Flytte eller kopiere filer i SharePoint

Flytte eller kopiere filer i SharePoint

Kopier

 1. Merk elementene du vil kopiere, og klikk deretter Kopier til. Eller velg mer utvidet meny >kopiere til for elementet.

  Kopier til knapp på hovedmenyen

  Obs!: Bytt til moderne opplevelse Hvis Kopier til ikke er tilgjengelig.

 2. Velg plasseringen du vil at en kopi av filene, mappene eller koblingene skal sendes til, under Velg et mål. Hvis du kopierer til et annet område eller sekundært område og ikke ser det oppførte, klikker du Bla gjennom områder for å se hele listen over områder du kan kopiere til.

  Obs!: Hvis du ikke ser andre områder som er oppført når du kopierer elementer, tillater ikke organisasjonen kopiering på tvers av nett steder. Hvis du er en SharePoint administrator eller global administrator for organisasjonen, kan du se tillate eller hindre egen definert skript for å lære hvordan du aktiverer kopiering på tvers av områder i SharePoint administrasjons senteret.

  Skjermbilde av Velger et mål, når noen kopierer filer fra OneDrive for Business til et SharePoint-område.

  Hvis du vil opprette en ny mappe du vil kopiere filene til, velger du en plassering i mappe hierarkiet og klikker ny mappe.

 3. Skriv inn navnet på den nye mappen i tekst boksen.

  Skjermbilde av valg av plassering når en fil kopieres til SharePoint

 4. Klikk merket, og klikk deretter Kopier her.

  Dokumentbibliotek – Ny kopi til mappe

Obs!: 

Flytte

 1. Merk elementene du vil flytte.

 2. Klikk Flytt til i hovedmenyen øverst på siden. Hvis du ikke ser Flytt til, kan du klikke ellipsene (...) på hovedmenyen og deretter Flytt til.

  Flytt til-knapp på hovedmenyen

  Obs!: Bytt til moderne opplevelse Hvis Flytt til ikke er tilgjengelig.

 3. Velg den nye plasseringen i dokumentbiblioteket der du vil lagre filene, i Velg et mål-ruten, og likk Flytt hit.

  Obs!: Flytting av filer på tvers av nett steder er for øyeblikket tilgjengelig i det aktuelle Utgivelses programmet.

  Skjerm bilde av flytte panelet i dokument biblioteket

  Du kan også klikke Ny mappe i Velg mål-ruten og legge til en ny mappe i dokumentbiblioteket, samt flytte elementet til den nye mappen. Skriv inn navnet på den nye mappen i tekstboksen, velg avmerkingen, og klikk deretter Flytt hit.

  Opprett mappe-felt med avmerkingsboks uthevet

Obs!: 

Kopier

 1. Merk elementene du vil kopiere, og klikk deretter Kopier til. Eller velg mer utvidet meny >kopiere til for elementet.

  Kopier til knapp på hovedmenyen

  Obs!: Kopier til er ikke tilgjengelig hvis du bruker den klassiske opplevelsen av SharePoint.

 2. Velg plasseringen der du vil ha en kopi av filene eller mappene, under Velg et mål.

  Velg mål

  Hvis du vil opprette en ny mappe å kopiere filene til, klikker du ny mappe.

 3. Skriv inn navnet på den nye mappen i tekst boksen.

  Skriv inn navnet på den nye mappen

 4. Klikk merket, og klikk deretter Kopier her.

Obs!: 

 • Du kan kopiere opptil 500 MB med filer og mapper på én gang.

 • Når du bruker Kopier til med dokumenter som har versjons Logg, kopieres bare den nyeste versjonen. Hvis du vil kopiere tidligere versjoner, må du gjenopprette og kopiere hver av dem. Hvis du vil ha mer informasjon om versjons kontroll, kan du se aktivere og konfigurere versjons kontroll for en liste eller et bibliotek.

