Komme i gang

Flytte eller kopiere regneark eller regnearkdata

Flytte eller kopiere regneark eller regnearkdata

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke kommandoen Flytt eller kopier ark til å flytte eller kopiere hele regneark (kalles også ark) til andre plasserringer i den samme eller i en annen arbeidsbok. Du kan bruke kommandoene Klipp ut og Kopier til å flytte eller kopiere en del av dataene til andre regneark eller arbeidsbøker.

 1. Merk regnearkene du vil flytte eller kopiere. Hvis du vil flytte eller kopiere mer enn ett, trykker du på og holder nede CTRL og klikker deretter på fanene for regnearkene du vil kopiere.

  Obs!    Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke på et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, høyreklikker du på fanen for et merket regneark og klikker på Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.

 2. Velg Hjem > Format > Flytt eller kopier ark. Du kan også høyreklikke på en merket arkfane og deretter klikke på Flytt eller kopier.

  Flytt eller kopier ark
 3. I dialogboksen Flytt eller kopier klikker du på arket som skal være etter arket du har flyttet eller kopiert.

  Flytt eller kopier dialogboks

  Du kan også klikke på (Flytt til slutten) for å sette det inn etter det siste arket i arbeidsboken.

 4. Merk av for Lag en kopi i dialogboksen Flytt eller kopier hvis du vil kopiere arkene i stedet for å flytte dem.

  Når du lager en kopi av regnearket, kopieres regnearket i arbeidsboken, og arknavnet forteller deg at det er en kopi. Den første kopien du lager av Ark1 heter for eksempel Ark1 (2).

Notater og tips

 • Hvis du ikke ser arbeidsboken som du vil kopiere til, kan du se Flytte eller kopiere en del av et regneark til et annet regneark.

 • Når du skal flytte ark i den aktive arbeidsboken, kan du dra de merkede arkene langs raden med arkfaner. Hvis du vil kopiere arkene, holder du nede CTRL og drar deretter arkene. Slipp museknappen før du slipper CTRL-tasten.

 • Du kan gi nytt navn til det flyttede eller kopierte regnearket ved å høyreklikke på arkfanen, klikke på Gi nytt navn og deretter skrive inn det nye navnet i arkfanen. (Alternativt kan du dobbeltklikke på arkfanen og deretter redigere navnet.)

 • Klikk Kategorifarge hvis du vil endre fargen til arkfanen, og klikk deretter fargen du vil bruke.

  Fanefarge
 • Vær oppmerksom på at beregninger eller diagrammer som er basert på regnearkdata, kan bli unøyaktige hvis du flytter regnearket. Hvis et flyttet eller kopiert regneark settes inn mellom ark som refereres til av en 3D-formel, kan også data på det regnearket utilsiktet inkluderes i beregningen.

 1. Hvis du vil flytte eller kopiere regneark til en annen arbeidsbok, må du påse at arbeidsboken du skal flytte eller kopiere til, er åpen i samme forekomst av Microsoft Excel.

  Obs!: Du kan ikke flytte eller kopiere regneark mellom arbeidsbøker som er åpne i separate forekomster av Excel. Hvis en arbeidsbok er åpnet i en separat forekomst av Excel – dette kan for eksempel skje når du åpner arbeidsboken fra et Windows SharePoint Services-område – må du sørge for at du åpner arbeidsboken i samme forekomst av Excel i stedet ved å finne den i dialogboksen Åpne (kategorien Fil, Åpne).

 2. Merk regnearkene du vil flytte eller kopiere. Hvis du vil flytte eller kopiere mer enn ett, trykker du på og holder nede CTRL og klikker deretter på fanene for regnearkene du vil kopiere. Hvis du vil merke alle arkene, høyreklikker du på en arkfane og klikker deretter på Merk alle arkene.

  Obs!: Når flere regneark er valgt, vises [gruppe] på tittellinjen øverst i regnearket. Hvis du vil oppheve merking av flere regneark i en arbeidsbok, klikker du en hvilken som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede ark er synlige, høyreklikker du arkfanen for et merket ark, og klikk deretter Ark på hurtigmenyen.

 3. Velg Hjem > Format > Flytt eller kopier ark. Du kan også høyreklikke på en merket arkfane og deretter klikke på Flytt eller kopier.

 4. I dialogboksen Flytt eller kopier klikker du på arbeidsboken du vil flytte eller kopiere de merkede arkene til. Du kan også klikke på Ny bok for å flytte eller kopiere de merkede arkene til en ny arbeidsbok.

 5. I Før ark-listen klikker du på arket som skal være etter arket du har flyttet eller kopiert. Du kan også klikke på (flytt til slutten) for å sette det inn etter det siste arket i arbeidsboken.

 6. Merk av for Lag en kopi i dialogboksen Flytt eller kopier hvis du vil kopiere arkene i stedet for å flytte dem.

  Når du lager en kopi av regnearket, kopieres regnearket i arbeidsboken du skal kopiere til. Når du flytter et regneark, fjernes regnearket fra den opprinnelige arbeidsboken og vises kun i arbeidsboken du flytter til.

