Flytte eller kopiere celler, rader og kolonner

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du flytter eller kopierer rader og kolonner, flyttes eller kopieres alle data som de inneholder, inkludert formler og deres resultatverdiene, kommentarer, celleformater og skjulte celler.

Hvis cellen inneholder en formel, justeres ikke cellereferanse. Innholdet i cellen flyttede eller kopierte og eventuelle andre celler som peker på dem kan derfor ikke vise #REF! feilverdien #num!. Hvis det skjer, må du justere referansene manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Identifiser feil i formler

Du kan bruke Klipp ut-kommandoen eller Kopier-kommandoen til å flytte eller kopiere merkede celler, rader og kolonner, men du kan også flytte eller kopiere dem ved hjelp av musen.

Følg disse trinnene for å flytte eller kopiere celler:

 1. Merk cellen, raden eller kolonnen du vil flytte eller kopiere.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Klipp ut Knapp for å flytte rader eller kolonner, i kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen.

   Bilde av Excel-båndet

   Hurtigtast: Trykk CTRL + X.

  • Hvis du vil kopiere rader eller kolonner, i kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen, klikker du Kopier Knapp .

   Hurtigtast: Trykk CTRL + C.

 3. Høyreklikk en rad eller kolonne under eller til høyre for der du vil flytte eller kopiere det merkede området, og gjør deretter ett av følgende:

  • Når du flytter rader eller kolonner, klikker du Sett inn utklipte celler.

  • Når du kopierer rader eller kolonner, klikker du Sett inn kopierte celler.

   Obs!: Hvis du klikker Lim inn Knapp i kategorien Hjem, i Utklippstavle-gruppen (eller trykk CTRL + V) du vil erstatte det eksisterende innholdet til målcellene i stedet for å velge en kommando på hurtigmenyen.

Flytte eller kopiere rader og kolonner ved hjelp av musen

 1. Merk raden eller kolonnen du vil flytte eller kopiere.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte rader eller kolonner, pek på kantlinjen av det merkede området. Når pekeren blir et Flytt pekeren Flyttepeker i Excel , drar du rader eller kolonner til en annen plassering.

  • Hvis du vil kopiere rader eller kolonner, holder du nede CTRL mens du peker på kanten av utvalget. Når pekeren blir en kopi pekeren Kopieringspeker , drar du rader eller kolonner til en annen plassering.

   Viktig!: Kontroller at du holder nede CTRL under dra og slipp. Hvis du slipper CTRL før du slipper museknappen, vil du flytte rader eller kolonner i stedet for å kopiere dem.

  Når du bruker musen til å sette inn kopierte eller utklipte kolonner eller rader, erstattes det eksisterende innholdet i målcellene. Hvis du vil sette inn kopierte eller utklipte rader og kolonner uten å erstatte det eksisterende innholdet, bør du høyreklikke raden eller kolonnen under eller til høyre for der du vil flytte eller kopiere det merkede området, og klikk deretter Sett inn utklipte celler eller Sett inn kopierte celler.

  Obs!: Du kan ikke flytte eller kopiere som ikke er tilstøtende rader og kolonner ved hjelp av musen.

Flytte eller kopiere celler

 1. Merk cellene eller område av celler som du vil flytte eller kopiere.

 2. Pek på kantlinjen til cellen eller celleområdet du valgte.

 3. Når pekeren blir et Håndpeker , gjør du ett av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Flytt celler

Dra cellene til en annen plassering.

Kopiere celler

Hold nede Tilvalg og dra cellene til en annen plassering.

Obs!: Når du drar eller limer inn celler til en ny plassering, hvis det finnes eksisterende data på det stedet, overskriver de opprinnelige dataene i Excel.

Flytte eller kopiere rader eller kolonner

 1. Merk radene eller kolonnene du vil flytte eller kopiere.

 2. Pek på kantlinjen til cellen eller celleområdet du valgte.

 3. Når pekeren blir et Håndpeker , gjør du ett av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Flytte rader eller kolonner

Dra rader eller kolonner til en annen plassering.

Kopier rader eller kolonner

Hold nede Tilvalg og dra rader eller kolonner til en annen plassering.

Flytte eller kopiere data mellom eksisterende rader eller kolonner

Hold nede SKIFT og dra rad eller kolonne mellom eksisterende rader eller kolonner. Excel gjør plass til den nye raden eller kolonnen.

Konvertere kolonner til rader, eller rader til kolonner

 1. Kopier radene eller kolonnene du vil transponere.

 2. Velg målcellen (den første cellen i raden eller kolonnen du vil lime inn dataene) for rader eller kolonner som transponerer du.

 3. I kategorien Hjem, under Rediger, klikk pilen ved siden av Lim inn, og klikk deretter TRANSPONER.

  Hjem-fanen, Rediger-gruppen

  Obs!: Kolonner og rader kan ikke overlapper. Hvis du velger verdier i kolonne C, og prøv å lime dem inn i en rad som overlapper kolonne C, viser Excel en feilmelding. Målområdet av en innlimte kolonne eller rad må være utenfor de opprinnelige verdiene.

Se også

Sette inn eller slette celler, rader, kolonner

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×