Flytte

 1. Merk elementene du vil flytte.

 2. Klikk Flytt til i hovedmenyen øverst på siden. Hvis du ikke ser Flytt til, kan du klikke ellipsene (...) på hovedmenyen og deretter Flytt til.

  Flytt til-knapp på hovedmenyen

  Obs!: Gå til er ikke tilgjengelig hvis du bruker den klassiske opplevelsen av SharePoint.

 3. Velg den nye plasseringen i dokumentbiblioteket der du vil lagre filene, i Velg et mål-ruten, og likk Flytt hit.

  Flytte til mappe

  Du kan også klikke Ny mappe i Velg mål-ruten og legge til en ny mappe i dokumentbiblioteket, samt flytte elementet til den nye mappen. Skriv inn navnet på den nye mappen i tekstboksen, velg avmerkingen, og klikk deretter Flytt hit.

  Opprett en ny mappe du vil flytte til

Obs!: Når du bruker Flytt til, kopieres loggen til dokumentet til det nye målet. Hvis du vil ha mer informasjon om versjons kontroll, kan du se aktivere og konfigurere versjons kontroll for en liste eller et bibliotek

Kopiere en fil til et annet bibliotek i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

SharePoint Server 2016 og 2013 gir Send til -alternativet for kopiering til et annet bibliotek eller sted. Send til kopierer én fil om gangen til et annet bibliotek. Send til , gir deg ikke mulighet til å kopiere mapper. Mål kopien vil ha en kobling til den opprinnelige filen.

Obs!: Send for å kopiere den publiserte versjonen av et dokument. Hvis du vil ha mer informasjon om versjoner, kan du se Hvordan fungerer versjons kontroll i en liste eller et bibliotek?.

 1. I et dokument bibliotek klikker du til venstre for fil navnet for å velge en fil.

  Velg en fil ved å klikke merket til venstre for navnet
 2. Klikk filer > Send til i Kopier -delen på båndet. Alternativet er tilgjengelig når det er en, og bare én, fil er valgt.

 3. Velg Kopier eller en annen plassering.

  Bånd med Send til-meny med Kopier valgt
 4. Gjør et av følgende:

  • Når mål dokument biblioteket eller mappe feltet vises, skal det ha primær NETTa dressen til nettstedet. Hvis dette er tilfelle, går du til slutten av den og skriver inn navnet på biblioteket du vil kopiere filen til.

  • Hvis biblioteket du vil sende filen til, er på hurtigst Art linjen, høyre klikker du navnet på biblioteket og velger Kopier snarvei.

   Høyreklikk biblioteket i Hurtigstart, og velg Kopier snarvei

   Lim inn URL-adressen for mål biblioteket i mål dokument biblioteket eller mappe feltet i dialog boksen Kopier .

  • Hvis du ikke kan få de tidligere metodene til å fungere, kan du prøve denne midlertidige løsningen:

   Åpne dokument biblioteket du vil sende filene til, og kopier adressen fra adresse linjen. Det kan hende du må redigere Netta dressen for å fjerne ekstra tegn.

   Lim inn Netta dressen i notis blokk, og Fjern innholdet etter navnet på biblioteket du vil kopiere til, som vist i denne illustrasjonen.

   Hvilket diagram du vil fjerne fra URL-adressen som skal brukes med kopier til

   1. Den primære Netta dressen for biblioteket.

   2. Navnet på biblioteket, med% 20 tegn, erstatter mellomrom i navnet.

   3. Ekstra innhold er ikke nødvendig. Slett denne delen.

   Obs!: Noen nettadresser overskrider 255 tegn, og kan ikke brukes. Hvis du kan, bruker du hurtigst Art linjen eller legger til navnet på biblioteket i den primære URL-adressen i mål feltet for å få snarveien, siden adresse linjen kan inneholde mer innhold.

