Celler

Flytte eller kopiere celler og celleinnhold

Flytte eller kopiere celler eller celleinnhold

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk Klipp ut, Kopier og Lim inn til å flytte eller kopiere celleinnhold. Eller kopiere bestemt innhold eller attributter fra cellene. Hvis du for eksempel kopiere resultatverdien i en formel uten å kopiere formelen eller kopiere bare formelen.

Når du flytter eller kopierer en celle, flyttes eller kopieres cellen, inkludert formler og resultatverdier, celleformatering og merknader.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Du kan flytte celler i Excel ved å dra og slippe eller med kommandoene Klipp ut og Lim inn.

Flytt celler ved å dra og slippe

 1. Merk cellene eller celleområdet du vil flytte eller kopiere.

 2. Pek på kantlinjen av utvalget.

 3. Når pekeren blir en flyttepeker flytt peker , drar du cellen eller celleområdet til et annet sted.

Flytte tekst ved hjelp av klipp og lim

 1. Merk en celle eller et celleområde.

 2. Velg Hjem > Klipp ut Klipp ut , eller trykk på Ctrl+X.

 3. Merk cellen du ønsker å flytte dataene til.

 4. Velg Hjem > Lim inn Lim inn , eller trykk på Ctrll+V.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Kopier cellene i regnearket ved hjelp av Kopier og Lim inn kommandoene.

 1. Merk cellen eller celleområdet.

 2. Velg Kopier, eller trykk på CTRL+C.

 3. Velg Lim inn, eller trykk på CTRL+V.

 1. Merk cellene du vil flytte eller kopiere.

  Merke celler eller områder

 2. Gjør ett av følgende i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen:

  Båndet i Excel

  • Hvis du vil flytte celler, klikker du på Klipp ut Knapp .

   Hurtigtast     Du kan også trykke på CTRL+X.

  • Hvis du vil kopiere celler, klikker du på Kopier Knapp .

   Hurtigtast     Du kan også trykke CTRL+C.

 3. Merk cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.

  Tips!: Hvis du vil flytte eller kopiere et utvalg til et annet regneark eller en annen arbeidsbok, klikker du en annen regnearkfane eller bytter til en annen arbeidsbok, og merker deretter cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.

 4. Klikk Lim inn Knapp under UtklippstavleHjem-fanen.

  Hurtigtast     Du kan også trykke på CTRL+V.

Obs!: 

 • Det vises en animert flyttekantlinje rundt celler i Excel som ble klippet ut eller kopiert. Trykk på ESC for å avbryte en flyttekantlinje.

 • Excel erstatter eksisterende data i innlimingsområdet når du klipper ut og limer inn celler for å flytte dem.

 • Hvis du vil velge bestemte alternativer når du limer inn celler, kan du klikke pilen under Lim inn Knapp og deretter klikke ønsket alternativ. Du kan for eksempel klikke Lim inn utvalg eller Bilde.

 • Excel viser som standard knappen Alternativer for innliming i regnearket for å gi deg spesialalternativer når du limer inn celler, for eksempel Behold kildeformatering. Hvis du ikke vil vise denne knappen hver gang du limer inn celler, kan du deaktivere dette alternativet. Klikk kategorien Fil og deretter Alternativer I kategorien Avansert under Klipp ut, Kopier og Lim inn, fjerner du merket for Vis knappen for innlimingsalternativer når innhold limes inn.

Som standard aktiveres dra-og-slipp-redigering slik at du kan bruke musen til å flytte og kopiere celler.

 1. Merk cellene eller område du vil flytte eller kopiere.

  Merke celler eller områder

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil flytte en celle eller et celleområde, peker du på kantlinjen av utvalget. Når pekeren blir en flyttepeker Flyttepeker i Excel , drar du cellen eller celleområdet til et annet sted.

  • Hvis du vil kopiere en celle eller et celleområde, holder du nede CTRL mens du peker på kantlinjen av utvalget. Når pekeren blir en kopieringspeker Kopieringspeker , drar du cellen eller celleområdet til et annet sted.

Obs!: Eksisterende data i innlimingsområdet erstattes når du flytter celler.