Notater og tips

 • Du kan gi nytt navn til det flyttede eller kopierte regnearket i arbeidsboken du flytter eller kopierer til ved å høyreklikke arkfanen, klikke Gi nytt navn og deretter skrive det nye navnet i arkfanen.

 • Klikk Kategorifarge hvis du vil endre fargen til arkfanen, og klikk deretter fargen du vil bruke.

 • Regneark som du flytter eller kopierer til en annen arbeidsbok, bruker temaskriftene, fargene og effektene som brukes i arbeidsboken du flytter eller kopierer til.

 1. Merk dataene du vil flytte eller kopiere i et regneark.

  Obs!: Hvis det merkede området inneholder skjulte rader eller kolonner, kopieres også dataene i de skjulte radene og kolonnene. Du må kanskje midlertidig vise rader eller kolonner du ikke vil ta med, og deretter merke hvert av dataområdene du vil flytte eller kopiere, i separate operasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise eller skjule rader og kolonner.

 2. Hvis du vil flytte data, trykker du på CTRL + X. Hvis du vil kopiere, trykker du på CTRL + C.

 3. Gå til regnearket der du vil lime inn dataene. Arket kan være i den samme arbeidsboken eller en annen.

 4. Merk cellen øverst til venstre i området der du vil lime inn dataene.

  Obs!: Dataene i innlimingsområdet blir skrevet over. Hvis innlimingsområdet inneholder skjulte rader og kolonner, vil du kanskje også måtte vise innlimingsområdet for å se alle de kopierte cellene.

 5. Trykk på CTRL + V.

Notater og tips

 • Før du limer inn, kan du også trykke på CTRL + ALT + V (Ctrl, alternativ, V på Mac) og deretter velge et alternativ som kolonnebredder, for å lime inn bredden på de opprinnelige dataene. Eller velg Verdier slik at du bare limer inn verdiene, og ikke formlene, til de opprinnelige dataene.

 • Som standard vises knappen Alternativer for innliming i regneark i Excel for å gi deg spesialalternativer når du limer inn celler, for eksempel Behold kildeformatering. Hvis du ikke vil at Excel skal vise denne knappen hver gang du limer inn celler, kan du deaktivere alternativet. (På Fil-fanen på båndet øverst i arbeidsboken klikker du på Alternativer, Avansert-kategorien og bruker avmerkingsboksen Vis knappen for innlimingsalternativer når innhold limes inn under Klipp ut, kopier og lim inn).

 • Når du kopierer celler, justeres cellereferanser automatisk. Når du flytter celler, justeres derimot ikke cellereferansene, og innholdet i disse cellene og i eventuelle celler som peker til dem, kan bli vist som referansefeil. I så fall må du justere referansene manuelt.

I Excel Online, kan du duplisere (eller kopiere) regneark i den gjeldende arbeidsboken. Bare høyreklikker du kategorinavnet på nederst på arket og klikke Kopier.

Obs!: Du kan få en feilmelding når du prøver å duplisere et regneark som inneholder et diagram, bildet eller figuren. Hvis du får en feil, kan du kopiere arket manuelt.

Hvis du har elementene i regnearket som forstyrre kopiere det, kan du likevel opprette en kopi av regnearket manuelt ved å kopiere alle dataene og lime det inn i et nytt ark. Her får du vite hvordan:

 1. Velg alle dataene i regnearket.

  Hurtigtast: Trykk Ctrl + mellomrom, på tastaturet, og trykk deretter SKIFT + mellomrom.

 2. Kopier alle dataene på arket ved å trykke Ctrl+C.

 3. Klikk plusstegnet for å legge til et tomt regneark.

  Knapp for å legge til et nytt ark

 4. Klikk den første cellen i det nye arket og trykk Ctrl + V for å lime inn dataene.

  Obs!: Du mister all betinget formatering brukt på cellene når du limer dem inn i det nye regnearket.

I Excel Online alternativet for å flytte eller kopiere et ark er ikke tilgjengelig når du høyreklikker en arkfane, som i skrivebordsversjonen av Excel. I Excel Online, kan du oppnå det samme resultatet ved å kopiere alle dataene i regnearket og lime det inn i et tomt regneark i den andre arbeidsboken.

Følg denne fremgangsmåten for å flytte eller kopiere et regneark til en annen arbeidsbok i Excel Online:

 1. Velg alle dataene i regnearket.

  Hurtigtast: Trykk Ctrl + mellomrom, på tastaturet, og trykk deretter SKIFT + mellomrom.

 2. Kopier alle dataene på arket ved å trykke Ctrl+C.

 3. Åpne arbeidsboken der du vil lime inn dataene, og deretter klikker du + på statuslinjen for å legge til et tomt regneark.

  Knapp for å legge til et nytt ark
 4. Klikk den første cellen i det nye regnearket, og trykk deretter Ctrl + V for å lime inn dataene i regnearket.

  Obs!: Du mister all betinget formatering brukt på cellene når du limer dem inn i den andre arbeidsboken.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×