 5. Kontroller URL-måladressen med (Klikk her for å teste). Målbiblioteket åpnes da i en annen fane eller et annet vindu. Du kan la fanen eller vinduet være åpent for å kontrollere kopien senere, eller du kan lukke den.

  Kopier-dialogboks med nettadresse valgt.
 6. Hvis du vil at kopien skal ha et annet filnavn, kan du skrive det inn i det valgfrie Filnavn for kopi-feltet.

 7. Valgfritt kan du også spørre forfatteren om å sende ut oppdateringer når filen er sjekket inn, eller sette opp et varsel på kildedokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om varsler, kan du se Opprette et varsel

 8. Klikk OK når du er ferdig. Klikk OKKopieringsfremdrift-siden for å starte kopieringen.

 9. Hvis kopieringen var vellykket, klikker du Ferdig. Hvis ikke, noter feilen og korriger den.

  Kopiere fremdrift med Ferdig uthevet
 10. Kontroller for å være sikker på at filen ble kopiert til det nye målet. Hvis du vil slette kilde kopien, må du oppheve koblingen av kopien og deretter slette den.

Oppdatere kopier fra siden Behandle kopier i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

Hvis en fil ble kopiert til én eller flere forskjellige biblioteker, kan du oppdatere alle de ulike kopiene fra ett sted på Behandle kopier-siden, som er tilgjengelige fra en hvilken som helst kopi av et element.

 1. Hvis biblioteket som inneholder en kopi du ønsker å oppdatere, ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du innstillinger Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. , område innhold, og deretter klikker du navnet på biblioteket.

 2. Klikk til venstre for navnet på filen du vil oppdatere for å merke den, og klikk deretter på filer -fanen.

  Filer-fanen på båndet
 3. Klikk Behandle kopierpå båndet.

  Behandle kopier på kilde båndet
 4. Hvis du vil oppdatere alle kopier som allerede ber om oppdateringer, klikker du Oppdater kopier.

  Oppdatere alle kopier av filen
 5. Velg kopiene du vil oppdatere under Kopier i Mål-delen, og klikk deretter OK.

  Velg hvilke mål kopier som skal oppdateres

  Obs!: Hvis du vil oppdatere kopier som er oppført på siden Behandle kopier under Kopier som ikke spør etter oppdateringer, må du først endre oppdateringsinnstillingene for disse kopiene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Endre innstillingene for en kopi for å få den til å be om oppdateringer.

Til toppen av siden

Endre innstillingene for en kopi for å be om oppdateringer i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

Hvis du opprettet en kopi av en fil ved hjelp av Send til-kommandoen, og du ikke valgte å bli varslet om oppdateringer, kan ikke denne kopien motta oppdateringer fra kildefilen. Du kan endre denne innstillingen, og gjøre den tilgjengelig for oppdateringer.

 1. Hvis biblioteket som inneholder en kopi du ønsker å oppdatere, ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du innstillinger Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. , klikker område innholdog klikker deretter navnet på biblioteket.

 2. Klikk til venstre for navnet på filen du vil oppdatere for å merke den, og klikk deretter på filer -fanen.

  Filer-fanen på båndet
 3. Klikk gå til kildei Kopier -delen på båndet.

  Gå til kilde fra fanen filer på båndet
 4. Klikk Behandle kopierpå båndet.

  Behandle kopier på kilde båndet
 5. Klikk Rediger ved siden av elementet.

  Klikk Rediger i behandle filer-vinduet
 6. Klikk Ja under be forfatteren om å sende ut oppdateringer når dokumentet sjekkes inn?i Oppdatering-delen.

  Klikk Ja i boksen be forfatteren om å sende ut oppdateringer når dokumentet er sjekket inn-delen
 7. Klikk på OK.