Når du kopierer celler, justeres cellereferanser automatisk. Når du flytter celler, justeres imidlertid ikke cellereferanser, og det kan hende innholdet i disse cellene og eventuelle andre celler som peker til dem, vises som referansefeil. Da må du justere referansene manuelt.

Hvis det merkede kopieringsområdet inneholder skjulte celler, rader eller kolonner, kopiere Excel dem også. Det kan hende du midlertidig må vise celler du ikke vil ta med, når du kopierer informasjon.

 1. Merk cellene eller område som inneholder dataene du vil flytte eller kopiere.

  Merke celler eller områder

 2. Gjør ett av følgende i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen:

  Båndet i Excel

  • Hvis du vil flytte det merkede området, klikker du på Klipp ut Knapp .

   Hurtigtast     Du kan også trykke på CTRL+X.

  • Hvis du vil kopiere det merkede området, klikker du på Kopier Knapp .

   Hurtigtast     Du kan også trykke CTRL+C.

 3. Høyreklikk cellen øverst til venstre i innlimingsområdet, og klikk deretter Sett inn utklipte celler eller Sett inn kopierte celler.

  Tips!    Hvis du vil flytte eller kopiere et utvalg til et annet regneark eller en annen arbeidsbok, klikker du en annen regnearkfane eller bytter til en annen arbeidsbok, og merker deretter cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.

 4. I dialogboksen Sett inn utklipp klikker du retningen du vil forskyve de omliggende cellene i.

Obs!    Hvis du setter inn hele rader eller kolonner, forskyves de omliggende radene og kolonnene nedover og til venstre.

Hvis noen celler, rader eller kolonner i regnearket ikke vises, har du muligheten til å kopiere alle cellene eller bare de synlige cellene. Du kan for eksempel velge om du bare vil kopiere sammendragsdataene som vises i et regneark med disposisjonsoppsettvisning.

 1. Merk cellene du vil kopiere.

  Merke celler eller områder

 2. Klikk Søk etter og merk i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Gå til utvalgte.

  Båndet i Excel

 3. Klikk Bare synlige celler under Merk, og klikk deretter OK.

 4. Klikk Kopier Knapp i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen.

  Båndet i Excel

  Hurtigtast     Du kan også trykke CTRL+C.

 5. Merk cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.

  Tips!: Hvis du vil flytte eller kopiere et utvalg til et annet regneark eller en annen arbeidsbok, klikker du en annen regnearkfane eller bytter til en annen arbeidsbok, og merker deretter cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.

 6. Klikk Lim inn Knapp under UtklippstavleHjem-fanen.

  Hurtigtast     Du kan også trykke på CTRL+V.

 • Hvis du klikker pilen under Lim inn Knapp , kan du velge blant flere ulike innlimingsalternativer som kan brukes på det merkede området.

De kopierte dataene limes inn i påfølgende rader eller kolonner. Hvis innlimingsområdet inneholder skjulte rader eller kolonner, må du kanskje gjøre innlimingsområdet synlig for at alle de kopierte cellene skal bli synlige.

Når du kopierer eller limer inn skjulte eller filtrerte data til et annet program eller en annen forekomst av Excel, kopieres bare synlige celler.

 1. Merk område som inneholder tomme celler.

  Merke celler eller områder

 2. Klikk Kopier Knapp i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen.

  Båndet i Excel

  Hurtigtast     Du kan også trykke CTRL+C.

 3. Merk cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.

 4. Klikk pilen under Lim inn Knapp i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Lim inn utvalg.

 5. Merk av for Hopp over tomme.

 1. Dobbeltklikk i cellen som inneholder dataene du vil flytte eller kopiere.

  Obs!    Du kan som standard redigere og merke celledata direkte i cellen ved å dobbeltklikke den, eller du kan redigere og merke celledata på formellinje.

 2. I cellen merker du tegnene du vil flytte eller kopiere.

  Merke tegn i en celle

  Slik merker du innholdet i en celle

  Gjør du dette

  I cellen

  Dobbeltklikk cellen, og dra deretter på tvers av innholdet i cellen du vil merke.

