Skrive ut regneark og arbeidsbøker

Flere utskriftsalternativer

Nettleseren din støtter ikke video. Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bruk forhåndsvisning til å endre mange standard utskriftsinnstillinger og se hva du vil skrive ut. Du kan også velge et celleområde for utskrift, og skrive ut en tabell i et regneark.

Skrive ut bare en del av et regneark

 1. Klikk på regnearket, og merk dataområdet du vil skrive ut.

 2. Klikk på FIL > Skriv ut. Du kan også trykke på CTRL+P.

 3. Klikk på pilen ved siden av Skriv ut aktive ark under innstillinger, og velg Skriv ut merket tabell.

 4. Klikk på Skriv ut-knappen. Hvis et regneark har definerte utskriftsområder, skrives bare disse utskriftsområdene ut. Hvis du ikke vil skrive ut bare et definert utskriftsområde, merker du av for Ignorer utskriftsområde.

Skrive ut en Excel-tabell

 1. Klikk på en celle i tabellen for å aktivere tabellen.

 2. Klikk på FIL > Skriv ut. Du kan også trykke på CTRL+P.

 3. Klikk på pilen ved siden av Skriv ut aktive ark under Innstillinger, og velg Merket tabell.

 4. Klikk på Skriv ut-knappen.

Skrive ut støttelinjer i et regneark

 1. Merk regnearket eller regnearkene du vil skrive ut.

 2. Merk av for Skriv ut under Rutenett i Arkalternativer-gruppen på SIDEOPPSETT-fanen.

 3. Klikk på FIL > Skriv ut. Du kan også trykke på CTRL+P.

Vil du vite mer?

Fryse eller låse ruter

Sette inn topptekster og bunntekster

Skrive ut et regneark eller en arbeidsbok

Når du jobber med et regneark, bør du se på det i Sideoppsettvisningen for å få et inntrykk av hvordan det vil skrives ut.

Klikk Vis-fanen og klikk deretter Sideoppsett-knappen.

Denne visningen viser utskriftsrelaterte detaljer, som sideskift, topptekst og bunntekst.

Hvis du vil ha mer informasjon om topptekst og bunntekst,

kan du se koblingen Sette inn topptekst og bunntekst, i kurssammendraget på slutten av dette kurset.

Du bør også sørge for at all data i regnearket er synlig på skjermen.

Hvis for eksempel noen av datoene er for brede for kolonne A, vises de som nummertegn.

Hvis jeg ikke retter opp i dette, blir de skrevet ut sånn.

Jeg peker mellom kolonnene A og B i kolonneoverskriften.

Klikk og hold venstre museknapp nede, og dra den til høyre for å gjøre kolonnen bredere.

Nå er alle datoene i kolonne A synlige.

Jeg klikker Fil > Skriv ut.

Nederst til høyre i forhåndsvisningen klikker jeg ikonet Zoom til side for å gjøre det enklere å se gjennom regnearket.

Datoene er synlige.

I forhåndsvisningen kan mange av de standard utskriftsinnstillingene endres.

Klikk i Eksemplarer, og skriv inn antall eksemplarer du vil skrive ut.

Klikk pilen ved siden av den valgte skriveren, og velg skriveren du ønsker å bruke.

Vær oppmerksom på at når du byttet skriver, kan dette endre noen av utskriftsalternativene.

Klikk pilene ved siden av Skriv ut på én side, og velg et av alternativene Skriv ut på begge sider.

Dette alternativet vises ikke hvis ikke skriveren kan skrive ut på begge sider.

I videoen Skrive ut regneark og arbeidsbøker som ble vist tidligere i dette kurset,

skrev vi ut et bestemt regneark og en hel arbeidsbok.

Du kan også skrive ut spesifikke celler i et regneark ved å velge celleområdet du vil skrive ut.

Klikk en celle i hjørnet av området, og dra markøren over de resterende cellene.

Trykk og hold nede CTRL-tasten, og velg flere områder for å skrive ut ikke-sammenhengende områder.

Trykk hurtigtasten CTRL+P for å skrive ut.

Klikk pilen ved siden av Skriv ut aktive ark, klikk Skriv ut merket område,

og sørg for at forhåndsvisningen bare inneholder cellene du har valgt. Klikk deretter Skriv ut.

Hvis du ofte skal skrive ut de sammen cellene i et regneark,

kan du konfigurere dem som utskriftsområdet for regnearket, slik at du ikke må velge dem hver gang du vil skrive dem ut.

Merk cellene, klikk Sideoppsett-fanen, klikk Utskriftsområde, klikk Angi utskriftsområde og trykk CTRL+P.

Selv om Skriv ut aktive ark er valgt kan du i forhåndsvisningen se at bare utskriftsområdet vil bli skrevet ut.

Klikk pilen ved siden av Skriv ut aktive ark, og klikk Ignorer utskriftsområde

hvis du vil skrive ut de aktive regnearkene i stedet for utskriftsområdet.

De samme trinnene kan brukes til å lage utskriftsområder på flere regneark.

Litt senere i denne videoen vil vi også snakke om utskrift av flere regneark.

Du kan også legge til flere celler i utskriftsområdet.

Velg andre celler i det samme regnearket. I Sideoppsett-fanen klikk Utskriftsområde, og klikk Legg til i utskriftsområde.

Du kan gjøre dette flere ganger.

I Sideoppsett-fanen klikk Utskriftsområde, og klikk Opphev utskriftsområde for å fjerne utskriftsområdet fra et regneark.

Gjenta disse trinnene for hvert regneark du ønsker å fjerne utskriftsområdet på.

Når jeg vil skrive ut en tabell i et regneark, klikker jeg en hvilken som helst celle i tabellen, trykker CTRL+P og klikker pilen ved siden av Skriv ut aktive ark,

så klikker jeg Skriv ut merket tabell og kontrollerer at forhåndsvisningen bare inneholder tabellen. Deretter trykker jeg Skriv ut.

Hvis du vil skrive ut flere regneark, klikker du fanen til det første regnearket du vil skrive ut. Trykk og hold CTRL-tasten nede.

Klikk fanen til de andre regnearkene du vil skrive ut.

Klikk Fil > Skriv ut, og sørg for at Skriv ut aktive ark er valgt. Hvis du vil se en forhåndsvisning,

klikker du Neste side-pilen for å se en forhåndsvisning av alle sidene og klikker Skriv ut.

Hvis du vil skrive ut flere arbeidsbøker, må de være i sammen mappe.

Jeg klikker Filutforsker og går til mappen som inneholder arbeidsbøkene. Jeg merker arbeidsbøkene jeg vil skrive ut,

høyreklikker de valgte arbeidsbøkene og klikker Skriv ut.

De skrives ut med standard utskriftsinnstillinger.

Neste tema, skrive ut et regneark på et bestemt antall sider.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×