Til toppen av siden

Koble fra en kopi fra kilden, og slett den i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

Hvis du vil slette permanent et element som er en kopi av et annet element, må du først forsikre deg om at elementet er fjernet fra listen over kildefilelementer som skal oppdateres. I motsatt fall, kan elementet bli opprettet på nytt hver gang noen velger å oppdatere eksisterende kopier av kildefilen. Det anbefales også at du opphever koblingen mellom kopien og kildefilen. Når du har opphevet koblingen mellom kildefilen og kopien, kan du slette kopien.

 1. Hvis biblioteket som inneholder en kopi du ønsker å oppdatere, ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du innstillinger Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. , klikker område innholdog klikker deretter navnet på biblioteket.

 2. Klikk til venstre for navnet på filen du vil oppdatere for å merke den, og klikk deretter på filer -fanen.

  Filer-fanen på båndet
 3. Klikk gå til kildei Kopier -delen på båndet.

  Gå til kilde fra fanen filer på båndet
 4. Klikk Behandle kopierpå båndet.

  Behandle kopier på kilde båndet
 5. Klikk Rediger ved siden av elementet.

  Klikk Rediger i behandle filer-vinduet
 6. Klikk Fjern kobling.

  Klikk Fjern kobling
 7. Klikk OKi bekreftelses dialog boksen.

  Dialog boksen Fjern koblings bekreftelse

  Denne handlingen fjerner kopien fra listen over kopier som kan oppdateres fra kildefilen.

 8. Gå tilbake til biblioteket som inneholder kopien som du vil koble fra kildefilen.

 9. Høyre klikk navnet på kopien du vil oppheve koblingen til, og klikk deretter Egenskaper.

 10. Klikk Koble fra øverst på siden, og klikk deretter OK.

  Koble fra egenskaper

  Denne handlingen fjerner koblingen mellom kopien og den overordnede kildefilen.

 11. Hvis du vil slette, høyre klikker du navnet på kopien, klikker Slett, og deretter klikker du OK.

Til toppen av siden

Bruke Send til-kommandoen i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

Når en fil kopieres ved hjelp av Send til, beholder kopien en relasjon med kilde filen, og du kan velge å oppdatere denne kopien med eventuelle endringer som er gjort i kilde filen. I tillegg, hvis kopien og kildefilen deler felles kolonner eller felt, oppdateres disse kolonnene eller feltene også når kopien oppdateres.

Send til-kommandoen gjør det enklere å vedlikeholde filer på tvers av biblioteker og områder i en organisasjon, fordi når filene er kopiert ved hjelp av Send til-kommandoen, sporer serveren relasjonen mellom kildefil og alle dens kopier. Brukere kan se og administrere alle kopier av et element sentralt fra siden Behandle kopier, der de kan se hvilke kopier som ber om oppdateringer, endre innstillinger for kopioppdateringer, oppdatere kopiene eller opprette nye kopier.

Obs!: 

 • Som standard kan du bruke Send til -kommandoen til å kopiere filer til biblioteker i en nettsteds samling. Hvis du kopierer filer fra en klient data maskin som har et program som er kompatibelt med SharePoint, for eksempel Word, og en nett leser som støtter Microsoft ActiveX-kontroller, for eksempel Internet Explorer, kan du bruke kommandoen Send til til å kopiere filer som ikke bare finnes mellom biblioteker i en nettsteds samling, men også mellom forskjellige nett programmer. Hvis du kopierer filer fra nett leseren på en klient data maskin som ikke støtter ActiveX-kontroller, kan du bare kopiere filer til biblioteker i nettsteds samlinger som deler samme domene navn som kilde biblioteket. Microsoft Edge, Mozilla FireFox og Google Chrome støtter ikke ActiveX-kontroller.

 • Hvis du trenger å kopiere filer til et område som har aktivert godkjenning av skjemaer, eller er et sikkert område (for eksempel et område med en nettadresse som begynner med https://), må du legge til kopieringsmålet i listen over klarerte områder i nettleseren.