  På formellinjen

  Knapp

  Klikk cellen, og dra deretter på tvers av innholdet i cellen du vil merke på formellinjen.

  Bruke tastaturet

  Trykk F2 for å redigere cellen, bruk piltastene til å plassere markøren og trykk SKIFT+piltast for å merke innholdet.

 3. Gjør ett av følgende i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem:

  Båndet i Excel

  • Hvis du vil flytte det merkede området, klikker du på Klipp ut Knapp .

   Hurtigtast     Du kan også trykke på CTRL+X.

  • Hvis du vil kopiere det merkede området, klikker du på Kopier Knapp .

   Hurtigtast     Du kan også trykke CTRL+C.

 4. I cellen klikker du der du vil lime inn tegnene, eller dobbeltklikk en annen celle for å flytte eller kopiere dataene.

 5. Klikk på Lim inn i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen Knapp .

  Hurtigtast     Du kan også trykke CTRL+V.

 6. Trykk ENTER.

  Obs!: Når du dobbeltklikker en celle eller trykker F2 for å redigere den aktive cellen, virker piltastene bare inni denne cellen. Hvis du vil bruke piltastene til å flytte innsettingspunktet til en annen celle, må du først trykke ENTER for å avslutte redigeringen av den aktive cellen.

Gjør ett av følgende når du limer inn kopierte data:

 • Lim inn bare celleformateringen, for eksempel skriftfarge eller fyllfarge, og ikke innholdet i cellene.

 • Konverter alle formler i cellen til beregnede verdier, uten å overskrive eksisterende formatering.

 • Lim inn bare formlene, og ikke de beregnede verdiene.

 • Merk cellen eller celleområdet som inneholder verdiene, celleformateringen eller formlene du vil kopiere.

  Merke celler eller områder

 • Klikk Kopier Knapp i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen.

  Båndet i Excel

  Hurtigtast     Du kan også trykke CTRL+C.

 • Merk cellen øverst til venstre i innlimingsområdet eller cellen der du vil lime inn verdien, celleformateringen eller formelen.

 • Klikk pilen under Lim inn Knapp i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem, og gjør deretter ett av følgende.

  • Hvis du bare vil lime inn verdier, klikker du Verdier.

  • Hvis du bare vil lime inn celleformater, klikker du Formatering.

  • Hvis du bare vil lime inn formler, klikker du Formler.

   Obs!: Hvis de kopierte formlene inneholder relative cellereferanser, justeres referansene (og de relative delene av blandede cellereferanser) i de kopierte formlene. Tenk deg at celle B8 inneholder formelen =SUMMER(B1:B7). Hvis du kopierer formelen til celle C8, vil den kopierte formelen referere til de tilsvarende cellene i den kolonnen: =SUMMER(C1:C7). Hvis de kopierte formlene inneholder absolutte cellereferanser, endres ikke referansene i de kopierte formlene. Hvis du ikke får de resultatene du ønsker, kan du også endre referansene i de opprinnelige formlene til enten relative eller absolutte cellereferanser. Deretter kopierer du cellene på nytt.

Når du limer inn kopierte data, bruker du de innlimte dataene målcellenes kolonnebreddeinnstillinger. Hvis du vil korrigere kolonnebreddene slik at de stemmer overens med kildecellene, følger du fremgangsmåten nedenfor.

 1. Merk cellene du vil flytte eller kopiere.

  Merke celler eller områder

 2. Gjør ett av følgende i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen:

  Båndet i Excel

  • Hvis du vil flytte celler, klikker du på Klipp ut Knapp .

   Hurtigtast     Du kan også trykke CTRL+X.

  • Hvis du vil kopiere celler, klikker du på Kopier Knapp .

   Hurtigtast     Du kan også trykke CTRL+C.

 3. Merk cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.

  Tips!: Hvis du vil flytte eller kopiere et utvalg til et annet regneark eller en annen arbeidsbok, klikker du en annen regnearkfane eller bytter til en annen arbeidsbok, og merker deretter cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.

 4. Klikk pilen under Lim inn Knapp i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behold kildekolonnens bredde.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×