikk deretter på OK.

Navnet på mappen som er tilknyttet datafilen, vises i mappelisten i navigasjonsruten. Hvis du aldri har endret visningsnavnet, er det standardnavnet fremdeles Personlige mapper.

Du er halvveis i mål. Nå har du sannsynligvis to personlige mapper oppført i navigasjonsruten. Den første ble opprettet av Outlook når du først startet Outlook og gav informasjon om kontoen din. Den andre mappen inneholder de gamle dataene. Du kan kontrollere at de opprinnelige dataene er tilbake i Outlook ved å vise innboksen eller undermappene under en av oppføringene. Du skal kunne se alle de gamle elementene.

Hvis du ser to oppføringer kalt Personlige mapper i navigasjonsruten, anbefaler vi at du følger hurtigtrinnene i inndelingen Tilpasse visningsnavnet til datafilen for å forsikre deg om at den neste prosedyren blir enklere. Hvis du bare ser én rotmappe kalt Personlige mapper, hopper du videre til inndelingen Levere meldinger til tidligere brukte PST-filer.

Hvis du beholdt standardinnstillingene og sitter igjen med to sett med personlige mapper, kan dette være forvirrende. Du har to datafiler: Filen som ble opprettet da du startet Outlook for første gang og den gamle datafilen som nettopp ble lagt til. Dette er et godt tidspunkt for å tilpasse visningsnavnet så du unngår forvirring.

 1. Høyreklikk på Personlige mapper i navigasjonsruten, og klikk deretter på Egenskaper for Personlige mapper.

 2. Klikk på Avansert.

 3. Skriv inn et navn som gir mening for deg, for eksempel Mine meldinger, i tekstboksen Navn.

 4. Klikk på OK to ganger.

Nå vises den øverste mappen Mine meldinger i navigasjonsruten. Du vil alltid raskt kunne skille datafilen fra andre filer.

Tips!: Det er også nyttig å tilpasse filnavnene hvis du har flere .PST-filarkiver. Hvis du for eksempel oppretter en månedlig .PST-fil for å lagre alle de sendte elementene for denne måneden, kan du gi visningsnavnet nytt navn fra Personlige mapper til noe mer brukervennlig, for eksempel Sendt e-post-arkiv, desember 2007.

Du kan bruke én eller flere PST-filer, men nye meldinger kan bare leveres til én fil.

Nå som de gamle elementene er tilgjengelige i Outlook, må du fortelle Outlook hvilken datafil som er den primære datafilen, og at alle nye elementer skal gå til innboksen i den .PST-filen. Filen eller postboksen der de nye meldingene leveres, er definert som standard leveringsplassering.

 1. Klikk på KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

 2. Velg den nye e-postkontoen på E-post-fanen, og klikk deretter på Endre mappe.

 3. Velg innboksen til den gamle .PST-filen i dialogboksen Ny leveringsplassering for e-post.

 4. Klikk påFullfør.

 5. Avslutt, og start Outlook på nytt.

Det kan hende du ønsker å forkaste Personlige mapper-filen som ble opprettet da du konfigurerte Outlook. Før du fortsetter, er det svært viktig at du først klikker på Innboks for filen kalt Personlige mapper og kontrollerer at ingen nye elementer er plassert i innboksen hittil. Du kan klikke og dra alle elementer fra innboksen til den nye .PST-filen til den gamle .PST-filen. Høyreklikk på den Personlige mapper-filen du vil forkaste, og klikk deretter på Lukk Personlige mapper. Hvis alternativet Lukk Personlige mapper ikke er tilgjengelig, prøver du enten å fjerne .PST-filen som Outlook opprettet da du startet Outlook første gang eller standard leveringsplassering fremdeles peker på feil fil. Sørg for at du prøver å fjerne den Personlige mapper-filen som ikke inneholder noen av elementene dine, eller gjenta trinnene i inndelingen Levere meldinger til den tidligere brukte .PST-filen for å endre standard leveringsplassering.

Lukking av en .PST-fil hverken sletter eller fjerner elementer fra filen. Filen vises ikke lenger i navigasjonsruten. Du kan alltid legge til en hvilken som helst .PST-fil til visningen igjen:

 1. Pek på ÅpneFil-menyen, og klikk deretter på Outlook-datafil.

 2. Klikk på .PST-filen du vil åpne, og klikk deretter på OK.

Se også

Innføring i Outlook-datafiler

Importere e-post, kontakter og kalender fra en Outlook .pst-fil

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×