Til toppen av siden

Kopiere en fil til et forhånds definert mål i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

Hvis et Send til-mål allerede er angitt for biblioteket, kan du kopiere filer fra dette biblioteket til et annet bibliotek ved hjelp av Send til-kommandoen.

 1. Hvis biblioteket som inneholder filen du ønsker å kopiere, ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du nettsteds handlinger Knapp , klikker Vis alt område innhold, og deretter klikker du navnet på biblioteket.

 2. Hold musemarkøren over navnet på filen du vil kopiere, og klikk pilen som vises. Hold musemarkøren over Send til, og klikk deretter navnet på målet du vil kopiere dokumentet eller elementet til.

  Obs!: Hvis du ikke ser navnet på et Send til-mål, kan det bety at et Send til-mål ikke er angitt for dette biblioteket, eller at du ikke innehar rett tillatelsesnivå for målbiblioteket.

  Forhåndsdefinert Send til-plassering på hurtigmenyen

 3. Hvis du vil gi nytt navn til kopien av filen, angir du inn et nytt navn under Filnavn for kopien i Mål-delen.

  1. Gjør ett av følgende i Oppdatering-delen:

   • Hvis du ønsker å bli bedt om å oppdatere alle kopier når nye versjoner av kildefilen er sjekket inn fra nettleseren, klikker du Ja.

    Hvis du velger dette alternativet, blir kopien du oppretter, merket som en kopi som ber om oppdateringer, og den oppdateres når du velger å oppdatere eksisterende kopier av en kildefilen.

    Obs!: Hvis du sjekker inn filer fra et program som er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, som eksempelvis Microsoft Office Word 2007, blir du ikke bedt om å oppdatere kopier i klientprogrammet.

   • Hvis du vil bli varslet når kildefilen er oppdatert, merker du av for Opprett et varsel for meg i kildedokumentet.

    Obs!: Du vil ikke motta e-postvarsler når kildefilen oppdateres, med mindre e-post er aktivert på serveren. Hvis du er usikker på om e-post er aktivert på serveren, kontakter du serveradministratoren.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Kopiere en fil til et mål du angir i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

Du kan bruke Send til-kommandoen for å kopiere en fil til et mål som du angir. Du må ha korrekt tillatelsesnivå for det biblioteket du vil kopiere dokumentet til.

 1. Noter Netta dressen til SharePoint biblioteket du vil kopiere filen til.

 2. Hvis biblioteket som inneholder filen du ønsker å kopiere til et nytt mål, ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du nettsteds handlinger Knapp , klikker Vis alt område innhold, og deretter klikker du navnet på biblioteket.

 3. Hold musemarkøren over filen du vil kopiere, og klikk pilen som vises. Hold musemarkøren overSend til, og klikk deretter Annen plassering.

  Sende til plassering du angir

 4. Gjør et av følgende:

  • Når mål dokument biblioteket eller mappe feltet vises, skal det ha primær NETTa dressen til nettstedet. Hvis dette er tilfelle, går du til slutten av den og skriver inn navnet på biblioteket du vil kopiere filen til. Eksempel: For å kopiere til et bestemt dokumentbibliotek, eller til en mappe i et dokumentbibliotek, angir du enten: http://servername/sitename/libraryname eller http://servername/sitename/libraryname/foldername.

  • Hvis biblioteket du vil sende filen til, er på hurtigstartlinjen, høyreklikker du navnet på biblioteket og velger Kopier snarvei.

   Høyreklikk biblioteket i Hurtigstart, og velg Kopier snarvei

   Lim inn URL-adressen for mål biblioteket i mål dokument biblioteket eller mappe feltet i dialog boksen Kopier .

  • Hvis du ikke kan få de tidligere metodene til å fungere, kan du prøve dette.

   Åpne dokument biblioteket du vil sende filene til, og kopier adressen fra adresse linjen. Det kan hende du må redigere Netta dressen for å fjerne ekstra tegn. Hvis du vil gjøre dette, kan du prøve denne midlertidige løsningen:

   Viktig!: Ikke kopier og lim inn Netta dressen for mål SharePoint biblioteket direkte fra nett leseren i denne tekst boksen, fordi denne versjonen av URL-adressen inneholder ekstra tegn som hindrer deg i å kunne kopiere en fil til mål biblioteket.

   Lim inn Netta dressen i notis blokk, og Fjern innholdet etter navnet på biblioteket du vil kopiere til, som vist i denne illustrasjonen.

   Hvilket diagram du vil fjerne fra URL-adressen som skal brukes med kopier til

   1. Den primære Netta dressen for biblioteket.

   2. Navnet på biblioteket, med% 20 tegn, erstatter mellomrom i navnet.

   3. Ekstra innhold er ikke nødvendig. Slett denne delen.

   Obs!: Noen nettadresser overskrider 255 tegn, og kan ikke brukes. Hvis du kan, bruker du hurtigst Art linjen eller legger til navnet på biblioteket i den primære URL-adressen i mål feltet for å få snarveien, siden adresse linjen kan inneholde mer innhold.

 5. Hvis du vil gi nytt navn til kopien av filen, skriver du inn et nytt navn under Filnavn for kopi.

  1. Gjør ett av følgende i Oppdatering-delen:

   • Hvis du ønsker å bli bedt om å oppdatere alle kopier når nye versjoner av kildefilen er sjekket inn fra nettleseren, klikker du Ja.

    Hvis du velger dette alternativet, blir kopien du oppretter, merket som en kopi som ber om oppdateringer, og den oppdateres når du velger å oppdatere eksisterende kopier av en kildefilen.

    Obs!: Hvis du sjekker inn filer fra et program som er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, som eksempelvis Microsoft Office Word 2007, blir du ikke bedt om å oppdatere kopier i klientprogrammet.

   • Hvis du vil bli varslet når kildefilen er oppdatert, merker du av for Opprett et varsel for meg i kildedokumentet.

    Obs!: Du vil ikke motta e-postvarsler når kildefilen oppdateres, med mindre e-post er aktivert på serveren. Hvis du er usikker på om e-post er aktivert på serveren, kontakter du serveradministratoren.

 6. Klikk på OK.

Til toppen av siden

Oppdatere kopier av en fil i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

Det er to måter du kan oppdatere kopier av et element på:

 • I en kildefil kan du bruke Send til-kommandoen for å oppdatere eksisterende kopier av et element.

 • Fra en hvilken som helst kopi av et element, kan du gå til siden Behandle kopier for å se alle eksisterende kopier. Deretter velger du kopiene du vil oppdatere.

Oppdatere kopier fra kildefilen

 1. Hvis biblioteket som inneholder filen du ønsker å oppdatere kopien av, ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du nettsteds handlinger Knapp , klikker Vis alt område innhold, og deretter klikker du navnet på biblioteket.

 2. Hold musemarkøren over navnet på filen, og klikk pilen som vises. Hold musemarkøren over Send til, og klikk deretter Annen plassering.

  Obs!: Kommandoen Eksisterende kopier vises bare hvis du valgte å bli spurt om oppdateringer første gang du brukte Send til-kommandoen til å kopiere denne kildefilen til en annen plassering.

 3. Merk av for kopiene du vil oppdatere under Kopier i Mål-delen, og klikk deretter OK.

Hvis en fil ble kopiert til én eller flere forskjellige biblioteker, kan du oppdatere alle de ulike kopiene fra ett sted på Behandle kopier-siden, som er tilgjengelige fra en hvilken som helst kopi av et element.

 1. Hvis biblioteket som inneholder en kopi du ønsker å oppdatere, ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du nettsteds handlinger Knapp , klikker Vis alt område innhold, og deretter klikker du navnet på biblioteket.

 2. Hold musemarkøren over kopien du vil oppdatere, klikk pilen som vises, og klikk deretter Gå til kildeelement.

 3. Klikk Behandle kopier.

 4. Hvis du vil oppdatere alle kopier som allerede ber om oppdateringer, klikker du Oppdater kopier.

 5. Velg kopiene du vil oppdatere under Kopier i Mål-delen, og klikk deretter OK.

  Obs!: Hvis du vil oppdatere kopier som er oppført på siden Behandle kopier under Kopier som ikke spør etter oppdateringer, må du først endre oppdateringsinnstillingene for disse kopiene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Endre innstillingene for en kopi for å få den til å be om oppdateringer.

Til toppen av siden

Endre innstillingene for en kopi for å be om oppdateringer i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

Hvis du opprettet en kopi av en fil ved hjelp av Send til-kommandoen, og du ikke valgte å bli varslet om oppdateringer, kan ikke denne kopien motta oppdateringer fra kildefilen. Du kan endre denne innstillingen, og gjøre den tilgjengelig for oppdateringer.

 1. Hvis biblioteket som inneholder en kopi du ønsker å oppdatere, ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du nettsteds handlinger Knapp , klikker Vis alt område innhold, og deretter klikker du navnet på biblioteket.

 2. Hold musemarkøren over kopien du vil oppdatere, klikk pilen som vises, og klikk deretter Gå til kildeelement.

 3. Klikk Behandle kopier.

 4. Klikk Rediger ved siden av elementet, og klikk deretter Ja under Be forfatteren om å sende ut oppdateringer når dokumentet er sjekket inn? i Oppdatering-delen.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Koble fra og slett en kopi i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

Hvis du vil slette permanent et element som er en kopi av et annet element, må du først forsikre deg om at elementet er fjernet fra listen over kildefilelementer som skal oppdateres. I motsatt fall, kan elementet bli opprettet på nytt hver gang noen velger å oppdatere eksisterende kopier av kildefilen. Det anbefales også at du opphever koblingen mellom kopien og kildefilen. Når du har opphevet koblingen mellom kildefilen og kopien, kan du slette kopien.

 1. Hvis du vil oppheve alle koblinger mellom en kildefil og kopien, kan du oppheve koblingen på følgende to måter:

  • Oppheve koblingen mellom en kopi og kildefilen, slik at kopien ikke lenger beholder koblingen til kildefilen. Hvis du gjør dette, vil kildefilen beholde en kobling til kopien, og kopien kan fortsatt oppdateres hvis noen velger å oppdatere eksisterende kopier av kildefilen.

  • Fjerne koblingen til en kopi fra kildefilen, slik at kildefilen ikke lenger oppdaterer kopien.

  1. I biblioteket som inneholder kopien du ønsker å koble fra en kildefil, holder du musemarkøren over navnet på kopien, klikker pilen som vises, og klikker deretter Gå til kildeelement.

  2. Klikk Behandle kopier.

  3. Klikk Rediger ved siden av kopien som du vil koble fra kildefilen.

  4. Klikk Fjern kobling, og klikk deretter OK.

   Denne handlingen fjerner kopien fra listen over kopier som kan oppdateres fra kildefilen.

  5. Gå tilbake til biblioteket som inneholder kopien som du vil koble fra kildefilen.

  6. Hold musemarkøren over navnet på kopien du vil koble fra, klikk pilen som vises, og klikk deretter Vis egenskaper.

  7. Klikk Koble fra øverst på siden, og klikk deretter OK.

   Denne handlingen fjerner koblingen mellom kopien og den overordnede kildefilen.

 2. Hvis du vil slette en fil, peker du på navnet på kopien i biblioteket som inneholder kopien du vil slette, klikker pilen som vises, klikker Slett, og deretter klikker du OK.

Til toppen av siden

Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon av SharePoint du bruker, kan du se hvilken versjon av SharePoint bruker jeg?.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×